ÖNSÖz ve teşekküR


sayfa7/8
o.ogren-sen.com > Tıp > Evraklar
1   2   3   4   5   6   7   8

9.ORACLE SPATIAL ÜZERİNDE MEKANSALSORGULAMA ÖRNEKLERİ

9.1.Oracle Spatial Fonksiyonları


Oracle Spatial için belirlenmiş, şekiller arasındaki ilişkileri belirleyen ve çeşitli ölçümleri yapan birçok fonksiyonu vardır. Bu fonksiyonlar ise SDO_GEOMETRY ve SDO_GEORASTER tiplerinin alt tipi olarak kullanılmaktadır. Vektör veriler için SDO_GEOMETRY, raster veriler için SDO_GEORASTER tipi kullanılır.
SDO_GEOMETRY yapısı;

-SDO_GTYPE number

-SDO_SRID number

-SDO_POINT sdo_point tipi

-SDO_ELEM_INFO sdo_elem_info dizisi

-SDO_ORDINATES sdo_ordinate dizisi

şeklindedir.
SDO_GEORASTER yapısı;

-RasterType sayı

-SpatialExtent SDO_GEOMETRY

-RasteerDataTable varchar(32)

-RasterID number

-Metadata XMLType

şeklindedir.
Çalışmalarımızda vektörel şekiller kullandığımız için biz de SDO_GEOMETRY tipine uygun bir şekilde fonksiyonları oluşturduk. Bu fonksiyonlar;
SDO_GEOM.SDO_AREA  

Seçilen şeklin alanını ölçer.

SDO_GEOM.SDO_Area(koordinat,0.005) şeklinde bir kullanımı vardır. 0.005 sayısı ölçüm sonucunun toleransını belirler. Yani 0.005 oranında sapma oluşabilir[7].

SDO_GEOM.SDO_DISTANCE  

Seçilen iki şekil arasındaki mesafeyi ölçer.

SDO_GEOM.SDO_DİSTANCE(şekil1, şekil2, 0.005) şeklinde bir kullanımı vardır.
SDO_GEOM.SDO_LENGTH

Seçilen şeklin uzunluğunu ölçer.

SDO_GEOM.SDO_LENGTH(şekil1, 0.005) şeklinde bir kullanımı vardır.
SDO_GEOM.SDO_BUFFER

Seçilen şeklin etrafında tampon bir çokgen oluşturur.

SDO_GEOM.SDO_BUFFER(şekil1, 0.005)
SDO_GEOM.SDO_CENTROID 

Seçilen bir poligonun merkezini verir.

SDO_GEOM.SDO_CENTROID(şekil1, 0.005)
SDO_GEOM.SDO_DIFFERENCE

Seçilen iki şeklin topolojik farkını başka bir şekil olarak döndürür. (Topolojik farkını çizer.)

SDO_GEOM.SDO_DIFFERENCE (şekil1, şekil2, 0.005)
SDO_GEOM.SDO_MBR 

Seçilen bir şeklin etrafından minimum sınırlayıcı (tampon) dikdörtgen döndürür.

SDO_GEOM.SDO_MBR (şekil1, 0.005)
SDO_GEOM.SDO_ANYINTERACT

Seçilen 2 şeklin herhangi bir etkileşimde bulunup bulunmadığına bakar.

SDO_GEOM.SDO_ANYINTERACT(şekil1, şekil2, ‘mask=ANYINTERACT’, 0.005); şeklinde kullanımı vardır.
SDO_GEOM.SDO_CONTAINS

Seçilen 2 şekilden birinin diğerini kapsayıp kapsamadığını kontrol eder.

SDO_GEOM.SDO_CONTAINS (şekil1, şekil2, ‘mask=CONTAINS’, 0.005); şeklinde kullanımı vardır.
SDO_GEOM.SDO_COVERS

Seçilen 2 şekilden birinin diğerini kaplama durumunu kontrol eder.

SDO_GEOM.SDO_COVERS (şekil1, şekil2, ‘mask=COVERS’, 0.005); şeklinde bir kullanımı vardır.
SDO_GEOM.SDO_EQUALS

Seçilen 2 şeklin aynı/denk olup olmadığını kontrol eder.

SDO_GEOM.SDO_EQUALS (şekil1, şekil2, ‘mask=EQUALS’, 0.005); şeklinde kullanımı vardır.
SDO_GEOM.SDO_INSIDE

Seçilen 2 şeklin birbirinin içinde olup olmadığını kontrol eder.

SDO_GEOM.SDO_INSIDE (şekil1, şekil2, ‘mask=INSIDE’, 0.005); şeklinde kullanımı vardır.
SDO_GEOM.SDO_ON

Seçilen 2 şekilden birinin diğerinin üzerinde olup olmadığını kontrol eder.

SDO_GEOM.SDO_ON (şekil1, şekil2, ‘mask=ON’, 0.005); şeklinde kullanımı vardır.
SDO_GEOM.SDO_UNION

Seçilen 2 şeklin birleşimini döndürür.

SDO_GEOM.SDO_UNION (şekil1, şekil2, ‘mask=UNION’, 0.005); şeklinde kullanımı vardır.
SDO_GEOM.SDO_OVERLAPS

Seçilen 2 şeklin üst üste gelme durumunu kontrol eder.

SDO_GEOM.SDO_OVERLAPS (şekil1, şekil2, ‘mask=OVERLAPS’, 0.005); şeklinde kullanımı vardır.
SDO_GEOM.SDO_TOUCH

Seçilen 2 şeklin birbirine dokunup dokunmadığını kontrol eder.

SDO_GEOM.SDO_TOUCH (şekil1, şekil2, ‘mask=TOUCH’, 0.005); şeklinde kullanımı vardır.

1   2   3   4   5   6   7   8


öykü
© 2000-2018
kişileri
o.ogren-sen.com