2016-2017 öğretim yılı Dönem Sınıflar zümre öğretmenler kurulu toplantısını saat 10. 00 12. 00 arasında Müdür Yardımcısı başkanlığında


sayfa1/3
o.ogren-sen.com > Ekonomi > Evraklar
  1   2   3
………………………………….. İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ’NE


2016-2017 öğretim yılı 1.Dönem 1.Sınıflar zümre öğretmenler kurulu toplantısını …..09.2016 saat 10.00 – 12.00 arasında Müdür Yardımcısı …………….. başkanlığında aşağıdaki gündemle yapmak istiyoruz.

Bilgilerinize arz olunur. 07.09.2016
1/A Sınıf Öğretmeni 1/B Sınıf Öğretmeni 1/C Sınıf Öğretmeni 1/D Sınıf Öğretmeni 1/E Sınıf Öğretmeni

GÜNDEM:

 1. Açılış, Saygı Duruşu, İstiklal Marşı, yoklama, zümre başkanı, yazman seçimi ve gündem maddelerinin okunması. Bir önceki yılın zümre öğretmenler kurulu kararlarının okunup değerlendirilmesi.

 2. Yeni Eğitim-öğretim programlarının incelenmesi.

 3. Okuma Yazma öğretiminde yapılan değişiklikler.

 4. 2016 – 2017 Eğitim-öğretim yılı çalışma takviminin hazırlanması.

 5. TTK’nun 28.05.2013 tarih ve 22 sayılı kararıyla kabul edilen ilkokul ve ortaokullar haftalık ders saatleri çizelgesinin incelenmesi.

 6. Uyum ve hazırlık dönemi çalışmaları ve planlaması

 7. Serbest etkinlikler dersi içerik ve saatinin görüşülmesi.

 8. Ünitelendirilmiş yıllık planlar, günlük ders planları, işleniş süreleri.

 9. Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim Ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin incelenmesi.

 10. İlköğretim kurumlarının öğretim programları ile ders kitaplarında yer alması gereken “Atatürkçülük” konularının kabulüne yönelik 2504 sayılı tebliğler dergisinin incelenmesi ve Atatürkçülük konularının planda gösterilmesi.

 11. Eğitim ve öğretimde uygulanacak metot ve teknikler.

 12. 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılında kullanılacak ders araç ve gereçleri.

 13. Okul-öğretmen-veli ilişkileri.

 14. Öğrencilerin okuma alışkanlığı kazanması için yapılacak çalışmalar, sınıf kitaplığının oluşturulması.

 15. Değerler eğitimi

 16. Ekonomik durumu yetersiz olan öğrencilerle ilgili alınacak önlemler.

 17. Yıl İçinde yapılacak gezilerin planlanması.

 18. Öğrenci ders kitaplarının incelemesi.

 19. Sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler.

 20. Sınıfların fiziki durumları.

 21. Dilek ve temenniler.


O L U R

..09.2016

Okul Müdürü
2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

………………………………. İLKOKULU

1. SINIFLAR ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU 1. DÖNEM TOPLANTISI
Toplantı No : 1

Toplantı Tarihi : …..09.2016

Toplantı Yeri : Öğretmenler Odası

Toplantı Saati : 10:00

Toplantıya Katılanlar : Müdür Yardımcısı;

1-A Sınıf Öğretmeni;

1-B Sınıf Öğretmeni;

1/C Sınıf Öğretmeni;

1/D Sınıf Öğretmeni;

1/E Sınıf Öğretmeni;

GÜNDEM:

 1. Açılış, Saygı Duruşu, İstiklal Marşı, yoklama, zümre başkanı, yazman seçimi ve gündem maddelerinin okunması. Bir önceki yılın zümre öğretmenler kurulu kararlarının okunup değerlendirilmesi.

 2. Yeni Eğitim-öğretim programlarının incelenmesi.

 3. Okuma Yazma öğretiminde yapılan değişiklikler.

 4. 2016 – 2017 Eğitim-öğretim yılı çalışma takviminin hazırlanması.

