Alparslan Koleji İpek Tekstil Arif Mobilya Gazete, dergi, şiir, bölüm başlıklarından sonra nokta kullanılmaz. İstiklal Marşı Kaşağı Noktalama İşaretleri


o.ogren-sen.com > Edebiyat > Evraklar 1. Her haber cümlesinin sonuna konur.
Sabahleyin tören yaptık.

2. Sıra bildirmek için kullanılan sayılardan sonra (-inci anlamında) nokta konur.

4. (dördüncü) veya (4`üncü ) VII. (Yedinci) veya (7`nci)

3. Tarihlerin yazılışında gün, ay ve yıl sayılarını birbirinden ayırmak için nokta konur.

30.9.1998 7. VIII. 1999
Ay, rakam olarak değil de isim olarak yazılırsa nokta konulmaz.

30 Ağustos 1922


4. Saat ve dakika sayılarını birbirinden ayırmak için nokta kullanılır.

İlk ders 8.50`de başlıyor.

 1. Kısaltmalardan sonra nokta konur.

Dr. (Doktor) v.b. (ve benzeri) Bak. (Bakınız), Gön. (Gönderen)
Son yıllarda kuruluş adlarının ilk harflerini yan yana getirerek yapılan

kısaltmalarda çoğunlukla nokta kullanılmamaktadır.

PTT, TRT, TC, TBMM, TÜSİAD6. Sayıların okunuşunu kolaylaştırmak için bölüklerin ayırımında kullanılır.

49.403.291 365.744 1.936.420.345

7. Rakamlara arasına çarpı (x) işareti yerine konur.

2

Kuruluş adlarından sonra nokta kullanılmaz.

Alparslan Koleji İpek Tekstil Arif Mobilya


Gazete, dergi, şiir, bölüm başlıklarından sonra nokta kullanılmaz.

İstiklal Marşı Kaşağı Noktalama İşaretleri


0.12=240 3.5=15 230.100=23000 1. Bir cümleden sonra örnek veya açıklamalar verilecekse, bu cümlenin sonuna konur.

Ünlü harfler sekiz tanedir: a, e, ı, i, u, ü, o, ö Yaz meyveleri: üzüm, kiraz vb.

Birden düşündüm: Acaba kalbini mi kırdım?
Yukarıda da görüldüğü gibi iki noktadan sonra cümle niteliğinde olmayan örnekler sıralanacaksa bu örnekler küçük harfle başlar.


 1. Açıklanacak kelimelerden sonra konur.

Kare: Dört kenarı birbirine eşit dikdörtgen. 1. Karşılıklı konuşmalarda konuşan kişinin adından sonra konur.

Hasan Ağa: Kaç gündür etrafta yoksun. Çoban : Biraz üşütmüştüm de ağam...


 1. Yazarlar ve eserleri sayılırken yazar adı ile eser adı arasına konur.

Ömer Seyfettin: Kaşağı Mehmet Erdoğan: Masal Bahçesi 1. M
  Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna nokta konması gerekir?
  A) İstanbul’a kar mı yağdı

  B) Konuyu hiç anlamaz olur muyum

  C) Hangi kitaba bakacak acaba
  D) Bakan bugün mü gelecek


  atematikte bölme işareti yerine kullanılır.


93:3=31 28:4=7 750:30=25


“Ayşe şöyle cevap verdi” cümlesinin sonuna

hangi noktalama işareti konmalıdır?

A) ( : ) B) ( , ) C) ( . ) D) ( ... )YS

1. Cümlede sıralanan eş görevli kelime ve kelime grupları arasına konur.

Kalemini, defterini, kitabını evde unutmuş.


Küçük kız pazardan domates, biber, limon alıyordu.

Sarı saçlı, mavi gözlü, uzun boylu biriydi.

2. Seslenmelerden (hitaplardan) sonra kullanılır.

Sayın konuklar, Anne, gelir misin? Allah’ım, bizleri koru. Çocuklar, sessiz olun.

3. Resmi yazılarda ve mektuplarda hitaplardan sonra konur.

Sayın Vali, Sayın Okul Müdürü, Sevgili Kardeşim, Muhterem Babacığım,

4. Uzun cümlelerde özneleri ayırmak için...

Ahmet, arkadaşlarının şaka olarak söylediği bu söze hemen inandı.

Kedi, uzanamadığı ciğere pis dermiş.

5. Anlama güç kazandırmak için tekrarlanan kelimelerin arasına konur.

Çalış, çalış, çalış, hiç bitmeyecekmiş gibi çalış.

