Voleybol tüRKİye biRİNCİLİĞİ


sayfa1/3
o.ogren-sen.com > Doğru > Evraklar
  1   2   3
VOLEYBOL TÜRKİYE BİRİNCİLİĞİ

VOLEYBOL AÇIKLAMALAR

1-Yarışmalar; Küçükler (Yarışma Mini Voleybolu) Yıldızlar, Gençler kategorilerinde (kız-erkek) okul takımları arasında yapılacaktır.

a)- Yarışma mini Voleybolu; 1999–2000-2001 doğumlu öğrenciler arasında, Yarışma Mini Voleybolu talimatnamesine uygun olacak şekilde yapılacaktır.

b)- Yarışma Mini Voleybolu mahalli (iliçi), grup, yarıfinal ve Türkiye Birinciliği yarışmalarına katılacak olan okul takımları 10 (on) sporcu öğrenciden oluşacaktır. Yarışmada 8 sporcu öğrenci yarışacak, sakatlık, hastalık vb. durumlarda diğer 2 sporcu öğrenci devreye girecektir. (mini vol. Talimatı)

2- Yıldızlar ve Gençler kategorisinde yapılacak olan yarışmalar Uluslararası Oyun Kuralları ve Yarışma Yönetmeliklerine, GSGM Spor Faaliyetleri Dairesi Başkanlığınca öngörülen hükümlere uygun olarak yapılacaktır.

3- Yarışma Mini Voleybolu , İlköğretim kurumlarında öğrenim gören 1999–2000-2001 doğumlu öğrenciler arasında yarışma mini voleybol talimatnamesine göre uygulanacaktır.

Yıldızlar: İlköğretim kurumlarında öğrenim gören 1997–1998 doğumlu öğrenciler,

Gençler: Orta öğretim kurumlarında öğrenim gören 1993–1994–1995–1996-1997 doğumlu öğrenciler,

Doğum Tarihleri

Küçükler Kategorisi

1999–2000-2001

Yıldızlar Kategorisi

1997-1998

Gençler Kategorisi

1993 -1994–1995-1996-1997

yarışmalara katılacaklardır.

4- Orta öğretim kurumlarında öğrenim gören 1997 doğumlu öğrenciler terfi edebilirler.

5- Yıldızlar, Gençler Kategorilerinde (kız-erkek) mahalli (iliçi), grup, yarıfinal ve Türkiye Birinciliği yarışmalarına katılacak olan okul takımları 12 (oniki) sporcu öğrenciden oluşacak, 1 idareci, 1 çalıştırıcı bulunacaktır. Bu nedenle takım yöneticileri yarışmalardan önce yapılan teknik ve idari toplantıda kendilerinden istenilen isim listelerini buna göre düzenleyecek, imzaladıktan sonra tertip komitesine vereceklerdir. Bu listeler üzerinde sonradan değişiklik yapılmayacaktır. (Mahalli yarışmalar hariç)

6-Yıldızlar ve Gençler kategorisinde yarışmalara katılacak sporcular yarışma süresince aynı forma numarasıyla oynayacaklardır. Forma numaraları 1’den başlayacaktır.

7- Yarışmalar Yıldızlar ve Gençler kategorilerinde normal sahalarda, normal Voleybol topu ile oynanacaktır.

8-File Yükseklikleri:

a)Yıldızlar :Kız 2.20 m. Erkek 2.38 m.

b)Gençler :Kız 2.24 m. Erkek 2.43 m.

c) Mini Voleybol : Kız-erkek 2.10 m.

9-Setler:

a)Yıldızlar:(Kız-Erkek) grup, yarıfinal Türkiye Birinciliği kazanılmış 3 (üç) set,

b)Gençler: (Kız-Erkek) grup, yarıfinal, Türkiye Birinciliği kazanılmış 3 (üç) set,

c) Mini Voleybol(Kız-Erkek) grup, yarıfinal Türkiye Birinciliği kazanılmış 2 (iki) set olarak oynanacaktır.

d) Yıldızlar, Gençler, Mini Voleybol, Kategorileri mahalli yarışmalarının kazanılmış 2 veya 3 set olarak oynanması mahalli tertip komitesi kararına bağlıdır.

