Sınav yazılı kağıtlarının,Yılsonu ders kesim raporu,ders kitaplarında konuların yer değiştirilmesi veya çıkarılıp eklenmesi, 11. 06. 2012 kurulda teslimi


o.ogren-sen.com > Doğru > Sınav

2011-2012 YAHYA KEMAL BEYATLI ANADOLU LİSESİ

ARA ÖĞRETMENLER KURULU

TOPLANTISIKarar no : 4

Sayfa sayısı: 7 Sayfa

Ekleri : 7 sayfa kurul tutanağı

İmzaya ve mail adrese gönderildi

TARİH : 30.05.2012

Saat : 12.00-13.00

TOPLANTIYA KATILMAYAN SAYISI: YOK

YAZMANLAR
1- MURAT CAKIR

2-GÖKSAL KILINCARSLAN

EYÜP GÜLMEZ

Okul Müdürü


Okul müdürü gündemi okuyup iyi dileklerle toplantıyı başlattı
Gündem

1- Açılış ve yoklama

2- Daha önceki kurul karalarının gözden geçirilmesi

12 yıllık eğitim .

3- 2011-2012 Çalışma takvimi.

2.kanaat notları 05.06.2012 akşamı teslim,idarecilere

Not-davranış ayrı tutulacaktır notlar arası uçurum veya tek dersin zayıf olması irdelenecektir

13.06.2012 eğitim bölgesi zümre başk. Toplantısı

Yıl sonu zümrelerin toplanması

OYS ve Sorumluluk sınav takvimi ve ders secimi

Sınav yazılı kağıtlarının ,Yılsonu ders kesim raporu,ders kitaplarında konuların yer değiştirilmesi veya çıkarılıp – eklenmesi, 11.06.2012 kurulda teslimi

Sınıf defterlerinin imzası

Bir ayda 4 gün sevkli olanların ücreti

Öğrenci Devam Devamsızlık

Atık kağıt ,kitapların toplanması

Norm kadro

Yaz tatili tel,adresleri

4-İyileştirme çalışmaları (Öğrenci kulüp çalışmaları ; sosyal faaliyetler,veli-öğrenci memnuniyeti,öğretmen –öğrenci arasındaki mesafe ve davranış türü-Sene sonu mezuniyet günü ve törenleri-sınıf geçme yönetmeliği)

5- Ödül ve disiplin yönetmeliğinin 19. maddesinin görüşülmesi (Yönergenin 19. maddesi gereği disiplin kurulu rapor hazırlar ökk sunar cezalar kalkar veya kalkmadığı velilerine yazılı bildirilir)

6-2011-2012 proje,kulüp ve sosyal faliyet raporlarının görüşülmesi,web sitesi,atık kağıt,CD hazırlama performans,olumsuz söylentiler Alo 147

7-Sene sonu sınavları ile hafta sonu sınavları

8-Mevzuat ve Yönetmelikler, yeniden yapılanma, zümreler

Sosyal faaliyetlerde elde edilen başarılar

9- Dilek ve temenniler

2011-2012 Sene başı . Alınan kararların ve mevzuatın sene sonu çalışmalarına olumlu yansıması için 2012-2013 İyileştirme çalışmalarına yön göstermesi amacı ön planda tutulup tebligatını yaptığım Öğrenci kulüp çalışmaları Sosyal faaliyetler,ders dışı etkinliklerde gerçekleşen faaliyet raporunu komisyon raporuna dönüştürülüp idaremize teslim edilmesi istenmişti.yapılan değerlendirme sonuçları açıklanıp ilçe komisyonuna sunulması ve dosyalanacağının belirtilmesi üzerine çalışmalardan övgü ile bahsedilip emeği gecen öğretmenlere teşekkür edildi

1104 öğrencinin çalışmalara katıldığı vurgulanıp takım ve ferdi çalışmaların raporu okundu
Ayrıca il ve ilçe ,Türkiye de birincilik elde edilen projelerde emeği gecen öğretmenlere isim ve proje adı okunarak teşekkür ettiProje adı

