ÖNSÖz ve teşekküR


sayfa4/8
o.ogren-sen.com > Tıp > Evraklar
1   2   3   4   5   6   7   8

1.1.TarihçeHer ne kadar mekansal veritabanları çok uzak bir geçmişe sahip olmasa da aslında yüzyıllar önce insanoğlunun üzerinde düşünmeye ve bir nevi prototip çizimler gerçekleştirmeye başladığı Dünya haritaları bugünkü görsel veritabanı sistemlerinin atası olarak kabul edilebilir. Hayvan derilerine ve parşömen kağıtlarınaharita çizimleri yapılmasıyla başlayan bu süreç günümüzde GPS (Uydu Görüntüleme Sitemi) teknolojisi ile de birleşerek Google Map benzeri uygulamaların hayatımıza girmesiyle devam etmektedir. Ve 70’li yılların başında ortaya çıkan veritabanı teknolojisi “mekansal” olarak da kategoriye ayrılmış ve günümüzde bu alanda da gelişmeye devam etmektedir.
file:snow-cholera-map.jpg
Şekil 1.1. 1854 Londra - Kolera salgını verileri

1.2.Mekansal Veritabanları Nedir?Mekansal veritabanlarının tanımını yapmadan önce mekansal verinin ne olduğunu açıklamamız gerekir. Mekansal veri diğer bir deyişle “görsel veri”dir. Uydu görüntüleri, haritalar, 3 boyutlu modellemeler, GPS, medikal görüntüler vb. hepsi birer mekansal veridir. Ve mekansal veriler vektörel veri ve raster veri olarak 2’ye ayrılırlar.
Raster Veri
Raster formatındaki veriler, modellenecek alanı/bölgeyi piksel gruplar halinde veya daha çok benzediği şekliyle satranç tahtası şeklinde gösterir. Her bir birim/hücre/piksel belli bir coğrafik alanı temsil etmektedir. Uzaktan Algılama (remote sensing) verileri genellikle raster formatındadır[1].

(R:yol L:arazi H:ev B:plaj C:koruma alanı S:deniz)

http://www.coastlearn.org/tr/gis/raster.gif

Şekil 1.2.Raster veri
Vektörel Veri
Vektörel veriler, nokta ve çizgilerin birleşmesi ile gerçek durumu temsil eder. Bunlar da birleştirilerek poligonlar oluşturulur. Bu sayede her türlü coğrafi şekil vektör formatında kolayca tanımlanabilmektedir. Coğrafi Bilgi Sistemi’nden elde edilen harita çıktıları genellikle vektör formatındadır. Uzaktan Algılama verileri ise genellikle raster olduğu için vektörel veriye dönüşümünün yapılması gerekmektedir.
c:\users\metin\desktop\untitled.png

Şekil 1.3. Vektörel veri
Bu açıklamalarla birlikte mekansal veritabanının tanımı daha kolay yapılabilir; mekansal nesnelere ait verileri saklayabilen veritabanlarına mekansal veritabanı denir. Mekan bilgisi; nokta, çizgi veya poligon olarak tutulabilir. Navigasyon, şehirleşme analizi, ulaştırma ağı izleme sistemleri, suç izleme sistemleri, Google Earth mekansal veritabanlarına örnek olarak verilebilir.

1.3. Oracle Spatial Niçin Vardır?Oracle Spatial, vektörel ve raster tabanlı coğrafi veriler, topoloji ve ağ modelleri de dahil olmak üzere yerküre üzerindeki tüm konum bilgilerini yönetmek için oluşturulmuş bir Oracle veritabanı teknolojisidir. Yer yönetimi, kamu hizmetleri ve savunma/ülke güvenliği gibi uygulamalar için ileri düzey coğrafi bilgi sistemi (GIS) uygulamalarının ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmıştır. Özellikle önceki sürümlere kıyasla 11g sürümünde daha iyi performans, yönetim, ağ uygulamaları, coğrafi kodlama kolaylığı sağlıyor olması Oracle Spatial’in en büyük artılarındandır.
1   2   3   4   5   6   7   8


öykü
© 2000-2018
kişileri
o.ogren-sen.com