“ek-1 Bİyosidal üRÜn uygulama iŞlem formu


o.ogren-sen.com > Doğru > Evraklar
“EK-1 BİYOSİDAL ÜRÜN UYGULAMA İŞLEM FORMU

UYGULAMAYI YAPANA AİT BİLGİLER

Uygulamayı yapan firma adı
Açık adresi
Mesûl müdür
Uygulayıcı/lar adı, soyadı
Telefon/faks numarası
Müdürlük izin tarih ve sayısı
Ekip sorumlusu
KULLANILAN BİYOSİDAL ÜRÜNE AİT BİLGİLER

Ürünün ticari adı, ruhsat tarih ve sayısı
Ürünün uygulama şekli
Ürünün aktif maddesi
Ürünün antidotu
Ürünün ambalajının miktarı (kg/litre)
UYGULAMA YAPILAN YER HAKKINDA BİLGİLER

Uygulama yapılan yerin açık adresi
Uygulama yapılan hedef zararlı türü/adı
Uygulama tarihi, başlangıç ve bitiş saati
Mesken/işyeri vb
Mesken ise daire sayısı
Uygulama yapılan yerin alanı
Alınan güvenlik önlemleri, yapılan öneri ve uyarılar
Ekip Sorumlusu

İmza

Uygulama Yapılan Yerin

Sorumlusu/Yetkilisi-İmza

Not: ZEHİRLENME DURUMLARINDA GEREKTİĞİNDE ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN (UZEM) 114 VE ACİL SAĞLIK HİZMETLERİNİN 112 NOLU TELEFONUNU ARAYINIZ.

 Bu form iki nüsha olarak hazırlanır ve bir nüshası uygulama yapılan yerin yetkililerine/sahibine verilmesi zorunludur.


EK – 2 BİYOSİDAL ÜRÜN UYGULAMA İZİN BELGESİ

T.C.

................................... VALİLİĞİ

Halk Sağlığı Müdürlüğü

Belge No:

Tarih:

BİYOSİDAL ÜRÜN UYGULAMA İZİN BELGESİ

 

 

KURULUŞUN

ADI :

ADRESİ ve TEL :

SAHİBİ (SAHİPLERİ)

ADI ve SOYADI :

ÇALIŞMA SAATLERİ :

UYGULAMA YAPILACAK

BİYOSİDAL ÜRÜN GRUPLARI :

Yukarıda adı ve adresi belirtilen Biyosidal Ürün Uygulama kuruluşunun Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik kapsamında faaliyet göstermesi uygun görülmüştür.

 

  Vali

veya adına

Halk Sağlığı Müdürü
  Vali

veya adına

Halk Sağlığı Müdürü

EK-3 MESÛL MÜDÜRLÜK BELGESİ
T.C.

................................... VALİLİĞİ

Halk Sağlığı Müdürlüğü

 

Belge No:                                                                                      Tarih:

MESÛL MÜDÜRLÜK BELGESİ

M
Fotoğraf
ESÛL MÜDÜRÜN

ADI ve SOYADI :

UNVANI :

T.C. NO :

BABA ADI :

DOĞUM YERİ :

DOĞUM TARİHİ :

Mezun Olduğu Fakülte :

Mezuniyet Tarihi :

Diploma No :

 GÖREV YAPACAĞI KURULUŞUN

ADI :                                                

ADRESİ :                                         

Yukarıda açık kimliği yazılı olan .....................................................’nun Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik kapsamında mesûl müdürlük görevini yürütmesi uygun görülmüştür.

 

Halk Sağlığı Müdürü

EK- 4 İŞYERLERİNDE BULUNDURULMASI ZORUNLU EKİPMAN LİSTESİ

1 - İşyerinde Asgari Bulundurulması Gerekli Alet ve Cihaz

Alet ve Cihaz Adı

Miktarı

Pulverizatör

1 adet

ULV cihazı

1 adet

Sıcak su sistemi (Banyo bölümüne bağlı)

1 adet

Çamaşır makinesi

1 adet

Kilitli dolap

1 adet

Telefon

1 adet

Not: Haşerelere karşı biyosidal ürün uygulaması yapılmayan işyerlerinde pulverizatör ve ULV cihazının bulundurulması zorunlu değildir.  Bu işyerlerinde ürünlerin kullanılmasına yönelik uygun püskürtücü/sisleyici/dozlayıcı bulundurulur.

2 - İşyerlerinde Asgari Bulundurulması Gerekli Malzeme

Malzeme Adı

Miktarı

İlkyardım dolabı

1 adet

Yangın söndürücüsü

1 adet

Kullanılacak kimyasalla uygun Antidotlar

Ekip üyesi kadar

Koruyucu elbise

Ekip üyesi kadar

Eldiven

Ekip üyesi kadar

Baret

Ekip üyesi kadar

Çizme

Ekip üyesi kadar

Koruyucu gözlük

Ekip üyesi kadar

Gaz maskesi

Ekip üyesi kadar

Toz maskesi

Ekip üyesi kadar

İlk yardım çantası

Ekip sayısı kadar

Terazi

1 adet

El feneri

2 adet

Mezür ölçülü silindir

1 adet

Malzeme çantası

1 adet

Kova

1 adet

Süzgeç

1 adet

EK-5 BİYOSİDAL ÜRÜN UYGULAMA EĞİTİMİ DÜZENLEME YETKİ BELGESİ

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı


Belge No:

Tarih:

BİYOSİDAL ÜRÜN UYGULAMA EĞİTİMİ

DÜZENLEME YETKİ BELGESİ

KURULUŞUN

ADI/ÜNVANI :

ADRESİ ve TEL :

SORUMLUSU

ADI ve SOYADI :

Yukarıda adı ve adresi belirtilen kuruluş, Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik kapsamında ..…………………………….. sorumluluğunda biyosidal ürün uygulama eğitimi düzenlemek üzere yetkilendirilmiştir.


