Okul numaraniz: /… sinifi dönem tüRKÇe yazilisi


o.ogren-sen.com > Ekonomi > EvraklarADINIZ-SOYADINIZ:……………………………

OKUL NUMARANIZ:…………………………….
4/… SINIFI 1. DÖNEM 3. TÜRKÇE YAZILISI

Aşağıdaki ilk üç soruyu aşağıdaki metne göre cevaplayınız.

Pazara gitmeyi çok severdim. Filemi doldurmadan önce başlarım kalabalığın arasında dolaşmaya. Bir süre böylece pazarlık edenlere bakarım. "Üzüm kaça?" "Aman iyisinden koy!" "Yumurtalar taze mi?" diye peş peşe soru soranları seyretmesi öyle eğlenceli olur ki! Hele satıcıların bağırışları!”

 1. Alışveriş yapmadan önce yazar ne yaparmış?
A) Kalabalığın arasında dolaşırmış.

B) Pazar yerinin dışında otururmuş.

C) Yemek yermiş.

D) Fiyatlara bakarmış. 1. Aşağıdakilerden hangisi, müşterilerin yaptığı konuşmalardan değildir?A) Aman iyisinden koy!

B) Yumurtalar taze mi?

C) Domates kaç lira?

D) Üzüm kaça? 1. Eğlenceli olan nedir?A) Alışveriş yapmak.

B) Kalabalık arasında dolaşmak.

C) Satıcıların bağırışlarını dinlemek

D) Soru soranları seyretmek.
 1. "Bankta oturan yaşlı adam bana torununa baktığı gibi sevgiyle baktı." cümlesinde kalın yazılmış olan kelime grubu aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabıdır? 1. Kim

 2. Nerede

 3. Nasıl

 4. Niçin 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem "Kim" hem de "Neden" sorusunun cevabı vardır? 1. Defne ödevlerini bitirmediğinden bizimle parka gelemedi.

 2. Kardeşime ödevlerini bitirmesini söyledim.

 3. Çocuk merdivenleri yavaş yavaş inip kantine gitti.

 4. Öğretmenimiz bize spor yapmanın önemini anlattı.

 1. Bahçeye hemen kocaman bir çukur kaz. “ cümlesinde yer alan eş sesli sözcük aşağıdakilerden hangisidir?

A)bahçe B) hemen C) çukur D) kaz

 1. Ayağını yorganına göre uzat.” atasözünün anlamını en iyi açıklayan seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yorgan küçük olmamalıdır. C) Kişi gelirine göre harcama yapmalıdır. B) Büyük yorgan iyi değildir. D) Ayağı yorgandan dışarı çıkma.

 1. Çok zor şartlarda çalışıyoruz. cümlesinde altı çizilen sözcüklerin yerine hangi sözcük çiftini yazarsak cümlenin anlamı değişmez? 1. güç - koşullarda

 2. kötü - havalarda

 3. güç - saatlerde

 4. karışık – ortamlarda

 1. İnsanların en büyük sorunlarından biri de ellerine geçen parayı idareli biçimde kullanmamalarıdır. İnsan eline geçen parayı nasıl harcayacağını bilmez, planlı programlı hareket etmezse daha sonra çok zorlanır. Bütçesindeki açığı kapatmak için çalışır durur. Bu nedenle herkesin çok dikkatli harcama yapması gerekir.”

Paragrafta asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Sık sık hata yapmamak için dikkatli davranmalıyız.

 2. Ellerine geçen parayı dikkatli harcamayan insanlar zorluk çekerler.

 3. Harcamalarımız giderlerimizi karşılamadığında daha çok çalışmalıyız.

 4. Para harcarken öncelikle ihtiyaçlarımızı karşılamalıyız. 1. Çekmek” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde gerçek anlamda kullanılmıştır?I. Zavallı, bu hastalıktan çok çekti.

