Iso (Uluslararası Standardizasyon Organizasyonu), ulusal standart kuruluşları (iso üye kuruluşları), dünya çapında bir federasyon. Uluslararası Standartlar


o.ogren-sen.com > Doğru > Evraklar
ÖNSÖZ

ISO (Uluslararası Standardizasyon Organizasyonu), ulusal standart kuruluşları (ISO üye kuruluşları), dünya çapında bir federasyon. Uluslararası Standartlar hazırlanması çalışmaları normalde ISO teknik komiteler aracılığıyla yürütülmektedir. Teknik bir komite kurulmuş olan bir konu ilgilenen her bir üye kuruluşun, bu komitede temsil edilme hakkına sahiptir. ISO ile irtibat halinde hükümet ve sivil toplum Uluslararası örgütler, aynı zamanda çalışmalarına katılmaktadır. Elektroteknik standardizasyon tüm konularda ISO, Uluslararası Elektroteknik Komisyonu (IEC) ile yakın işbirliği içindedir.

Uluslararası Standartlar ISO / IEC Direktifleri, Bölüm 2 'de verilen kurallara uygun olarak hazırlanır. Teknik komitelerin ana görevi, Uluslararası Standartlar hazırlamaktır. Teknik komite tarafından kabul edilen Taslak Uluslararası Standartlar oylama için üye kuruluşlara dağıtılmıştır. Bir Uluslararası Standart olarak yayınlanması en az% 75 oy üye kuruluşları tarafından onaylanması gerekmektedir. Dikkat, bu belgenin bazı elementlerin patent hakları konusu olabilir olasılığı çizilir. ISO veya tüm bu patent haklarını belirlemek için sorumlu tutulamaz.

GİRİŞ

Bu kurallar, kozmetik ürünler için İyi Üretim Uygulamaları konusunda rehberlik sağlamak için tasarlanmıştır. Bu kurallar dikkate alınması için kozmetik endüstrisi tarafından hazırlanan ve bu sektörün spesifik ihtiyaçlarını dikkate alın edilmiştir. Bu kurallar yönetimi, ürün kalitesini etkileyen, insan, teknik ve idari faktörler, örgütsel ve pratik öneriler sunuyoruz.

Bu kurallar onları alınmasından itibaren sevkiyat ürün akışını takip kullanılmalıdır izin yazılmıştır. Ayrıca, bu belge hedeflerine ulaşır şekilde açıklığa kavuşturmak için, bir 'ilke' her büyük bölümüne eklenir.

İyi Üretim Uygulamaları, sağlam bilimsel yargı ve risk değerlendirmelerinin dayanan bitki faaliyetleri tanımı ile kalite güvencesi kavramı pratik bir gelişme teşkil etmektedir. Bu GMP kılavuzların amacı tanımlanmış özellikleri karşılayan bir ürün elde etmelerini sağlayan faaliyetleri belirlemektir.

Belgeler Good Manufacturing Practices ayrılmaz bir parçası

Kozmetik - İyi Üretim Uygulamaları (GMP) - İyi Üretim Uygulamaları Rehberi

 1. kapsam

Bu Uluslararası Standart, kozmetik ürünlerin üretim, kontrol, depolama ve sevkiyat kurallarına verir. Bu kurallar, ancak ürünün kalitesini yönlerini kapsayan bir bütün olarak bitki yapan personel için güvenlik yönleri örtmeyen, ne de çevre koruma yönlerini kapsayacak. Güvenlik ve çevresel yönleri şirketin içsel sorumlulukları ve yerel mevzuat ve düzenleme tarafından yönetilir olabilir. Bu kurallar, araştırma ve geliştirme faaliyetleri ve bitmiş ürün dağıtımı için geçerli değildir.

 1. terimler ve tarifler

Bu belgenin amaçları doğrultusunda, aşağıdaki terimler ve tanımlar geçerlidir.

  1. Kabul kriterleri

sayısal limitler, aralıklar, ya da test sonuçlarının kabul edilmesi için diğer uygun önlemler

  1. Denetim

kalite faaliyetleri ile ilgili sonuçların, planlanan düzenlemelere uygun olup olmadığını ve bu düzenlemelerin etkin bir şekilde uygulanması ve hedeflerin gerçekleştirilmesi için uygun olup olmadığını belirlemek için sistematik ve bağımsız inceleme

  1. yığın

homojen olması beklenen, öyle ki, süreçlerin bir işlem veya seri çıkarılan hammadde, ambalaj malzemesi veya ürün tanımlanmış miktarı

  1. yığın numarası

rakamlar, harfler ve / veya semboller, özellikle bir parti olarak tanımlayan ayırt edici kombinasyonu

  1. ürün döküm

herhangi bir ürün tamamladı aşamalarında kadar imalat, ama nihai paketleme dahil olmak üzere,

  1. kalibrasyon

belirtilen koşullar altında, bir ölçme cihazı veya ölçme sistemi tarafından belirtilen değerler, ya da bir madde ölçümünün tarafından temsil edilen değerler arasındaki ilişki, ve ilgili bilinen bir referans standart değerleri kurmak işlemleri