6. Bir düşünce, durum veya soruyu kabul veya reddetmek için kullanılan evet,

hayır, yok, peki gibi kelimelerden sonra konur.

Evet, ben de kabul ediyorum. Hayır, bu şekil de olmaz.

Peki, sonucunu biliyor musun?

7. Cümle içindeki ara sözleri, ara cümleleri ayırmada kullanılır.

Kardeşini, o haşarıyı, çok özlemişti. Bir gün, her nedense, okula gitmedim.
Cümle içerisindeki ara sözler, kısa çizgi veya parantezle de gösterilebilir.

Çalışırsa -pek sanmam ya- başarır.

8. İsim yerini tutan (isimleşmiş) sıfatlardan sonra konur.

Y
Yandaki cümleleri virgül kullanmadan okuyarak anlam farklılaşmasını görebilirsiniz.
akışıklı, inekleri götürdü.


Yaralı, doktor bekliyordu.

Sıcak, suları ısıttı.
9. Yazışmalarda yer adlarını tarihten ayırmak için kullanılır.

4 Ağustos 1999, Kocaeli İstanbul, 12 Ekim 1976

10. Sayıların yazılışında kesirleri ayırmak için konur.

25,33 0,056 123,403

11. Tırnak içinde olmayan, alıntı cümlelerinden sonra konur.

Bugün çok üşüdüm, dedi. İstikbal göklerdedir, diyen Atatürk haklı çıktı.

12. Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için kullanılır.

Bazen yerinde duramıyor, kalkıyor, oda içinde geziniyor, bir iki sayfa kitap okuyordu.
UYARILAR

Ve, veya, ya da bağlaçlarından önce ve sonra virgül kullanılmaz.

Bu bağlaçlar virgül görevi yaparlar.

Yanına gömlek, kravat, ve havlu almalısın.
Sıralamaların sonunda yer alan vb. kısaltmasından önce virgül kullanılmaz.

Yaz meyveleri: üzüm, kiraz, incir, vb.
Pekiştirmeler ve ikilemeler arasına virgül konmaz.


Soru: Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül yerinde kullanılmıştır?
A) Elinin tersiyle terini sildi.

B) Onun bakışlarındaki, canlılık kayboldu.

C) Temiz bir kanepenin üzerine oturdum.
D) Bugün ne kar, ne de yağmur yağdı.İri , iri çocuklarla kavga ediyor.

Çok derli , toplu bir insandır.

Neden kaba , saba konuşuyorsun.

Yaşlı adam düşe , kalka ilerliyordu.

YS

1. Anlamca birbirine bağlı cümleleri ayırmak için kullanılır

.

Sakla samanı; gelir zamanı. Ağlarım; ağlatamam, hissederim; söyleyemem.

2. Birbirine “ama, fakat, ancak, çünkü...” gibi bağlaçlarla bağlanan cümlelerde, birinci cümlenin sonunda kullanılır.

Yetişebilirdim; ama arabayı kaçırdım. Yorgunum; çünkü gece uyuyamadım.

Zamanında gelmedin; öyleyse cezanı çek.
Çoğu kez, noktalı virgülden sonra kullanılan “fakat, çünkü..” düşer. Noktalı

virgül bu bağlaçların yerini tutar.

Mızıkçılarla oynamayın; onlar oyun bozarlar.

3. Cümle içinde virgüllerle ayrılmış tür ve grupları birbirinden ayırmak için kullanılır.

Ümit, Kübra, Meltem gözlüklü; Hilâl, Nergis, Meryem, Hakan gözlüksüzdür.

Yaz meyvelerinden kiraz, üzüm, kavun; kış meyvelerinden greyfurt, mandalina ve portakalı severim.

1. Tamamlanmamış cümlelerin sonuna konur.

Konuşmak istiyorum; fakat... Bizim memleketin havası var ya...
2. Örneklerin bir kısmı sayıldıktan sonra, benzerlerinin var olduğunu anlatmak için kullanılır.

Marmara`da yetişenler: pirinç, ayçiçeği, tahıl, patates, şeftali...

3. Açıklanmak istenmeyen kişi ve yer adları yerine kullanılır.

Onu geçenlerde ... da gördüm. Sevgili N... biz seni görmek istiyoruz.


4. Kaba ve argo kelimeler yerine kullanılır.

Bırak şu p... herifi canım. Bu k... bize daha çok çektirecek.

5. Sözün bir yerde kesildiğini, ancak benzeri şekilde söylenecek çok şey olduğunu ifade etmek için kullanılır.

Dalgalandığın yerde ne korku, ne keder...
Sana uğurlar olsun... Ayrılıyor yolumuz!

