TÜRKİye karate federasyonu


o.ogren-sen.com > Coğrafya > Evraklar
2. OLAĞAN GENEL KURUL

KABUL TARİHİ : 04/04/2009

TÜRKİYE KARATE FEDERASYONU
KARATE FAALİYETLERİNDE ÜSTÜN BAŞARI

GÖSTERENLERİN ÖDÜLLENDİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİNE

DAİR TALİMAT

AMAÇ

MADDE 1-Bu talimatın amacı, ulusal ve uluslararası Karate faaliyetlerinde üstün başarı gösteren sporcular ile bunların kulüpleri, teknik direktörleri ve antrenörleri ile başarıda emeği geçen diğer spor elemanlarına ayni ve/veya nakdi yardım yapılmasına ve ödül verilmesine dair esas ve usulleri düzenlemektir.
KAPSAM

MADDE 2-Bu talimat, Olimpiyat Oyunlarında, Dünya ve Avrupa ferdi veya takım Şampiyonalarında Dünya ve Avrupa Kupalarında, Akdeniz Oyunlarında, Dünya Üniversitelerarası Şampiyonalarda ve diğer uluslararası müsabakalar ve Karate Federasyonun ulusal müsabakalarında başarılı olan sporcular ve bunların spor kulüplerine teknik direktörlerine ve spor elemanlarına verilecek ödül ve yardımı kapsar.
DAYANAK

MADDE 3-(1) Bu Talimat, 31 Ocak 2007 tarih ve 26420 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Karate Federasyonu Ana Statüsü’nün verdiği yetkiye dayanılarak, Özerk Federasyonlar Çerçeve Statüsü MADDE 8’e istinaden 18.10.2008 tarihli Federasyon Genel Kurulunun onayına dayanılarak hazırlanmıştır.
TANIMLAR

MADDE 4-Bu talimatta geçen;

Federasyon : Karate Federasyonunu,
Başkanı : Federasyon Başkanını,
Yönetim Kurulu : Federasyon Yönetim Kurulu Üyelerini,

Spor Kulübü : Federasyonunun faaliyetlerine katılan tescilli spor

Kulüplerini,
Sporcu : Ferdi ve/veya takım müsabakalarında derece elde eden milli

takım ve kulüp sporcuları ile ferdi sporcuları,
Uluslararası Müsabaka :Federasyonunun yıllık faaliyet programında yer alan yurtiçi ve yurtdışı spor müsabakalarını,

Teknik Direktör :Beşinci kademe antrenör belgesine sahip olan ve

Yönetim Kurulunca görevlendirilen kişiyi,

Antrenör :Bir, iki, üç ve dördüncü kademe antrenör belgesi ile 5. kademe Teknik Direktör belgesine sahip olan ve Yönetim Kurulunca görevlendirilen kişi veya kişileri,

Ödül : Spor hizmet ve faaliyetlerinde üstün başarı gösteren sporcu,

spor kulübü, teknik direktör, antrenör ve diğer spor elemanlarına verilecek madalya, başarı belgesi, kupa, ayni yardım veya cumhuriyet altını karşılığı Türk Lirasını,
Takım Sporu : Birden fazla sporcunun oluşturduğu takımların aynı anda karşılıklı

yapmış olduğu müsabaka ile yarışması ferdi olarak yapılmakla birlikte, sonuçta alınan puanların takım puanı olarak kabul edildiği

ve ferdi derecelendirme yapılmayıp takım derecelendirilmesi yapılan müsabakaları,

Ferdi Spor :Takım sporları dışında bireysel yarışmaların ve bireysel sıralamanın yapıldığı müsabakaları,

Müsabaka :Bu talimatta yer alan ulusal ve uluslararası yarışmaları,

Spor Elemanı :Uluslararası yarışmalarda üstün başarı gösteren sporcuların bu başarılarında emeği geçen ve bu müsabakada görevlendirilen doktor, psikolog, diyetisyen, öğretmen, masör, spor eğitim uzmanı, yardımcı antrenör ve benzeri elemanları,
İfade eder.

