E- uluslararasi adli BİLİŞİm sempozyumu uluslararası Adli Bilişim Sempozyumu 31 Mayıs-1 Haziran 2014 Ankara f- adli psikoloji GÜnleri


sayfa1/4
o.ogren-sen.com > Ekonomi > Evraklar
  1   2   3   4
A -Adli Bilimler Dergisi Aralık 2013 Cilt:12 Sayı:4 Makale Özetleri

http://adlibilimler.ankara.edu.tr/files/2014/02/ABD-2013s4-Aralik-Makale-Ozetleri.pdf

B- GAZİANTEP BAROSU

 Adli Tıp ve Adli BilimlerEğitimi Programı

5-8 Haziran 2014 Gaziantep

*Adli Bilimciler Derneğinin Katkılarıyla

C-ADLİ BİLİMLER BAHAR SEMPOZYUMU

08 – 11 MAYIS 2014 MARMARİS

http://adlibilimlersempozyumu.org/

http://adlibilimler.ankara.edu.tr/?p=883

http://adlibilimciler.org.tr/
D-ADLİ BİLİMCİLER DERNEĞİ 1.ULUSAL SAĞLIK HUKUKU KONGRESİ

http://www.adlibilimcilerdernegisaglikhukukukongresi.org/

http://adlibilimler.ankara.edu.tr/?p=1001

http://mediturk.com/birinci-ulusal-saglik-hukuku-kongresi/581/

01 – 04 MAYIS  2014 GRAND YAZICI MARMARİS PALACE  

E- ULUSLARARASI ADLİ BİLİŞİM SEMPOZYUMU
Uluslararası Adli Bilişim Sempozyumu
31 Mayıs-1 Haziran 2014 Ankara

F- ADLİ PSİKOLOJİ GÜNLERİ

21-22 Mart 2014 ANKARA

http://adlibilimler.ankara.edu.tr/?p=1999

G- SAĞLIK HUKUKUNDA SİGORTA KURSU  ( Opsiyonel / Katılım Belgeli )

2 MAYIS 2014 CUMA MARMARİS

http://www.adlibilimcilerdernegisaglikhukukukongresi.org/

H- 11. Anadolu Adli bilimler Kongresi 2-4 Ekim 2014 Bayburt ta.

I- Adli Diş Hekimligi Kursu 23- 28 Eylul 2014 ANKARA

J- Adli Antropoloji kursu 14-15-16 ve 21-22- 23Kasım 2014 Ankara
K- Adli Vakalarda El Yazısı İncelemelerinin Önemi: "Dreyfus Mektupları"
L-Ankara Üniversitesi - Cinsel Taciz ve Saldırıya Karşı Destek Birimi

http://adlibilimler.ankara.edu.tr/files/2014/03/CTS-Sunu-2014z.pdf

Ankara Üniversitesi - Cinsel Taciz ve Saldırıya Karşı Destek Birimi bilgilendirme broşürü web sayfamızda;

M -Kosova Türk Azerbaycan Adli Bilimler Günleri. 11 –13 AĞUSTOS 2014 – Prizren KOSOVA

N- 12. Anadolu Adli Bilimler Kongresi Mayıs 2015 BATMAN

O- Adli Muhasebe Kursu Ekim 2014

P-Adli Bilimler Bahar Sempozyumu ve Sağlık Hukuku Kongrelerinden Rastgele Seçilmiş Bazı Özet Bildiriler ek word dosyası

***İstanbul’da Çeşitli İlçelerden Alınan Toprak Örnekleri’ninAdli Mikrobiyolojik Yönden Araştırılması

**DİYARFAGMA EVENTRASYONU: OLGU SUNUMU

** HIZLI İSKELETLEŞME İZLENEN GÖMÜLMÜŞ ERKEK CESET OLGUSU

** NÜKLEER ADLİ BİLİMLERDE İYONİZAN OLMAYAN ELEKTROMANYETİK ALANLARA GÜNCEL BİR YAKLAŞIM:

*** MESANE TÜMÖRÜ NEDENİYLE TIBBİ MALPRAKTİS: OLGU SUNUMU


** Adli Belge İncelemelerinde Kullanılan Işın Kaynaklarının Özellikleri, Kullanıldıkları Alanlar ve Zararları

** KADINA YÖNELİK ŞİDDET

****HEKİMLERİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASINDAKİ RİSK, PRİM VE TEMİNAT TUTARLARININ UYUMSUZLUĞU

