Dersin adi


o.ogren-sen.com > öykü > Ders
T.C.

MALATYA VALİLİĞİ

ÖZEL MARDİN SAFİYE - BEŞİR ATAK LİSESİ

BİLGİ İLETİŞİM, PROJE HAZIRLAMA ZÜMRESİ ÖĞRETMENLERİ SENE BAŞI TOPLANTI TUTANAĞI
DERSİN ADI : Bilgisayar, Bilgi ve İletişim Teknolojisi

ÖĞRETİM YILI/DÖNEMİ : 2010–2011 / 1.dönem

TOPLANTI TARİHİ : 15.09.2010

ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ : Hacı Hakan BERK - Abit KURTGÖZ
GÜNDEM MADDELERİ

 1. Açılış

 2. Bir önceki zümre kararı sonuçlarının değerlendirilmesi.

 3. Türk Milli Eğitiminin amaçlarının okunması

 4. 2488 sayılı Tebliğler Dergisi’nde yayınlanan Atatürk ilke ve inkılâplarının derslere yansıtılması

 5. Müfredatın görüşülmesi

 6. Ünitelendirilmiş Yıllık planların hazırlanması

 7. Ders kitabı seçimi

 8. Gezi programı

 9. Yazılı yoklama, uygulama sınavı ve sözlüler

 10. Bilgisayar dersinin işleniş yöntemlerinin tespit edilmesi

 11. Proje ödevlerin tespit edilmesi

 12. Ders planları

 13. Yeni eğitim ve öğretim sisteminde bilgisayar derslerinin durumu

 14. Bilgisayar zümresinin çalıştıracağı kulüplerin tespit edilmesi

 15. Öğretmen dosyası

 16. ECDL sertifikası ve eğitim sistemi içindeki yerinin görüşülmesi

 17. Laboratuarların yeni öğretim dönemine hazırlanması

 18. Diğer zümrelerle işbirliği

 19. Dilek ve temennilerGÖRÜŞÜLEN MADDELER VE ALINAN KARARLAR


1. Toplantı 2010–2011 eğitim-öğretim yılı için başarı ve iyi niyet dilekleriyle başladı.
2. Bir önceki zümre toplantısı kararları değerlendirilidi.
3. 2487 sayılı Tebliğler Dergisinde yer alan Türk Milli Eğitiminin amaçları okundu. Okul Müdür Yardımcısı Abit KURTGÖZ: “Bir öğretmen burada belirtilen hususları her zaman dikkate almalıdır. Türk Milletinin geleceği olan gençlerin eğitimindeki hedefler çok net olarak burada belirtilmiştir.” dedi. Bu amaçlara ulaşmada gayretli ve kararlı olmamız gerektiğini belirtti.
4. Atatürkçülük, Atatürk ilke ve inkılâplarının öğrencilere anlatılması son derece önemli bir konudur. Bilgisayar derslerinde yıllık planlar hazırlanırken 2488 sayılı tebliğler dergisinden faydalanılacaktır. Atatürk İlke ve İnkılâpları doğrultusunda bir gençliğin yetiştirilmesi için O’nun fikir ve idealleri yıllık planlara aktarılacaktır. Öğrencilerin Atatürk milliyetçiliğine bağlı olmaları için azami gayret gösterilecektir.

