Ted üniversitesi 07. 07. 2009 tarih, 27281 sayılı resmi gazetede yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kanun


sayfa1/5
o.ogren-sen.com > Doğru > Evraklar
  1   2   3   4   5
c:\users\asli\desktop\haliç.png

TED ÜNİVERSİTESİ

Hakkında

TED Üniversitesi 07.07.2009 tarih, 27281 sayılı resmi gazetede yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (Kanun No. 5913) ile Ankara’da Türk Eğitim Derneği Yükseköğrenim Vakfı tarafından kurulmuştur. 

Eylül 2012 döneminde ilk öğrencilerini alacak olan TED Üniversitesi’nin akademik birimleri   olarak belirlenmiştir. 

TED Üniversitesi, liberal eğitim felsefesi ve ortak çekirdek programlar üzerine oturtulmuş, öğrencilerin seçimine fırsat veren ve genişlik-derinlik oranları güncel ders programlarıyla ve yenilikçi öğretme yöntemleri kullanarak Türkiye’de en iyi eğitim veren üniversite olma iddiasındadır.

TED Üniversitesi 4000-4500 öğrencisi olan, kaliteli eğitim vermenin tüm koşullarını sağlayan, öğrenci merkezli felsefesiyle ve uluslararası bağlantılarıyla fark yaratan, öğrenen, araştıran ve keşfeden bir kurum olacaktır.

TED Üniversitesi, TED toplumunun bir özlemine cevap olarak kurulmuştur. Çok özel eğitim veren, çok yönlü, geniş kültürlü, hayat boyu öğrenmesini bilen mezunlar yetiştiren; hem çalışanlarına, öğrencilerine, akademisyenlerine, hem de kamuoyuna güven veren; üniversite içindeki kalite güvence mekanizmaları ve üniversite dışına hesap verme sistemleri yerleşik bir üniversite olmak üzere yola çıkmaktadır.

Kurumsallaşmayı ilke edinmiştir; yapıları, süreçleri tanımlanmış, yazılı hale gelmiş ve

tüm çalışanlarınca içselleştirmiştir.


Misyon/Vizyon
Vizyon:
Türkiye’de en iyi eğitim veren üniversite olmak.


Misyon:
Öğrenmeyi bir yaşam biçimi olarak benimseyen, donanımlı, yaratıcı, düşünüp sorgulayabilen ve toplumsal duyarlılığa sahip

bireyler yetiştiren; eğitim odaklı, öğrenen,

araştıran, keşfeden, kalite kültürünü özümsemiş, akademik değerlere bağlı bir üniversite olmak.

TED in Kısa Tarihi

Türkiye’nin modernleşmesi için eğitimin vazgeçilmez önemine inanmış olan Büyük Önder Atatürk, 1 Kasım 1925’te Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışında yaptığı konuşmada, eğitimde hedeflenen seviyeye ulaşmak için özel girişimin çalışmalarına ihtiyaç olduğunu dile getirmiş ve topluma çağrıda bulunmuştur. Türk Eğitim Derneği, bu temel vizyon doğrultusunda, Atatürk’ün ve Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran kadroların öncülüğünde 31 Ocak 1928 tarihinde kurulmuş ve 12 Aralık 1939 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile "Kamuya Yararlı Dernek" statüsü edinmiştir. İlk adı “Türk Maarif Cemiyeti” olan Dernek, 1946 yılından itibaren, “Türk Eğitim Derneği” adı altında çalışmalarını başarıyla sürdürmektedir.
Dernek Tüzüğü’nün 2. maddesinde de ifade edildiği üzere, “Cumhurbaşkanı, Türk Eğitim Derneği’nin yüksek koruyucusudur. Türk Eğitim Derneği, başarılı fakat maddi olanakları sınırlı öğrencilere burslar vermeyi, yurt ve dışında yabancı dilde eğitim veren okullar ve yurtlar açmayı, Türk eğitim standartlarını çağdaş seviyeye taşıyacak bilimsel platformlar oluşturmayı, eğitim sisteminin sorunları ve çözümleri konusunda toplumu bilinçlendirmeyi ve Türk eğitim politikasının oluşturulmasına katkıda bulunmayı misyon edinmiş köklü bir sivil toplum örgütüdür. Dernek, 25 okulu, 2 temsilciliği, 1 öğrenci yurdu, mezun dernekleri ve okullarının spor kulüpleri ile faaliyet göstermektedir.