6. Alıntılarda atlanan yeri göstermek için konur.


...Bir gün istiklâl ve cumhuriyeti savunma mecburiyetine düşersen...

7. Karşılıklı konuşmalarda birinin cevap vermediğini belirtmek için kullanılır.

-Yine aynı suçu işlemişsin. - Artık yapacak bir şey yok.
- ... - ...
8. Ünlem ve seslenmelerde anlatımı pekiştirmek için kullanılır.

Ahmet... Ahmet... Sarı Ahmet!...


1. Soru bildiren söz ve cümlelerin sonuna konur.

Beyler nasılsınız? Güller hangi renktedir?

2. Soru vurguyla belirtildiği zaman da soru işareti kullanılır.

Adınız? Soyadınız? Okulunuz?

3.

Kesin olarak bilinmeyen bilgilerin yerine veya yanına konur.

Yunus Emre (1240? - 1320) (Doğum yeri:?)

4. Cümle içerisinde bir bilginin şüpheyle karşılandığını veya inanılmadığını göstermek için kullanılır.

Sınıf birincisi (?) olduğunu söylüyor. Trabzon’dan İstanbul’a 5 saatte (?) gitmiş.

5. Şaka, alay, taşlama ifadesini belli etmek için birçok soru işareti veya ünlem işareti kullanılabilir.

Bazen bu işaretler beraber de kullanılabilir.

Maşallah, çok erken geldin?! Bu kadar parayı ne yapacaksın???...

Saat daha on bir, uyanmana gerek yok??!!

6. Cevabın ne olacağı belli olan ya da nezaketten söylenmiş soru cümlelerinin sonuna da soru işareti konur. ( -mi ekinin yazılışına dikkat ediniz.)


Susar mısınız? O hiç gelir mi?
Haksız mıyım? Onun gibisi var mı?-mı, mi soru ekleri bazen -ınca, -ince eklerinin anlamında kullanılır.

Bu tip cümlelerde soru işareti kullanılmaz.

Akşam oldu mu (olunca) ışıklar yanar. Dersi bitti mi (bitince) televizyonu açar.
Çeşitli duyguları (üzülme, korkma, sevinme, acıma, şaşma, yakınma, bağırma, özlem, küçümseme, yalvarma, yardım isteme, kızma...) belirten ya da bir doğal yansımayı anlatan kelimelere ünlem denir.

Yapma ya! (Şaşma) Vah zavallı, vah! (Acıma)

Tamam, anladık! (Kızma) Yaptığını beğenmedim! (Sitem)

Küüt! Pat! Hop! Şangır! (Yansıma)


1. Sevinç, korku, acı, şaşma gibi duyguları anlatan cümlelerin sonuna konur.

Aman Allah`ım! Hava çok sıcak!

Sen ne kadar akıllısın! Eyvah! Geç kaldım!

2
Ünlem işaretinden sonra cümleye büyük harfle başlanır.
. Seslenme, hitap ve uyarı cümlelerinden sonra konur.


Sevgili Çocuklar! Ey Türk Gençliği!
Bir daha olmasın! Hey! Recep!
3. Bir söze alay ya da küçümseme gibi anlam kazandırmak için de parantez içinde ünlem işareti kullanılır.

Bu çocukta müthiş yetenek(!) var.

Nur, çok nazik(!) bir öğrencidir.

Fener`in yıldızları(!) sahada döküldüler.
Küçümseme ya da alayın anlamının daha kuvvetli olması için, ünlem ve soru

işareti aynı parantez içerisinde gösterilirler. Bu kafayla çok başarır.(!?)

1. Başka bir kimseden veya yazıdan olduğu gibi alınan bölümlerin başında ve sonunda kullanılır.
Cervantes “Bana arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim” demiştir.
Başka bir kimseden veya yazıdan alınanları az veya çok değiştirerek

kullanırsak tırnak içine almaya gerek yoktur.

Atatürk`e göre cumhuriyet fazilettir.

2. Olduğu gibi alınan sözün veya bölümün sonundaki noktalama işareti de tırnak içinde kalır.

Ali “Arkadaşlar, nasılsınız?” dedi.


3. Yazıda önemi belirtilmek, dikkat çekilmek istenen kelimeler tırnak içine alınabilir.

Ay`ın şekli “küre” biçimindedir.

4. Metin içinde geçen eser isimleri tırnak içinde yazılır.

Ömer Seyfettin`in “Kaşağı”sı okuyanlara güzel dersler verir.