II. Koltuğu pencerenin kenarına çekelim.

III. Uyanmasın diye kapıyı yavaşça çektim.

IV. Sıramızı biraz sola çektik.

A) I, II ve III

B) II, III ve IV

C) I ve III

D) II ve IV 1. Yurdumuz doğa ve tarih zenginliği ile turizm bakımından eşsiz bir hazinedir. Bir bölgeden diğer bölgeye değişen görünüş ve iklim ayrılıkları Türkiye’yi her mevsimde, her turistin yararlanabileceği ideal bir ülke yapmaktadır. Dünyanın hiçbir ülkesi Türkiye kadar uzun ve zengin bir tarih mirasına sahip değildir.”

Yukarıdaki metnin konusu hangi seçenekte verilmiştir? 1. Türkiye’deki tarihî eserler

 2. Türkiye’de turizm

 3. Türkiye’nin iklimi

 4. Türkiye’nin doğal güzellikleri

 1. Aşağıdakilerden hangisi herkesçe kabul gören (nesnel) bir ifadedir?

 1. İlkbahar mevsiminde havalar ısınmaya başlar, doğa canlanır.

 2. Kış mevsiminde sobanın üzerinde kestane pişirmek çok keyiflidir.

 3. Sonbaharda dökülen yaprakların üzerine basınca çok üzülürüm.

 4. Yaz mevsiminin en güzel yanı denize girmek ve güneşlenmektir.

 1. Aşağıdaki ifadelerden hangisi “Dost acı söyler.” atasözünün en uygun karşılığıdır?A) Dost daima gerçeği söyler.

B) Dost hep acı haber verir.

C) Dostun sözü acı gelir.

D) Dostun eleştirisine dayanılmaz. 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “göz” sözcüğüyle yapılmış bir deyim yoktur? 1. Son günlerdeki davranışları göze batıyordu.

 2. Sonunda öğretmenin gözüne girmeyi başardı.

 3. Son günlerde gözleri çok sulanıyordu.

 4. Gözden kaçan noktaları yeniden inceleyelim.

 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ki” doğru yazılmıştır?A) Camda ki lekeyi görmüyor musun?

B) Fazla bağırmaki rahatsız olmasınlar.

C) Bahçede ki kedilere süt vereceğim.

D) Ümit ediyorum ki başarılı olacaksınız. 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “mi” kelimeden ayrı yazılmalıdır?A) Elma soyarken elimi kestim.

B) Sevgi bu sınava katıldımı?

C) Halamı yıllardır göremedim.

D) Havlumu plâjda unuttum. 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden-sonuç ilişkisi vardır?

 1. Param olsaydı o saati alabilirdim.

 2. Çevre kirliliği için önlem alınmalı ve çevre eğitimi küçük yaşlarda verilmelidir.

 3. Uçağı kaçırdığı için tatil planı alt üst olmuş.

 4. Tatile gittiğim zaman sana mektup yazarım. 1. Kitaplarla tanışmadan önce kendimi çok yalnız hissederdim. Çok yalnızdım ve sıkılırdım. Ama kitaplarla tanıştıktan sonra bütün dünyam değişti. Artık yalnız değilim. Binlerce arkadaşım var ve benim sıkılacak vaktim yok.”

Yukarıdaki metnin ana fikri aşağıdakilerden hangisidir? 1. Kitaplar insanın en yakın arkadaşlarıdır.

 2. Kitap okuma alışkanlığı küçük yaşta edinilir.

 3. İlgimizi çeken kitapları okumalıyız.