Görevli öğretmen

derecesi

VELİ OKUMA

Sunay Kılınçarslan ,

Havva AKBAŞ,

İl birincisi

TKY,(OKUMA)


Diğdem DÜNDAR

ilçe birincisi ,il ikincisi

AĞAÇ DİKİMİ

SUNAY KILINCARSLAN ,İLKNUR SİLAN,AYNUR GÜVEN

Silivri ye orman kuruldu

Spor

GÖKSEL KILINÇARSLAN

BERNA GÜNERİMilli sporcularBurak DOĞRU

Kürek

Türkiye 1.si

Funda Nur ÖZER

Boks

Türkiye 1.si

Şeyda kırlangıç

Tekvando

Türkiye 1.si

Barış ÇOŞKUN

Kikboks

Türkiye 1.si
İlçe içi faliyet ve derecelerFuTBOL

TAKIM

İLÇE 3.’lüğü

VALEYBOL
İLÇE 3.’lüğü

BASKETBOL
İLÇE 3.’lüğü

ATLETİZİM

ERKEK

İLÇE 3.’lüğü

ATLETİZİM

KIZ

İLÇE 2.’lüğü

YÜZME

TAKIM

İLÇE 3.’lüğü

AYAK TENİSİ

TAKIM

İLÇE 2.’lüğü

TENİS
CEYRK FİNAL2.kanaat notları 05.06.2012 akşamı ilgili müdür yardımcısına kontrol ettirilerek teslim edilmesi istenip gecikmeye meydan verilmemesini okul müdürümüz istedi. Notların verilmesinde ders ile davranış ayrı tutulup değerlendirilecektir .E-OKUL ‘a girilen notlar ile karne notları kontrol edilip sınıf öğretmeni görüş ve tavsiyesini yazarak imzaladıktan sonra öğrenciye dağıtım 08.06.2012 Cuma günü saat 11.00 da törenle verilecektir

Onur belgesi alacak öğrenciler ile takdir-teşekkür belgeleri karne ile dağıtılacaktır. Yönetmelik maddelerinden bazıları aşağıdaki gibi okunup acıklandı.
DÖNEM NOTU

Not fişinde aranacak olan esaslar Yazılı sınavlar, haftalık ders saati sayısı bir veya iki saat olan dersler için ikiden az, üç ve daha fazla olan dersler için ise üçten az olamaz. Görsel Sanatlar(16), Müzik, Beden Eğitimi dersleri ile uygulamalı nitelikteki diğer derslerin sınavları, her dönemde üç defadan az olmamak üzere ve dersin özelliğine göre yazılı, sözlü ve uygulamalı olarak veya bunlardan yalnızca biriyle yapılabilir. Sınavların şekli, sayısı ile uygulamalı sınavların süresi, zümre öğretmenler kurulunda belirlenir. Mevzuatına uyum.

Not fişi teslim edildiğinde başarı yüzdesinin sorgulanma esasları) Ölçme sonuçları, eğitim-öğretimin amaçlarına ne ölçüde ulaşıldığını tespit etmek, özellikle işlenen konuların hangilerinde öğrencilerin başarılı olduklarını belirlemek, başarısız olunan konularda ne gibi tedbirlerin alınması gerektiğini ortaya çıkarmak amacı ile de kullanılır. Öğretmen, başarı oranı düşük olduğunda nedenlerini araştırır ve değerlendirir. Buna göre ilgili konuları yeniden işlemek veya öğrencilere alıştırma çalışmaları yaptırmak gibi tedbirleri alır. Yazılı sınav sonunda, öğrenci mevcudunun çoğunluğu başarısız olmuşsa öğretmen, başarısız öğrenciler için bir sınav daha yapabilir. Bu sınava isteyen başarılı öğrenciler de katılabilir. Bu sınavlarda, öğrencinin aldığı en yüksek puan geçerli sayılır. (Ölçme ve değerlendirme ile ilgili problemler, bu amaçla gerekli görülen zamanlarda toplanan zümre öğretmenler kurulunda görüşülerek ortak çözüm yolları bulunur. ) mevzuatına dayalı notların verilmesi