Önemli gün ve haftalar ile resmi bayramlar ve Atatürk’ü anma günlerinde İnternet’ten Atatürk ve düşünceleri ile ilgili kaynaklar incelenecektir. www.meb.gov.tr adresinden faydalanılması kararlaştırıldı.
5. Bilgisayar zümresi olarak okutulacak derslerin müfredatı görüşüldü. Tebliğler Dergisi’nde yayınlanan “Bilgi ve İletişim Teknolojisi” dersi müfredat programlarının amaçları ve açıklamaları okunarak incelendi.6. Ünitelendirilmiş Yıllık ders planlarının Tebliğler Dergisinin 329 sayılı 27.09.2005 tarihli sayısında duyurulduğu şekliyle yapılması gerektiği belirtildi. Ünitelendirilmiş yıllık ders planı incelendi. Planlaması yapılan müfredat konularının planı ünitelendirilmiş yıllık ders planı şeklinde yapılacaktır.
7. Ders kitabı olar MEB yayınları, yardımcı kitap olarak da ZAMBAK yayınları “uygulamalı bilgisayar” kitabının okutulmasına karar verildi.
8. Üniversitelerin bilişim ile ilgili bölümlerinin gezilmesi ve imkanıolan öğrencilerle SEBİT 2010 gezilmesi.
9. Yazılı yoklama, uygulama sınavı ve sözlüler görüşüldü. Tebliğler Dergisinde uygulamalı dersler için uygulama sınavı yapılabileceği belirtilmektedir. Buna göre 2010–2011 eğitim-öğretim döneminde her dönemde 2 uygulamalı sınav yapılması kararlaştırıldı. Sınavlarla ilgili olarak % 30 kolay seviyede , % 50 orta seviyede, % 20 ileri seviyede sorular sorulması kararlaştırıldı. Ayrıca ders içindeki uygulama çalışmaların sözlü notu ile değerlendirilmesinin öğrencilerin motivasyonunu arttıracağı belirtildi.
10. Bilgisayar derslerinde kullanılacak öğretim metot ve teknikleri Tebliğler Dergisinde şu şekilde belirtilmiştir:

 1. Anlatım

 2. Gösterip yaptırma

 3. Soru-cevap

 4. Daha önce yapılmış uygulamaları gösterme

 5. Ev ödevleri

 6. Ders içi aktiviteler

 7. Uygulama


Ayrıca; laboratuarımızın teknik imkânlarına göre değişik uygulamalar yapılması kararlaştırılmıştır. Bunlar: 1. Etkileşimli (Interactive) testler, bulmacaların kullanımı

 2. Sunum kullanımı

 3. Film gösterimi

 4. Proje çalışması yaptırmak

 5. Duvar panoları hazırlamak, hazırlatmak

 6. Seyyar panolar kullanmak

 7. Yarışma organizasyonu yapmak

 8. Grup çalışması yaptırmak

 9. Online sınavlar, yarışmalar

 10. NetOp School veya Net Support School ders anlatım programı kullanmak

 11. Projeksiyon kullanımı

11. Proje ödevleri görüşülerek konular belirlendi. Tebliğler Dergisindeki proje ödevlerini değerlendirilme formu incelendi. Değerlendirme formunun öğretmen dosyasında bulundurulması gerektiği belirtildi. Ödevlerin Kasım ayında verilip, Nisan ayının son haftasında toplanması kararlaştırıldı. Konular aşağıda listelenmiştir: 1. Virüsler ve korunma yolları