*** Ateşli Silah Kalıntıları Analizinde Organik Bileşiklerin Önemi

** Arsenik Toksisitesi ve Biyolojik Örneklerden Analizi

** SUÇA SÜRÜKLENME Mİ? KAZANILMIŞ DAVRANIŞ MI? BİR OLGU SUNUMU

** Hekim Hatası mı? Sistem Hatası mı?

** Mağarada Bulunan Bomba Düzeneğinin Patlamasına Bağlı Ölüm Olgusu

*** ADLİ OLGULARDA ORGAN NAKLİ SÜRECİNDE ADLİ TIBBIN ROLÜ

** POSTMORTEM BİYOKİMYA

*** FACEBOOK ÜZERİNDEN “SIGN” METODU İLE CİNSEL İSTİSMAR: BİR OLGU SUNUMU

** POLİS AKADEMİSİ POLİS MESLEK YÜKSEKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN DELİL ALGISI (İzmir, Erzurum, Kayseri Örneği)

*** ADLİ HİPNOZ

*** Fiziksel Hasarlı (Bozuk) Dijital Cihazlardan Veri Kurtarma

*** HEKİMİN SIR SAKLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ

*** OLAY YERİ İNCELEMELERİNDE ANTROPOLOJİK VE TOPRAK İNCELEMELERİ

** HEKİMİN İRTİKÂP SUÇU (TCK m. 250) Erdal YERDELEN1

***Yeni TCK’nun Uyuşturucu Kullanma Eylemlerine Yaklaşımı, Denetimli Serbestlik ve Sorunlar2

*** TIBBİ UYGULAMA HATALARINDA YARGI ÖNCESİ ÇÖZÜM USULLERİve 663 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDEKİ DÜZENLEMENİN UYGULANAMAMA NEDENLERİ

*-*-*İMZANIN TÜRK HUKUK SİSTEMİNDEKİ YERİ

R-Adli Ses Incelemeleri

S-Yeniden Yüzlendirme: Bilim mi? Sanat mı?

T-Adli Kimya ve Kimyasal İncelemeler

twitter.com/adlibilimciler

twitter.com/adlibilimler

twitter.com/saglikhukuku

twitter.com/adlipsikoloji

twitter.com/adlipsgunleri

https://twitter.com/Freeforensicmm

twitter.com/AdliBilimlerEns

twitter.com/AdliBilimlerNet

twitter.com/adli_biyoloji

*-*-*-*-*-*-*

A -Adli Bilimler Dergisi Aralık 2013 Cilt:12 Sayı:4 Makale Özetleri

http://adlibilimler.ankara.edu.tr/files/2014/02/ABD-2013s4-Aralik-Makale-Ozetleri.pdf

UsefulHits in Analysis of SomePhenethylamines Using GC-MS

Taner Bora, Oğuz Karakuş, Yasin Ataç, Çağdaş Aksoy, Mesut Aslan

SeparationandIdentification of theChlorophenylpiperazineIsomers

Taner Bora

Antika Bir Toplu Tabancadan Atılan Gömleksiz Mermi Çekirdeğinin Seyir Öyküsü: Bir Yaşlı İntiharı

Taşkın ÖZDEŞ, Zerrin ERKOL, Hakan OĞUZ, Feyzi ŞAHİN

Bir Olgu Nedeniyle Hayati Tehlike Oluşturmayan Nitelikte Acil Müdahale Gerektiren Yaralanması Olan Ve Yasal Temsilcisi Yanında Bulunmayan Çocuklarda Onam Alma Sorunu

Bora Büken, Zerrin Erkol, Erhan Büken, Barış Yiğit, Ferhan Kandemir

TeröpatikArtefakt: Olgu Sunumu

Erdal Özer, Ali Yıldırım, Hüseyin Gemalmaz, Celal Bütün, Uğur Koçak

Dental Amalgam Dolgunun Neden Olduğu CivaToksisitesi: 2011-2012 Yıllarının Değerlendirilmesi

