Telsim freezone


o.ogren-sen.com > Doğru > Evraklar
TELSİM FREEZONE

4. LİSELERARASI MÜZİK YARIŞMASI
ŞARTNAME

A)
Okul Adı:
İlçe:
Adres:
Telefon:
Faks:
E-Posta:
TELSİM FREEZONE 4.LİSELERARASI MÜZİK YARIŞMASI’nın

aşağıda yer alan 38 maddeden oluşan şartnamesi,

tarafımızca incelenmiş ve kabul edilmiştir.

Tarih:
Yetkili İsim:
İmza / Kaşe :

B)
Yetkili İsim:
Görevi:
Adres:
Telefon:
E-Posta:


C)
Görevli Öğrenci:
Telefon:
E-Posta:
Ev Adresi:

BU ŞARTNAME, TÜM SAYFALARI PARAFLANIP, İMZALANDIKTAN SONRA (TOPLAM 8 SAYFA), AŞAĞIDA BELİRTİLEN TARİHDE, ORGANİZASYONA, YARIŞACAK EKİBİN TEMSİLCİSİ TARAFINDAN, ELDEN ALINDI BELGESİ KARŞILIĞINDA TESLİM EDİLECEKTİR.
ELEKTRONİK POSTA VEYA FAKSLA GÖNDERİLEN ŞARTNAMELER

KABUL EDİLMEYECEKTİR.
15 OCAK 2016 CUMA SAAT 17:30’a kadar

Adres: Milli Eğitim Bakanlığı Lefkoşa

veya

Adres: Telsim Genel Müdürlüğü

Ali Rıza Efendi Caddesi No: 33/A

Ortaköy - Lefkoşa

TELSİM FREEZONE 4. LİSELERARASI MÜZİK YARIŞMASI

ŞARTNAMESİ
1. Yarışma KKTC sınırları içinde yer alan tüm ortaöğretim (Lise) okullarına açıktır.
2. Yarışmacılar, adına katıldıkları okulun öğrencisi olmak zorundadır. Kayıtlı olduğu okulda dil sınıfı (veya benzeri) açılmadığı için başka okula devam eden öğrenciler, devam ettikleri okulun ekibinde yer alabilirler. Bu öğrencilerin durumu, devam ettikleri okulun idaresi tarafından öğreci belgesi alınmak suretiyle yazılı olarak belgelenmelidir.
3. Yarışma; icra, orkestra, kız solist, erkek solist, sahne performansı ve enstrüman dallarında yapılacaktır. Yarışma, katılım sayısına göre tek ve/veya iki aşamada gerçekleştirilecek olup, final 15 Nisan 2016 Cuma günü, gerçekleştirilecektir.
4. Eserler, çok sesli müzik anlayışının ışığı altında hazırlanacaktır. Ülkemizde ve dünyada geçerli çok sesli olmak kaydı ile, tüm müzik türleri (Rock, Pop, Türk Müziği, Jazz, Soul, Halk Müziği, R&B, Chill Out, Metal, Funky vs.) yarışmada yer alabilir. Hedef hangi türde olursa olsun, yarışma şarkısının en iyi şekilde icra edilmesidir.
5. En başarılı icra dalında seçilecek şarkının, bilinen bir grubun ya da sanatçının, daha önce yayınlanmış, popüler bir şarkısı olması gerekmektedir. Seslendirilecek şarkı yerli yada yabancı olabilir. Dil kısıtlaması yoktur. Şarkı, sözlü olabileceği gibi, enstrümantal bir parça da seçilebilir. Tür kısıtlaması yoktur. Şarkı, orijinaline sadık kalınarak seslendirilecektir.
6. Şarkı sözleri, Anayasa’nın dayandığı temel görüş ve ilkelere aykırı olamayacağı gibi, milli iradeyi zedeleyici, moral yıkıcı, müstehcen olamaz ve herhangi bir politik içerik taşıyamaz. Tüm şarkı sözleri ve etkinlikler, Kıbrıs Türk Milli Eğitimi’nin genel amaçları ve ilkelerine uygun olacak ve katılımcı okulların idarelerinin kontrolü ve onayıyla yarışmada yer alacaklardır.
7. Sahnede, önceden verdikleri bilgiler dışında başka şarkı, kostüm ve içerikle korsan gösteri yapan topluluklar yarışma dışı kalacakları gibi, gelişebilecek her türlü olay karşısında tek sorumluluk kendilerine ve dolayısıyla okullarına aittir. Organizasyon, kendi bilgisi dışında gerçekleşen bu tip olayların sorumluluğunu hiç bir şekilde paylaşmaz.
8. Her eser için sahnede seslendirme süresi maksimum 4 dakikadır.
9. Topluluklar 3 kişiden az ve 8 kişiden çok olmayacaktır.
10. Okullar, farklı ekiplerle de temsil edilebilir. Yani birden fazla grupla da katılabilirler.
11. Yarışma şarkısı değiştirilemez. Eser Bildirim Formu’nda belirtilen şarkıdan farklı bir şarkı seslendiren ekipler diskalifiye olacaktır.
12. Yarışmacı öğrencilerin kişisel bilgilerinin doğru olmaması durumunda doğabilecek aksiliklerden organizasyon sorlumlu olmayacağı gibi, organizasyon, bu tip yanlış bildirimlerde bulunan yarışmacıları diskalifiye etme hakkına sahiptir.
13. Öğrenciler, ailelerinden, yarışmaya katılabileceklerine ilişkin izin belgeleri alacaklardır.
14. Başvuru yapacak okulların belirtilen tarihe kadar ilgili adreslerden birine getirilmesi gereken belgeler,

