TÜRKİye futbol federasyonu


o.ogren-sen.com > Doğru > Evraklar
TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU

tff_logo.jpgTEKNİK ADAM SÖZLEŞMESİProfesyonel takımı bulunan Kulüplerle Profesyonel Teknik Adamlar arasında yapılacak akitlerde kullanılmak üzere örnek olarak hazırlanmıştır.
1. TARAFLAR

A - TEKNİK ADAM

Görevi
Lisansı
Adı ve Soyadı
Uyruğu
T.C. Kimlik No./Pasaport No.
Ana adı ve Baba adı
Doğum Yeri ve Tarihi (ay, gün)
Nüfusa Kayıtlı Olduğu Yer
Kulüp Tebligat Adresi
Adresi (Tebligata Elverişli) *

FUTBOLCU TEMSİLCİSİNİN(Sözleşme görüşmelerinde fiilen görev aldığı takdirde doldurulacaktır.)

Adı ve Soyadı
Uyruğu
T.C. Kimlik No/Pasaport No.
Doğum Tarihi(gün, ay ve yıl)
Adresi (Tebligata Elverişli) *

B - SPOR KULÜBÜ

Yasal Adı
Tescil Numarası
Bölgesi
Adresi (Tebligata Elverişli) *
Yetkili Temsilcinin
Adı ve Soyadı
Yetkili Temsilcinin Kulüpteki Görev ve Unvanı

*Kulüp binası veya tesisleri dışında bir adres gösterilmesi zorunludur.

FUTBOLCU TEMSİLCİSİNİN(Sözleşme görüşmelerinde fiili olarak görev aldığı takdirde doldurulacaktır.)

Adı ve Soyadı
Uyruğu
T.C. Kimlik No/Pasaport No.
Doğum Tarihi(gün, ay ve yıl)
Adresi (Tebligata Elverişli) *2. ÖZEL HÜKÜMLER

*Basılı hak ve yükümlülükler dışında kalan anlaşma maddeleri bu bölümde yer alır.

3. ŞARTLAR

Sözleşmenin Başlama Tarihi
Sözleşmenin Bitiş Tarihi

31.05.

Aylık Ücret (Net, Brüt)
Gördüğü En Son Kursun Yeri ve Tarihi

ÖDEME ŞEKLİ :
(Ödeme vadeli yapılacak ise tutarları ve tarihleri açıkça belirtilecektir. Aksi halde Borçlar Kanunu’nun genel ilkeleri ile Teknik Adamların Statü ve Çalışmaları Talimatı hükümleri uygulanır. )
4. SÖZLEŞMEDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER
İşbu Sözleşmeyi tadil eden anlaşmalar veya Sözleşme’ye yapılacak olan eklemeler yazılı olmadıkça Tarafları bağlamaz.
5. UYUŞMAZLIKLAR
Taraflar, işbu sözleşmeden doğan her türlü uyuşmazlığın çözümünde, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu Talimatı çerçevesinde Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun yetkisini kabul edip etmemekte serbesttirler.

6. SON HÜKÜMLER
Her iki tarafın katılımı ve dört nüsha olarak tanzim edilen iş bu …... sayfalık Teknik Adam Tip Sözleşmesi ……..………… tarihinde ………………… birlikte okunup imzalanarak teati edilmiş, birer nüshası taraflarda kalmak ve bir nüshası da TFF’ye tevdi edilmek suretiyle yürürlüğe girmiştir.


Teknik Adamın veya

Vekilinin


Adı ve Soyadıİmzası


Kulüp Temsilcisinin

Adı, Soyadı ve Kulüpteki Unvanı
İmzası


Kulüp Adına ve Hesabına Hareket Eden Futbolcu Temsilcisinin

(Sözleşme görüşmelerinde fiilen görev aldığı takdirde doldurulacaktır.)

Adı ve Soyadıİmzası

Teknik Adam Adına ve Hesabına Hareket Eden Futbolcu Temsilcisinin

(Sözleşme görüşmelerinde fiilen görev aldığı takdirde doldurulacaktır.)

Adı ve Soyadıİmzası1. SÖZLEŞMENİN TFF TARAFINDAN TASDİKİNE AİT KISIM:
İşbu sözleşme TFF tarafından ...... / ...... / ............ tarihinde tasdik ve tescil edilmiştir.


Sorumlu Memurun

Adı ve Soyadı
İmzasısosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

TÜRKİye futbol federasyonu iconTürkiye Futbol Federasyonu

TÜRKİye futbol federasyonu iconTÜRKİye futbol federasyonu müsabaka iSİm listesi

TÜRKİye futbol federasyonu iconTÜRKİye futbol federasyonu müsabaka iSİm listesi

TÜRKİye futbol federasyonu iconT ÜRKİye futbol federasyonu

TÜRKİye futbol federasyonu iconFenerbahçe Futbol Takımlarının 2014-2015 futbol sezonunda giyeceği formalar

TÜRKİye futbol federasyonu iconTÜRKİye futbol fedarasyonu

TÜRKİye futbol federasyonu iconTÜRKİye masterler ve veteranlar futbol liGİ

TÜRKİye futbol federasyonu iconTÜRKİye voleybol federasyonu

TÜRKİye futbol federasyonu iconTÜRKİye tenis federasyonu

TÜRKİye futbol federasyonu iconTürkiye Satranç Federasyonu


öykü
© 2000-2018
kişileri
o.ogren-sen.com