 4. Kitap okumayan cahil kalır.

 1. Bizim sokakta bir …….. gördüm. Yanına yaklaşınca ……..başladı. Uçmaya çalışıyor, ama ……….. açamıyordu.”

Yukarıdaki cümleleri en anlamlı şekilde tamamlayan sözcükler hangileridir ? 1. kedi –uzaklaşmaya – ayaklarını

 2. köpek – havlamaya - ayaklarını

 3. güvercin – kaçmaya - kanatlarını

 4. horoz – ötmeye – kulaklarını 1. I. öğretmen masasının

II. dizilmişti

III. sandalyeler

IV. etrafına

V. özenle

Yukarıdaki sözcüklerle anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulursa sıralama nasıl olur? 1. 3-1-4-5-2

 2. 1-2-3-4-5

 3. 3-1-5-4-2

 4. 3-1-5-2-4

 1. Aşağıdakilerden hangisinde karşılaştırma yapılmıştır?

A)Burası diğer yerlere göre biraz daha yeşil. C)Artık burada durulmaz.

B)Çok fazla gürültü ediyorsun. D)Elindeki kalemi masanın üzerine bırak.

 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde benzetme yapılmıştır?A) Onun izinden gidersen doğruyu bulursun.

C) Sınıftan güzel sesler gelmiyordu.

B) Elma yanaklarıyla çok güzel görünüyordu.

D) Körpecik kuzu, annesini arıyordu. 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecazlı bir anlatım yoktur? 1. Bu kadar üzüleceğini bilseydim söylemezdim.

 2. Bu çocuk bana yapıştı, peşimi bir türlü bırakmıyor.

 3. İşe başvuranlarda üniversite mezunu şartı aranıyormuş.

 4. Bu işin yürümeyeceği daha başından belliydi.
 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde koşul sonuç ilişkisi vardır?

 1. Hemen önlemini almalısın, çünkü soğuklar bastırmak üzere

 2. Elbette televizyon izleyebilirsin, yeter ki ödevlerini bitir.

 3. İşlerimiz şimdilik iyi gidiyor, ama yarın ne olur bilinmez.

 4. Başarılı olmak için çok çalıştı, fakat sonuçlar istediği gibi değil. 1. Aşağıdaki cümlelerden hangisi olumsuz bir cümledir? 1. Nasıl bir insan olduğunuzu bilmeyen yok.

 2. Sana bir şey dediğim yok.

 3. Senin kendinden başkasını düşündüğün yok.

 4. Bizim merak edecek kimsemiz yok.
sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Okul numaraniz: /… sinifi dönem tüRKÇe yazilisi iconBahçeleriÇİ İLKÖĞretim okulu 4 / c sinifi tüRKÇe dersi

Okul numaraniz: /… sinifi dönem tüRKÇe yazilisi icon4-h sinifi dönem sosyal biLGİler dersi sinavi

Okul numaraniz: /… sinifi dönem tüRKÇe yazilisi icon9-a sinifi tarih-i dersi I. DÖnem II. Yazili sinav sorulari

Okul numaraniz: /… sinifi dönem tüRKÇe yazilisi iconSinifi-no: ahmet rüŞTÜ Lİsesi 2014-2015 ÖĞretim yili 12. Siniflar dönem yazili

Okul numaraniz: /… sinifi dönem tüRKÇe yazilisi icon2006-2007 EĞİTİM ÖĞretim yili ballica 60. Yil çpl 1/a sinifi tariH 1 dersi DÖnem sinavidir

Okul numaraniz: /… sinifi dönem tüRKÇe yazilisi icon2013-2014 EĞİTİM ÖĞretim yili abdurrahman köksaloğlu ortaokulu sosyal...

Okul numaraniz: /… sinifi dönem tüRKÇe yazilisi icon2012-2013 sosyal biLGİler: sinif yazilisi

Okul numaraniz: /… sinifi dönem tüRKÇe yazilisi iconSinifi-no: puan

Okul numaraniz: /… sinifi dönem tüRKÇe yazilisi iconFatih Nevruz İş Güvenliği Uzmanı c sınıfı

Okul numaraniz: /… sinifi dönem tüRKÇe yazilisi icon3 b sinifi matematik dersi performans değerlendirme sinavi


öykü
© 2000-2018
kişileri
o.ogren-sen.com