Dersi ZÜmre öĞretmenler kurulu toplanti tutanağidir


sayfa3/4
o.ogren-sen.com > Coğrafya > Ders
1   2   3   4

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ PROGRAMI : Talim ve Terbiye Kurulunun 10.12.2010 tarih ve 228 Sayılı Kararı ile, kabul edilen öğretim programı 2011 – 2012 Eğitim-Öğretim Yılından itibaren uygulanmaya başlanmış olup Programda Talim ve Terbiye Kurulu’nun 11/05/2012 tarih ve 36 sayılı kararı ile değişiklik yapılmıştır. uygulanır.

12.SINIF S.ÇTDT DERSİ PROGRAMI : Talim ve Terbiye Kurulunun 04.09.2008 tarih ve 180 Sayılı Kararı ile, kabul edilen öğretim programı 2009 – 2010 Eğitim-Öğretim Yılından itibaren uygulanmaya başlanmış olup Programda Talim ve Terbiye Kurulu’nun; 12/09/2011 tarih ve 134 sayılı, 11/05/2012 tarih ve 37 sayılı kararları ile değişiklik yapılmıştır.
Mustafa TETİK; Bu müfredat programlarındaki hedef ve kazanımlara dikkat edilerek planların hazırlanması ve buna göre derslerin işlenmesi gerektiğini söyledi.
Leyla ŞAHİN; Talim ve Terbiye Kurulu’nun 14.06.2002 tarih ve 272 sayılı kararı ile kabul edilerek, Temmuz 2002-2538 sayılı Tebliğler Dergisinde yayınlanan; “Ermeni, Yunan-Pontus ve Süryaniler” ile İlgili Konuların Orta Öğretim Tarih 1, Tarih 2 ve T.C.İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Dersi Öğretim Programlarında Yer Alması başlıklı kararı ve programlara eklenecek konuları, bu konuların işlenmesiyle ilgili Ağustos – 2539 sayılı Tebliğler Dergisinde yayınlanan açıklamaları okudu:

Ders plânları hazırlanırken ve konuların işlenişinde aşağıdaki süreler dikkate alınacaktır.


KONU

DERSİN ADI

SINIF

SÜRE

TOPLAM SÜRE

ERMENİ KONUSU

Tarih 1

9

1 Saat


6 Saat

Tarih 2

10

4-5 Saat


YUNAN –PONTUS

KONUSU

Tarih 2

10

1-2 Saat


3 Saat

T.C İnkılâp Tarihi ve

Atatürkçülük

11

1-2 Saat

SÜRYANİ KONUSU

Tarih 2

10

1 Saat

1 Saat


Zümre Başkanı Mustafa TETİK; Bu konuların Ünitelendirilmiş yıllık planlara alınması gerektiğini söyleyerek bu konu karara bağlandı.
7- Diğer Zümre Öğretmenleriyle Yapılacak İş Birliği Esaslarının Belirlenmesi.
Tarih derslerinde konulara göre Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Edebiyat, Coğrafya ve Felsefe öğretmenleri ile işbirliği yapılması kararı alındı.

Tarih 9 dersinde mekân bilgisi ve harita okuma becerisi kazandırmak amacıyla Coğrafya öğretmeniyle, İslam Tarihi konularında Din Kültürü Öğretmeniyle, Orta Asya Türk Devletleri Kültür ve Uygarlığı konusunda Edebiyat Öğretmeniyle, Tarih 10 dersinde Osmanlı kültür ve uygarlığı, divan Şiiri, Rönesans gibi konularında Edebiyat Öğretmeniyle, Tarih 11 dersinde Edebiyat,Felsefe,Din Kültürü,

Coğrafya,Matematik,Fizik,Kimya ve Biyoloji Öğretmenleriyle, Demokrasi ve İnsan Hakları dersinde, Din Kültürü ve Felsefe Öğretmenleriyle, Uluslararası İlişkiler dersinde Felsefe ve Coğrafya Öğretmeniyle,

işbirliği yapılacaktır.