-Başvuru Formu

-Okul Yönetimince imzalanmış ve her sayfası onaylanmış (mühürlenmiş) şartname

- Öğrenci belgeleri

- Yarışmacı ekiplerin toplu olarak çekilmiş “jpeg” formatında (yüksek çözünürlük- 300 dpi) bir resminin yer aldığı cd.

- Ailelerinin izin belgesi

- Okul logoları (yüksek çözünürlük- 300 dpi)
15. Organizasyon, yarışmaya katılan ekiplerin görüntü ve fotoğraflarını, hiç bir izne tabi olmadan, her türlü mecrada yayınlama hakkına sahiptir.
16. Organizasyon, başvuru formu aracılığıyla iletilen datayı hiç bir izne tabi olmadan kullanma ve paylaşma hakkına sahiptir.
17. Yarışma ile ilgili yapılacak çalışmaları içeren “Çalışma Takvimi” organizasyon tarafından düzenlenecek ve yarışmanın resmi internet sitesi üzerinden duyurulacaktır.
18. Yarışma duyuruları 15 Ekim 2015’de başlayacak, tüm okullara resmi davet yazısı gidecektir.
19.Yarışmanın şartnamesi ve katılım formu www.kktctelsim.com ve www.freezoneada.com adreslerinden temine dilebilir. Yarışma ile ilgili tüm bilgi, bu adreslerde yer alıp, takip edilebilecektir.
20. Hazırlıklar sırasında eğitim ve öğretimin aksatılmamasına dikkat edilecektir.
21. Yarışmaya katılım gönüllülük esasıyla olduğundan, okullarla da mutabık kalındığı üzere, yarışmacı öğrenciler, ailelerinden aldıkları izin belgeleriyle, öğrencisi oldukları okulun müdürlerinin izniyle, öğretmenlerin gözetiminde yarışma alanına geleceklerdir.
22. Yarışmanın finalindeki değerlendirmeyi organizasyonun belirleyeceği, profesyonellerden oluşan, “Seçici Kurul” yapacaktır. Seçici Kurulun kararları kesindir ve değiştirilemez, bu kural katılımcı okullar tarafından kabul edilmiştir.
23. Topluluklar, tüm enstrümanlarını kendileri getireceklerdir. Yarışmanın ses düzeni, davul ve enstrüman amplifikatörleri organizasyon tarafından temin edilecektir. Aynı ses düzeni bütün topluluklar tarafından kullanılacaktır.
24. Ses ve ışık düzeni organizasyon tarafından kurulacağı için, hiçbir topluluk, teknisyen, menajer, organizatör ve benzeri adlarla, öğrenci de olsa eleman getiremez.
25. Yarışma sırasında öğretmen ve eğitimciler, öğrencileriyle sahneye çıkamaz, eşitsizlik yaratacağından dolayı kendileri ses kontrolü yapmayı talep edemezler.
26. Aşağıda listesi ve özellikleri bulunan teknik teçhizat, organizasyon tarafından temin edilecek ve tüm okulların kullanımına açık olacaktır.
Davul ve Twin Pedal

