Ders Kitabı


sayfa1/8
o.ogren-sen.com > öykü > Ders kitabı
  1   2   3   4   5   6   7   8

2014–2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM UZUNDERE ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ 10. SINIFLAR TARİH DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI
SÜRE

KAZANIMLAR

KONULAR

ETKİNLİKLER

ÖĞRENME ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ ARAÇ VE GEREÇLER

AÇIKLAMALAR

AY

HAFTA

SAAAT


1.ÜNİTE: BEYLİKTEN DEVLETE(1300–1453) Kazanım Sayısı: 9 Ders Saati:12 Oranı:% 17
EYLÜL

(15–19.09.2014)

III. HAFTA


1


Bu ünite ile öğrenciler;

1. XIV. yüzyıl başlarında Anadolu, Avrupa ve Yakın Doğu’nun siyasi durumunu kavrar.

1. KONU: OSMANLI DEVLETİ’NİN KURULUŞU (1300-1453)

1. XIV. Yy Başlarında Yakındoğu ve Avrupa


��Dünyaya Bakış: XIV. yüzyıl başlarında Anadolu,

Avrupa ve Yakın Doğudaki devletleri gösteren harita çalışması yapılır. Dönemle ilgili tarih şeridi hazırlanır.

1.Anlatım

2.Soru-cevap

3. İnceleme

4.Grup Tartışması

5.Bireysel Çalışmalar

6.Tekrarlama

7.Grup Çalışması

8.Yapılan işi Yorumlama

9.Rol oynama
Ders Kitabı,

Kuruluş Belgeseli (TRT Yapımı),

Yaşar YÜCEL

Anadolu Beylikleri Hakkında Araştırmalar I-II,

İ. H. Uzunçarşılı

Osmanlı Tarihi 1.cilt,

Anadolu Beylikleri ve Akkoyunlu Karakoyunlu Devleti,
Prof. Halil İnalcık

Devlet-i Aliye,
M. Fuat Köprülü;

Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu,

Tarih Atlası
[!] XIII. yüzyıl sonunda Anadolu’nun durumu; XIV.

Yüzyıl başında İlhanlılar, Memluklar, Altın Orda,

Doğu Roma İmparatorluğu (Bizans) ile Anadolu’daki

Türk beylikleri; Balkanlar ve Avrupa’daki diğer

devletlerin siyasi durumu hakkında bilgi verilecektir.


1

2. Osmanlı Devleti’nin gelişimini etkileyen faktörleri değerlendirir.


2. Kayıların Anadolu’ya Gelişi ve Yerleşmesi

a. Kayılar Anadolu’da

b. Beylikten Devlete

c. İlk Osmanlı Fetihleri��Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu: Osmanlı Devleti’nin kuruluşu ile ilgili belgesel veya film izlenir.
��Beylikten Devlete: Osmanlı Devleti’nin gelişimini etkileyen faktörlerle ilgili araştırma yapılarak sınıfta tartışılır.
��Osmanlı’nın İlk Şehirleri: Osmanlı Devleti’nin önemli merkezlerine (Söğüt, Domaniç, İznik, Bursa vb.) gezi düzenlenir.

[!] Kayı Boyu; Kayıların Anadolu'ya gelişi ve yerleşmesine değinilecektir.
[!] XIV. yüzyılda Anadolu’nun siyasi, kültürel ve demografik yapısına değinilecektir.
[!] Koyunhisar Savaşı, Bilecik ve Bursa'nın fethi, Maltepe Savaşı, İznik ve İzmit'in fethi de ele alınacaktır.

EYLÜL

( 22–26.09.2014 )

IV. HAFTA


1

3. Osmanlı Devleti’nin Balkanlardaki fetihleriyle iskân siyaseti arasındaki ilişkiyi açıklar.3. Balkanlardaki Fetihler

a.Çimpe Kalesi’nin Alınması

b. Edirne’nin Fethi

c.Sırpsındığı Savaşı


��İskân (Şenlendirme) Politikası: Osmanlı Devleti’nin iskân politikasını içeren metinler (araştırma, makale, hikâye, tarihi vesikalar vb.) incelenir.