Tedü İle Geleceğinizin Zirvesine Doğru…

Köklü bir eğitim kültüründen gelen TED camiasının temsilcisi TED Üniversitesi, Türkiye’de en iyi eğitimi vermek üzere yola çıkmış ve ilk eğitim dönemi olan

2012-2013 Akademik Eğitim Yılı altyapısını da bu hedef doğrultusunda planlamıştır.

TEDÜ’de Akademik Lisans Eğitimi'ndeki “öğrenci merkezli” eğitim anlayışının temelini, “öğrenim çıktılarının” tanımlanması oluşturur. Klasik “girdiye” dayalı

yaklaşımlar öğretim süresine ve kaynaklara yoğunlaşırken, “çıktı” odaklı yaklaşımlarda öğrencilerin ne öğrendiği dikkate alınmaktadır, performans ve mezuniyet aşamasındaki beceriler öne çıkmaktadır. TED Üniversitesi, öğrenim çıktılarını titizlikle hayata geçirmek üzerine kurulmuştur.
Yaşayan, hayatla buluşturan üniversite…
TED Üniversitesi, liberal eğitim anlayışına dayanan, öğrencilerin kendi tercihleri doğrultusunda uzmanlaşmalarına izin veren, bütünleyici eğitim felsefesini benimseyen bir program yapısına sahiptir. Seminerler, öğrenen topluluklar, disiplinler arası çalışmalar, bitirme projeleri, dosya düzenlemeleri lisans programı süresince teşvik edilir. Lisans eğitiminde araştırma temelli yaklaşımlar ve öğrencilerin araştırma

süreç ve problemlerini tanımalarını sağlayan, araştırarak öğrenmelerini teşvik eden yöntemler, TED Üniversitesi müfredatının bir parçasıdır. TEDÜ’de akademik öğrenim çıktılarının kullanılması, doğru müfredatın hazırlanması, uygun öğrenme-öğretme stratejilerinin benimsenmesi ve uygun değerlendirme mekanizmalarının kurgulanması bir bütün oluşturur. TED Üniversitesi’nin felsefesi; bu bütünlüğü sahiplenen, derin öğrenmeyi hedefleyen, öğrenci merkezli, şeffaf süreçlere sahip, paydaş katılımına ve

ihtiyaçlarına özen gösteren bir eğitim anlayışıdır.


Fakülteler ve Bölümler
Eğitim Fakültesi:
Alışageldiğimiz yaklaşım ve uygulamaların yetersiz kaldığı hızla dönüşen bir dünyada eğitim açısından bakıldığında değişmeyen tek gerekliliğin nitelikli öğretmen eğitimi olduğuna inanan ve bu konuda öncü bir rol üstlenen TEDÜ Eğitim Fakültesi, İlköğretim ve Eğitim Bilimleri Bölümleri ile 2012’de ilk öğrencilerini karşılamaya hazırdır. 