10- Yıldızlar ve Gençler kategorilerde mahalli (İliçi), grup, yarıfinal ve Türkiye Birinciliği yarışmalarında 2 çizgi hakemi görevlendirilecektir.

  1. Onaylı isim listelerinde yazılı olan idareci, çalıştırıcı dışında bir başkasının sahaya girmesine, yöneticilik ve çalıştırıcılık yapmasına izin verilmeyecektir.

- İl Okul Sporları Organizasyonu Tertip Komitesi , sonuç bildirim tarihine kadar yarışma sonuçlarını GSGM Spor Faaliyetleri Dairesi Başkanlığının 0 312 434 37 89 no'lu faksına ve/veya sfokulsporlari@gsgm.gov.tr elektronik adresine bildireceklerdir.

VOLEYBOL GRUP-YARIFİNAL -TÜRKİYE BİRİNCİLİĞİ YARIŞMALARI AÇIKLAMALAR

—Küçükler (Yarışma Mini Voleybolu), Yıldızlar ve Gençler Kategorisi Voleybol Grup, Yarı Final ve Türkiye Birinciliği yarışmaları 5 (beş) gün olarak belirlenmiştir. Yarışmalarda takımlar her gün 1 (bir) yarışma yapacaklardır.

Yarışmalara:

— 8 takım katılırsa 4’lü -4’lü A-B Gruplarına,

—7 takım katılırsa 4’lü-3’lü A-B Gruplarına,

—6 takım katılırsa 3’lü-3’lü A-B Gruplarına,

Kura ile dağılımı yapılarak grup fikstürü belirlenecektir. (A) ve (B) gruplarındaki takımlar ilk 3 (üç) gün kendi aralarında tek devreli lig usulüne göre yarışacaklar 4. (dördüncü) gün (A1-B2) – (B1-A2) yarışmaları yapılacak, 5. (beşinci) gün bir gün öncesinin galip takımları birincilik-ikincilik, mağlup takımları ise üçüncülük-dördüncülük yarışması yapacaklardır.

—Dördüncü gün yapılacak olan yarıfinal ile beşinci gün yapılacak olan final karşılaşmaları tek maç eleme usulüne göre yapılacaktır.

5 takım katılırsa gruplara ayrılmayarak tek devreli lig usulüne göre fikstür düzenlenecek ve yarışmalar 5 (Beş) günde tamamlanacaktır.

4 ve 3 takım katılırsa yine gruplara ayrılmayarak tek devreli lig usulüne göre fikstür düzenlenecek ve yarışmalar 3 (üç) günde tamamlanacaktır.

—Yarışmalar için Yarışmanın Merkezine 2 (iki) takım geldiği takdirde; tek maç eleme usulüne göre yarışma yapılacak beraberlik halinde ilgili branşın teknik açıklamalar bölümüne bakılır. Açıklama yapılmamış ise ilgili branşın federasyon yarışma yönetmeliği hükümlerine göre hareket edilecektir.

12- Grup, yarıfinal ve Türkiye birinciliği yarışmalarında bir İlden iki veya daha fazla takımın katılması halinde bu takımların kura ile ayrı ayrı gruplara verilmesi sağlanacaktır. “Bir İlden 3 (üç) takım katılırsa 2-1 şeklinde, 4 (dört) takım katılırsa 2-2 şeklinde kura ile ayrı ayrı gruplara verilecektir.”

13- Yıldızlar ve Gençler (kız-erkek) kategorilerinde grup, yarıfinal ve Türkiye Birinciliği yarışmalarında 10 (on) sporcu, 1 idareci ve 1 çalıştırıcıya yasal harcırahları ödenecektir.

14- Küçükler (Yarışma Mini Voleybolu) kategorisinde yarıfinal ve Türkiye Birinciliği yarışmalarında 8 (sekiz) sporcu ve getirilmesi durumunda 2 (iki) yedek öğrenciye, 1 idareci ve 1 çalıştırıcıya yasal harcırahları ödenecektir.