Neslihan Gürbüz, Lale Karabıyık

B- GAZİANTEP BAROSU

 Adli Tıp ve Adli BilimlerEğitimi Programı

5-8 Haziran 2014 Gaziantep

 *Adli Bilimciler Derneğinin Katkılarıyla
C-ADLİ BİLİMLER BAHAR SEMPOZYUMU

08 – 11 MAYIS 2014 MARMARİS

Sempozyum Oteli

GRAND YAZICI MARMARİS PALACE

Pamucak mevkii İçmeler – Marmaris – Türkiye

www.grandyazicihotels.com/palace/tr/

http://adlibilimlersempozyumu.org/

http://adlibilimler.ankara.edu.tr/?p=883

http://adlibilimciler.org.tr/

http://adlibilimler.ankara.edu.tr/files/2014/02/Düzenleme-Kurulu.pdf
SEMPOZYUM EŞ BAŞKANLARI

 

PROF.DR.İ.HAMİT HANCI - ADLİ BİLİMCİLER DERNEĞİ BAŞKANI

 ANKARA ÜNİVERSİTESİ ADLİ BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRÜ

 

PROF.DR.NADİR ARICAN - ADLİ TIP UZMANLARI DERNEĞİ BAŞKANI

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAK. ADLİ TIP ANABİLİM DALI BAŞKANI

 

DÜZENLEME KURULU

PROF.DR.ASLIHAN AVCI

PROF.DR.ASUMAN SUNGUROĞLU

PROF.DR.AYLA SEVİM EROL

PROF.DR.GÜRCAN ALTUN                                                      

PROF.DR.İMDAT ELMAS

PROF.DR.NEVZAT ARTIK

PROF.DR.AKÇA TOPRAK ERGÖNEN

DOÇ.DR.AHMET HİLAL

DOÇ.DR.BERNA AYDIN

DOÇ.DR.FATİH YAĞMUR

DOÇ.DR.GÖKHAN ERSOY

DOÇ.DR.NERGİZ CANTÜRK

DOÇ.DR.NİYAZİ MERİÇ

DR. OĞUZHAN EKİZOĞLU

AV.DEVRİM KARAKÜLAH

 

 KABUL EDİLEN POSTERLER

http://adlibilimlersempozyumu.org/?page_id=2796

D-ADLİ BİLİMCİLER DERNEĞİ 1.ULUSAL SAĞLIK HUKUKU KONGRESİ

01 – 04 MAYIS  2014 GRAND YAZICI MARMARİS PALACE  
http://www.adlibilimcilerdernegisaglikhukukukongresi.org/

http://adlibilimler.ankara.edu.tr/?p=1001

http://mediturk.com/birinci-ulusal-saglik-hukuku-kongresi/581/
Pamucak mevkii İçmeler – Marmaris – Türkiye

www.grandyazicihotels.com/palace/tr/contact.php
Düzenleyen: ADLİ BİLİMCİLER DERNEĞİ
Kongre Düzenleme Kurulu Eş Başkanları 

Prof. Dr. YENER ÜNVER

Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. İ.HAMİT HANCI

Adli Bilimciler Derneği Başkanı. Ankara Ü. Adli Bilimler Enstitüsü Müdürü
Kongre Sekreterleri :

Prof.Dr. HAKAN HAKERİ

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı

Prof.Dr. ZERRİN ERKOL

Adli Bilimciler Derneği Sağlık Hukuku Komisyonu Başkanı

Yard. Doç.Dr. NEZİH VAROL

Sağlık Hukuku  Merkezi (SAHUMER) Genel Müdürü

 Av.CAHİD DOĞAN

Türkiye Barolar Birliği Sağlık Hukuku Eğitim Koordinatörü

 KABUL EDİLEN POSTERLER

http://www.adlibilimcilerdernegisaglikhukukukongresi.org/?page_id=5719

E- ULUSLARARASI ADLİ BİLİŞİM SEMPOZYUMU
Uluslararası Adli Bilişim Sempozyumu
31 Mayıs-1 Haziran 2014 Ankara