Siz öğrencilerimizin daha bilinçli ve isteğiniz ve eğilimleriniz doğrultusunda bölüm tercihi yapabilmeniz için TEDÜ Eğitim Fakültesi, bölümlere değil fakülteye öğrenci alacaktır. İlk sene ortak programı takip ettikten sonra seçebileceğiniz programlarımız şunlardır:
http://www.tedu.edu.tr/assets/images/content/faculty/egitim_welcome2.jpg
Uluslararası düzeyde tecrübeye sahip son derece seçkin eğitim kadrosu, İlköğretim Bölümü’nde Okul Öncesi Eğitimi ve Sınıf Öğretmenliği programları ve Eğitim Bilimleri Bölümü’nde Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık programı ile öğrencilerine dünya standartlarında, teknolojinin entegre olduğu modern eğitim ortamlarında, okullarla içiçe, uygulama ağırlıklı, ve keyifli bir eğitim sunmaktadır.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi:
Bilgi ve iletişim teknolojilerinin baş döndürücü hızla gelişimi ve günlük kullanıma girmesi, hayatın tüm evrelerinde dinamizmi arttırmakta, ülke sınırlarını anlamsız hale getirmektedir. Yüksek kariyer hedeflerine ulaşabilmek için değişken koşullarda bilgiye dayalı karar verme melekesinin, hoşgörülü ortak hareket edebilme yeteneğiyle pekiştirilmesi gerekmektedir. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde (İİBF) bulunan İşletme, Ekonomi ve Uluslararası İlişkiler Programları öğrencilerin bu tür bir dünyaya uyumunu kolaylaştırmayı ve hızlandırmayı hedeflemektedir.


Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi:
2012 yılında kurulan TED Üniversitesi (TEDÜ) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi birbirinden seçkin dört bölümüyle lisans düzeyinde, uluslararası akreditasyon kuruluşlarınca kabul edilen kalite ve standartlarda İngilizce mühendislik ve mimarlık eğitimi sunmaya başlayacaktır. Fakülte, Mühendislik programlarına ve Mimarlık Bölümüne öğrenci alacaktır.

Mühendislik programlarına Matematik-Fen (MF-4) puan türünde başarı elde ederek yerleştirilen öğrenciler 1. sınıfı ortak çekirdek programında geçirdikten sonra 2. sınıftan itibaren Bilgisayar, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği ve Endüstri Mühendisliği Bölümlerinden birini tercih edeceklerdir. Mühendislik programındaki bir öğrenci her üç bölümden birini en geç 1. sınıf sonuna kadar tercih edecek, tercihinde ilk yıl alacağı genel mühendislik eğitiminin sağlayacağı etki ve öğrencinin kendi ilgisi belirleyici olacaktır.

Mimarlık bölümüne Matematik-Fen (MF-4) puan türünde başarı elde ederek yerleştirilen öğrenciler ise 1. sınıfı ortak çekirdek programında geçirmeyip, bölüm derslerine devam edeceklerdir.

İngilizce Dil Okulu:
İngilizce Dil Okulu'nun (ELS) Misyonu

İngilizce Dil Okulu (ELS) TED Üniversitesi’nin öğrencilerine yüksek kalitede İngilizce eğitimi sunarak onların dil bilinç ve bilgilerini iyileştirmek ve onları fakültelerine geçtiklerinde kendilerine gerekli olacak İngilizce dil becerileriyle donatmak amacıyla kurulmuştur. TED Üniversitesi İngilizce Dil Okulu’nda verilen eğitim-öğretimin amacı, öğrencilere kayıtlı oldukları programlardaki derslerini kolaylıkla takip edebilme, dersler ile ilgili her türlü yayını izleyebilme, seminer ve tartışmalara etkin olarak katkıda bulunabilme, derslerin yazılı ve sözlü gereklerini yerine getirebilme ve ayrıca sosyal hayatta gerekli olan İngilizce iletişimi sağlayabilme yeterliğini kazandırmaktır. Dil Okulumuz ELS’den mezun olup bölümlerine geçen öğrencilere ayrıca akademik okuma ve yazma becerilerini pekiştirecek dersler de sunar. 

Program

ELS’de kur sistemi uygulanır. ELS üç düzeyde İngilizce programı sunar: Başlangıç (Beginner), Orta (Intermediate) ve Üst (Upper). Tüm kurlar en az 14 hafta sürer. Başlangıç düzeyinden giriş yapan öğrencilerin Yaz dönemi de vardır. Böylelikle bu öğrencilerimiz Eylül ayında kendi programlarına geçiş yapabilirler. Orta düzeyde giriş yapan öğrenciler Haziran ayında ELS’den mezun olabilirler. Üst düzeyde giriş yapan öğrencilerimiz ilk yarıyıl sonunda programlarına geçiş yapabilirler. Kur sistemi uygulandığı için bir kurda yeterli başarıyı sağlayamayan öğrencilerimiz o kuru tekrar ederler.