Kurum Başkanı


EK-6 BİYOSİDAL ÜRÜN UYGULAYICI SERTİFİKASI
T.C.

................................... VALİLİĞİ

Halk Sağlığı Müdürlüğü

 


Fotoğraf


Sertifika No:                                                                                           Tarih:

Eğitimi Veren Kurum/Kuruluş:

Sertifika Geçerlilik Tarihi:
BİYOSİDAL ÜRÜN UYGULAYICI SERTİFİKASI

 

 

T.C. KİMLİK NO :

 

ADI ve SOYADI :
BABA ADI :

 

DOĞUM YERİ :

 

DOĞUM TARİHİ :

 

  

Yukarıda açık kimliği yazılı olan ....................................................., …/…/20…-…/…/20 … tarihleri arasında Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik kapsamında düzenlenen biyosidal ürün uygulayıcı eğitimini başarı ile tamamladığından Biyosidal Ürün Uygulayıcısı olarak çalışması uygun görülmüştür.
 

 

 

 

Halk Sağlığı Müdürü”

“EK-9 MESÛL MÜDÜR SERTİFİKASI

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı

Fotoğraf


MESÛL MÜDÜR SERTİFİKASI


Belge No:
Sertifika geçerlilik tarihi:

T.C. KİMLİK NO :

 

ADI ve SOYADI :
DOĞUM TARİHİ :
DOĞUM YERİ :
MESLEĞİ :

 

 

 

 

 

Yukarıda kimliği yazılı olan ....................................................., Türkiye Halk Sağlığı Kurumu tarafından …/…/20…-…/…/20 … tarihleri arasında, Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik kapsamında düzenlenen mesûl müdür eğitimini başarı ile tamamlamıştır.


Kurum Başkanı

EK-10 BAŞKA BİR İLDE YAPILACAK BİYOSİDAL ÜRÜN UYGULAMA BİLDİRİM FORMU

UYGULAMAYI YAPANA AİT BİLGİLER

Uygulamayı yapan firma adı
Açık adresi
Mesûl müdür
Uygulayıcı/lar adı, soyadı
Telefon/faks numarası
Müdürlük izin tarih ve sayısı
Ekip sorumlusu
UYGULAMA YAPILACAK YER HAKKINDA BİLGİLER

Uygulama yapılacak yerin açık adresi
Uygulama tarihi, saati
Mesken/işyeri vb
Mesken ise daire sayısı
Uygulama yapılacak yerin alanıEkip Sorumlusu

İmza

Not: ZEHİRLENME DURUMLARINDA GEREKTİĞİNDE ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN (UZEM) 114 VE ACİL SAĞLIK HİZMETLERİNİN 112 NOLU TELEFONUNU ARAYINIZ.
 Başka bir ilde geçici olarak, seyyar araç ve gereçlerle uygulama yapılması durumunda, gidilen ilin Müdürlüğüne uygulama yapılmadan iki iş günü öncesinden bu formun eksiksiz olarak doldurulup dilekçe ekinde verilmesi zorunludur.

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

“ek-1 Bİyosidal üRÜn uygulama iŞlem formu iconTasarim ve ÜRÜn geliŞTİrme projesi başvuru formu

“ek-1 Bİyosidal üRÜn uygulama iŞlem formu iconORİJİnal üRÜn fiyat beyan formu tarih

“ek-1 Bİyosidal üRÜn uygulama iŞlem formu iconAltı çift uygulama ayakkabısı, altılı uygulama tarzı

“ek-1 Bİyosidal üRÜn uygulama iŞlem formu iconEk- 3 İŞ talep formu dikkat : Bu formu doldurmadan önce altta yer...

“ek-1 Bİyosidal üRÜn uygulama iŞlem formu iconSsk işlem Yönetmeliğinin Getirdikleri

“ek-1 Bİyosidal üRÜn uygulama iŞlem formu iconVadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmesi Ne İçin Kullanılır?

“ek-1 Bİyosidal üRÜn uygulama iŞlem formu iconİlk iltica ülkesinden gelen göçmene ne işlem uygulanır?

“ek-1 Bİyosidal üRÜn uygulama iŞlem formu iconG Kullanıcı: tareks aracılığıyla firmalar adına işlem yapmak üzere yetkilendirilmiş kişileri

“ek-1 Bİyosidal üRÜn uygulama iŞlem formu iconF Kullanıcı: tareks aracılığıyla firmalar adına işlem yapmak üzere yetkilendirilmiş kişileri

“ek-1 Bİyosidal üRÜn uygulama iŞlem formu iconTÜTÜn mamulleri ve alkollü İÇKİlerde bandrollü ÜRÜN


öykü
© 2000-2018
kişileri
o.ogren-sen.com