Sözlü Sınavlar ; Bir dönemde öğrencilere her dersten en az bir sözlü sınav puanının verilmesi esastır. Haftalık ders saatine ve dersin özelliğine göre; ders saati sayısı üç ve daha fazla olan dersler için üçten, bir ve iki saat olan dersler için ikiden fazla sözlü puanı verilemez. Zümre Öğretmenler Kurulunda sözlü sınav sayısı belirlenir. Sözlü puanı, öğrencilerin sosyal etkinliklerdeki çalışmaları, derse hazırlıkları, ders içindeki etkinlikleri ve dersle ilgili araştırma ve proje çalışmaları değerlendirilerek verilir. Sözlü puanı verilen öğrenciye sonuç anında bildirilir.

Sınavlara Katılmayanlar Madde 22 — Sınavlara katılmayan, ödev veya projesini zamanında teslim etmeyen öğrenci; özrünü, özrün başlangıcından itibaren 7 iş günü içinde bildirmek ve özrün bitimini izleyen 7 iş günü içinde de belgelendirerek okul yönetimine vermek zorundadır. Ancak kaza, ölüm, doğal afet, yangın, uzun süreli tedavi gerektiren hastalık, göz altına alınma ve tutuklanma gibi durumlarda bu süre okul yönetimince belirlenir. (Değişik ikinci fıkra: 20.5.2006/26173 RG) Özrü okul yönetimince kabul edilen öğrencinin durumu ders öğretmenine yazılı olarak bildirilir. Bu öğrenci, ders öğretmeninin belirleyeceği bir zamanda ve önceden duyurularak sınava alınır, ödev veya projesi kabul edilir. Bu sınav, sınıfta diğer öğrencilerle ders işlenirken yapılabileceği gibi ders dışında da yapılabilir.(Değişik üçüncü fıkra: 20.5.2006/26173 RG) Özürsüz olarak sınavlara katılmayan, ödev veya projesini zamanında teslim etmeyen ve sınavlarda kopya çeken öğrenciye sıfır (0) puan verilir ve durum okul yönetimine yazılı olarak bildirilir.

  1. Yukarıda belirtilen mevzuda göre şifrenizle zamanında girilmiş ikinci not fişleri 05.06.2012 günü mesai bitimine kadar ilgili Müdür yardımcısına teslim edilecektir. Fişlerde hata olduğu tespit edilirse idareci teslim almayıp okul müdürüne havale edecektir.

  2. Sözlü notu mevzuata göre verilecek verilen not değiştirilmeyecektir. Tüm dersleri iyi olan öğrencinin bir zayıfı olması veya tüm dersleri zayıf olan öğrencinin bir dersinin iyi olması ile bir dönem derse iştirak eden öğrenci 0-24 arası notla değerlendirilmemesi derse takibinde problem varsa disiplin işlemi yapılması araştırılıp inceleme konusu oluşturacaktır.

  3. Fişte notu yazılmayan veya eksik yazılan öğrencinin sütununa nedeni yazılıp paraflanacaktır. (Örneğin : devamsız , Van’dan şu tarihte geldi veya şu tarihten şu tarihe kadar raporlu olması nedeniyle eksik not verilmiştir )

Ortalama Yükseltme ve Sorumluluk Sınavları Sorumlu ders/dersleri bulunan öğrenciler haziran sınavlarına alınırlar. Komisyon yazılı kağıtlarını cevap anahtarına dayalı okuyuacak kesinlikle idari mahkemeden gecer notla dönmemesi varsa punlamada öğretmen lehte notunu kulanması

ortak sınavlar: okulumuz 12 sınıflara YGS, Anadolu Lisesi sınıflarına kazanım ve değerlendirme sınavı yapılmıştı.İsteyen öğretmenler sözlü kriterlerinde değerlendirebilirler.