Düzenleyen Kurumlar
Ankara Üniversitesi Tıp  Fakültesi Adli Tıp A.D
EGM Kriminal Dairesi Başkanlığı
Ankara Üniversitesi Adli Bilimler Enstitüsü
Adli Bilimciler Derneği  Adli Bilişim Komisyonu

F- ADLİ PSİKOLOJİ GÜNLERİ

21-22 Mart 2014 ANKARA

http://adlibilimler.ankara.edu.tr/?p=1999

http://adlibilimler.ankara.edu.tr/files/2014/02/APG1.pdf
Ankara Üniversitesi Adli Bilimler Enstitüsü, Ankara Ü. Tıp Fak. Adli Tıp A.D  ve  Adli Bilimciler Derneği Adli Psikoloji Komisyonu Tarafından 21-22 Mart 2014 de Düzenlenecek  «ADLİ PSİKOLOJİ GÜNLERİ»

Katılım Ücretsiz olup ön kayıt gerekmektedir. Ekte prgram brosuru jpeg olarak mevcuttur

İletişim: adlipsikolojikomisyonu@gmail.com , adlipsikolojigunleri@gmail.com

G- SAĞLIK HUKUKUNDA SİGORTA KURSU ( Opsiyonel / Katılım Belgeli )

2 MAYIS 2014 CUMA MARMARİS

09.00 – 12.00  ve  13.30 – 14.45 
Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası

Hastane Sorumluluk Sigortası

Tamamlayıcı Sigorta Uygulaması

Sağlık Sigortası Uygulamaları

Risk Belirlemesi

Prim Karşılığı Zarar

Maliyet Hesabı

Kritik Sigortalar

Özürlü ve Maluliyet Hesaplaması

Sorumluluk Sigortaları
 KURSA KATILMAK İÇİN İLETİŞİM:

adlibilimcilerdernegi2001@gmail.com   
KURS, ADLİ BİLİMCİLER DERNEĞİ 1.ULUSAL SAĞLIK HUKUKU KONGRESİ İÇİNDEDİR

http://www.adlibilimcilerdernegisaglikhukukukongresi.org/

H- 11. Anadolu Adli bilimler Kongresi 2-4 Ekim 2014 Bayburt ta.

Ankara Üniversitesi – Bayburt Üniversitesi – Adli Bilimciler Derneği

http://adlibilimler.ankara.edu.tr/?p=1859

I- Adli Diş Hekimligi Kursu 23- 28 Eylul 2014 ANKARA

Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi - Ankara Üniversitesi Adli Bilimler Enstitüsü – Adli Bilimciler Derneği (Uygulamalı/Sertifikalı 6 gun 60 saat).

Adli Diş Hekimliği Komisyon Başkanı:Prof.Dr.Sema AKA

Ön Kayıt için iletişim: adlibilimcilerdernegi2001@gmail.com   

J- Adli Antropoloji kursu 14-15-16 ve 21-22- 23Kasım 2014 Ankara

(Uygulamalı/Sertifikalı 6 gun 60 saat).

Adli Antropoloji Komisyon Başkanı:Prof.Dr.Ayla Sevim EROL

Ön Kayıt için iletişim: adlibilimcilerdernegi2001@gmail.com   

K- Adli Vakalarda El Yazısı İncelemelerinin Önemi: "Dreyfus Mektupları"
http://www.adlibilimler.net/content/adli-vakalarda-el-yazısı-incelemelerinin-önemi-dreyfus-mektupları
L-Ankara Üniversitesi - Cinsel Taciz ve Saldırıya Karşı Destek Birimi

http://adlibilimler.ankara.edu.tr/files/2014/03/CTS-Sunu-2014z.pdf

http://www.ankara.edu.tr/duyurular/ankara-universitesi-17-21-mart-2014-cinsel-taciz-ve-cinsel-saldiriya-karsi-bilgilendirme-haftasi/