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK
*1. Dünya Savaşı ve Cepheler konusunda Coğrafya öğretmenleri ile,

*Ekim ayının son haftası Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bütün zümre öğretmenleriyle,

*Kasım ayının 2. haftası 10 Kasım Atatürk’ü Anma Haftası nedeniyle bütün zümre öğretmenleriyle,

*Halifeliğin Kaldırılması ve Önemi konusunda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni ile,

*Yeni Türk Harflerinin Kabulü konusunda Edebiyat öğretmenleri ile,

*Toplumsal Yaşayışın Düzenlenmesi konusunda Felsefe öğretmenleriyle,

*Bayındırlık ve Ulaştırma Alanında Yenilikler konusunda Coğrafya öğretmeni ile,

*23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı konusunda bütün zümre öğretmenleri ile,

*19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı konusunda bütün zümre öğretmenleri ile,

*Türkiye’nin Karşılaştığı İç ve Dış Tehditler konusunda Coğrafya öğretmeni ile görüşmeler

yapılarak işbirliğinde bulunulacaktır.

Zümre öğretmenleri ile işbirliği yapılarak işlenen konuların tutanağının tutulmasına karar verildi
8 –Bilim Ve Teknolojideki Gelişmelerin, Derslere Yansıtılmasını Sağlayıcı Kararlar Alınması.
Zümre Başkanı Mustafa TETİK; Eğitim ve Öğretimde kaliteyi artırmak için çağın gerektirdiği gelişmeleri doğru algılayıp değerlendirerek eğitim çalışmalarının niteliklerini sürekli yükseltilmesini, problemlerinin çözümünde ve eğitim yönetiminde karar alma süreçlerine ilgililerin katılımını sağlamamız gerektiğini, eğitimde kaliteyi artırmak için Konuları işlerken dersleri soyutluktan kurtarıp somut hale getirmenin yararlı olacağını bu amaçla konular işlenirken konuya göre uygun kaynak araç ve gereçlerden, bilişim teknolojilerinden yararlanılmasını söyledi.
Leyla ŞAHİN, bu amaçla okulumuzdaki mevcut teknolojik donanımın yeterli olduğunu, sınıflarda Bilgisayar ve Projeksiyon cihazlarının olduğunu belirterek, gelişen bilişim teknolojilerinden faydalanmak ve daha kolay öğrenmeyi sağlamak amacıyla öğrencilere sunu hazırlattırılıp, bunları önceden inceleyip

eksiklikleri tamamlattıktan sonra öğrencinin derste bunu sunmasını sağlayarak aktif öğrenmenin sağlanacağını belirtti.

9- Derslerin Daha Verimli İşlenebilmesi İçin İhtiyaç Duyulan Kitap, Araç-Gereç Ve Benzeri Öğretim Materyalinin Belirlenmesi.
Mustafa TETİK, ders araç ve gereçlerine öğrencilerin ilgisini çekersek öğrenmenin daha kolay olacağını söyledi.

Okuldaki mevcut kaynak, araç-gereçler tespit edildi. Okulumuzda yeterli sayıda haritaların mevcut olduğu belirtildi. Tarih derslerine ait, Eğitim Araçları Merkezi’nden alınan ders CD’leri Akademia Tarih seti CD leri, sesli ve görüntülü yayınların bulunduğu belirtildi.

Bu kaynakların konulara göre yeri ve zamanı gelince kullanılmasına, öğrencilerin ders kaynak araç gereci olarak tarih atlaslarını, Okul kütüphanesinde bulunan kaynak kitap ve ansiklopedileri kullanabilmelerine karar verildi.

Fatih CANDAN, T.C İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük dersi Harita setine ihtiyaç duyulduğunu belirterek okulun imkânları ölçüsünde bu setin okulumuza kazandırılması kararlaştırıldı.
KARAR: Tarih Haritalarının yenilenmesi,yeni set alınması için Okul Müdürlüğüne başvurulacak..