3 Adet Elektro Gitar Amfisi

1 adet Bas Amfisi

1 Adet Klavye sehpası

Nota sehpası

Gitar standı
27. Ekiplerin sahne üstündeki gösterileri, sahne kıyafetleri Kıbrıs Türk Milli Eğitimi’nin genel amaçlarına ve ilkelerine, yönetmeliklere uygun olacaktır.
28. “Soundcheck”, yarışmanın yapılacağı alanda, aşağıda belirtilen tarih ve saatte gerçekleşecektir. Kendilerine bildirilen saatte sahnede yer almayan topluluklar “soundcheck” yapamayacaklardır. “Soundcheck”, ses kontrolü olup, süresi kısıtlıdır; prova anlamını taşımamaktadır.
SOUNDCHECK TARİHİ:

14 Nisan 2016 Perşembe / SAAT 10.00-18.00
29. Topluluklar, yarışma sırasında akord adı altında sahneyi kesinlikle işgal etmeyecekler ve zaman kaybına neden olmayacaklardır.
30. Finalde yarışacak okulların yarışma günü gidiş-dönüş yol masrafları ve öğle yemekleri organizasyon tarafından karşılanacaktır.
31. Dereceye giren okullara “plaket”, tüm yarışmacı öğrencilere, görevli öğretmenlere sertifika verilecektir.
32. Yarışmada birinci olan okula bir piyano verilecektir.Türkiye’de gerçekleşen, geleneksel, Vodafone Freezone Liselerarası Müzik Yarışması’nın, 2016 yılında düzenlenecek olan 19.’suna, özel davetli olarak katılıp finalde yarışmaya hak kazanacaktır. Yarışmaya katılacak ekibin uçak ve konaklama masrafları da Vodafone tarafından sağlanacaktır.
33. Organizasyon, yarışma yeri ve tarihlerinde, ödüllerde değişiklik yapma hakkına sahiptir.
34. Yarışmada güvenlik, özel güvenlik şirketi tarafından yapılacak ve bütçesi Milli Eğitim Bakanlığı ile Telsim tarafından karşılanacaktır.
35. Soundcheck ve yarışma girişinde fotoğraflı kimlik gösterilmesi zorunludur.
36. Sadece yarışmacı öğrenciler ve kendilerinden sorumlu 2 öğretmen görevli kartı alacaklardır.
37. Salon içi taşkınlık, uygunsuz davranış ve diğer yarışmacı okulların performansını etkileyecek çirkin tezahürat diskalifiye nedeni sayılacaktır. Bu konuyla ilgili olarak yarışmacılar ve okul temsilcileri gerekli uyarıları yapmakla sorumludur. Yarışma alanlarına girişte uyulması gereken kurallar, bir liste olarak yetkili öğretmenlere yarışma öncesinde teslim edilecektir. Alan içinde tehlike yaratabilecek her türlü delici, kesici, yanıcı, patlayıcı madde, güvenlik tarafından toplanacağından, seyircilerin bu konuda okul tarafından uyarılması ve yarışma alanına bu kurallara uygun olarak gelmesi gerekmektedir. Güvenlik nedeniyle alınan bu önlemlere tüm katılımcılar uymak zorundadır.
38. Okullarını desteklemeye gelen öğrencilerin başında bulunacak, okul idaresi tarafından görevlendirilmiş iki öğretmen olacaktır. Bu öğretmenlerin isimlerinin 1 Nisan 2016 Cuma günü saat 17.00’ye kadar, yazılı olarak faksla veya elden organizasyona bildirilmesi gerekmektedir. Bu tarihten sonra gelen bildirimler dikkate alınmayacaktır.

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Telsim freezone iconTelsiM – foder çocuk Gözüyle Kıbrıs’ta Su ve Yaşam


öykü
© 2000-2018
kişileri
o.ogren-sen.com