 5. TTK’nun 28.05.2013 tarih ve 22 sayılı kararıyla kabul edilen ilkokul ve ortaokullar haftalık ders saatleri çizelgesinin incelenmesi.

 6. Uyum ve hazırlık dönemi çalışmaları ve planlaması

 7. Serbest etkinlikler dersi içerik ve saatinin görüşülmesi.

 8. Ünitelendirilmiş yıllık planlar, günlük ders planları, işleniş süreleri.

 9. Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim Ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin incelenmesi.

 10. İlköğretim kurumlarının öğretim programları ile ders kitaplarında yer alması gereken “Atatürkçülük” konularının kabulüne yönelik 2504 sayılı tebliğler dergisinin incelenmesi ve Atatürkçülük konularının planda gösterilmesi.

 11. Eğitim ve öğretimde uygulanacak metot ve teknikler.

 12. 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılında kullanılacak ders araç ve gereçleri.

 13. Okul-öğretmen-veli ilişkileri.

 14. Öğrencilerin okuma alışkanlığı kazanması için yapılacak çalışmalar, sınıf kitaplığının oluşturulması.

 15. Değerler eğitimi

 16. Ekonomik durumu yetersiz olan öğrencilerle ilgili alınacak önlemler.

 17. Yıl İçinde yapılacak gezilerin planlanması.

 18. Öğrenci ders kitaplarının incelemesi.

 19. Sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler.

 20. Sınıfların fiziki durumları.

 21. Dilek ve temenniler.


GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ


 1. AÇILIŞ SAYGI DURUŞU, İSTİKLAL MARŞI, YOKLAMA, ZÜMRE BAŞKANI SEÇİMİ VE GÜNDEM MADDELERİNİN OKUNMASI

………………. İlkokulu 1. sınıf zümre öğretmenler kurulu, okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumları yönetmeliğinin 35. maddesi gereğince, yukarıda yeri, zamanı ve saati belirtilmiş olan toplantıyı yapmak üzere Müdür Yardımcısı ……………………. başkanlığında toplandı. Saygı duruşu, İstiklal Marşı’nın ardından yoklama yapıldı. Zümre başkanı seçimi yapıldı. Zümre başkanlığına 1/…. sınıf öğretmeni ……………………… seçildi. Ayrıca toplantı tutanaklarını yazmak üzere …………………yazman olarak belirlendi. Zümre gündemi okundu.
2. YENİ EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMLARININ İNCELENMESİ

Türk Milli Eğitiminin amaçları ………………………. tarafından okundu. Yapılacak çalışmaların bu amaçlar doğrultusunda gerçekleştirilmesi kararı alındı. …………………… zümre öğretmenler kurulu toplantılarının Okul Öncesi Eğitim Ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’ne göre “Zümre öğretmenler kurulu, öğretmenler kurulunda yapılacak çalışma planına uygun olarak eğitim ve öğretim yılı başında, ortasında, sonunda ve ihtiyaç duyuldukça toplanır. Toplantılar, zümre öğretmenleri arasından seçimle belirlenen öğretmenin başkanlığında yapılır.” ifade edidive toplantıların sadece dönem başlarında değil ihtiyaç oldukça yapılması gerektiğini belirtti.

Ünitelendirilmiş yıllık planların yapılmasında teknolojilerden yararlanılabileceği, plânlar yapılırken çevre şartlarının, öğrenci seviyelerinin dikkate alınması gerektiği, 2551 sayılı Tebliğler Dergisinde yayınlanan “Plânlama İle İlgili Yönerge” de belirtilen ortak hükümler gözetilerek hazırlanması gerektiği zümre başkanı tarafından söylendi. Derslerin işlenişi sırasında anlatım, soru-cevap, deney, gözlem, inceleme, bireysel ve birlikte çalışma, tümevarım, tümdengelim, gösterip yaptırma, rol yapma, araştırma, gezi gibi yöntem ve tekniklerden yararlanmanın yanında çağdaş öğretim metotlarından olan beyin fırtınası, kubaşık öğrenme gibi yöntemlerinde derslerin işlenişi sırasında uygulanmasının faydalı olacağı söylendi.
3. OKUMA_ YAZMA ÖĞRETİMİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

2016-2017 Eğitim öğretim yılında uygulanmak üzere, ses gruplarında ve yazımlarında bazı değişikliklerin yapıldığı belirtildi.

