Sosyal-biLGİler7(501-600)


sayfa1/4
o.ogren-sen.com > öykü > Evraklar
  1   2   3   4

SOSYAL BİLGİLER 7. SINIF

SOSYAL-BİLGİLER7(501-600)
501)

Yaş Grubu

Türkiye’nin Toplam Nüfusu İçindeki Oranı (%)

0-14 (Genç nüfus)

30

15-64 (Yetişkin)

65

65 + (Yaşlı)

5


Yukarıdaki tabloda Türkiye nüfusunun 2001 yılına ait yaş dağılım oranları verilmiştir. Tabloya bakarak aşağıdakilerden hangisini söyleyebiliriz?
A)Türkiye Nüfusunun %30 ‘u 15 yaşın üstündedir.

B)Nüfusun büyük bölümü çalışma çağındadır

C)Ortalama yaşam süresi fazladır

D)Doğurganlık oranı düşüktür
502)Anadolu Selçuklu Devleti zamanında gerçekleştirilen;

-Antalya, Alanya ve Sinop’un alınması ve buralarda tersaneler kurulması

-Anadolu şehirleri arasında kervansarayların yapılması faaliyetleri aşağıdaki amaçlardan hangisine yöneliktir?
A)Denizciliği ve ticareti geliştirmek

B)Türk beyliklerini güçlendirmek

C)Bilimsel çalışmalara önem vermek

D)Turizm faaliyetlerini geliştirmek
503)Orhan Gazi ve Osman Gazi türbeleri, Ulu Cami, Yıldırım Külliyesi, Koza Han, İpek hanı tarihi eserlerinden bazılarıdır. Kaplıca ve kayak merkeziylede ünlü bu kentimiz hangisidir?
A)İstanbul B)Bursa C)Konya C)Denizli
504)Büyük Selçuklu Devletinin kuruluşundan (1040) Malazgirt Zaferine kadar (1071) süren otuz bir yıllık zaman içerisinde Türkler, Anadolu’ya yaptıkları akınlarla Bizans’ın direnme gücünü büyük ölçüde kırdılar. Büyük Selçuklu Devletinin bu faaliyetlerinin aşağıdakilerden hangisine ortam hazırladığı söylenebilir?
A)Moğol akınlarının önlenmesine B)İslam birliğinin sağlanmasına

C)Atabeyliklerin kurulmasına D)Anadolu’nun fethine
505)Anadolu Selçukluları döneminde şehirlerarasında kervanların konaklaması için kervansaraylar yaptırıldı. Bu yapılar, aşağıdakilerden hangisi için bir kanıt olur?
A)Zanaatkarlar arasındaki işbirliğine

B)Sosyal yardım kurumlarının yaygınlığına

C)Devletin din ayrımı gözetmediğine

D)Ticarete önem verildiğine

506)Aşağıdakilerden hangisi iletişimi olumlu etkileyen davranışlardan biri değildir?
A)Hoşgörülü olmak B)İyi bir dinleyici olmak

C)Empati Kurmak D)Ön yargılı davranmak
507)Devlet vatandaşların çalışma hakkını korur ve çalışanlarının sosyal güvencelerini sağlar. Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde kurulmuş olan sosyal güvence kurumlarından biri değildir?
A)İş-kur B)Bağ-kur C)SSK D)Emekli Sandığı
508)Anadolu Selçuklu ve beylikler döneminde şehirlerde çok sayıda cami, medrese, türbe ve hastaneler yapılmıştır. Önemli ticaret yolları üzerinde han ve kervansaraylar kurulmuş, buralarda tüccarların temel ihtiyaçları ve güvenliği sağlanmıştır. Anadolu Selçukluları ve beyliklerin bu çalışmalarının aşağıdakilerden hangisine ortam hazırladığı savunulamaz?
A)Anadolu’nun bayındır hale gelmesine

B)Ekonomik hayatın canlanmasına

C)Yabancıların ülkeye girişinin engellenmesine

D)Halkın temel ihtiyaçlarının karşılanmasına
509)

I. Hıristiyanlarca kutsal sayılan Antakya, Kudüs ,İskenderiye gibi yerleri Müslümanlardan almak

II. Hıristiyanlığı yeniden Orta Doğuya yaymak

III. Papanın nüfuz alanını genişletmek

IV. Müslümanların zenginliklerine sahip olmak
Yukarıdakilerden hangisi Haçlı Seferlerinin dini amaçları dışında nedenlerinin de olduğunu göstermektedir?
A)I B)II C)III D)IV
510)Aşağıdakilerden hangisi nüfus yoğunluğunun yerleşim yerlerine etkilerinden biri değildir?
A)Trafik sorunları yaşanır B)İş gücü ucuzlar

C)Büyük alışveriş merkezleri çoğalır D)İşsizlik artar
511)Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin nüfus yapısıyla ilgili olduğu bir bilgi değildir?
A)Nüfusun büyük bir kısmı 0-14 yaş arasındadır

B)Nüfusun %90 nı üniversite mezunudur

C)Kent nüfusu kırsal nüfustan fazladır

D)Çalışan kadın sayısı erkek sayısından azdır
512Aşağıdakilerden hangisi bir yerin yoğun nüfuslu olmasının sonuçlarından değildir?
A)Tüketim artar B)Konut sıkıntısı yaşanır

C)İş gücü ucuzlar D)Enflasyon düşer

513)Aşağıdakilerden hangisi iletişimi engelleyen tutum ve davranışlardan değildir?
A)Karşımızdaki kişiye iltifat etmek B)Karşımızdaki kişiyi dinlemek