ÖDÜL VERİLEBİLECEK SPOR MÜSABAKALARI

MADDE 5- Olimpiyat Oyunlarında, Dünya ve Avrupa ferdi veya takım şampiyonalarında, Akdeniz Oyunlarında, Dünya Üniversitelerarası Şampiyonalarında, Uluslararası Müsabakalarda ve Ulusal Müsabakalarda büyükler, gençler, yıldızlar ve minikler kategorisinde başarılı olan sporcular ve bunların spor kulüplerine, teknik direktörlerine, antrenörlerine ve spor elemanlarına bu talimatta gösterilen ödüller Yönetim Kurulu kararı ile verilebilir.
ULUSLARARASI MÜSABAKALAR

MADDE 6-(1) Olimpiyat Oyunlarında, Ferdi Müsabakalarda,

 1. Birinci olan sporculara en fazla 200 Adet

 2. İkinci olan sporculara en fazla 150 Adet

 3. Üçüncü olan sporculara en fazla 100 Adet

ç) Dereceye giren sporcuların teknik direktörüne Birinci olan her sporcu için

40 Adet, İkinci olan her sporcu için 30 Adet, Üçüncü olan her sporcu için

20 Adet,

d) Kulüplere,

1- Her Birinci için en fazla 50 Adet

2- Her İkinci için en fazla 40 Adet

3- Her Üçüncü için en fazla 30 Adet

Cumhuriyet Altını karşılığı ödül verilebilir.
(2) Dünya Şampiyonalarında, büyükler kategorisinde ferdi müsabakalarda,

 1. Birinci olan sporculara en fazla 150 Adet

 2. İkinci olan sporculara en fazla 100 Adet

 3. Üçüncü olan sporculara en fazla 75 Adet

ç) Dereceye giren sporcuların Teknik Direktörlerine en fazla Birinci olan her

sporcu için 50 Adet, İkinci olan her sporcu için 40 Adet, Üçüncü olan her

sporcu için 30 Adet


 1. Kulüplere,

1- Her Birinci için en fazla 50 Adet

2- Her İkinci için en fazla 40 Adet

3- Her Üçüncü için en fazla 30 Adet

Cumhuriyet Altını karşılığı ödül verilebilir.


 1. Akdeniz Oyunlarında, Dünya ve Avrupa Kulüpler Kupası, Avrupa Şampiyonalarında büyükler kategorisinde takım müsabakalarda,

 1. Birinci olan sporculara en fazla 100 Adet

 2. İkinci olan sporculara en fazla 75 Adet

 3. Üçüncü olan sporculara en fazla 50 Adet

ç) Dereceye giren sporcuların teknik direktörüne birinci olan her sporcu için

25 Adet, İkinci olan her sporcu için 20 Adet, Üçüncü olan her sporcu için

15 Adet,

d) Kulüplere,

1- Her Birinci için en fazla 35 Adet

2- Her İkinci için 25 Adet

3- Her Üçüncü için 15 Adet

Cumhuriyet Altını karşılığı ödül verilebilir.
(4) Avrupa Kupası, Avrupa Öğrenciler Şampiyonası ve ferdi müsabakalarda,

