2014 / 2015 EĞİTİM – ÖĞretim yili yaşar acar fen lisesi 10. Siniflar uluslar arasi iLİŞKİler dersi


sayfa1/6
o.ogren-sen.com > Coğrafya > Ders
  1   2   3   4   5   6


2014 / 2015 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI YAŞAR ACAR FEN LİSESİ 10.SINIFLAR ULUSLAR ARASI İLİŞKİLER DERSİ

ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI
SÜRE


KAZANIMLAR


KONULAR


ETKİNLİKLER


AÇIKLAMALAR

Öğrenme Yöntem ve Teknikleri

Kullanılan Eğitim Teknolojileri, Araç ve Gereçler

Aylar


Hafta


Saat1.ÜNİTE: ULUSLARARASI İLİŞKİLERE GİRİŞ

EYLÜL

III. HAFTA
1


Hedefler:1- Uluslararası İlişkiler dersi ile ilgili kaynak, araç-gereçleri tanıtarak bunları en verimli şekilde nasıl kullanabileceklerinin kavratılması 2- Dersin müfredatı hakkında bilgilendirme ve amaçlarının kavratılması 3- Dersin işlenişinde takip edilecek yöntem ve teknikler hakkında bilgilendirme. Davranış: 1- Ders araç-gereçlerinin, kaynaklarının adlarını söyleme. 2- Kaynakların ve ders araç-gereçlerinin nasıl verimli kullanılabileceğini açıklama. 3- Dersin işlenişinde kullanılacak yöntem ve teknikleri anlama ve açıklama.Öğrencilerle tanışma, Uluslararası İlişkiler dersinin araç-gereçlerinin tanıtımı
Okuma- Anlatma, soru-cevap, örneklemeEtkileşimli Tahta,

Yaflproje.etarih.com Portali
1


Uluslararası İlişkiler dersinin müfredatı, amacı ve işlenişi hakkında öğrencileri bilgilendirmeEYLÜL

IV. HAFTA

1


1. “Uluslararası ilişkilerle ilgili temel kavramlar”ı tanır.
2. Uluslararası ilişkiler disiplininin bilim insanları tarafından oluşturulduğunu ayırt eder.


A. Uluslararası İlişkilerin farklı anlamları


Uluslararası İlişkiler Kavramı”

Uluslararası ilişkiler kavramının çağrışım yaptığı diğer kavramlar sorulur. Bu kavramların uluslararası ilişkiler ile ilgisi tartışılır (1. kazanım).
Kimlerin Katkısı Var?”

Uluslararası ilişkiler alanının bir disiplin hâline gelmesinde katkısı olan bilim insanlarının çalışmaları araştırılır. Elde edilen bilgiler sınıfta sunulur (2. kazanım).


[!] Uluslararası ilişkilerle ilgili temel kavramlar (ulus, uluslararası, uluslararası ilişki, devlet, egemenlik) açıklanır (1. kazanım).

[!] Uluslararası ilişkilerde uygulama alanı ile bilim alanı arasındaki ilişki açıklanır (2. kazanım).

 Uluslararası ilişkiler disiplininin ortaya çıkış nedenlerini değerlendiriniz (2. kazanım).


Anlatım, soru-cevap, gösteri, örnekleme, tartışma, diyalog, beyin fırtınası, öyküleyici anlatım, Grup tartışması, sunum gösterisi hazırlama, performans ödevleri, proje ödevleri, yorum soruları hazırlama

Etkileşimli Tahta,

Yaflproje.etarih.com Portali1

3. Uluslararası ilişkiler disiplininin alt dallarını ve bunların inceleme alanlarını açıklar.


B. Uluslararası İlişkiler Bilim Dalının İnceleme Alanları

1.Uluslararası Politika
SÜRE


KAZANIMLAR


KONULAR


ETKİNLİKLERAÇIKLAMALAR

Öğrenme Yöntem ve Teknikleri

Kullanılan Eğitim Teknolojileri, Araç ve Gereçler

Aylar


Hafta


Saat
EKİM

I.HAFTA

1
3. Uluslararası ilişkiler disiplininin alt dallarını ve bunların inceleme alanlarını açıklar.