Yaz tatil döneminde öğretmene ihtiyaç halinde ulaşılması için müdürlüğümüzdeki telefonların ve adreslerin güncellenmesi gerekmektedir. Ayrıca gmail adreside sık,sık kontrol edilmelidir .Bilgisayar öğretmeni Murat CAKIR’a tüm öğretmenlerin bilgi kontrolü için uğraması

Yıl sonu zümre öğretmenler kurulu , OYS ders secimi görevleri 11.06.2012 pazartesi saat 10.00 da yapılacak kurulda tebliğ edilecektir.Kurul gündemi okunup hazırlıklı gelinmesi istendi.Ayrıca kurula gelirken Sınav yazılı kağıtları ,Yılsonu ders kesim raporları,ders kitaplarında konuların yer değiştirilmesi veya çıkarılıp – eklenmesine ait öneriler Bakanlığımıza iletilmek için öğretmenin yanında bulunduracak,tarafıma teslim edilecektir.

Öğretmen hastaneye gittiğinde okuldaki derslerine girememişse ücteti yeni genelgeye dayalı kesilecektir.(Bir ayda 4 gün sevkli olanların ücret yön.değişti)

Öğrenci Devam Devamsızlık konularında öğretmenlerin bu güne kadar öğrenciyi aydınlattığı mevzuat doğrultusunda son gün son saate kadar eğitim kesintiye uğratılmadan takibi yapılacaksak mağduriyete sebebiyet verilmeyecektir.

Sene başında öğrencilere zimmetle dağıtılan kitaplar ile varsa evlerinde atık kağıt toplanması tüm öğretmenlerce gerçekleştirilip dönüşüm sağlanacaktır

2012-2013 tam gün uygulamasına geçileceği belirtilip oluşacak norm ile ilgili bilgi öğretmenlere duyuruldu


2011-2012 yılı sonu itibarı ile çalışma takvimine dayalı tarihler tebliğ edildi


2011 - 2012 ÖĞRETİM YILININ SONA ERMESİ

08 Haziran 2012 Cuma günü akşamı

Ortaöğretim Kurumlarında Yıl Sonu Öğretmenler Kurulu

Toplantısı 11 Haziran 2012 Pazartesi

Ortaöğretim Kurumlarında Ortalama Yükseltme Sınavlarına Girecek Öğrencilerin Ders Seçimi

12-14 Haziran 2012 tarihleri

arasında

Ortaöğretim Kurumlarında Ortalama Yükseltme ve Sorumluluk Sınavları Programlarının İlanı

15 Haziran 2012 Cuma

Ortaöğretim Kurumları Öğrencilerinin Ortalama Yükseltme ve Sorumluluk Sınavları

18 Haziran-06 Temmuz

2012 tarihleri arasında

Ortaöğretim Kurumları Öğretmenlerinin Tatile

09 Temmuz 2012 Pazartesi

Ortaöğretim Kurumları Sorumluluk Sınavları Öncesi

Öğretmenler Kurulu Toplantısı ve Zümre Başkanlarının

Toplantısı

03 Eylül 2012 Pazartesi

Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumları 2012-2013 ÖĞRETİM YILININ

BAŞLAMASI

17 Eylül 2012 Pazartesi


Okul müdürü sene sonuna yaklaşılması ve havaların ısınması ile var olan mevzuata uygun görev ifadesinde daha özverili davranılmasını isteyip her hangi bir olumsuzluğun olmaması için gerekli tedbirlerin aksamadan yürümesini ve daha fazla takibinin yapılmasını istedi. Alınan kararların ve mevzuatın sene sonu çalışmalarına olumlu yansıması için gerekli uyarı ve mevzuat hatırlatması şöyle yapıldı