15- Bütçe imkânlarına göre; grup yarışmalarından başlamak üzere Küçükler (Yarışma Mini Voleybolu), Yıldızlar ve Gençler Kategorilerinde (Kız-Erkek) Voleybol Grup ve yarıfinal birinciliği yarışmaları ücretleri bir gün geliş ve yarışma günleri ile bir gün de dönüş olarak ödenecektir. Türkiye Birinciliklerinde ise teknik toplantı günü için bir gün ilave ödeme yapılacaktır.

YARIŞMA MİNİ VOLEYBOLU OYUN KURALLARI

TEMEL İLKE, KRİTER VE ESASLAR :

Temel İlke ve Kriterler

Madde 13- Kurul, saha düzenlemelerini, mini voleybol kategorilerini, organizasyon şeklini ve diğer hususları mini voleybolun tanıtımı ve yaygınlaştırılmasını sağlamak amaçlı aşağıdaki temel ilke, kriter ve esaslar doğrultusunda belirler.

13.1. Mini voleybol yaş kategorileri, 11 yaşına kadar (11 yaş dahil) çocukları kapsar. Yarışma Mini Voleybolunda, ekiplerde en fazla 1 sporcu için + / - 1 yaş uygulanır.

13.7. Yarışma Mini Voleybolu takımları 8 oyuncudan oluşur. Oyuncu sayısı 6'nın altına (5 oyuncuya) düşen takım eksik ilan edilir.

13.7.1. Oyuncuların forma numaraları 1’den 8’e kadardır.

13.7.2. Oyuna başlayacak ilk 4 oyuncunun forma numaraları 1’den 4’e kadar olmak zorundadır.

13.7.3. Değişme sırası bekleyen yedek oyuncular, 5’ten 8’e kadar sıralanırlar.

13.7.4. Oyunun başladığı andaki yerleşim planı itibarıyla sahaya diziliş; ilk değişecek oyuncu 1 numaralı oyuncu olacak şekilde düzenlenir. Değişmeler sahanın arka tarafında yapılacağı için 1 numaralı oyuncu servis atmaya geldiğinde oyundan çıkarak bekleme sırasının sonuna geçerken 5 numaralı oyuncu oyun alanında 1 numaralı oyuncudan boşalan yeri alır ve oyuna servis atarak başlar ( EK-1).

13.7.4.1. Her serviste saat yönünde dönmek koşuluyla oyuncu değişiklikleri hakemden izin almaksızın 2 numaralı oyuncu ile 6 numaralı oyuncunun, 3 numaralı oyuncuyla 7 numaralı oyuncunun ve 4 numaralı oyuncuyla 8 numaralı oyuncunun değişmesiyle kendiliğinden devam eder ( EK – 1 )

Maç boyunca; servis atan oyuncunun servis vuruşundan başlayarak, topun oyun dışı olduğu ana kadar ki süreçte, her iki takım oyuncularının da kendi oyun alanında ve dönüş sırasına göre doğru pozisyonlarında bulunmaları zorunludur. Bir takımın oyun alanındaki ön veya arka oyuncusunun, takımın diğer ön veya arka oyuncularıyla pozisyon değişikliği yaparak oynamasına izin verilmez.

13.7.4.2. Oyun başlamadan önce belirlenen değişme sırasına antrenör hiçbir surette müdahale edemez; sırası gelen oyuncunun yerine bir diğerini oyuna sokamaz ve/veya kenara çıkma sırası gelen oyuncuyu oyun alanında tutamaz.

13.7.4.3. Sahada yer alacak ilk 4 oyuncu, her sette farklı olmak zorundadır. Antrenör peş peşe (Netice seti hariç) setlere aynı kadroyla başlayamaz.

13.7.4.4. Sakatlık ve/veya hastalık hâllerinde antrenörün bunu kanıtlaması istenerek kadro değişikliğine sahada görevli sağlık elemanının onayı ile izin verilir.

13.7.4.5. Libero oyuncu uygulamasına izin verilmez.

13.7.4.7. Aynı oyuncu servis atarken bir takım art arda üç sayı aldıysa dördüncü servisten önce takım bir tur döner ve takım sırasından oyuna giren oyuncunun servisiyle yarışmaya devam edilir.