 2. Web kamera ve kullanımı

 3. Bluetooth teknolojisi nedir?

 4. Abaküsten günümüze bilgisayarın gelişimi

 5. Nano teknoloji

 6. Süper bilgisayarlar

 7. Sesli komut programı yönetmeyi sağlayan programın tanıtımı

 8. Notebook’lar nasıl çalışır?

 9. Akıllı Evler (Geleceğin Evleri)

 10. Resim deformasyon programları ve kullanımı

 11. E-book (Elektronik Kitaplar)

 12. Digital para

 13. Anakartlar, RAM, Modem

 14. Görünmeyen Digital Mürekkep

 15. Multimedia ders CD’ lerinin incelenmesi

 16. OCR yazılımlarının çalışma prensipleri ve çeşitleri

 17. Terfi (Upgrade)

 18. Türkiye’de e-devlet uygulamaları

 19. E-eğitim nedir?

 20. E-ticaret nedir?

 21. E-mail işlemleri sunumu

 22. E-mail grubu nasıl kullanılır?

 23. Web adresi derleme

 24. Spam nedir?

 25. İnteractive Test programı ile test hazırlama

 26. On-line test denemesi

 27. Panaromic fotoğraf hazırlanması ve kullanılması

 28. Yurt içi ve yurt dışı k12 sitelerindeki ders aktivitelerinin araştırılması

 29. Program yumurtaları (Word, Excel, Ppoint, Internet Explorer, ..)

 30. Online ders siteleri

 31. Arama motorları

 32. Gmail kullanımı

 33. Google.com

 34. Tablet PC’ler

 35. LCD ekranlar

 36. İnternette güvenlik

 37. E-gruplar İnternetten canlı yayın nasıl yapılır?

 38. “Hack” olayları ve hackerler

 39. “Teaching Templates” programı ile etkileşimli testler ve oyunlar hazırlama

 40. ADSL (Hızlı İnternet)

 41. Türkiye’de ADSL uygulamaları

 42. Uyduyla bağlantı

 43. Internet’te canlı yayın

 44. Java applet’leri kullanılarak bir konu hakkında web sayfası hazırlama (Örn: Anfy Java, gibi)

 45. Bilgisayar konularının ekran görüntüleriyle web tarzında hazırlanması

 46. Kablosuz teknolojiler

 47. Web sayfalarında Online slayt sunumlarının nasıl yapıldığının araştırılması

 48. Elektrik hatları ile İnternet bağlantısı

 49. ICQ-Yahoo Messenger, Ms-Messenger kullanımı

 50. Sanal sabit diskler ve kullanımı

 51. Haber portalları ve kullanımı

 52. Cep virüsleri

 53. WAP

 54. Linux nedir? Server ve masaüstü Linux

 55. Linux ve özgür yazılım araştırması

 56. Dünyada ve Türkiye’de Linux kullanımı

 57. Yerel Ağ nedir?

 58. E-imza

 59. E-devlet


12. Tebliğler Dergisinin örneği yayınlanan günlük ders planları incelendi. Okul Müdür Yardımcısı Abit KURTGÖZ : “Ders planları birkaç ders saati sürebilen bir konuyu kapsayacak şekilde de olabilir.” dedi. Hacı Hakan BERK “Farklı öğrenme çeşitlerinin ve çoklu zekânın göz önüne alınması gerektiği anlaşılmaktadır. Farklı öğrenme yöntemlerinin uygulandığı daha esnek bir ders planı hazırlayabiliriz.” dedi.
13. Bilgisayar derslerinin durumu görüşüldü. Hacı Hakan BERK:Bilgi ve İletişim Teknoloji dersinin yanı sıra “Web Programlama” ve “Grafik Tasarım” konularını kapsayan ilave seçmeli derslerin konulması dört yıllık yeni eğitim sisteminde öğrencilere daha faydalı olacaktır.” dedi.
14. 2010 - 2011 Eğitim-Öğretim yılında “Bilgisayar ve Web Tasarım Kulübü” oluşturulması kararlaştırıldı.
15. Bir öğretmenin dosyasında bulunması gereken evraklar incelendi ve aşağıdaki liste hazırlandı:

 1. İstiklal marşı

 2. Gençliğe hitabe

 3. Öğretmen marşı

 4. Tebliğ edilen resmi yazılar

 5. Çalışma takvimi

 6. Kutlanacak gün ve haftalar

 7. Atatürk ilke ve inkılapları

 8. Disiplin yönetmeliği

 9. Sınıf geçme yönetmeliği

 10. Ödev yönetmeliği

 11. Kılık kıyafet yönetmeliği

 12. 657 devlet memurları kanunu

 13. Yıllık planlar

 14. Günlük planlar (ders planları)

 15. Müfredat programı

 16. Türk milli eğitiminin amaçları

 17. Matematik öğretiminin genel ve özel amaçları

 18. Zümre kararları

 19. Öğretmenin eğitim ve öğretim görevleri

 20. Atatürkçülük ile ilgili konuların öğretim programları ve ders yılı ile ilgili yayınlanan konuların bölümleri ve anlatılacak yazı metni.16. ECDL sertifikası görüşüldü. Avrupa Bilgisayar Yetkinlik Belgesi olarak ifade edilen bu sertifika dünyanın 150 ülkesinde geçerlidir. MEB ve üniversiteler tarafından desteklenmektedir. Sertifikayı almak için bilinmesi gerekli konular “Bilgi ve İletişim Teknoloji” dersinin konularıdır. Türkçe sınav yapılabilmektedir. Sınavlar YTM (yetkili test merkezi) tarafından yapılmaktadır.