İngilizce Düzey Belirleme Sınavı (EPL)

TED Üniversitesi’ne giren her öğrenci öncelikle İngilizce Dil Okulu tarafından verilen İngilizce Düzey Belirleme Sınavını (EPL) alır. Bu sınavdan belli bir barajın üzerinde not alan öğrenciler İngilizce Yeterlik Sınavı’na (EPE) girerler. Diğerleri aldıkları notlara göre haftalık ders saatleri ve sınıf değiştirme kuralları İngilizce Dil Okulu tarafından belirlenen uygun kurlara yerleştirilirler.


İngilizce Yeterlik Sınavı (EPE)

TED Üniversitesi İngilizce Yeterlik Sınavı (EPE), her akademik yılın başında yapılır. Taban başarı notu % 65’tir. Bu sınavda başarılı olan öğrenciler, İngilizce Dil Okulu’ndaki eğitimden muaf tutulurlar. Bu sınava katılmayan veya bu sınavda başarılı olamayan öğrenciler, en az bir yarıyıl, en fazla iki yıl süreli İngilizce Dil Okulu’nda eğitim görürler. TED Üniversitesi İngilizce Yeterlik Sınavı (EPE) ayrıca Güz yarıyılı sonunda ve Bahar yarıyılı sonunda da verilir. Böylece Üst düzeyden (Upper) başlayan öğrenciler yarı yılda bölümlerine geçiş yapabilirler. İngilizce Dil Okulu’nda eğitim gören öğrenciler ancak Üst (Upper) kuru başarıyla bitirdikleri zaman İngilizce Yeterlik Sınavına girmeye hak kazanırlar.    

 

İngilizce Dil Okulu Programından Muafiyet  

TED Üniversitesi’ne kabul edilen öğrencilere İngilizce Dil Okulu’nun programlarından muafiyet getiren ve EPE’ye eşdeğer sayılan ulusal ve uluslararası sınavlar ve bunlardan muafiyet için alınması gereken en az puanlar, aşağıda belirlenmiştir. Belirlenen düzeyde başarılı olduklarını belgeleyenler, ilgili yönetim kurulu kararı ile lisans programlarında öğrenimlerine başlarlar. TEDU EPE

IELTS (Academic)

TOEFL IBT

TOEFL PBT

KPDS / ÜDS

UCLES

65

6.5 (min 5.5)

79 / 20

550 / 4

87

FCE B
CAE C
CPE C


TEDU EPE - TED English Proficiency Exam         
IELTS - International English Language Testing System 
TOEFL IBT - Internet based TOEFL         
TOEFL PBT - Paper based TOEFL         
FCE - First Certificate in English         
CAE - Certificate in Advanced English         
CPE - Certificate of Proficiency in English         
*** Sadece üniversitelerde ve Türk Amerikan Derneğinde girilen TOEFL sınavları geçerlidir. Bu sınavların geçerlik süresi İKİ yıldır. Daha eski belgeler kabul edilmez.