13.8.1. Aşağıdaki durumlarda rakip takım sayı alır;

13.8.1.1. Bir takım, topun kendi oyun alanındaki zemine temas etmesine engel olamadığında,

13.8.1.2. Bir takım değişme hatası yaptığında,

13.8.1.3. Bir takımın herhangi bir oyuncusu topu iki elle tutarak durduğunda veya bu şekilde taşıdığında,

13.8.1.4. Bir takımın herhangi bir oyuncusu fileye tutunduğunda veya şeklini bozacak şiddette temas ettiğinde,

13.8.1.5. Bir takım smaç servis attığında,

13.8.1.6. Bir takımın attığı servis karşı sahaya ulaşmadığında veya karşı sahayı aşarak oyun alanının dışına düştüğünde,

13.8.1.7. Antrenör, sporcusuna kızarak ya da kızgın jest ve mimikler sergileyerek hitap ettiğinde,

13.8.1.8. Antrenör hakem kararına itiraz ettiğinde ve/veya tepki gösterdiğinde,

13.8.1.9. Bir takımın herhangi bir oyuncusu diğer takımın oyuncularını sinirlendirecek, incitecek, üzecek jest ve mimikler sergilediğinde ya da karşı takımın oyuncularına bu amaçla seslendiğinde.

TEMEL İLKE, KRİTER VE ESASLAR

13.8.2. Yarışma Mini Voleybolunda oyun, toplam 3 set olmak üzere, kazanılmış 2 set üzerinden oynanır21 sayı üzerinden oynatılır.

13.8.5. Öndeki iki oyuncu file önünde bloğa çıkabilir ve her türlü hareketle hücum vuruşu yapabilir.

Ancak; arka hat oyuncuları file önünde blok yapamaz ve blok teşebbüsünde bulunamaz.

Arka hat oyuncularının, oyun alanı ve serbest bölgenin herhangi bir yerinden, sıçrayarak tek el veya çift elle hücum vuruşu tamamlaması hatadır.

Ancak; bu oyuncular sıçramadan her türlü hareketle hücum vuruşu yapabilirler.

13.8.7. Yarışma Mini Voleybolunda bir takım topu rakibe geri göndermeden önce en az iki vuruş yapmak zorundadır. Karşı sahadan gelen top; direkt olarak manşet, parmak pas veya smaçla karşı alana gönderilemez.

Servis dışında rakipten gelen her topa, ön oyuncular tarafından sadece blok yapılabilir.

Rakibin hücum vuruşunu karşılamak amacıyla yapılacak defansif vuruşlarda (takımın 1.vuruşlarında) topun istem dışı olarak file üzerinden rakip alana gönderilmesi hata olarak değerlendirilmez. Bu tür hücum vuruşunu karşılama vuruşları dışında,birinci vuruş neticesinde isteyerek file üzerinden rakip alana geçen tüm toplar hata olarak değerlendirilir.

13.8.8. Oyun sahası ölçüleri;

Yarışma Mini Voleybolu: Yarı sahası 6 x 6 metre, tam sahası 12 x 6 metre ölçülerde oynanır.

13.8.8.1. File yükseklikleri;

Yarışma Mini Voleybolu: 2.10 metredir.

13.8.8.2. Top ağırlıkları;

Yarışma Mini Voleybolu: 200 gramdır.

13.8.8.3. Oyuncu sayıları;

Yarışma Mini Voleybolu: 4 asil, 4 yedek oyuncu olmak üzere toplam 8 oyuncudan oluşur.

13.8.8.4. Oyun süreleri;

Yarışma Mini Voleybolu: Kazanılmış 2 set üzerinden toplam 3 set olacak şekilde; setlerde 1-1'lik eşitlik hâlinde 15 sayılık netice seti oynatılır. Bir günde en fazla 2 yarışma yaptırılabilir.