  1. Okul Nöbet talimatı okuyup açıkladı

  2. Öğrenci nöbetleri ve güvenli okul talimatına dayalı bilgiler verildi

  3. Devam Devamsızlık yönerge ve genelgeler okunarak tedbirlere devam edip ders esnasında devamlı fırsat buldukça öğrenciler yol gösterici mevzuatlar hatırlatılması açıklandı

Sene sonu mezuniyet töreni altında okul dışında hiçbir şekilde balo veya kutlamaya izin verilmeyecek olup öğrencilerin veya öğretmenlerin istemeleri halinde okul bahçesinde bilgim ve iznim dahilinde yapılacaktır.öğrencilerin bu konuda bilgilendirilmesi yapılıp 08.06.2012 Cuma günü okul bahçesinde kapanış töreni yapılacağı projelerin velilere ve öğrencilere gösterimi,okuma istatistikleri ve tiyatro,şiir ,müzik dinletisinin sunumu ödül ve karne dağıtımı ile sonuçlanacağı bildirildi.

Ödül ve disiplin yönetmeliğinin 19. maddesinin görüşülmesine gecildi.

2011-2012 öğretim yılında 12. sınıfta okuyan öğrencilerin Disiplin yönetmeliğinin 19 maddesine göre 2.dönem öğretmenler kuruluna alınan cezaların sonuçları kurula sunuldu . Buna göre;MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI ÖDÜL VE DİSİPLİN YÖNETMELİĞİNİN
19.MADDESİNE GÖRE 2011-2012 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILINDA 12. SINIFTA OKUYAN ÖĞRENCİLERİN CEZALARININ KURULA SUNULMASISIRA NO

OKUL NO

SINIFI

ADI SOYADI

ALDIĞI CEZA

KURUL KARARI
 1

2037 

 12

SEDAT CANER AKŞUN 

Kınama

Kaldırıldı
2

2037

12

SEDAT CANER AKŞUN

Okuldan kısa süreli uzaklaştırma

Kaldırıldı
3

2663

12

MEHMET YAĞIZ KILAVUZ

Kınama

Kaldırıldı
4

2678

12

UĞUR ÖZGÜMÜŞ

Kınama

Kaldırıldı
5

2685

12

ŞAFAK IŞIK

Kınama

Kaldırıldı
6

2690

12

MURAT OĞUZHAN VARDAR

Okuldan kısa süreli uzaklaştırma

Kaldırıldı
7

2732

12

FAZIL ÖMER SARUHAN

Kınama

Kaldırıldı
8

2775

12

ŞUAYİP ALİ YİĞİN

Kınama

Kaldırıldı
9

3166

12

SEFA AKBEY

Kınama

Kaldırıldı
10

3374

12

GÜRKAN ŞİMŞEK

Kınama

Kaldırıldı
11

3510

12

TOPRAK VOLKAN YÜCEL

Okuldan kısa süreli uzaklaştırma

Kaldırıldı
12

3510

12

TOPRAK VOLKAN YÜCEL

Okuldan kısa süreli uzaklaştırma

Kaldırıldı
13

3572

12

EREN KARAKOÇ

Kınama

Kaldırıldı
14

3734

12

BURAK TEPE

Okuldan kısa süreli uzaklaştırma

Kaldırıldı
15

4969

12

ERSİN ŞENTÜRK

Okuldan kısa süreli uzaklaştırma

Kaldırıldı
16

5083

12

ALİ NAİL TAHAN

Okuldan kısa süreli uzaklaştırma

Kaldırıldı
17

5110

12

ÖZGÜR DENİZ POLAT

Okuldan kısa süreli uzaklaştırma

Kaldırıldı
18

5121

12

UMUR BATUHAN NECİPOĞLU

Okuldan kısa süreli uzaklaştırma

Kaldırıldı
19

5330

12

AYŞEGÜL POLAT

Okuldan kısa süreli uzaklaştırma

Kaldırıldı
20

5519

12

ABDULLAH ALPEREN GÖZÜTOK

Kınama

KaldırıldıYukarıda belirtilen Okul öğrenci disiplin kurulunun çalışması sonucu kurula sunulmak üzere ceza alan öğrencilere ait kurula sunulan ve oylanıp sonuca bağlanan liste yukarıdaki gibi sonuçlandı.

