Dersin Adı


sayfa1/4
o.ogren-sen.com > Coğrafya > Ders
  1   2   3   4
www.soruoku.com ORTAOKULU

2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

SOSYAL BİLGİLER-T.C. İNKILAP TARİHİ ve ATATÜRKÇÜLÜK

VATANDAŞLIK ve DEMOKRASİ EĞİTİMİ DERSLERİ SENE BAŞI ZÜMRE TOPLANTISI


Sıra

Dersin Adı

Toplantı Yeri

T.Tarihi

T.Saati

Toplantıya başkanlık eden idareci

1

a.Sosyal Bilgiler-5/6/7

b. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük-8

c. Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitimi-8

Müdür Yrd. Odası

....09.2015
GÜNDEM MADDELERİ

 1. Açılış ve yoklama.

 2. Zümre ile ilgili yönetmelik maddelerinin okunması.

 3. Geçen yıl yapılan zümre toplantılarının değerlendirilmesi.

 4. Müfredatın ve derslerin genel ve özel amaçlarının incelenmesi.

 5. Derslerde kullanılacak kaynak kitapların, araç-gereçlerin tespit edilmesi.

 6. Çalışma takviminin incelenmesi

 7. 2504 sayılı T.D.deki Atatürkçülük konularının yıllık planlara alınması.

 8. Proje görevlerinin belirlenmesi.

 9. 4+4+4 Eğitim sistemi doğrultusunda ikinci defa dersine girilecek 5. Sınıf Sosyal Bilgiler dersi müfredatının incelenmesi dersin işleyiş/programının karara bağlanması.

 10. 8. Sınıf Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitimi işleyiş/programının karara bağlanması.

 11. Derslerin işlenmesi ile ilgili esasların belirlenmesi. (Küresel Isınma’nın konularda işlenmesi /Sanal Müze Ziyareti yapılacak konuların belirlenmesi /Derslerde gazete kupürlerinin kullanılması)

 12. Yazılı sınav tarihlerinin belirlenmesi.

 13. Yeni Sınav Sisteminin görüşülmesi.

 14. Diğer zümre öğretmenleriyle işbirliği yapılması.

 15. Yıllık planların yapılması ile ilgili kararlar.

 16. Öğrenci başarısını arttırıcı önlemler alınması.

 17. Ölçme ve değerlendirme esaslarının belirlenmesi.

 18. Dilek ve temenniler.

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

 1. ...................... toplantıyı açtı. Yoklama yapıldı. Eksik öğretmenin bulunmadığı tespit edildikten sonra gündem maddelerin görüşülmesine geçildi. 4+4+4 eğitimin Sosyal Bilgiler zümresiyle ilgili değerlendirmesini yapan......................., sistemin getirdiği bir yenilik olarak geçen sene olduğu gibi bu sene de 5. sınıf Sosyal Bilgiler dersine de branş öğretmenlerinin gireceğini belirtti. Bunun dışında 2012-2013 Eğitim öğretim yılından itibaren yeni sistemin 5. sınıflardan başlayarak aşamalı olarak uygulanacağını dolayısıyla yeni ders çizelgesinde 4. sınıfa alınan Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitimi dersinin bu yıl da Sosyal Bilgiler öğretmenleri tarafından okutulacağını belirtti.

 1. Zümre Başkanı ............... zümre ile ilgili yönetmelik maddelerini okudu. Bu paralelde zümrenin hazırlanmasının önemine değindi.

 1. .................... ve ............................farklı okullardan geldiği için ayrı ayrı önceki okullarının zümreleri ile ilgili bilgi verdi.

 1. Müfredat ve bu müfredatın genel ve özel amaçları incelendi. Sosyal Bilgiler müfredatından 4+4+4 sistemine bağlı olarak bu yıl için herhangi bir yenileme/güncelleme olmadığı,fakat 2014-2015 eğitim-öğretim yılında uygulanmak üzere değişiklik çalışmalarının devam ettiği Mustafa KARAKUŞ tarafından vurgulandı. Sosyal Bilgiler Öğretmeni Serpil CENGİZ, bu amaçların kazandırılmasında öğrencileri aktif duruma getirilmesinin önemine değindi. Derslerin kazanımlar doğrultusunda işlenmesine karar verildi.
 1. Derslerde kullanılacak kaynak kitaplar konusunda geçildi. Ders için kaynak kitaplar ve öğrenci çalışma kitapları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gönderilen kitaplar olarak belirlenmiştir. Bu kitaplar şöyledir:

DERS

DERS KİTABI

5.sınıf Sosyal Bilgiler

PASİFİK YAYINLARI

6.sınıf Sosyal Bilgiler

İMYAY YAYINLARI

7.sınıf Sosyal Bilgiler

ANITTEPE YAYINLARI

8.sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

NETBİL YAYINLARI

8. Sınıf Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitimi

EKOYAY YAYINLARI
  1   2   3   4

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Dersin Adı iconDersin adi

Dersin Adı iconDersin adi

Dersin Adı iconDersin Adı

Dersin Adı iconDersin adi

Dersin Adı iconDersin Adı

Dersin Adı iconDersin Adı

Dersin Adı iconDersin Adı

Dersin Adı iconDersin Adı

Dersin Adı iconDersin Adı

Dersin Adı iconDersin adi


öykü
© 2000-2018
kişileri
o.ogren-sen.com