13.9. Yarışma Mini Voleybolunda; takımların her sette 1 mola hakkı vardır.

13.10.1. Yarışma Mini Voleybolunda, Türkiye Şampiyonası finallerine kadar yarışmalar iki hakemle (Baş hakem, gönüllü yazı hakemi) yönetilir. Gönüllü yazı hakemi bulunmadığı takdirde sertifikalı hakemler görevlendirilebilir. Türkiye Şampiyonası yarı final ve finallerinde Baş Hakem, Yardımcı Hakem ve Yazı Hakemi görevlendirilir.

13.10.2. Yarışma Mini Voleybolunda, ilçe, il, grup ve yarı final yarışmalarında yazı hakemliği görevi gönüllülerce yapılır. Ancak; gönüllü yazı hakemi bulunamadığı takdirde sertifikalı hakemler de görevlendirilebilir.

13.10.3. Bu Talimatta yer almayan hususlarda Uluslararası Oyun Kuralları hükümleri geçerlidir.

13.10.4. Art arda yapılacak yarışmalarda iki maç arası en az 10 dakikadır. Takımların filede beraberce en az 6 dakika ısınmaları sağlanır.

DİĞER HÜKÜMLER

Talimatta Yer Almayan Hususlar

Madde 14- Bu Talimatta yer almayan hususlarla ilgili karar; mevcut yasa, yönetmelik, Çerçeve Statü, Ana Statü ve talimatlar doğrultusunda Yönetim Kurulu tarafından alınır.

Yürürlükten Kaldırma

Madde 15- Bu Talimatın yayınlanması ile birlikte, Federasyonun bu konuda daha önce yayınladığı talimat ve ekleri yürürlükten kalkar.

Yürürlük

Madde 16- Yönetim Kurulunca hazırlanan bu Talimat, Türkiye Voleybol Federasyonu ve Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü resmî internet sitelerinde yayımlandığı 04.08.2010 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 17- Bu Talimat hükümlerini Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı yürütür.

YARIŞMA MİNİ VOLEYBOLU DİZİLİŞ VE DÖNÜŞ ŞEKİL ( EK – 1 )

KÜÇÜKLER KIZ - ERKEK GRUP YARIŞMALARI

YARIŞMA

VOLEYBOL

KÜÇÜKLER KIZ-ERKEK GRUP YARIŞMALARI

BRANŞ

VOLEYBOL

KATEGORİ

KÜÇÜKLER

YARIŞMA TARİHİ

06–10 MART 2011

SONUÇ BİLDİRME TARİHİ

21 ŞUBAT 2011

YARIŞMA MERKEZLERİ

ERZİNCAN VAN YOZGAT ADIYAMAN SİNOP NİĞDE ÇANAKKALE KONYA ESKİŞEHİR DENİZLİ

AÇIKLAMALAR

Küçükler Kategorisinde Malatya dan 2, Bartın dan 2, Manisa ve Adana nın (2.) ikinci takımları grup merkezinden başlayacaklardır. Diğer illerin 1 takım kontenjanı vardır.

  1   2   3

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Voleybol tüRKİye biRİNCİLİĞİ iconOkullar küÇÜkler tüRKİye yüzme biRİNCİLİĞİ

Voleybol tüRKİye biRİNCİLİĞİ icon2011-2012 meb gençler yüzme tüRKİye biRİNCİLİĞİ

Voleybol tüRKİye biRİNCİLİĞİ iconTÜRKİye voleybol federasyonu

Voleybol tüRKİye biRİNCİLİĞİ iconTÜRKİye voleybol federasyonu bonserviS

Voleybol tüRKİye biRİNCİLİĞİ iconTÜRKİye voleybol federasyonu başkanliğina

Voleybol tüRKİye biRİNCİLİĞİ iconTÜRKİye voleybol federasyonu başkanliğina

Voleybol tüRKİye biRİNCİLİĞİ iconA) Grup ve Türkiye birinciliği yarışmalarına katılacak kız ve erkek...

Voleybol tüRKİye biRİNCİLİĞİ iconT ÜRKİye voleybol federasyonu

Voleybol tüRKİye biRİNCİLİĞİ iconAntalya Basketbol-Voleybol Kampı

Voleybol tüRKİye biRİNCİLİĞİ iconFabrika Voleybol Okulları Eğitim Seminerleri


öykü
© 2000-2018
kişileri
o.ogren-sen.com