4. Uluslararası ilişkiler bilimini oluşturan disiplinler arasındaki ilişkiyi analiz eder.B. Uluslararası İlişkiler Bilim Dalının İnceleme Alanları

2.Diplomasi Tarihi


Kavram Şeması”

Öğrencilerden uluslararası ilişkiler bilim dalının inceleme alanlarıyla ilgili bilgi toplamaları istenir. Bu bilgiler doğrultusunda kavram şeması oluşturulur (3. kazanım).
Araştıralım”

Üniversitelerin uluslararası ilişkiler bölümünde okutulan dersler ve eği-tim programları araştırılır. Bu bilgilerden hareketle uluslararası ilişkiler bilimini oluşturan disiplinler arasındaki ilişki sınıfta tartışılır (4. kazanım)[!] Uluslararası ilişkilerle ilgili temel kavramlar (ulus, uluslararası, uluslararası ilişki, devlet, egemenlik) açıklanır (1. kazanım).

[!] Uluslararası ilişkilerde uygulama alanı ile bilim alanı arasındaki ilişki açıklanır (2. kazanım).

Uluslararası ilişkiler disiplininin ortaya çıkış nedenlerini değerlendiriniz (2. kazanım).

[!] Uluslararası ilişkilerin iktisat, sosyoloji, siyaset, hukuk gibi disiplinler-le olan ilişkisi açıklanır (3. kazanım).1.Anlatım 2.Soru-cevap 3. İnceleme 4.Grup Tartışması 5.Bireysel Çalışmalar 6.Tekrarlama 7.Grup Çalışması 8.Yapılan işi Yorumlama


Etkileşimli Tahta,

Yaflproje.etarih.com Portali
13.Uluslararası iktisat

4. Uluslararası Hukuk
EKİM

II. HAFTA
1


5. Uluslararası ilişkilerde üç temel yaklaşımın (idealizm, realizm, pluralizm) ortaya çıkış nedenlerini ve uluslararası ilişkilere bakışını açıklar

.

.


C. Uluslararası İlişkilerde Üç Temel Yaklaşım

1. Realizm: Başlangıç Noktaları ve Temel KavramlarıDrama Çalışması”

İdealist, realist ve pluralist yaklaşımların devlet, güç, güvenlik ve savaş gibi konulardaki bakış açılarının ortaya konulduğu bir drama çalışması hazırlanır.[!] İdealist yaklaşımın uluslararası örgütlerin kurulmasındaki rolü açıklanır.
[!] Realizme göre uluslararası ilişkilerin temel aktörünün devlet olduğu vurgulanır.

[!] Pluralist yaklaşımın uluslararası ilişkileri çok aktörlü bir yapı olarak kabul ettiği, uluslararası alanda artan bağımlılığın aktörleri iş birliğine yönelttiği üzerinde durulur.

1.Anlatım 2.Soru-cevap 3. İnceleme 4.Grup Tartışması 5.Bireysel Çalışmalar 6.Tekrarlama 7.Grup Çalışması 8.Yapılan işi YorumlamaEtkileşimli Tahta,

Yaflproje.etarih.com Portali
1


2.(Plüralizm) Çoğulculuk: Başlangıç Noktaları ve Temel Kavramları
3. İdealizm: Başlangıç Noktaları ve Temel Kavramları2.ÜNİTE: ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE AKTÖRLER VE AKTÖRLERİN İLİŞKİ TÜRLERİEKİM

III. HAFTA

1

1. Uluslararası ilişkileri belirleyen aktör türlerini ayırt eder.
A. Uluslararası Aktör Türleri

1. Devlet��“Uluslararası Aktörlerin Gücü” Uluslararası alanda faaliyet gösteren aktörlerden biri (AB, BM, NATO, OECD vb.) seçilir. Bu aktörün uluslararası ilişkilerdeki etkinliği araştırılarak değerlendirilir.

[!] Aktörlüğün, hem bir hak hem de yükümlülük olduğu örneklerle açıklanır.
[!] Devlet ve devlet dışı aktörlerin özelliklerine değinilir.

 Uluslararası ilişkilerde aktör türlerinin çeşitlenmesinin nedenlerini açıklayınız.