Pokemon” sinemalara ayrı bir hava getirdi.
5. Üst satırda yazılanların alt sıralarda yinelenmesi durumunda “den den işareti” adıyla kullanılır:

Noktanın kullanıldığı yerler

Virgülün ” ”

Tırnak içine alınan sözlerden sonra kesme işareti kullanılmaz.


Sen “Polyanna”`yı okudun mu? (Yanlış)
6. Metin içinde geçen konuşmalar da tırnak içinde yazılır.

Seray: “Yemekten sonra ne yapacaksın?” Ayşenur: “Bahçeye çıkarım herhalde.”

1. Yazıda satır başına alınan konuşmaları göstermek için kullanılır.

B

una “uzun çizgi” de denir.


Konuşma çizgisi düz yazılarda satır başında kullanılır.


   • Abdurrahman gelmiş mi?

   • Gelmiş, gelmiş...

   • O zaman, bir hoş geldine gidelim.

   • İyi olur Halil Amca..

2. Konuşmalarda isimler gösterilecekse çizgi bu isimlerden sonra konur.

Halil Amca - Abdurrahman gelmiş mi?

Murat - Gelmiş, gelmiş...
Konuşmalar yazının herhangi bir yerinde tırnak içinde de gösterilebilir
Halil Amca “Abdurrahman gelmiş mi?” diye sorunca Murat da “Gelmiş, gelmiş...” dedi.


Kısa çizgi de denen bu işaretin kullanıldığı yerler şunlardır:

1. Satıra sığmayan kelimeler bölünürken satır sonuna konur.


Kimseciklerin otur-

madığı bir sandal- Satır sonu

ye bulup oturdum
Kelimeyi ayırırken üst veya alt satırda bir harf kalacak şekilde ayrılmamalıdır.

Dün akşam onu a- Dün akşam onu ara-

rabada gördüm. Yanlış bada gördüm. Doğru
Satır sonuna rastlayan özel isim tam yazıldıktan sonra kesme işareti

kullanılırsa birleştirme çizgisi kullanılmaz.

Zonguldak`- Zonguldak`

tan geldim Yanlış tan geldim Doğru
2. Ara sözleri ve ara cümleleri ayırmak için kullanılır.

Örnek olsun diye -örnek istemez ya- dedim.

Bu kümenin öğrencileri -biri hariç- çok tembel.

3. Dil bilgisinde kökleri ve ekleri ayırmak için kullanılır.

dur-ak-ta-y-dı-m gel-(i)yor-lar

4. Kelimeleri hecelerine ayırmak için kullanılır.

Çe-kos-la-vak-ya-lı-laş-tı-ra-ma-dık-la-rı-mız


1. Cümle içinde verilen açıklayıcı bilgiler ayraç içine alınır.

Seyit ile Fatih (Önceden kavga etmişlerdi.) beraber çalışıyorlar.

Barış MANÇO

elli altı yıl ( 1943 – 1999) yaşadı.

Hakkında açıklama yapılan söze ait ek, ayraç kapandıktan sonra yazılır.

Atatürk (1881-1938)`ün hayatını öğrenelim.


2. Tiyatro eserlerinde konuşanın durumunu, hareketini, açıklamak için kullanılır.

İhtiyar- (Yavaş yavaş yaklaşır.) Ne oluyor beyefendi burada?


3. Alıntıların aktarıldığı eseri veya yazarı göstermek için kullanılır.

Eşin var, aşıyanın var, baharın var ki beklerdin

Kıyametler koparmak neydi ey bülbül, nedir derdin? (M. Akif)

4. Satır başlarında rakam veya harflerden sonra kullanılabilir.

Kelime çeşitleri

1) İsim 2) Sıfat 3) Zamir 4) Fiil 5) Zarf

Parantez içine yazılan bir cümlede, yine parantez içine yazılması gereken bir

bölüm olursa, köşeli paranteze alınır.


Şu an ülkemizde 10. cumhurbaşkanı (Ahmet Nejdet SEZER [2000 - 2005]) görev yapmaktadır.


1. Özel isimlere eklenen çekim ekleri (-ler çoğul eki hariç) kesme işaretiyle ayrılır.

Türkiye`nin, Tekirdağ`dan, İsmet`inki...


Özel isimlerde, çoğul eklerden sonra gelen ekler de kesme işaretiyle ayrılmazlar.

Türklerin, Ahmetlerden, Hasanlarınki


Özel isimlerden yeni isimler türeten yapım ekleri ve bu eklerden sonra gelen çekim

ekleri de kesme işaretiyle ayrılmaz.