10. - Okul Ve Çevre İmkânlarının Değerlendirilerek, Yapılacak Deney, Proje, Gezi Ve Gözlemlerin Planlanması.

Görerek, inceleyerek öğrenmeyi sağlama ve öğrenilenleri pekiştirmek amacıyla şu kararlar alındı:
KARAR:

 • İlimizde bulunan Etnografya Müzesinin 10. Ve 11.Sınıf Öğrencileriyle birlikte Mayıs ayı içinde (Müzeler Haftasında) ziyaret edilecek.

 • Tarih 9 dersinde; Tarih Bilimi (I.Ünite) Ünitesi işlenirken Tarihi araştırma yöntemlerini,Tarihin kaynaklarını,Tarihi eserlerin önemini kavramaları amacıyla öğrenmeleri amacıyla ilimizde bulunan Etnografya Müzesi,Osman bey Çeşmesi,Yalı ve Orta Camileri ziyaret edilecektir.


11. Öğrenci Başarısının Ölçülmesi Ve Değerlendirilmesinde Ortak Bir Anlayışın, Birlik Ve Beraberliğe Yönelik Belirleyici Kararların Alınması.
Zümre Başkanı Mustafa TETİK;bu konuda Okul Ölçme ve Değerlendirme Komisyonunun kararlarına uyulması gerektiğini söyleyerek bu kararların bağlayıcı olduğunu belirtti.

Mustafa TETİK, Ölçme Değerlendirme Komisyonunun aldığı kararları okuyarak bunlara uyulduğunu söyledi;

1. Ölçme ve değerlendirme komisyonunun belirleyeceği ölçme değerlendirme kriterlerine uyulacak.

2. Sınavlarda yer verilen soruların Kazanımlara ait bilgi ve becerilerin tamamını öğretildiği yöntemler esas alınarak öğrencinin, yorumlama, analiz etme, eleştirel düşünme, sonuçları tahmin etme, problem çözme ve benzeri yeterliliklerini ölçecek nitelikte hazırlanacak.

3. Sınav sorularının bir önceki sınavdan sonra işlenen konulara ağırlık verilmek üzere, geriye doğru belirli bir oranda ve işlenen konulardan seçilecek.

4. Başarısız öğrencilerin velileri okula çağırılıp bilgilendirilerek "verimli ders çalışma programı" hazırlanarak evde takibinin yapılmasının sağlanacak.

5. Yazılı sınavlarda başarı oranı % 40 ın altına düşerse sınav tekrarı yapılacak.

6. Performans görevleri ve yıllık ödevler, öğrencinin öğrenmede güçlük çektiği konulardan seçilerek veriecek.

7. Sınav sonuçlarının sınıfta genel bir değerlendirilmesi yapılacak.

8. Başarıyı arttırmaya katkı sağlaması amacıyla uygun sınav sorularının komisyon tarafından hazırlanarak ortak sınavlar yapılacak. Cevap Anahtarı Okul Panosuna asılacak.

12. Sınavların Şekil, Sayı Ve Süresi İle Ürün Değerlendirme Ölçütleri İle Puanlarının Belirlenmesi.
Zümre Başkanı Mustafa TETİK; Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliğinin 16-17-18-19-20-21-22-23.maddelerini okuyarak başarının ölçülmesinde bu hususlara uyulması gerektiğini bildirdi.

Haftalık 2 ders saati olan Tarih-9 ,Tarih-10 ve T.C İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük,Seçmeli ÇTDT dersinde 2 yazılı yapılmasına 1 sözlü notu verilmesine karar verildi..Haftalık 4 ders saati olan Seçmeli ÇTDT dersinde 3 yazılı yapılmasına 2 sözlü notu verilmesine karar verildi.