1.Anlatım 2.Soru-cevap 3. İnceleme 4.Grup Tartışması 5.Bireysel Çalışmalar 6.Tekrarlama 7.Grup Çalışması 8.Yapılan işi Etkileşimli Tahta,

Yaflproje.etarih.com Portali

Yorumlama

Etkileşimli Tahta,

Yaflproje.etarih.com Portali1

2. Devlet Dışı ÖrgütlerEKİM

IV.HAFTA
1


2. Uluslararası aktörlerin ilişki türlerini açıklar.


a. Uluslar arası Hükümetler arası Örgütler


��“Mülâkat” Uluslararası örgütlerden herhangi birinin, yakın çevrede bulunan temsilciliği ile görüşülüp, faaliyetleri hakkında bilgi toplanır ve bilgiler sınıfa sunulur. (Kaz.2)


[!] Devlet dışı aktörlerin Uluslararası Hükümetler arası Örgütler (örneğin NATO), Uluslararası Hükümet dışı Örgütler, Çokuluslu Şirketler olduğu vurgulanır.(Kaz.2)


1.Anlatım 2.Soru-cevap 3. İnceleme 4.Grup Tartışması 5.Bireysel Çalışmalar 6.Tekrarlama 7.Grup Çalışması 8.Yapılan işi Yorumlama


Etkileşimli Tahta,

Yaflproje.etarih.com Portali1
  1   2   3   4   5   6

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

2014 / 2015 EĞİTİM – ÖĞretim yili yaşar acar fen lisesi 10. Siniflar uluslar arasi iLİŞKİler dersi icon2015 / 2016 EĞİTİM – ÖĞretim yili erbaa anadolu öĞretmen lisesi 11....

2014 / 2015 EĞİTİM – ÖĞretim yili yaşar acar fen lisesi 10. Siniflar uluslar arasi iLİŞKİler dersi icon2015 / 2016 EĞİTİM – ÖĞretim yili erbaa anadolu öĞretmen lisesi 12....

2014 / 2015 EĞİTİM – ÖĞretim yili yaşar acar fen lisesi 10. Siniflar uluslar arasi iLİŞKİler dersi icon2014/2015 EĞİTİM-ÖĞretim yili erbaa anadolu öĞretmen lisesi 11. Siniflar tarih dersi

2014 / 2015 EĞİTİM – ÖĞretim yili yaşar acar fen lisesi 10. Siniflar uluslar arasi iLİŞKİler dersi icon2013/2014 EĞİTİM-ÖĞretim yili erbaa anadolu öĞretmen lisesi 11. Siniflar tarih dersi

2014 / 2015 EĞİTİM – ÖĞretim yili yaşar acar fen lisesi 10. Siniflar uluslar arasi iLİŞKİler dersi icon2015/2016 EĞİTİM-ÖĞretim yili erbaa anadolu öĞretmen lisesi 11. Siniflar tarih dersi

2014 / 2015 EĞİTİM – ÖĞretim yili yaşar acar fen lisesi 10. Siniflar uluslar arasi iLİŞKİler dersi iconAntalya IL miLLİ EĞİTİm müDÜRLÜĞÜ İlbap din küLTÜRÜ ve ahlak biLGİSİ...

2014 / 2015 EĞİTİM – ÖĞretim yili yaşar acar fen lisesi 10. Siniflar uluslar arasi iLİŞKİler dersi iconSinifi-no: ahmet rüŞTÜ Lİsesi 2014-2015 ÖĞretim yili 12. Siniflar dönem yazili

2014 / 2015 EĞİTİM – ÖĞretim yili yaşar acar fen lisesi 10. Siniflar uluslar arasi iLİŞKİler dersi icon2012/2013 EĞİTİM-ÖĞretim yili erbaa anadolu öĞretmen lisesi 11. Siniflar tarih dersi

2014 / 2015 EĞİTİM – ÖĞretim yili yaşar acar fen lisesi 10. Siniflar uluslar arasi iLİŞKİler dersi icon2009-2010 EĞİTİM ÖĞretim yili I. DÖnem türkoğlu anadolu imam hatip...

2014 / 2015 EĞİTİM – ÖĞretim yili yaşar acar fen lisesi 10. Siniflar uluslar arasi iLİŞKİler dersi iconBanaz şEHİt tuncay durmuş Çok programli lisesi 2015 -2016 ÖĞretim...


öykü
© 2000-2018
kişileri
o.ogren-sen.com