Dersi ZÜmre öĞretmenler kurulu toplanti tutanağidir


sayfa4/4
o.ogren-sen.com > Coğrafya > Ders
1   2   3   4

Fatih CANDAN; bu şekilde verilen sözlü notunun öğrencinin yarışma faaliyetlerinden dolayı katılamadığı dersleri telafi etmesini teşvik etmek, öğrencinin katılamadığı ve öğrenemediği konuları da bahane ederek tamamen dersten kopmamasını sağlayıp derse ilgisini çekmek ve öğrenemediği konuları öğrenmesini sağlayacak bir araç olarak kullanmak gerektiğini belirtti.

Mustafa TETİK; Bazı öğrencilerin bu hususu suiistimal edebildiklerini hatırlatarak, sadece takım kadrosuna adını yazdırıp, antrenmanlar ve müsabakalar dolayısıyla derslere girmeyen, hiçbir resmi müsabaka maçında oynamamış olan öğrencinin “ben faaliyetlere katılıyorum o halde sözlü notu ile bu dersten geçerim” beklentisine girebildiğini böyle durumlara dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.
Leyla ŞAHİN; Derse karşı ilgisi olan, öğrenme isteği taşıyan öğrenci her zaman kendini belli eder. Bizler öğretmen olarak bu durumu rahatlıkla anlarız. Yukarıdaki kararımızı suiistimal etmek isteyen öğrenci olursa da gerekli hassasiyeti gösteririz. dedi.

KARAR:

Öğrencilerin Okul içinde ve dışında katıldıkları çeşitli akademik, sosyal, sportif ve kültürel yarışmalarda başarı elde eden, Okulumuzu güzel bir şekilde temsil eden öğrencilerin bu başarıları, derse olan ilgi ve istekleri de göz önünde bulundurularak sözlü notu ile ödüllendirilebilecek.

15-Öğretmen, Öğrenci, Veli İşbirliği; Öğrencileri Tanıma Ve Rehberlik.
Zümre Başkanı Mustafa TETİK, öğrenci velilerinin öğrenciler hakkında bilgi alabilmesi için sadece veli toplantısında değil,diğer zamanlarda da okula gelmelerinin sağlanması gerektiğini, öğrencilerin sorunlarını çözmek için mutlaka okul rehberlik servisi ile işbirliği yapılması gerektiğini söyledi.

Fatih CANDAN, öğrenci velileri ile birebir görüşmede özellikle başarısız olan öğrencilere öncelik verile

ceğini, öğrencileri tanımak, başarılarını arttırmak okula devamlarını sağlamak için öğrenci velileri ile görüşerek işbirliğinin artırılacağını söyledi.


16- Öğrenci Başarısını Arttırmak İçin Yapılacak Çalışmalar.
a. Öncelikle öğrencilere tarih dersinin sevdirilmesine, derse motive edilmesine,

b. Öğrencinin seviyesine inilerek, basit ve günlük kelimeler kullanılarak dersin işlenmesi

c. Ders işlenmeden önce bir önceki konu ile bağlantı kurulması

d. Öğrencilere isimleri ile hitap edilmesi,

e. Öğrencilerin aktif olarak derse katılımının sağlanması, farklı yorum getiren öğrenciye gerektiğinde sözlü notu verilmesi,

f. Konu işlenirken yazı tahtasının uygun olarak kullanılması,

g.  Öğrencilerin soru-cevap ile derse katılımının sağlanması, kavrama güçlerinin göz önünde bulundurulması

h. Anlaşılamayan konuların tekrar edilmesi,

ı. Ünite sonlarında konu testlerinin yapılması,

i. Zayıf öğrenciler üzerinde daha fazla durulması,

j. Ders araç ve gereçlerinden yararlanılması,

k. Sosyal, kültürel ve sportif çalışmalara katılan öğrencilerin başarılarının değerlendirilmesine,

l. Tarih dersinde başarısız olan öğrenciye ders işlenişi sırasında kolay sorular sorarak öğrencinin derse katılmasını sağlayıp, sözlü notuyla değerlendirerek başarısını yükseltip tarih sevgisinin kazandırılmasına

m. Öğrencileri üniversiteye hazırlamak için son yıllarda tarih dersinden üniversite sınavlarında çıkmış

sorularının takip edilerek derste çözülmesine ve bu sorulardan da yararlanılarak konuların daha iyi kavratılmasına,

n. Sınıfta öğrencilerin duygu ve düşüncelerine sık sık yer verilmesine,

o. Öğrencileri boş zamanlarında kütüphaneye yönlendirilmesine,

ö. Ders işlenişinde grup çalışmalarının yapılmasına,

karar verildi.
17- YGS Ve LYS Sınavlarına Hazırlık Çalışmaları.
Mustafa TETİK Derslerde sürekli üniversite sınavlarına vurgu yapılarak, öğrencilerin motive edilmesini, geçmiş yıllarda çıkmış soruların konu ile ilişkilendirerek öğrencilerle birlikte çözülmesini, Ünite sonlarında test çözme ödevleri verilmesi gerektiğini belirtti.

Fatih CANDAN; bu çalışmaların yanı sıra,boş ders saatlerinde ve öğle arası gibi zamanlarda her fırsatta etüt yapılmasının yararlı olacağını söyledi.