Yazmanlar

Eyüp GÜLMEZ

Okul Müdürü

Murat ÇAKIR

Göksal KILINCARSLAN

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Sınav yazılı kağıtlarının,Yılsonu ders kesim raporu,ders kitaplarında konuların yer değiştirilmesi veya çıkarılıp eklenmesi, 11. 06. 2012 kurulda teslimi iconDers saat sayılarına göre yapılacak yazılı ve sözlü adetlerinin tespiti

Sınav yazılı kağıtlarının,Yılsonu ders kesim raporu,ders kitaplarında konuların yer değiştirilmesi veya çıkarılıp eklenmesi, 11. 06. 2012 kurulda teslimi iconDers saat sayılarına göre yapılacak yazılı ve performans adetlerinin tespiti

Sınav yazılı kağıtlarının,Yılsonu ders kesim raporu,ders kitaplarında konuların yer değiştirilmesi veya çıkarılıp eklenmesi, 11. 06. 2012 kurulda teslimi iconBir duyguyu, düşünce, olay veya izlenimin sözlü veya yazılı olarak...

Sınav yazılı kağıtlarının,Yılsonu ders kesim raporu,ders kitaplarında konuların yer değiştirilmesi veya çıkarılıp eklenmesi, 11. 06. 2012 kurulda teslimi icon9-a sinifi tarih-i dersi I. DÖnem II. Yazili sinav sorulari

Sınav yazılı kağıtlarının,Yılsonu ders kesim raporu,ders kitaplarında konuların yer değiştirilmesi veya çıkarılıp eklenmesi, 11. 06. 2012 kurulda teslimi iconTaşınmaz mal veya kaynağın bulunduğu yer

Sınav yazılı kağıtlarının,Yılsonu ders kesim raporu,ders kitaplarında konuların yer değiştirilmesi veya çıkarılıp eklenmesi, 11. 06. 2012 kurulda teslimi iconDers araç-gereçlerinin tespiti, ders kitapları ve yardımcı kaynakların belirlenmesi

Sınav yazılı kağıtlarının,Yılsonu ders kesim raporu,ders kitaplarında konuların yer değiştirilmesi veya çıkarılıp eklenmesi, 11. 06. 2012 kurulda teslimi iconDers araç-gereçlerinin tespiti, ders kitapları ve yardımcı kaynakların belirlenmesi

Sınav yazılı kağıtlarının,Yılsonu ders kesim raporu,ders kitaplarında konuların yer değiştirilmesi veya çıkarılıp eklenmesi, 11. 06. 2012 kurulda teslimi iconDers araç-gereçlerinin tespiti, ders kitapları ve yardımcı kaynakların belirlenmesi

Sınav yazılı kağıtlarının,Yılsonu ders kesim raporu,ders kitaplarında konuların yer değiştirilmesi veya çıkarılıp eklenmesi, 11. 06. 2012 kurulda teslimi iconDers araç-gereçlerinin tespiti, ders kitapları ve yardımcı kaynakların belirlenmesi

Sınav yazılı kağıtlarının,Yılsonu ders kesim raporu,ders kitaplarında konuların yer değiştirilmesi veya çıkarılıp eklenmesi, 11. 06. 2012 kurulda teslimi iconDers araç-gereçlerinin tespiti, ders kitapları ve yardımcı kaynakların belirlenmesi


öykü
© 2000-2018
kişileri
o.ogren-sen.com