1/A sınıf öğretmeni …………………. yeni ses gruplarının ;

1. Ses grubu : ELAN

2. Ses grubu : İTOBU

3. Ses grubu : KIRÖSÜ

4. Ses grubu : MDŞYCZ

5. Ses grubu : ÇGPH

6. Ses grubu : FVĞJ şeklinde olduğunu belirtip, seslerin buna göre verileceğini söyledi.

1/C sınıf öğretmeni……………………… da kılavuz çizgilerin boyutlarının da değiştiğini, ayrıca bazı harflerin yazılışlarının değiştiğini belirtti. Bunlar;


 • f, r, s, ş, L, S, Ş, T, D harflerinin yazımında değişiklik yapıldı.
 • Sağa kıvrılarak" kendinden sonra gelen küçük harfle bağlanmalıdır.
 • Büyük D harfi, tek harekette yazılmalı, kendisinden sonra gelen küçük harfe bağlanmamalıdır.


 • Büyük harflerin yazımı özel isimlerle öğretilir.
 • Bitişik eğik yazıda "D, F, N, P, V" harfleri yazılış özelliği bakımından kendinden sonra gelen küçük harfle bağlanmaz.


4. 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİNİN İNCELENMESİ

2016- 2017eğitim öğretim yılı çalışma takvimi incelendi. Buna göre;

1. Dönem : 90,5 iş günü/18 Hafta

2. Dönem : 90 iş günü/19 Hafta

Toplam : 180 iş günü/36 hafta
2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI İŞGÜNÜ TAKVİMİ