Öğrencilerin bu konuda bilgilendirilmesi kararlaştırıldı.
17. Yeni eğitim-öğretim yılına başlarken bilgisayar laboratuarlarının donanım ve yazılım eksikliklerinin varsa giderilmesi gerekli olduğu belirtildi. Okul Müdür Yardımcısı Abit KURTGÖZ :”Her öğrenciye bir bilgisayar olacak şekilde düzenlenmiş laboratuarlarımızın hazır olması eğitimimizin aksamadan başlaması için önemlidir.” dedi.
18. Bilgisayar zümresinin diğer zümrelerle çok yakın işbirliğinin olduğu belirtildi. Öğretmen ve öğrencilerin çalışmalarında zümremizden yardım talep edilmektedir.

Okul Müdür Yardımcısı Abit KURTGÖZ: “Öğrencilerin uygulamalarını diğer derslerle ilgili yapmalarını teşvik edelim.”

Hacı Hakan BERK: “Geçen yıl bu tür çalışmalar oldu. Öğrenciler derslerin hepsi ile ilgili sunum hazırladı. İnternet araştırmaları yaptılar. Web siteleri hazırladılar. Bu çalışmalar da sözlü olarak değerlendirildi.” Dedi.

Okul Müdür Yardımcısı Abit KURTGÖZ: “Uygulama ve ödev konusu tespit etmede işbirliği yapalım. Atatürk ilke ve inkılâplarını derslere yansıtılması hususunda Tarih ve Türkçe zümresiyle işbirliği yapılması çok faydalı olacaktır.” dedi.
18. Dilek ve temenniler bölüme geçildi.

Hacı Hakan BERK: “Çağımız bilgi çağı.. İnternet çağı.. Bilişim teknolojindeki baş döndüren ilerlemeler insanların kişisel ve mesleki hayatını değiştirmiştir. Bu teknolojinin doğru kullanılması çok önemlidir. Gelişmiş teknolojinin içinde kendini bulmuş öğrencilerimize yol göstermeli, bilişim teknolojisinden milli değerlerimizden kopmadan faydalanmayı anlatmalıyız. Okulumuzun bilgisayar ve Internet imkânları oldukça iyidir. Bu imkânların öğretmen ve öğrenciler tarafından verimli kullanılması okulumuzun genel anlamda başarısını yükseltecektir. Bilgisayar zümresi olarak idare ve öğretmenlere yardımcı olacağımızı belirtmek istiyorum.”

Okul Müdür Yardımcısı Abit KURTGÖZ: “Öğrenciler bilişim teknolojilerine hakim olmalı. Bu açıdan baktığımızda bilgisayar derslerinin onları hayata hazırlayan yönü var. Sizlerin öğrencilerin yetişmesi için üzerinize düşen vazifeyi tam olarak yapacağınıza inanıyorum. Yeni eğitim-öğretim yılında başarılar diliyorum.”
Bilgisayar Öğretmeni Okul Müdür Yardımcısı

Hacı Hakan BERK Abit KURTGÖZ


Okul Müdürü

İlhan

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Dersin adi iconDersin adi

Dersin adi iconDersin adi

Dersin adi iconDersin Adı

Dersin adi iconDersin adi

Dersin adi iconDersin Adı

Dersin adi iconDersin Adı

Dersin adi iconDersin Adı

Dersin adi iconDersin Adı

Dersin adi iconDersin Adı

Dersin adi iconDersin adi


öykü
© 2000-2018
kişileri
o.ogren-sen.com