18 – Okul Gelişim Modeli Anlayışının Benimsenerek Eğitim-Öğretimin Toplam Kalite Anlayışıyla Yürütülmesi İçin Kararlar Alınması.
Mustafa TETİK; OGYE ve Toplam Kalite Çalışmalarının ana felsefesinin ortak amaçlar için hep birlikte çalışmak ve nihai hedefinin birlikte başarmak olduğunu söyleyerek. Ekip ruhunun oluşması için karşılıklı işbirliği ve iletişimin önemli olduğunu vurguladı.
KARAR: Stratejik Plan Çalışma ekiplerinin kararlarına kesinlikle uyulacak ve işbirliği yapılacak.

21. - Dilek Ve Temenniler, Kapanış.
Zümre Başkanı Mustafa TETİK, öğretmen arkadaşlarla zaman zaman bir araya gelerek görüş alışverişinde bulunulması gerektiğini belirterek, başka görüşülecek bir konu olup olmadığı sordu. Görüşülecek bir konu olmadığı görülerek başarılı bir dönemin geçmesi dileği ile toplantıyı kapattı.
KARARLAR


 1. Teknolojik araç ve gereçlerden imkânlar ölçüsünde ders işlenişinde yararlanılacak.

 2. Okulun imkanları ölçüsünce T.C İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük dersi Harita seti alınacak.

 3. Atatürkçülük konularının işlendikten sonra sınıf defterine yazılacak.

 4. OGYE ve TKY ekiplerinin kararlarına kesinlikle uyularak, işbirliği yapılacak.

 5. İlimizde bulunan Etnografya Müzesinin 9. Ve 10.Sınıf Öğrencileriyle birlikte Mayıs ayı içinde (Müzeler Haftasında) ziyaret edilecek. Tarih 11 dersinde; Türklerde Sanat Ünitesinin 4.Kazanımı işlenirken ilimizde bulunan Yalı ve Orta Camileri ziyaret edilecektir.

 6. Öğrencilerin Okul içinde ve dışında katıldıkları çeşitli akademik, sosyal, sportif ve kültürel yarışmalarda başarı elde eden, Okulumuzu güzel bir şekilde temsil eden öğrencilerin bu başarıları sözlü notu ile değerlendirilecek.

 7. Ünite Sonlarında test sorusu çözme ödevleri verilecek.

 8. Tarih Dersini sevdirmek ve öğrencilerin ilgilerini arttırmak amacıyla yerel Tarih, Sözlü Tarih ve Yakın Tarih ile ilgili araştırma ödevleri verilecek.

 9. Öğrenci çalışmaları ve Etkinliklerinin Sınıf Panolarında sergilenmesi sağlanacak.

 10. Proje ödevleri verilirken Ödev yönergeleri de hazırlanarak öğrenciye verilecek, Ödev değerlendirme ölçütleri bu yönergede belirtilecek.

 11. Öğrenci başarısını arttırmak ve motive etmek amacıyla her sınav sonucunda sınıfta en yüksek notu alan öğrenciye ödül verilecek.

 12. Başarısız öğrencilerle bire bir görüşmeler yapılarak, rehberlik yapılacak.

 13. Okul Koridoruna Tarih Panosu Yapılarak öğrenciler tarafından ayda bir yenilenecek.

 14. Tarihe ilgi duyan, ders dışında kendiliğinden araştırma yapan, Tarihi Roman, Dergi,Kitap okuyan öğrenciler sözlü notu ile ödüllendirilecek.

Uygundur

16/09/2010

Mustafa TETİK Fatih CANDAN Osman YILMAZ

Tarih Zümre Başkanı Tarih Öğretmeni Okul Müdürü1   2   3   4

Benzer:

Dersi ZÜmre öĞretmenler kurulu toplanti tutanağidir iconLİsesi 2008-2009 ÖĞretim yili dönem beden eğİTİMİ dersi ZÜmre öĞretmenler kurulu

Dersi ZÜmre öĞretmenler kurulu toplanti tutanağidir iconMatematik Dersi Zümre Öğretmenleri Toplantı Tutanağı

Dersi ZÜmre öĞretmenler kurulu toplanti tutanağidir icon2016-2017 öğretim yılı Dönem Sınıflar zümre öğretmenler kurulu toplantısını...

Dersi ZÜmre öĞretmenler kurulu toplanti tutanağidir icon2011–2012 EĞİTİM ÖĞretim yili gazi osman paşa lisesi edebiyat grubu...

Dersi ZÜmre öĞretmenler kurulu toplanti tutanağidir iconA Ders Yılı Başı Öğretmenler Kurulu

Dersi ZÜmre öĞretmenler kurulu toplanti tutanağidir iconYükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Genel Sekreterliği ve Yüksek Eğitim Kurulu Etik Komisyonuna

Dersi ZÜmre öĞretmenler kurulu toplanti tutanağidir iconToplantı Tarihi : 07. 09. 2015

Dersi ZÜmre öĞretmenler kurulu toplanti tutanağidir iconDersleri ZÜmre öĞretmenleri I. DÖnem başI

Dersi ZÜmre öĞretmenler kurulu toplanti tutanağidir iconDanişman öĞretmenler

Dersi ZÜmre öĞretmenler kurulu toplanti tutanağidir iconUŞak yeniLİKÇİ Lİder öĞretmenler projesi


öykü
© 2000-2018
kişileri
o.ogren-sen.com