Eğitim
Köklü bir eğitim kültüründen gelen TED camiasının temsilcisi TED Üniversitesi Türkiye’de en iyi eğitim veren üniversite olma iddiasındadır. “Öğrenci merkezli” eğitim anlayışının temelini öğrenim çıktılarının tanımlanması oluşturmaktadır. Klasik “girdiye” dayalı yaklaşımlar öğretim süresine ve kaynaklara yoğunlaşırken, “çıktı” odaklı yaklaşımlarda öğrencilerin ne öğrendiği dikkate alınmaktadır, performans ve mezuniyet aşamasındaki beceriler öne çıkmaktadır. TED Üniversitesi öğrenim çıktılarını titizlikle hayata geçirecektir.
Günümüzde eğitim faaliyetleri “öğretenden” “öğrenene” kaymaktadır. Öğretim üyesinin rolünün merkezi olmaktan çıktığı, daha ziyade ‘kolaylaştırıcı’ veya ‘öğrenme sürecinin yöneticisi’ konumuna dönüştüğü görülür; öğrenme sınıf ile sınırlı olmayıp, sınıf dışında ve öğretmensiz devam etmektedir. Dolayısıyla, yeni öğrenme-öğretme teknikleri ve etkin öğrenme ortamlarının benimsenmesi otomatik olarak gündeme gelmiştir. TED Üniversitesi yeni öğrenme metodolojilerini uygulamakta kararlıdır. 
TED Üniversitesi’nin program yapısı, liberal eğitim (liberal arts) anlayışına dayanan, öğrencilerin kendi tercihleri doğrultusunda uzmanlaşmalarına izin veren, bütünleyici (integrative) eğitim felsefesini benimseyen bir müfredattır. Seminerler, öğrenen topluluklar(learning communities), disiplinlerarası çalışmalar, bitirme projeleri (capstone experience), dosya düzenlemeler (portfolios) teşvik edilir. Lisans eğitiminde araştırma temelli yaklaşımlar ve öğrencilerin araştırma süreç ve problemlerini tanımalarını sağlayan, araştırarak öğrenmelerini teşvik eden yöntemler bu müfredatın parçasıdır.
Öğrenim çıktılarının kullanılması, doğru müfredatın hazırlanması, uygun öğrenme-öğretme stratejilerinin benimsenmesi ve uygun değerlendirme mekanizmalarının kurgulanması bir bütün oluşturur. TED Üniversitesi’nin felsefesi bu bütünlüğü sahiplenen, derin öğrenmeyi hedefleyen, öğrenci merkezli, şeffaf süreçlere sahip, paydaş katılımına ve ihtiyaçlarına özen gösteren bir eğitim sunmaktır. Bu hedefe uygun destek birimleri ve teşvik unsurları hayata geçirilecektir.

Burslar

  1   2   3   4   5

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Ted üniversitesi 07. 07. 2009 tarih, 27281 sayılı resmi gazetede yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kanun iconTÜRKİye cumhuriyeti emekli sandiği kanunu ile bazi kanun ve kanun...

Ted üniversitesi 07. 07. 2009 tarih, 27281 sayılı resmi gazetede yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kanun iconBazi kanun ve kanun hüKMÜnde kararnamelerde değİŞİKLİk yapilmasina dair kanun

Ted üniversitesi 07. 07. 2009 tarih, 27281 sayılı resmi gazetede yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kanun iconTbmm gündemine giren Serbest Bölgeler Kanunu ile Bazı Bazı Kanun...

Ted üniversitesi 07. 07. 2009 tarih, 27281 sayılı resmi gazetede yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kanun iconGÜMRÜk ve ticaret bakanliğinin teşKİlat ve görevleri hakkinda kanun...

Ted üniversitesi 07. 07. 2009 tarih, 27281 sayılı resmi gazetede yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kanun iconBazi kamu alacaklarinin yeniden yapilandirilmasi ile bazi kanunlar...

Ted üniversitesi 07. 07. 2009 tarih, 27281 sayılı resmi gazetede yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kanun iconBazi kanunlarda değİŞİKLİk yapilmasina dair kanun

Ted üniversitesi 07. 07. 2009 tarih, 27281 sayılı resmi gazetede yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kanun iconTÜRKİye cumhuriyeti anayasasinda değİŞİKLİk yapilmasina dair kanun

Ted üniversitesi 07. 07. 2009 tarih, 27281 sayılı resmi gazetede yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kanun iconİŞ kanunu ile bazi kanun ve kanun hüKMÜnde kararnamelerde değİŞİKLİk...

Ted üniversitesi 07. 07. 2009 tarih, 27281 sayılı resmi gazetede yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kanun icon6111 sayili bazi alacaklarin yeniden yapilandirilmasi ile sosyal...

Ted üniversitesi 07. 07. 2009 tarih, 27281 sayılı resmi gazetede yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kanun iconİskan kanununda değİŞİKLİk yapilmasi hakkinda kanun tasarisi


öykü
© 2000-2018
kişileri
o.ogren-sen.com