 1. Birinci olan sporculara en fazla 75 Adet

 2. İkinci olan sporculara en fazla 50 Adet

 3. Üçüncü olan sporculara en fazla 25 Adet

ç) Dereceye giren sporcuların teknik direktörüne birinci olan her sporcu için

20 Adet, İkinci olan her sporcu için 15 Adet, Üçüncü olan her sporcu için

10 Adet,

d) Kulüplere,

1- Her Birinci için 25 Adet

2- Her İkinci için 15 Adet

3- Her Üçüncü için 5 Adet

Cumhuriyet Altını karşılığı ödül verilebilir.
MADDE 7- Genç, Yıldız ve Minikler kategorilere yukarıda belirtilen müsabakaların Gençler, Yıldızlar ve Minikler kategorisinde yapılması halinde Gençler kategorisinde derece elde eden sporculara, sporcuların Teknik Direktörlerine, Antrenörlere, Kulüplere büyüklere verilen ödülün ½’si, Yıldızlar ve Minikler kategorisinde derece elde eden sporculara, sporcuların Teknik Direktörlerine, Antrenörlerine büyüklere verilen ödülün 1/3’ü kadar ödül verilebilir.
Yukarıda belirtilen müsabakalarda sporcunun almış olduğu ödülden dolayı Teknik Direktörlere verilen ödülün ½’si Antrenörlere verilebilir. Müsabakalarda birden fazla Antrenör görevlendirildiği takdirde o müsabakadan dolayı Antrenörlere verilecek ödül eşit olarak paylaştırılır. Ödül alacak Antrenörler Federasyon Teknik Kurulu Onayı ile Federasyon Yönetim Kurulu tarafından belirlenecektir.
ULUSAL MÜSABAKALAR

MADDE 8- Ulusal Müsabakalarda başarılı olan toplam 300 sporcu ve bunların yetiştirilmelerinde ve başarılarında emeği geçen toplam 200 Teknik Direktör, Antrenörü geçmemek üzere Federasyon Teknik Kurulunun teklifi ve Yönetim Kurulunun Kararı ile her birine en fazla 20 Cumhuriyet Altını karşılığı ödül verilebilir.

KARATE SPORUNA EMEĞİ GEÇENLER

MADDE 9- Olimpiyat, Dünya ve Avrupa Şampiyonaları gibi önemli müsabakalarda ülkemizi başarı ile temsil edenlere yaşlılık ve hastalıklarında mağduriyetlerini gidermek üzere Federasyon Yönetim Kurulunca belirlenecek miktarda ayni veya nakdi yardımlar yapılabilir.
BAŞARILI KULÜPLERİN DESTEKLENMESİ

MADDE 10- Karatenin gelişimi ve yaygınlaşmasına katkıda bulunan, Ülkemizi uluslararası alanda başarıyla temsil eden kulüplerimiz yetiştirdikleri başarılı sporcu sayısı ölçüsünde Yönetim Kurulunca belirlenecek miktarda Yönetim Kurulu Kararı ile ayni ve/veya nakdi yardımla desteklenebilir.
PROFESYONEL KARATE

MADDE 11-

(1) Profesyonel Karate Müsabakaları için Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünden aktarılacak katkı payları, yardım ve sporcu ödülleri Federasyon Yönetim Kurulu Kararı ile ilgililere ödenir.

(2) Profesyonel Karate Müsabakalarında önemli başarı elde eden sporculara da Federasyon Yönetim Kurulu Kararı ile de ödül verilebilir. Verilecek ödül en üst miktarda sporculara verilen ödülü geçemez.
TAKIM MÜSABAKALARI

MADDE 12- Dünya ve Avrupa Takım Şampiyonalarında dereceye giren kulüplere, sporculara, Teknik Direktör ve Antrenörlere Yönetim Kurulunun belirleyeceği miktarda cumhuriyet altını karşılığı Yeni Türk Lirası ödül verilebilir. Verilecek ödül toplam miktarı 200 cumhuriyet altını geçemez.
BAŞARIL SPORCU, TEKNİK DİREKTÖR VE ANTRENÖRLERİN DESTEKLENMESİ

MADDE 13- Ülkemizi Uluslararası alanda her tür müsabakalarda başarı ile temsil eden federasyonun koyduğu antrenman programına tamamen uymayı taahhüt eden federasyonun açtığı hazırlık kamplarına katılan Yönetim Kurulunca belirlenecek Sporcu, Teknik Direktör ve Antrenörlere aylık teşvik primi ile ayni ve/veya nakdi yardımla desteklenebilir.
MADDİ ÖDÜLLÜ MÜSABAKALAR

MADDE 14- Milli Takımlarımızın takım ve ferdi katıldıkları uluslararası maddi ödüllü müsabakalarda, kazandığı maddi ödülün tamamı veya belirlenecek kısmı Yönetim Kurulu Kararı ile müsabakaya katılan Teknik Direktör, Antrenör ve Sporculara verilebilir.
ÖDÜLLERİN VERİLİŞ ŞEKLİ