  1. değişim kontrolü

tüm üretilen, paketlenmiş, kontrollü ve depolanan ürünlerin tanımlanmış kabul kriterlerine uygun bir veya sağlamak için İyi Üretim Uygulamaları kapsamında çeşitli faaliyetler planlanmış herhangi bir değişiklik göre iç organizasyon ve sorumlulukları

  1. temizlik

tüm operasyonlar, kimyasal eylem gibi değişken oranlarda aşağıdaki kombine faktörler, mekanik hareket, ısı, uygulama süresi ile ayrılması ve bir yüzey genellikle görünür kir ortadan kaldırarak oluşan temizlik ve görünümü bir düzeyde sağlamak

  1. şikayet

Bir ürünün iddia harici bilgi tanımlanmış kabul kriterleri uymuyor

  1. kontaminasyon

ürünün kimyasal, fiziksel ve / veya mikrobiyolojik madde gibi istenmeyen herhangi bir madde ortaya çıkması

  1. sarf malzemeler

Bu tür temizlik, sanitization veya bakım işlemleri sırasında kullanılan temizlik maddeleri ve yağlar gibi malzemeler

  1. kontakt personel

kişi, şirket ya da başka bir kişi, şirket ya da kuruluş adına bir operasyonu gerçekleştirmek için dış kuruluş

  1. kontrol

kabul kriterleri yerine getirilmesini doğrulama

  1. sapma

Good Manufacturing Practices tarafından kaplanmış veya çeşitli etkinlikler ile ilgili bir planlı ya da plansız ve her durumda, geçici bir durum nedeniyle belirtilen şartlara sapan yetki göreli iç organizasyon ve sorumlulukları

  1. bitmiş ürün

sevkiyat için kozmetik ürün üretim, nihai konteyner ambalaj dahil tüm aşamalarında uğramıştır.

  1. İç proses kontrol

kontrolleri izlemek için üretim sırasında yapılır ve eğer uygunsa, ürünün belirlenen kabul kriterlerini karşıladığından emin olmak için süreci ayarlamak için

  1. İç denetim

şirket içinde yetkili personel tarafından yapılan sistematik ve bağımsız inceleme amacıyla aşağıdaki yönergeleri ve ilgili sonuçlar kapsadığı faaliyetler planlanmış düzenlemelere uygun olup olmadığını ve bu düzenlemelerin etkin olup olmadığını belirlemek ve hedeflerin gerçekleştirilmesi için uygundur

  1. Büyük ekipman

süreci için gerekli olarak kabul edilir, üretim ve laboratuvar belgelerde belirtilen donatımsosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Iso (Uluslararası Standardizasyon Organizasyonu), ulusal standart kuruluşları (iso üye kuruluşları), dünya çapında bir federasyon. Uluslararası Standartlar iconEuropean certification group belgelendirme için başvuru iso 9001,...

Iso (Uluslararası Standardizasyon Organizasyonu), ulusal standart kuruluşları (iso üye kuruluşları), dünya çapında bir federasyon. Uluslararası Standartlar iconUluslararası Bakalorya Diploma Programı (ibdp), 1968 yılında kurulup...

Iso (Uluslararası Standardizasyon Organizasyonu), ulusal standart kuruluşları (iso üye kuruluşları), dünya çapında bir federasyon. Uluslararası Standartlar iconIso, ce, iec fcc, usa fda, fed standart

Iso (Uluslararası Standardizasyon Organizasyonu), ulusal standart kuruluşları (iso üye kuruluşları), dünya çapında bir federasyon. Uluslararası Standartlar iconSAĞlik bakanliği ve bağli kuruluşlari tarafindan

Iso (Uluslararası Standardizasyon Organizasyonu), ulusal standart kuruluşları (iso üye kuruluşları), dünya çapında bir federasyon. Uluslararası Standartlar iconAyakta teşHİs ve tedavi yapilan özel sağlik kuruluşlari hakkinda yönetmeliK

Iso (Uluslararası Standardizasyon Organizasyonu), ulusal standart kuruluşları (iso üye kuruluşları), dünya çapında bir federasyon. Uluslararası Standartlar iconTürkiye ve dünya ekonomisinin nabzını tutan Aylık Uluslararası Ekonomi...

Iso (Uluslararası Standardizasyon Organizasyonu), ulusal standart kuruluşları (iso üye kuruluşları), dünya çapında bir federasyon. Uluslararası Standartlar iconSeminer Adı: Türkiye Bilişim Derneği iso 27001 Semineri Seminer Tarihi

Iso (Uluslararası Standardizasyon Organizasyonu), ulusal standart kuruluşları (iso üye kuruluşları), dünya çapında bir federasyon. Uluslararası Standartlar iconA Başkent Teşkilatı: Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Bakanlıklar Merkezi...

Iso (Uluslararası Standardizasyon Organizasyonu), ulusal standart kuruluşları (iso üye kuruluşları), dünya çapında bir federasyon. Uluslararası Standartlar iconBir süreç olarak, farklı ulusal devletlere ait ekonomik birimler...

Iso (Uluslararası Standardizasyon Organizasyonu), ulusal standart kuruluşları (iso üye kuruluşları), dünya çapında bir federasyon. Uluslararası Standartlar iconYÜkseköĞretiM Üst kuruluşlari ile yükseköĞretim kurumlari personeli...


öykü
© 2000-2018
kişileri
o.ogren-sen.com