Sınıf içinde aktif olan öğrencilerin sözlü notu ile ödüllendirilmesine sözlü notlarının öğrenciye aynı anda duyurulmasına karar verildi.
Yazılıların çoktan seçmeli, doğru yanlış, boşluk doldurmalı, harita yorumlatmalı soru ve kısa cevaplı sorulardan olmasına karar verildi. Soruların yoruma açık olmaması, soruların ders kitaplarından aynen alınmaması, sınavlardan önce mutlaka cevap anahtarların hazırlanmasına, cevap anahtarı üzerinde puanlamanın yapılması, yazılıların en geç 1 hafta öncesinden öğrencilere duyurulması ve en geç 15 gün içinde okunarak sonuçların duyurulmasına, sınavların 1 ders saati içerisinde yapılmasına, ortak değerlendirme yapabilmek amacıyla son sınavların ortak yapılmasına karar verildi.

13 - Öğrencilere Verilen Proje Ödevlerinin Belirlenmesi.
Mustafa TETİK tarafından 2300, 2348’e ek ve 2428 sayılı T.D.’den ödevler ile ilgili hususlar okundu,

değerlendirildi

Fatih CANDAN, ödev konuları verilirken öğrencilerin ilgisini arttıracak ve araştırmaya sevk edecek konuların verilmesini, ayrıca çevre, kaynak araştırma şartlarının da göz önünde bulundurulmasını söyledi.

Ödevlerin Verilmesi Yapımı ve Toplamalarında Dikkat Edilecek Hususlar:
KARAR:

a-Ödev konularının güncel ağırlıklı konular arasından seçilmesine,

b-Kaynak kitaplar konusunda öğrencilerin aydınlatılmasına,

c-Konuların öğrencileri araştırmaya sevk edecek türden olmasına,

d-Ödev konularının kasım ayında verilmesine, ödev alan öğrencilerin takip edilmesine ve

ödevlerin nisan ayının ikinci haftasında toplanmasına,

e-Ödev konuları ve puanlamasının aşağıdaki şekilde olmasına, karar verilmiştir.

ÖDEV DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ


Konuya Uygun Kapak Tasarımı – Tertip Ve Düzen

10 PUAN

İçerikte Görsel Öğeler Kullanma

20 PUAN

Konunun Tüm Yönleriyle Araştırılması ve Konuya Hâkimiyet

20 PUAN

Derste Sunum

20 PUAN

Ödevin Her Aşamasında Öğretmenle İşbirliği Yapılması

10 PUAN

Kaynaklara ulaşım ve Kaynaklardan Yararlanma Becerisi

10 PUAN

Zamanında Teslim

10 PUAN

TOPLAM

100 PuanÖdev konuları aşağıdaki şekilde belirlendi.
9.SINIF TARİH I DERSİ ÖDEV KONULARI

1- Kavimler Göçü

2- Göktürk Devleti,

3- Uygur Devleti,

4- Karahanlılar,

5- Büyük Selçuklu Devleti’nde Eğitim Öğretim,

6- İlk Türk devletlerinde devlet yönetimi ve ordu,

7- İlk Türk devletlerinde sosyal ve ekonomik hayat,

8- Türkiye’de kurulan İlk Türk Beyliklerinin Anadolu’nun Türkleşmesindeki rolleri,

9- Türkiye Selçukluları döneminde ordu teşkilatı,

10- Türkiye Selçuklularının yıkılmasında etkili olan nedenler,

11- İslam Medeniyetinin oluşmasında Türk kültür ve medeniyetinin etkisi,

12-İlk Türk İslam Devletlerinde devlet teşkilatı,

13- İlk Türk İslam Devletlerinde sosyal ve ekonomik hayat.

14- Haçlı seferlerinin sebep ve sonuçları.

15- Türk İslam bilim adamları, bilim dünyasına yaptıkları hizmetler.

16-Türkiye7de tarih öncesi devirleri aydınlatan merkezler.