Türkçeden, Konyalıya, Atatürkçülükten Trabzonlular


2. Kısaltmalara getirilen ekleri ayırmak için kullanılır.

İETT`den, TBMM`nin TRT`ye

3. Sayılara getirilen ekleri ayırmak için kullanılır.

1976`dan beri, Mayısın 19`unda 8`inci kat

4. Bir ek ya da harften sonra gelen ekleri ayırmak için kullanılır.

A`dan Z`ye kadar, k`nin ğ`ye dönmesi

5. Sesin konuşma sırasında düştüğünü göstermek için kullanılır.

N`apalım, (Ne yapalım) N`olur,(Ne olur) N`eylesin
Özel adlardan sonra gelen ünvanlara eklenen ekler de ayrılmaz.

Ahmet Efendinin, Filiz Öğretmende Enver Paşayı, Yakup Beyle


Kurum ve kuruluş adlarından sonra kesme işareti kullanılmaz.

Alparslan Eğitim Kurumlarına, Kızılaydan, Güngören Belediyesiyle,
Sonunda nokta bulunan kısaltmalar kesme işaretiyle ayrılmazlar.

v.b.leri mad.si İng.yi

Özel adlarda parantez içinde bir açıklama yapıldığı takdirde, kesme işareti

parantezden sonra konur.

Atatürk (1881 - 1938)`ün hayatı, Kemal Sunal (Şaban)`ın filmi yayınlanıyor.

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Alparslan Koleji İpek Tekstil Arif Mobilya Gazete, dergi, şiir, bölüm başlıklarından sonra nokta kullanılmaz. İstiklal Marşı Kaşağı Noktalama İşaretleri iconKıyamet gününün fitne ve İŞaretleri İŞaretleri

Alparslan Koleji İpek Tekstil Arif Mobilya Gazete, dergi, şiir, bölüm başlıklarından sonra nokta kullanılmaz. İstiklal Marşı Kaşağı Noktalama İşaretleri icon1- yukarıdaki şiir yapı unsurları bakımından Cumhuriyet dönemimdeki...

Alparslan Koleji İpek Tekstil Arif Mobilya Gazete, dergi, şiir, bölüm başlıklarından sonra nokta kullanılmaz. İstiklal Marşı Kaşağı Noktalama İşaretleri icon1. Sınıfta müzik, şiir, öykü, masal, anı, örnekleri sunularak öğrencilerin...

Alparslan Koleji İpek Tekstil Arif Mobilya Gazete, dergi, şiir, bölüm başlıklarından sonra nokta kullanılmaz. İstiklal Marşı Kaşağı Noktalama İşaretleri iconİ stiklal marşi söz

Alparslan Koleji İpek Tekstil Arif Mobilya Gazete, dergi, şiir, bölüm başlıklarından sonra nokta kullanılmaz. İstiklal Marşı Kaşağı Noktalama İşaretleri iconWeb of Science Atıf İndeksinde İndekslenen Aktif Tam Metin Dergi Sayısı

Alparslan Koleji İpek Tekstil Arif Mobilya Gazete, dergi, şiir, bölüm başlıklarından sonra nokta kullanılmaz. İstiklal Marşı Kaşağı Noktalama İşaretleri iconWork: Hollanda Enstitüsü, Istiklâl Caddesi 347, Nuruzziya Sok. 5 Beyoğlu-İstanbul

Alparslan Koleji İpek Tekstil Arif Mobilya Gazete, dergi, şiir, bölüm başlıklarından sonra nokta kullanılmaz. İstiklal Marşı Kaşağı Noktalama İşaretleri icon1. Düşeriz, bir yerimiz kanar. Kan durur, yara bir süre sonra kabuk...

Alparslan Koleji İpek Tekstil Arif Mobilya Gazete, dergi, şiir, bölüm başlıklarından sonra nokta kullanılmaz. İstiklal Marşı Kaşağı Noktalama İşaretleri iconKoza-ipek grubu araçlarinin açik arttirma satişI Şartnamesi

Alparslan Koleji İpek Tekstil Arif Mobilya Gazete, dergi, şiir, bölüm başlıklarından sonra nokta kullanılmaz. İstiklal Marşı Kaşağı Noktalama İşaretleri iconBasin bülteni 06. 01. 2009 tekstil sektöRÜNÜN ÖNCÜ temsiLCİlerinden

Alparslan Koleji İpek Tekstil Arif Mobilya Gazete, dergi, şiir, bölüm başlıklarından sonra nokta kullanılmaz. İstiklal Marşı Kaşağı Noktalama İşaretleri iconMakine Muhendisleri Odasi Istanbul Subesi / Nurettin Yalcin Sinifi Kat (Ipek S. No: 9 Beyoglu)


öykü
© 2000-2018
kişileri
o.ogren-sen.com