ÖNSÖz ve teşekküR


sayfa3/8
o.ogren-sen.com > Tıp > Evraklar
1   2   3   4   5   6   7   8

SİMGELER DİZİNİ ve KISALTMALARKısaltmalar
DCA : Database Configuration Assistant(Oracle Veritabanı Oluşturma Aracı)

GIS : Goegraphic Information System (Coğrafi Bilgi Sistemi - CBS)

HTML : Hyper Text Markup Language (Zengin Metin İşaretleme Dili)

MVTYS : Mekansal Veritabanı Yönetim Sistemleri

SID : System Identifier (Sistem Tanımlayıcısı - Veritabanı Adı)

SQL : Structured Query Language (Yapılandırılmış Sorgu Dili)

PC : Personal Computer (Kişisel Bilgisayar)

PL/SQL : Procedural Language/Structured Query Language (Prosedürel Sorgu Dili)

RDBMS : Relational Database Management System (İlişkisel Veritabanı Yönetim Sistemi)

T-SQL : Transact SQL (SQL Komut Yapısı)

VTYS : Veritabanı Yönetim Sistemleri

ÖZE


ORACLE SPATIAL İLE MEKANSAL SORGULAMALAR
ÖZET

Yaptığımız bu çalışmada mekansal sorgular ve bu sorguların görsel olarak ekrana getirilmesi araştırılmıştır. İlk etapta özellikle Oracle’ın mekansal sorgulamalarıyla ilgili Türkçe kaynakların yetersiz olması sebebiyle çalışmamızın her adımı için İngilizce kaynaklar bulunup, Türkçe’ye çevrilmiş ve her aşama bu çevirilere göre gerçekleştirilmiştir. Çeviri aşamasından sonra kurulum aşamasına geçilmiş, uygun olan işletim sistemi ve Oracle versiyonu belirlenerek kurulum tamamlanmıştır. Kurulumdan sonra elimizde mevcut olan PostgreSQL mekansal sorguları Oracle’a uygun bir şekilde çevrilerek (fonksiyon isimlerinin düzenlenmesi, ID değerleri eklenmesi vb.) başarıyla gerçeklenmiştir. Daha sonra ise Oracle üzerindeki MapView ve GeoRaptor eklentileriyle sorguların görselleştirilmesi sağlanmıştır. Çalışmaların tümü Windows 7 64-bit işletim sistemi üzerinde Oracle 11g R2 X64 sürümü kullanılarak gerçekleştirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Veritabanı Tabloları Oluşturma, Oracle Veritabanları Kullanımı, Mekansal Sorgular, Mekansal Sorguların Çizimi,

İNGİLİZCE ÖZET


SPATIAL QUERIES ON ORACLE SPATIAL

ABSTRACT

Spatial queries and their visual forms were investigated in study which we prepared. In first place, due to the lack of Turkish resources which related with Oracle’s spatial queries, English resources were translated to Turkish in each stage. Every stage was realized according to these translations. The installation stage was launched after translation stage. And it was completed with appropriate operating system and the version of Oracle. After the installation stage, the PostgreSQL queries which we have existing were translated Oracle syntax and were realized successfully. Then the queries were visualized with the MapView and the GeoRaptor addition on Oracle. All studies were realized with Oracle 11G R2 X64 on Windows 7 X64 Operating system.

Keywords :Creating the Database Tables, Usage of the Oracle Databases, Spatial Queries, Visualization of the Spatial Queries

1.GİRİŞ

1   2   3   4   5   6   7   8


öykü
© 2000-2018
kişileri
o.ogren-sen.com