17-İkta sistemi ve Türk İslam Devletlerine sağladığı yararlar

18-Anadolu’da kurulan İlk Türk Devletlerinin Anadolu’nun Türkleşmesine katkıları

19- Doğu Karadeniz Bölgesine Yönelik Soykırım İddiaları ve Ayrılıkçı propagandalar

10. SINIF ÖDEV KONULARI:


 1. Anadolu’nun Fethi ve Türkleşmesi

 2. Osmanlıların soyu ve Oğuzlar

 3. Ahilik

 4. Balkanlardaki önemli Osmanlı mimari eserleri

 5. Anadolu Beylikleri

 6. Fetret devri Ayaklanmaları

 7. Osmanlı Kültür ve Uygarlığı

 8. İstanbul’un Fethi

 9. Rönesans ve Reform Hareketleri

 10. Osmanlıda Bilim, Sanat, Teknolojik Alanlarda Gelişmeler

 11. İskân Politikası

 12. Lale Devri

 13. Osmanlı – İran İlişkileri ve Şii Politikası

 14. Şark Meselesi

 15. Osmanlıda Demokratikleşme Hareketleri

 16. Osmanlı Mimarisi ve Mimar Sinan

 17. Osmanlı Eğitim Sistemi ve Medreseler

 18. Osmanlı Askeri sistemi ve Yeniçeriler

 19. Osmanlı Padişahları kişilik özellikleri

 20. Osmanlı Saray Hayatı

 21. Osmanlıda Azınlıklar ve Azınlık İsyanları11. SINIF TARİH DERSİ ÖDEV KONULARI: 1. Kurultay’dan Meclise” (Devletle ilgili bir kararın farklı dönemlerde nasıl alındığına, karar aşamasında söz sahibi olanlara ilişkin drama yapılması)

 2. Orhun Abidelerinden Mesaj Var” Konulu Pano hazırlanması.

 3. Değişen Toplum Değişen Yaşamlar”( Fotoğraf, gravür ve resimlerden yararlanılarak gündelik

Yaşamdaki değişimi anlatan Tarih Şeridi hazırlanması)

 1. Kadı Burhaneddin” (Divan-ı Mezalim’in işleyişi ile ilgili Drama çalışması yapılması)

 2. Han Duvarları” (İpek, Baharat ve Kürk Yolu ile ilgili sunu hazırlanması)

 3. Ahi Teşkilatı

 4. Türk Bilim adamları ve Eserleri

 5. Türk Üçgeni ve Türklerde Mimari

 6. Tanzimat ve Batılılaşma

 7. Atatürk ve Kültür (Atatürk’ün Türk Tarihine, Diline, Eğitim, Bilim ve Sanat hayatına kazandırdıkları)T.C İNKILÂP TARİHİ ve ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ ÖDEV KONULARI:
1-Çanakkale Savaşları,

2-Mustafa Kemal’in Samsun’a çıkışı,

3-Sakarya Meydan Muharebesi,

4-Cumhuriyet dönemi kadınlara verilen haklar,

5-Atatürk ilkelerinden birisi,

6-Cumhuriyet yönetimi ile diğer yönetimler arasındaki farklılıklar

7-Cumhuriyet Dönemi’nde ekonomik kalkınma,

8-Amasya Genelgesi ve önemi,

9-Lozan Antlaşması ve önemi,

10-Harf İnkılâbı

11-Atatürk İlkeleri.

12-Rüsumat 4 no Gemisi

13-Milli Mücadelede Türk Kadını konulu Pano Hazırlanması

14-Milli Mücadele Komutanları konulu Takvim Hazırlanması

15-Kuva-yi Milliye Kahramanları Konulu Takvim Hazırlanması

12. SINIF ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ DERSİ ÖDEV KONULARI: 1. Paris Barış Konferansı

 2. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB)’nin kurulması ve sonrasında Orta Asya’daki Türk devlet ve toplulukları

 3. 1923–1938 yılları arasında Türkiye Cumhuriyeti dış politikasının temel özellikleri

