Dersi ZÜmre öĞretmenler kurulu toplanti tutanağidir


sayfa2/4
o.ogren-sen.com > Coğrafya > Ders
1   2   3   4

KARAR:

a-Tahtanın öğretmen tarafından mutlaka kullanılmasına ve konu planlarının tahtaya yazılmasına,

b-Defter tutturularak hazırlık soruları, şekil ve haritalar yaptırılmasına, konu sonlarındaki

değerlendirme sorularının cevaplandırılmasına,

c-Derslerde soru-cevap yöntemine yer verilerek, tartışma ortamı yaratılmasına, ezber yerine

severek çalışmaları için gerekli telkin ve önerilerde bulunulmasına,

d-Konuların sınıf seviyesine göre işlenmesine,

e-Konular için gerekli araç ve gereçlerin önceden sınıfa getirilmesine,

f-Öğrenciyi aktif tutmak ve derse hazırlıklı gelmesini sağlamak için işlenecek konuların önceden

ödev olarak verilmesine,

g-Öğretmenlerin derslere hazırlıklı girerek, vücut dilini iyi bir şekilde kullanmasına,

h-Aynı türden sınıflara giren zümre öğretmenlerinin konu ve soru işbirliği yapmasına,

ı- Aynı türden sınıflara giren zümre öğretmenlerinin ödev verme ve ortak değerlendirmede

birlikte hareket etmesine, karar verilmiştir.

İ - Anlatım, soru-cevap, grup tartışması, dikkat çekme, güdüleme, beyin fırtınası, olayları yorum

lama, anlaşılmayan konuların tekrarı ile ilgili yöntem ve tekniklerin uygulanmasına teknolojik araç ve

gereçlerden imkânlar ölçüsünde ders işlenişinde yararlanmasına karar verildi.
6 - Ünite Veya Konu Ağırlıklarına Göre Zamanlama Yapılması, Ünitelendirilmiş Yıllık Planlar Ve Ders Planlarının Hazırlanması, Uygulanması Ve Değerlendirilmesine İlişkin Hususların Görüşülmesi.
Mustafa TETİK; Talim ve Terbiye Kurulu’nun 30.07.2003 tarih ve 226 sayılı kararıyla kabul edilerek, Ağustos 2003-2551 sayılı Tebliğler Dergisinde yayınlanan “Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim ve Öğretim Çalışmalarının Plânlı Yürütülmesine İlişkin Yönerge”yi okudu. Eğitim Öğretim faaliyetlerinde Planlamanın esas olduğunu belirterek Ünitelendirilmiş Yıllık Plan ve Ders Planlarının bu yönergedeki açıklamalara uygun olarak yapılması ve derslere Planlı bir şekilde girilmesi gerektiğini belertti.
Fatih CANDAN; sözkonusu yönerge ekinde örneği verilen Ders Planlarının açıklama kısmında Bu ders plânı, öğretmeni ilgili ders programında yer alan birbiri ile ilgili kazanımlar, hedef ve hedef davranışlar dikkate alınarak aynı ders için bir günde işlenebilecek ders saatinden daha fazla ders saati için yapılabilir” denildiğini belirterek bir ders saatinden daha uzun sürelerde işlenecek konular için tek bir ders planının yeterli olacağını söyledi.


TARİH DERSİ YILLIK HAFTA VE SAAT SAYILARI:
Aylar


Hafta Sayısı
DERSLER


TARİH -9


TARİH -10


SEÇMELİ

TARİH 10

T.C İNKILÂP TARİHİ


SEÇMELİ TARİH 11


S.ÇTDT

(2Saat)


S.ÇTDT

(4 Saat)

Haf. D.er. S.
2

2

2

2

2

2

4

EYLÜL

2

4

4

4

4

4

4

8

EKİM

3

6

6

6

6

6

6

12

KASIM

5

10

10

10

10

10

10

20

ARALIK

4

8

8

8

8

8

8

16

OCAK

4

8

8

8

8

8

8

16

ŞUBAT

3

6

6

6

6

6

6

12

MART

4

8

8

8

8

8

8

16

NİSAN

4

8

8

8

8

8

8

16

MAYIS

5

10

10

10

10

10

10

20

HAZİRAN

2

4

4

4

4

4

4

8

TOPLAM

35

72

72

72

72

72

72

144


TARİH DERSİ (9. SINIF) ÖĞRETİM PROGRAMI ÜNİTELERİ, KAZANIM

SAYILARI, SÜRELERİ VE ORANLARI


ÜNİTE

KAZANIM SAYISI

SÜRE/DERS SAATİ

ORANI (%)

Tarih Bilimi

9

14

20

Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar

6

10

14

İlk Türk Devletleri

8

12

18

İslam Tarihi ve Uygarlığı ( 13. Yüzyıla Kadar)


7


10


16

Türk-İslam Devletleri ( 10-13. Yüzyıllar)

8

12

18

Türkiye Tarihi ( 11-13. Yüzyıl)


6


14


14

TOPLAM

44

72

100

TARİH DERSİ (10. SINIF) ÖĞRETİM PROGRAMI ÜNİTELERİ, KAZANIM

SAYILARI, SÜRELERİ VE ORANLARI


ÜNİTE

KAZANIM SAYISI

SÜRE/DERS SAATİ

ORANI (%)

  1. Ünite: BEYLİKTEN DEVLETE (1300–1453)

9

12

17

  1. Ünite: DÜNYA GÜCÜ: OSMANLI DEVLETİ (1453–1600)