MADDE 15-

(1) Ödüller, Federasyon Yönetim Kurulunun Kararı ile verilir. Verilecek ödül taksitlere bölünüp verilebilir.
(2) Ödüllerin ödenmesinde, ödüllerin hak edildiği müsabaka bitim tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasınca belirlenen altın fiyatı esas alınır.
ÖDÜLLERİN DURDURULMASI VE ÖDÜLLERİN GERİ ALINMASI

MADDE 16-

(1) Aşağıdaki hallerde ödül verilmesi durdurulur, suçlu olduğu tespit edilenlere ödül verilmez.

a) Dopingli olduğu tespit edilenlere, doping için numune vermekten kaçınanlara, doping ile ilgili uluslararası kuralları ihlal eden veya doping sebebi ile tedbirli olarak ceza kurullarına sevk edilenlere,

b) Devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğü ve Cumhuriyetin niteliklerinden herhangi birini değiştirme veya ortadan kaldırmaya yönelik faaliyetlerinden dolayı hakkında Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılanlara.

 

(2) Ödülün ilk taksit veya takip eden taksitlerinin alınmasından sonraki dönemde, bir müsabakada veya herhangi bir şekilde dopingli olduğu tespit edilenlerin, ilk  müsabakadan almış olduğu ödülün taksitleri ödenmiş ise geri alınmaz, ancak kalan taksitler ödenmez.

 

(3) Birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen hallerden dolayı ödülü iptal edilen sporcunun çalıştırıcılarına verilen ödüller geri alınır.
MADDE 17- Ödüllendirilecek olan sporcu, antrenör, idareci ve benzeri elemanların son bir yıl içerisinde disiplin kurulunca uyarı ve ceza almamış olmaları gerekir.
TESCİL ŞARTI

MADDE 18- Bu talimatta yer alan müsabakalardan dolayı kulübün ödül alabilmesi için dereceye giren sporcunun müsabakanın yapıldığı tarihten en az altı (6) ay önce kulübe tescil olması şarttır.

DİĞER HÜKÜMLER
TALİMATTA YER ALMAYAN HUSUSLAR

MADDE 19- Bu talimatta yer almayan Türkiye Karate Federasyonu ve Uluslararası Karate federasyonunca (WKF) takviminde yer alan Türkiye Karate Federasyonu ve/veya Uluslararası Federasyonlarca organize edilecek olan diğer müsabakalarda başarılı olan ve/veya Ülkemizin tanıtımına katkıda bulunan Sporcu, Teknik Direktör, Antrenör ve Kulüplere Federasyon Yönetim Kurulu Kararı ile ödül verilebilir. Verilecek ödül en üst miktarda verilen ödülün 1/10’unu geçemez.
GEÇİCİ HÜKÜMLER
GEÇİCİ MADDE 1- Bu talimatta belirlenen ödül miktarları üzerinden bir defaya mahsus olmak üzere 2007 ve 2008 yıllarında Avrupa ve Dünya Şampiyonalarında başarı kazanmış Sporcu, Teknik Direktör ve Antrenörlere’de Yönetim Kurulu Kararı ile ödül verilebilir.
YÜRÜRLÜK

MADDE 20- Bu talimat, Genel Müdürlük ve Federasyon resmi web sitesinde yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
YÜRÜTME

MADDE 21- Bu talimat hükümlerini Karate Federasyonu Başkanı yürütür.


sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

TÜRKİye karate federasyonu iconBÖlgelerarasi karate seçmeleri Müsabaka Genel Talimatı

TÜRKİye karate federasyonu iconTÜRKİye atletizm federasyonu

TÜRKİye karate federasyonu iconTÜRKİye futbol federasyonu

TÜRKİye karate federasyonu iconTÜRKİye golf federasyonu

TÜRKİye karate federasyonu iconTÜRKİye iZCİLİk federasyonu

TÜRKİye karate federasyonu iconTÜRKİye iZCİLİk federasyonu

TÜRKİye karate federasyonu iconTÜRKİye atletizm federasyonu

TÜRKİye karate federasyonu iconTürkiye Basketbol Federasyonu

TÜRKİye karate federasyonu iconTÜRKİye golf federasyonu

TÜRKİye karate federasyonu iconTürkiye Satranç Federasyonu


öykü
© 2000-2018
kişileri
o.ogren-sen.com