1.Anlatım

2.Soru-cevap

3. İnceleme

4.Grup Tartışması

5.Bireysel Çalışmalar

6.Tekrarlama

7.Grup Çalışması

8.Yapılan işi Yorumlama

9.Rol oynama


Ders Kitabı,
İ. H. Uzunçarşılı

Osmanlı Tarihi 1.cilt,
Prof. Halil İnalcık

Devlet-i Aliye,
Tarih Atlası


[!] Edirne'nin fethi; İstanbul kuşatılması; Sırp Sındığı, Çirmen, I. Kosova ve Niğbolu savaşları da ele alınacaktır.


1


3. Balkanlardaki Fetihler

d.Çirmen Savaşı

e. I. Kosova Savaşı[!] İskân politikasının amacı, gerekçesi ve nasıl gerçekleştirildiğine değinilecektir.EKİM

( 29.09–03.10.2014 )

I. HAFTA


1


3. Osmanlı Devleti’nin Balkanlardaki fetihleriyle iskân siyaseti arasındaki ilişkiyi açıklar.3. Balkanlardaki Fetihler

f. İstanbul’un Kuşatılması

g. Niğbolu Savaşı


��Balkanların Fethi: Balkanlarda yapılan fetih ve savaşları yansıtan harita çalışması yapılır.


1.Anlatım

2.Soru-cevap

3. İnceleme

4.Grup Tartışması

5.Bireysel Çalışmalar

6.Tekrarlama

7.Grup Çalışması

8.Yapılan işi Yorumlama

9.Rol oynama


Ders Kitabı,
İ. H. Uzunçarşılı

Osmanlı Tarihi 1.cilt,
Prof. Halil İnalcık

Devlet-i Aliye,
Tarih Atlası

1

4. Osmanlı Devleti’nin Anadolu’daki faaliyetlerini Türk siyasi birliğinin sağlanması açısından değerlendirir.

4. Anadolu’da Siyasi Birliği Sağlama Faaliyetleri


��Anadolu’da Türk Birliği: Anadolu’da Türk siyasi birliğinin sağlanması ile ilgili sunu hazırlanır.
��Dedem Korkut’un Dilinden: Türk toplum hayatı, aile hayatı, kadın ve erkeğin konumu vb. açılardan Dede Korkut Hikâyeleri incelenir.


[!] Akkoyunlu ve Karakoyunlu devletlerine ve kültürel etkilerine de değinilecektir


EKİM

( 06.10–11.10.2014 )

II. HAFTA


1


KURBAN BAYRAMI TATİLİ ( 04-05-06-07 Ekim 2014 (Cumartesi-Pazar- Pazartesi – Salı)


1.Anlatım

2.Soru-cevap

3. İnceleme

4.Grup Tartışması

5.Bireysel Çalışmalar

6.Tekrarlama

7.Grup Çalışması

8.Yapılan işi Yorumlama

9.Rol oynama


Ders Kitabı,
İsmail AKA

Timur ve Devleti,
İ. H. Uzunçarşılı Osmanlı Tarihi 1.cilt,
Prof. Halil İnalcık

Devlet-i Aliye,
Sesli ve görüntülü eğitim araçları


[!] Timur’un uyguladığı politikaların Türk dünyasına etkileri verilecektir.
[!] Altın Orda Devleti’nin yıkılması ile Karadeniz’in kuzeyindeki siyasi gelişmelere (Kırım, Ejderhan, Kazan, Kasım Küçüm, Nogay hanlıklarına) kısaca değinilecektir.


1

5. Ankara Savaşı’nın Türk dünyasına etkilerini kavrar.


5 Ankara Savaşı ve Fetret Devri

a. Ankara Savaşı

b. Fetret Devri
��Çubuk Ovası’nda İki Hükümdar: Ankara Savaşı’nın Osmanlı ve Timur devletleri açısından sebep ve sonuçlarını Timur ve Yıldırım Bayezit’in dilinden anlatan bir metin yazılır. Metinler farklı bakış açılarını yansıtması yönünden incelenir.


EKİM

(13-17.10.2014)

III. HAFTA

1

5. Ankara Savaşı’nın Türk dünyasına etkilerini kavrar.6. Anadolu’da Siyasi Birliğin Yeniden Sağlanması��Ankara Savaşı Sonrası Anadolu Türk Birliği: Ankara Savaşı sonrası Anadolu Türklüğü ile ilgili harita çalışması yapılır. Kurulamayan beyliklerde işaretlenir.