16

18

25

  1. Ünite: ARAYIŞ YILLARI (XVII. YÜZYIL)

11

11

15

  1. Ünite: AVRUPA VE OSMANLI DEVLETİ (XVIII. YÜZYIL)


11


11


15

  1. Ünite: EN UZUN YÜZYIL (1800–1922)

17

20

28

TOPLAM

64

72

100


SEÇMELİ TARİH DERSİ (10. SINIF) ÖĞRETİM PROGRAMI ÜNİTELERİ, KAZANIM

SAYILARI, SÜRELERİ VE ORANLARI


ÜNİTE

KAZANIM SAYISI

SÜRE/DERS SAATİ

ORANI (%)

  1. Ünite: BEYLİKTEN DEVLETE (1300–1453)

4

14

19

  1. Ünite: DÜNYA GÜCÜ: OSMANLI DEVLETİ (1453–1600)

5

18

25

  1. Ünite: ARAYIŞ YILLARI (XVII. YÜZYIL)

3

11

15

  1. Ünite: AVRUPA VE OSMANLI DEVLETİ (XVIII. YÜZYIL)


4


14


20

  1. Ünite: EN UZUN YÜZYIL (1800–1922)

4

15

21

TOPLAM

20

72

100


SEÇMELİ TARİH 11 (2 Saat) DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI ÜNİTELERİ, KAZANIM

SAYILARI, SÜRELERİ VE ORANLARI


ÜNİTE

KAZANIM SAYISI

SÜRE/DERS SAATİ

ORANI (%)

TÜRK DEVLET TEŞKİLATI

4

12

17

TÜRKLERDE TOPLUM YAPISI

4

12


17

TÜRKLERDE HUKUK

4

12


17

TÜRKLERDE EKONOMİ

4

12


16

TÜRKLERDE EĞİTİM

4

12


17

TÜRKLERDE SANAT

4

12


16

TOPLAM

24

72

100


ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ DERSİ (4 Saat) ÖĞRETİM PROGRAMI ÜNİTELERİNİN SÜRELERİNE GÖRE DAĞILIM TABLOSUÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ DERSİ (2 Saat) ÖĞRETİM PROGRAMI ÜNİTELERİNİN SÜRELERİNE GÖRE DAĞILIM TABLOSU


OKUTULACAK MÜFREDAT PROGRAMLARI
9.SINIF: 9.Sınıf Tarih Programı Talim ve Terbiye Kurulunun 11.10. 2007 tarih ve 172 sayılı Kararı ile kabul edilmiş olup, Kasım 2007-2602 Sayılı Tebliğler Dergisinde yayınlanarak 2008-2009 Eğitim ve Öğretim Yılından itibaren uygulanmaya başlanmıştır.

10.SINIF:10.Sınıf Tarih Dersi Programı Talim ve Terbiye Kurulunun 03.06.2008 tarih ve 138 sayılı Kararı ile kabul edilmiş olup, Temmuz 2008-2610 Sayılı Tebliğler Dergisinde yayınlanarak 2009-2010 Eğitim ve Öğretim Yılından itibaren uygulanmaya başlamış olup, programda Talim ve Terbiye Kurulu’nun 12/09/2011 tarih ve 134 sayılı kararıyla değişiklik yapılmıştır.
11.SINIF: 11.Sınıf Tarih Dersi Programı Talim ve Terbiye Kurulunun 09.03.2009 tarih ve 27 sayılı Kararı ile kabul edilmiş olup, Nisan 2009-2619 Sayılı Tebliğler Dergisinde yayınlanarak 2010 -2011 Eğitim ve Öğretim Yılından itibaren uygulanmaya başlamış olup, programda Talim ve Terbiye Kurulu’nun 12/09/2011 tarih ve 134 sayılı kararıyla değişiklik yapılmıştır.
1   2   3   4

Benzer:

Dersi ZÜmre öĞretmenler kurulu toplanti tutanağidir iconLİsesi 2008-2009 ÖĞretim yili dönem beden eğİTİMİ dersi ZÜmre öĞretmenler kurulu

Dersi ZÜmre öĞretmenler kurulu toplanti tutanağidir iconMatematik Dersi Zümre Öğretmenleri Toplantı Tutanağı

Dersi ZÜmre öĞretmenler kurulu toplanti tutanağidir icon2016-2017 öğretim yılı Dönem Sınıflar zümre öğretmenler kurulu toplantısını...

Dersi ZÜmre öĞretmenler kurulu toplanti tutanağidir icon2011–2012 EĞİTİM ÖĞretim yili gazi osman paşa lisesi edebiyat grubu...

Dersi ZÜmre öĞretmenler kurulu toplanti tutanağidir iconA Ders Yılı Başı Öğretmenler Kurulu

Dersi ZÜmre öĞretmenler kurulu toplanti tutanağidir iconYükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Genel Sekreterliği ve Yüksek Eğitim Kurulu Etik Komisyonuna

Dersi ZÜmre öĞretmenler kurulu toplanti tutanağidir iconToplantı Tarihi : 07. 09. 2015

Dersi ZÜmre öĞretmenler kurulu toplanti tutanağidir iconDersleri ZÜmre öĞretmenleri I. DÖnem başI

Dersi ZÜmre öĞretmenler kurulu toplanti tutanağidir iconDanişman öĞretmenler

Dersi ZÜmre öĞretmenler kurulu toplanti tutanağidir iconUŞak yeniLİKÇİ Lİder öĞretmenler projesi


öykü
© 2000-2018
kişileri
o.ogren-sen.com