GÜNLER

EYLÜL/2016

EKİM/2016

KASIM/2016

Pazartesi
5

12

19

26
3

10

17

24/31
7

14

21

28

Salı
6

13

20

27
4

11

18

25

1

8

15

22

29

Çarşamba
7

14

21

28
5

12

19

26

2

9

16

23

30

Perşembe

1

8

15

22

29
6

13

20

27

3

10

17

24
Cuma

2

9

16

23

30
7

14

21

28

4

11

18

25
Cumartesi

3

10

17

24
1

8

15

22

29

5

12

19

26
Pazar

4

11

18

25
2

9

15

23

30

6

13

20

27
İşgünü/hafta

10

21,5

22

GÜNLER

ARALIK/2016

OCAK/2017

ŞUBAT/2017

Pazartesi
5

12

19

26
2

9

16

23

30
6

13

20

27

Salı
6

13

20

27
3

10

17

24

31
7

14

21

28

Çarşamba
7

14

21

28
4

11

18

25
1

8

15

22
Perşembe

1

8

15

22

29
5

12

19

26
2

9

16

23
Cuma

2

9

16

23

30
6

13

20

27
3

10

17

24
Cumartesi

3

10

17

24

31
7

14

21

28
4

11

18

25
Pazar

4

11

18

25
1

8

15

22

29
5

12

19

26
İşgünü/hafta

22

15

17

GÜNLER

MART/2017

NİSAN/2017

MAYIS/2017

Pazartesi
6

13

20

27
3

10

17

24

1

8

15

22

29

Salı
7

14

21

28
4

11

18

25

2

9

16

23

30

Çarşamba

1

8

15

22

29
5

12

19

26

3

10

17

24

31

Perşembe

2

9

16

23

30
6

13

20

27

4

11

18

25
Cuma

3

10

17

24

31
7

14

21

28

5

12

19

26
Cumartesi

4

11

18

25
1

8

15

22

29

6

13

20

27
Pazar

5

12

19

26
2

9

16

23

30

7

14

21

28
İşgünü/hafta

23

21

22

GÜNLER

HAZİRAN/2017

TEMMUZ/2017

AĞUSTOS/2017

Pazartesi
5

12

19

26
3

10

17

24/31
7

14

21

28

Salı
6

13

20

27
4

11

18

25

1

8

15

22

29

Çarşamba
7

14

21

28
5

12

19

26

2

9

16

23

30

Perşembe

1

8

15

22

29
6

13

20

27

3

10

17

24

31

Cuma

2

9

16

23

30
7

14

21

28

4

11

18

25
Cumartesi

3

10

17

24
1

8

15

22

29

5

12

19

26
Pazar

4

11

18

25
2

9

16

23

30

6

13

20

27
İşgünü/hafta

7Toplam İşgünü/hafta:180/36

Birinci dönem: 90,5

İkinci dönem: 90
  1   2   3

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

2016-2017 öğretim yılı Dönem Sınıflar zümre öğretmenler kurulu toplantısını saat 10. 00 12. 00 arasında Müdür Yardımcısı başkanlığında iconLİsesi 2008-2009 ÖĞretim yili dönem beden eğİTİMİ dersi ZÜmre öĞretmenler kurulu

2016-2017 öğretim yılı Dönem Sınıflar zümre öğretmenler kurulu toplantısını saat 10. 00 12. 00 arasında Müdür Yardımcısı başkanlığında icon2016-2017 Öğretim Yılı anadolu Lisesi Sınıflar TÜrk diLİ ve edebiyati dersi

2016-2017 öğretim yılı Dönem Sınıflar zümre öğretmenler kurulu toplantısını saat 10. 00 12. 00 arasında Müdür Yardımcısı başkanlığında icon2016-2017 EĞİTİM-ÖĞretim yili anadolu lisesi 12. Sinif türk edebiyati...

2016-2017 öğretim yılı Dönem Sınıflar zümre öğretmenler kurulu toplantısını saat 10. 00 12. 00 arasında Müdür Yardımcısı başkanlığında iconBanaz şEHİt tuncay durmuş Çok programli lisesi 2015 -2016 ÖĞretim...

2016-2017 öğretim yılı Dönem Sınıflar zümre öğretmenler kurulu toplantısını saat 10. 00 12. 00 arasında Müdür Yardımcısı başkanlığında iconDersi ZÜmre öĞretmenler kurulu toplanti tutanağidir

2016-2017 öğretim yılı Dönem Sınıflar zümre öğretmenler kurulu toplantısını saat 10. 00 12. 00 arasında Müdür Yardımcısı başkanlığında icon2011–2012 EĞİTİM ÖĞretim yili gazi osman paşa lisesi edebiyat grubu...

2016-2017 öğretim yılı Dönem Sınıflar zümre öğretmenler kurulu toplantısını saat 10. 00 12. 00 arasında Müdür Yardımcısı başkanlığında iconSinifi-no: ahmet rüŞTÜ Lİsesi 2014-2015 ÖĞretim yili 12. Siniflar dönem yazili

2016-2017 öğretim yılı Dönem Sınıflar zümre öğretmenler kurulu toplantısını saat 10. 00 12. 00 arasında Müdür Yardımcısı başkanlığında icon2013/2014 EĞİTİM ÖĞretim yili siniflar sosyal biLGİler I. DÖnem I. Yazili sorulari

2016-2017 öğretim yılı Dönem Sınıflar zümre öğretmenler kurulu toplantısını saat 10. 00 12. 00 arasında Müdür Yardımcısı başkanlığında icon2016/2017 EĞİTİM ÖĞretim yili senebaşI

2016-2017 öğretim yılı Dönem Sınıflar zümre öğretmenler kurulu toplantısını saat 10. 00 12. 00 arasında Müdür Yardımcısı başkanlığında icon2015/2016 EĞİTİM-ÖĞretim yili erbaa anadolu öĞretmen lisesi 11. Siniflar tarih dersi


öykü
© 2000-2018
kişileri
o.ogren-sen.com