 4. Almanya, İtalya ve Japonya’nın Birinci Dünya Savaşı sonrasında izlediği politikaları açıklar

 5. II. Dünya Savaşı

 6. Soğuk Savaş Dönemi

 7. Soğuk Savaş Döneminde Türkiye’de meydana gelen siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmeler

 8. Arap-İsrail savaşlarının sebep ve sonuçları

 9. Doğu Blok’unun yıkılmasından sonra Avrupa’da meydana gelen gelişmeler

 10. Avrupa Birliği ve Türkiye’nin Birliğe giriş mücadelesiÖDEV KONULARINA KAYNAKLAR   • Ders kitapları

   • Çeşitli ansiklopediler ( Ana Britanica, Meydan Larusse vb.)

   • Doğuştan Günümüze Çağdaş İslam Tarihi

   • Prof. Yaşar Yücel – Prof. Ali Sevim, Türkiye Tarihi

   • Yılmaz Öztuna, Türkiye Tarihi

   • A. Mumcu, T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük

   • İsmail Hakkı UZUNÇARŞILI- Osmanlı Tarihi

   • Fahir ARMAOĞLU – Dünya Siyasi Tarihi

   • Prof.Dr.Hamza Eroğlu: Türk İnkılabı

   • Prof.Dr.Toktamış Ateş:Türk DevrimTarihi

   • Prof.Dr.İbrahim KAFESOĞLU:Türk Milli Kültürü

   • www.ttk.gov.tr gibi internet siteleri


Yukarıda yazılan kaynaklar okulumuzda ve ilimizdeki kütüphanede mevcut olduğu belirtildi..

14. - Öğrencilerin Okul İçinde, Öğrenci Seçme Sınavında, Ulusal Ve Uluslararası Düzeyde Katıldıkları Çeşitli Sınav Ve Yarışmalarda Aldıkları Sonuçlara İlişkin Başarı Ve Başarısızlık Durumlarının Ders Bazında Değerlendirilmesi.
Okul içinde ve dışında katıldıkları çeşitli akademik, sosyal, sportif ve kültürel yarışmalarda başarı elde ederek, dereceye giren, Okulumuzu güzel bir şekilde temsil eden öğrencilerin bu başarılarının sözlü notu ile değerlendirilmesine karar verildi.
1   2   3   4

Benzer:

Dersi ZÜmre öĞretmenler kurulu toplanti tutanağidir iconLİsesi 2008-2009 ÖĞretim yili dönem beden eğİTİMİ dersi ZÜmre öĞretmenler kurulu

Dersi ZÜmre öĞretmenler kurulu toplanti tutanağidir iconMatematik Dersi Zümre Öğretmenleri Toplantı Tutanağı

Dersi ZÜmre öĞretmenler kurulu toplanti tutanağidir icon2016-2017 öğretim yılı Dönem Sınıflar zümre öğretmenler kurulu toplantısını...

Dersi ZÜmre öĞretmenler kurulu toplanti tutanağidir icon2011–2012 EĞİTİM ÖĞretim yili gazi osman paşa lisesi edebiyat grubu...

Dersi ZÜmre öĞretmenler kurulu toplanti tutanağidir iconA Ders Yılı Başı Öğretmenler Kurulu

Dersi ZÜmre öĞretmenler kurulu toplanti tutanağidir iconYükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Genel Sekreterliği ve Yüksek Eğitim Kurulu Etik Komisyonuna

Dersi ZÜmre öĞretmenler kurulu toplanti tutanağidir iconToplantı Tarihi : 07. 09. 2015

Dersi ZÜmre öĞretmenler kurulu toplanti tutanağidir iconDersleri ZÜmre öĞretmenleri I. DÖnem başI

Dersi ZÜmre öĞretmenler kurulu toplanti tutanağidir iconDanişman öĞretmenler

Dersi ZÜmre öĞretmenler kurulu toplanti tutanağidir iconUŞak yeniLİKÇİ Lİder öĞretmenler projesi


öykü
© 2000-2018
kişileri
o.ogren-sen.com