C)Karşımızdaki kişiye karşı önyargılı olmak D)Ne zaman susmak gerektiğini bilmek
514)Aşağıdakilerden hangisi nüfusun azalmasına neden olmaz?
A)Trafik kazaları B)Çocuk ölümleri C)İç göçler D)Doğal afetler
515)Göç: Ekonomik, toplumsal ve siyasi sebeple kişi veya toplulukların yer değişmesi olayına denir. Aşağıda verilen göç çeşitlerinden hangisi göç edilen ülkeyi ekonomik, bilimsel ve siyasi yönden olumsuz olarak etkilenir?
A)İç göç B)Mevsimlik göç C)Beyin göçü D)Dış göç
516)Türkiye’de bazı yerleşim birimlerinde nüfusun yoğunluk kazanmasında iklim ve tarımsal faaliyetler etkili olmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu duruma en az uyar?
A)Adana B)İzmir C)Konya D)Zonguldak

517- Milli mücadelede halkın işgal altında olmasından dolayı iletişim oldukça güçleşmiştir. Aşağıdaki iletişim kurumlarından hangisi o döneme damgasını vurmuştur?
A) TRT B) Anadolu Ajansı

C) İstanbul radyosu D) Doğan Haber Ajansı
518- Atatürk ‘Şimdiye kadar cahil kalanlara da fikir vermek ihtiyacı vardır.Ve bunun içinde önemli vasıta basındır.basının önemi inkar edilemez.Memleketin medeniyet derecesi kamuoyunun durumu nedir? Bunu içe ve dışa anlatacak basındır…’ demiştir.

Atatürk kamuoyu oluşturmak amacıyla aşağıdaki kurumlardan hangisinin kurulmasına öncülük etmiştir?

A) TRT

B) Anadolu Ajansı

C) Doğan Haber Ajansı

D) Ajans Türk
519- Aşağıdakilerden hangisi sık nüfuslu alanlardan birisi olamaz?

 1. Verimli ovalar

 2. İklimin el verişli olduğu alanlar

 3. Dağlık alanlar

 4. Sanayinin geliştiği alanlar  1. 20 ve 21 yy da Teknolojinin ortaya çıkışı ve gelişmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
  1. Artan insan ihtiyaçları

  2. Farklı kültürlerin etkileşimi

  3. Bilimsel gelişmelerin hızlanması

  4. Dış ülkelerle iletişim kurma isteği

521- Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün çıkarılmasına Sivas Kongresi sırasında karar verdiği gazetedir?


  1. Ceride-i resmiye

  2. Hakimiyet-i Milliye

  3. Anadolu Ajansı

  4. İrade-i Milliye522- Aşağıdakilerden hangisi olumlu iletişim kurallarından biridir?

a)Karşımızdaki insanı dinlemeliyiz

b)Sürekli konuşmalıyız

c)İnanmadığımız halde her söyleneni onaylamalıyız

d)Görüşlerimizi zorla kabul ettirmeliyiz

523- Marmara bölgesi’nin göç almasında hangisi en etkilidir?

a)İklimin elverişli olması

b)Ulaşımın elverişli olması

c)sanayinin gelişmiş olması

d)Verimli tarım alanlarının olması

524- Zonguldak’ta nüfusun yoğun olmasının en önemli nedeni nedir?

a)Verimli tarım alanları

b)Yer altı kaynakları

c)Doğal güzelliği ve turizme elverişli oluşu

d)Hayvancılık faaliyetleri
525- Aşağıdakilerden hangisi arkadaşıyla empatik bir iletişim kurmaya çalışan bir öğrencinin söyleyebileceği bir sözdür?
A)Hey! Sen neden ağlıyorsun?

B)Mehmet Bey bugün neden geç kaldınız?

C)Ayşe bunu sakın yapma!

D)Seni anlıyorum bu üzücü bir kazaydı.


CEVAP ANAHTARI ( 501/525)

501

B

511

B

521

D

502

A

512

D

522

A

503

B

513

C

523

C

504

D

514

C

524

B

505

D

515

C

525

D

506

D

516

D507

A

517

B508

C

518

B509

D

519

C510

C

520

  1   2   3   4

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Sosyal-biLGİler7(501-600) iconSosyal-biLGİler-8(501-600)

Sosyal-biLGİler7(501-600) iconBAĞimsiz denetim standardi 501

Sosyal-biLGİler7(501-600) iconShz 507 sosyal poliTİka ve sosyal hizmet yönetiMİ

Sosyal-biLGİler7(501-600) iconTÜRKİYE’de sosyal devlet kavraminin döNÜŞÜMÜ: sosyal belediyeciLİK

Sosyal-biLGİler7(501-600) iconBİLGİ toplumunda biLİM, sosyal biLİM VE sosyal biLGİler öĞretiMİ

Sosyal-biLGİler7(501-600) iconTarihin Tanımı : Geçmişte meydana gelen olayları (siyasi, sosyal,...

Sosyal-biLGİler7(501-600) iconTÜRKİye cumhuriyeti İle hollanda arasinda sosyal güvenlik sözleşmesi
«Mevzuat» tabiri, 2’nci maddenin 1’nci fıkrasında yazılı Sosyal Güvenlik rejimleri ve kollarına ilişkin olarak yürürlükteki ve ileride...

Sosyal-biLGİler7(501-600) iconSosyal Bilgiler Ev sınavı

Sosyal-biLGİler7(501-600) iconSosyal biLGİler öĞreniyorum

Sosyal-biLGİler7(501-600) iconDers Sosyal Bilgiler


öykü
© 2000-2018
kişileri
o.ogren-sen.com