1.Anlatım

2.Soru-cevap

3. İnceleme

4.Grup Tartışması

5.Bireysel Çalışmalar

6.Tekrarlama

7.Grup Çalışması

8.Yapılan işi Yorumlama

9.Rol oynamaDers Kitabı,

Yaşar YÜCEL

Anadolu Beylikleri Hakkında Araştırmalar I-II,

İ. H. Uzunçarşılı

Osmanlı Tarihi 1.cilt,

Halil İNALCIK Osmanlı İmparatorluğu Klasik Çağ (1300-1600)

Faruk Sümer

Osmanlı Dvleti’nin Kuruluşu

.


[!] Ankara Savaşı sonrası Anadolu’nun siyasi durumu vurgulanacaktır.

[!] Edirne-Segedin Antlaşması, Varna Savaşı, İkinci Kosova Savaşı ele alınacaktır.
[!] Balkanlarda uygulanan siyasi, sosyal ve ekonomik (vergi adaleti, hoşgörü vb.) politikalar vurgulanacaktır.

1

6. Balkanlarda Türk hâkimiyetinin güçlenmesinde etkili olan siyasi olayları değerlendirir.7. Balkanlarda Osmanlı Hâkimiyetinin Güçlenmesi

a. Edirne-Segedin Antlaşması (1444)

b. Varna Savaşı (1444)

c. II. Kosova Savaşı (1448)
��Anadolu’dan Balkanlara Uzanan Güç: Osmanlı Devleti’nin Balkanlardaki fetihleri ile ilgili harita çalışması yapılır.
��Evlâd-ı Fatihan: Osmanlı Devleti’nin Balkanlarda uyguladığı siyasi, sosyal, askerî ve kültürel politikalarla ilgili sunu hazırlanır.


EKİM

( 20-24.10.2014 )

IV. HAFTA


1


7. Osmanlı devlet anlayışı ve yönetiminin temel özelliklerini kavrar.2. KONU: OSMANLI KÜLTÜR VE MEDENİYETİ (1300-1453)

1. Osmanlı’da Devlet Anlayışı

2. Osmanlı’da Devlet Teşkilatı


��Osmanlı Çınarı: Osmanlı Devleti’nin devlet yönetimiyle ilgili araştırma yapılarak sunu hazırlanır.

��Osmanlı Devleti’ne Dair: Döneme ilişkin kaynaklardan (İbn-i Batuta Seyahatnamesi, Âşık Paşazade Tarihi vb.) yararlanılarak Osmanlılarda devlet ve yönetim anlayışı incelenir. ��Devşirme Sistemi: Devşirmelerin nasıl alındığı ve yetiştirildiğine dair bilgileri içeren metinler incelenir.


1.Anlatım

2.Soru-cevap

3. İnceleme

4.Grup Tartışması

5.Bireysel Çalışmalar

6.Tekrarlama

7.Grup Çalışması

Yusuf HALAÇOĞLU XIV-XVII. Yüzyıllarda Osmanlılarda Devlet Teşkilâtı ve Sosyal

Yapı,

Ders Kitabı


[!] Osmanlı devlet anlayışının dayanakları vurgulanacaktır.

[!] Devlet anlayışı ve yönetimin temel özellikleri kurumsallaşma sürecini kapsayacak şekilde ele alınacaktır.

[!] Şehzade sancağı uygulamasına değinilecektir [!]Yeniçeri Ocağının kurulması ve işleyişi ele alınacaktır.


1

3 Osmanlı Ordusu

a. Kara Ordusu

b. Deniz Kuvvetleri (Donanma)

  1   2   3   4   5   6   7   8

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Ders Kitabı icon1. Ders kitabı, öğrenci çalışma kitabı ve öğretmen kılavuz kitaplarının hazırlanması

Ders Kitabı iconDers Kitabı Çalışma Kitabı

Ders Kitabı iconDers kitabı, Çalışma kâğıtları, Ders notları

Ders Kitabı iconDers Kitabı

Ders Kitabı iconDers Kitabı, Akıllı Tahta

Ders Kitabı iconDers Kitabı: Frederic S. Mishkin

Ders Kitabı iconDers Kitabı, Akıllı Tahta

Ders Kitabı iconDers kitabı, meb onaylı

Ders Kitabı iconDers Kitabı Yardımcı Kitap

Ders Kitabı iconDers Kitabı Yardımcı Kitap


öykü
© 2000-2018
kişileri
o.ogren-sen.com