M -Kosova Türk Azerbaycan Adli Bilimler Günleri. 11– 13 AĞUSTOS 2014 – Prizren KOSOVA (Otobusle gidecekler icin 8 i Ankaradan ARaç Kalkacak, 9 u Selanik ya da Kavala da konaklama , 11-13 Sempozyum, 14 Ohri , 15 Edirne de konaklama)

İletişim: emine firdevs yıldırım

N- 12. Anadolu Adli Bilimler Kongresi Mayıs 2015 BATMAN

O- Adli Muhasebe Kursu Ekim 2014

Vergi müfettişleri Dernegi – Ankara Üniv Adli Bilimler Enstitüsü –Adli Bilimciler Derneği

P-Adli Bilimler Bahar Sempozyumu ve Sağlık Hukuku Kongrelerinden Rastgele Seçilmiş Bazı Özet Bildiriler ek word dosyası
  1   2   3   4

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

E- uluslararasi adli BİLİŞİm sempozyumu uluslararası Adli Bilişim Sempozyumu 31 Mayıs-1 Haziran 2014 Ankara f- adli psikoloji GÜnleri iconİş, teknoloji, kamu, sivil toplum, medya ve bilim dünyasından 150...

E- uluslararasi adli BİLİŞİm sempozyumu uluslararası Adli Bilişim Sempozyumu 31 Mayıs-1 Haziran 2014 Ankara f- adli psikoloji GÜnleri iconHazirlayan: Av. Alev Sezen (M. A. Adli Bilimler Uzmanı)

E- uluslararasi adli BİLİŞİm sempozyumu uluslararası Adli Bilişim Sempozyumu 31 Mayıs-1 Haziran 2014 Ankara f- adli psikoloji GÜnleri iconEdebiyatımızda ilk roman, Yusuf Kamil Paşa’nın adlı sanatçıdan çevirdiği yapıtıdır

E- uluslararasi adli BİLİŞİm sempozyumu uluslararası Adli Bilişim Sempozyumu 31 Mayıs-1 Haziran 2014 Ankara f- adli psikoloji GÜnleri icon2007) Veteriner Adli Tıp, Bilimsel Veterinerlik Hizmetleri ve Tic....

E- uluslararasi adli BİLİŞİm sempozyumu uluslararası Adli Bilişim Sempozyumu 31 Mayıs-1 Haziran 2014 Ankara f- adli psikoloji GÜnleri icon1)Yağmur adlı parçayla yağmur şiirini yazılış amaçları ve dil özellikleri...

E- uluslararasi adli BİLİŞİm sempozyumu uluslararası Adli Bilişim Sempozyumu 31 Mayıs-1 Haziran 2014 Ankara f- adli psikoloji GÜnleri icon16’ıncı Asırda Osmanlılarda Saat ve Takiyüddin ‘in ‘’Mekanik Saat...

E- uluslararasi adli BİLİŞİm sempozyumu uluslararası Adli Bilişim Sempozyumu 31 Mayıs-1 Haziran 2014 Ankara f- adli psikoloji GÜnleri iconUluslararası Bakalorya Diploma Programı (ibdp), 1968 yılında kurulup...

E- uluslararasi adli BİLİŞİm sempozyumu uluslararası Adli Bilişim Sempozyumu 31 Mayıs-1 Haziran 2014 Ankara f- adli psikoloji GÜnleri iconBilgi Eksenli Kuram ve Uygulamalar Sorgulayıcı ve Çözümleyici Yaklaşımlar Sempozyumu

E- uluslararasi adli BİLİŞİm sempozyumu uluslararası Adli Bilişim Sempozyumu 31 Mayıs-1 Haziran 2014 Ankara f- adli psikoloji GÜnleri iconII. geleneksel finans sempozyumu türk bankaciliğinin yeni Dİnamikleri...

E- uluslararasi adli BİLİŞİm sempozyumu uluslararası Adli Bilişim Sempozyumu 31 Mayıs-1 Haziran 2014 Ankara f- adli psikoloji GÜnleri icon5. ve sinif biLİŞİm teknolojileri ve yazilim dersi İÇİndekiler


öykü
© 2000-2018
kişileri
o.ogren-sen.com