Sorularin sinif düzeyi, ÜNİte ve kazanim tablosu


sayfa1/4
o.ogren-sen.com > Ekonomi > Evraklar
  1   2   3   4


BURSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

2016 YÜKSEKÖĞRETİME GEÇİŞ SINAVI

SORULARIN SINIF DÜZEYİ, ÜNİTE VE KAZANIM TABLOSU

Bu çalışma Bursa Osmangazi Çınar Anadolu Lisesi öğretmenleri tarafından hazırlanmıştır.

2016 YGS SINIF DÜZEYİ , ÜNİTE VE KAZANIM DAĞILIMI

TÜRKÇE TESTİ

SORU

SINIF DÜZEYİ

ÜNİTE

KAZANIM9

1. KELİMEDE ANLAM VE KAVRAM

3. Kelimelerin Anlam Oluşturmada Birbirleriyle İlişkilerini Belirler.
9

1. KELİMEDE ANLAM VE KAVRAM

3. Kelimelerin Anlam Oluşturmada Birbirleriyle İlişkilerini Belirler.
9

1. KELİMEDE ANLAM VE KAVRAM

2. Kelimede Anlamın Oluşumunu Açıklar.

3. Kelimelerin Anlam Oluşturmada Birbirleriyle İlişkilerini Belirler.
9

2.KELİMELERİN FARKLI ANLAMLARDA KULLANIMI

1. Kelimelerin Farklı Anlam Kazanmalarında Nelerin Etkili Olduğunu Belirler.

2. Kelimelerin Sözlü Ve Yazılı İletişimde Kazandığı Farklı Anlam Değerlerini Belirler.

3. Kelimelerin Yan Anlamlarını Belirler.9

3. METİNDE KAZANDIKLARI ANLAMLARA GÖRE CÜMLELER

1. Cümlenin Metinde Tamamlanan Bir Anlam Birimi Olduğunu Fark Eder.

2. Aynı Düşüncenin Farklı Cümlelerle İfade Edilebileceğini Örnek Vererek Açıklar.
9

1. CÜMLEDE ANLAMIN OLUŞUMU

1. Cümlede Anlamın Oluşumunu Açıklar.
9

3. METİNDE KAZANDIKLARI ANLAMLARA GÖRE CÜMLELER

1. Cümlenin Metinde Tamamlanan Bir Anlam Birimi Olduğunu Fark Eder.

4. Bildirdiği Duygu, Düşünce Ve Kavramlara Göre Cümlelerin İşlevlerini Belirler.
9

3. METİNDE KAZANDIKLARI ANLAMLARA GÖRE CÜMLELER

1. Cümlenin Metinde Tamamlanan Bir Anlam Birimi Olduğunu Fark Eder.

4. Bildirdiği Duygu, Düşünce Ve Kavramlara Göre Cümlelerin İşlevlerini Belirler.
9

3. METİNDE KAZANDIKLARI ANLAMLARA GÖRE CÜMLELER

1. Cümlenin Metinde Tamamlanan Bir Anlam Birimi Olduğunu Fark Eder.

4. Bildirdiği Duygu, Düşünce Ve Kavramlara Göre Cümlelerin İşlevlerini Belirler.
9

1. TÜRKÇENİN SES ÖZELLİKLERİ

3. Ses Olaylarının Oluşumunu Kavrar.
8

CÜMLENİN ÖGELERİ

1.Türkçenin Kurallarına Uygun Cümleler Kurar.

2.Cümlenin Temel Ögelerini Ve Özelliklerini Kavrar.

3.Cümlenin Yardımcı Ögelerini Ve Özelliklerini Kavrar.8

CÜMLE TÜRLERİ

1.İsim Ve Fiil Cümlelerini, Anlam Ve Kullanım Özelliklerine Uygun Biçimde Kullanır.8CÜMLENİN ÖGELERİ3.Cümlenin Yardımcı Ögelerini Ve Özelliklerini Kavrar.


10

5. ZARF (BELİRTEÇ)


2. Metnin Oluşumunda Zarfların İşlevlerini Örneklerle Açıklar.11-12

11-12. SINIFLARIN TÜM KONULARI


Ünite 2

Mektup, Günlük, Anı, Biyografi, Gezi Yazısı, Sohbet, Haber Yazıları, Fıkra, Deneme, Makale, Eleştiri, Röportaj, Mülakat, Söylevleri Yazım Ve Noktalama Bakımından Değerlendirir.

11-12

11-12. SINIFLARIN TÜM KONULARI

Mektup, Günlük, Anı Vs. Yazım Ve Noktalama Bakımından Değerlendirir.
9

2. PARAGRAFTA YAPI

1. Paragrafın Yapısını Belirleyen Unsurları Açıklar.

2. İyi Bir Paragrafta Bulunması Gereken Özellikleri Belirler.
9

2. PARAGRAFTA YAPI

1. Paragrafın Yapısını Belirleyen Unsurları Açıklar.

2. İyi Bir Paragrafta Bulunması Gereken Özellikleri Belirler.

3. Paragraflar Arasında Bağlantıyı Sağlayan Söz Veya Söz Gruplarını Belirler.
9

2. PARAGRAFTA YAPI

1. Paragrafın Yapısını Belirleyen Unsurları Açıklar.

2. İyi Bir Paragrafta Bulunması Gereken Özellikleri Belirler.

3. Paragraflar Arasında Bağlantıyı Sağlayan Söz Veya Söz Gruplarını Belirler.
9

2. PARAGRAFTA YAPI

1. Paragrafın Yapısını Belirleyen Unsurları Açıklar.

2. İyi Bir Paragrafta Bulunması Gereken Özellikleri Belirler.

3. Paragraflar Arasında Bağlantıyı Sağlayan Söz Veya Söz Gruplarını Belirler.10


ÜNİTE 2

7. ANLATIMIN OLUŞUMU


1. Anlatımda Bağlaşıklığın Önemini Belirler. 2. Anlatımda Bağdaşıklığın Önemini Belirler. 3. Dil Ögelerinin Dile Getirdikleri Husus Ve Durumlar Arasında Anlam Bağlantıları Ve İlişkileri Kurar. 4. Bağlam İle Anlatım Arasındaki İlişkiyi Açıklar.

11-12

TÜM ÜNİTE VE KONULAR

Anlatım Türlerini Akıcılık, Bağlaşıklık Ve Bağdaşıklık Bakımlarından Değerlendirir.10


ÜNİTE 2

7. ANLATIMIN OLUŞUMU


1. Anlatımda Bağlaşıklığın Önemini Belirler. 2. Anlatımda Bağdaşıklığın Önemini Belirler. 3. Dil Ögelerinin Dile Getirdikleri Husus Ve Durumlar Arasında Anlam Bağlantıları Ve İlişkileri Kurar. 4. Bağlam İle Anlatım Arasındaki İlişkiyi Açıklar.

11-12

TÜM ÜNİTE VE KONULAR

Anlatım Türlerini Akıcılık, Bağlaşıklık Ve Bağdaşıklık Bakımlarından Değerlendirir.9

4. PARAGRAFTA DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI

1. Paragrafta Ana Düşüncenin Bağlam İçerisinde Hangi Ögelerle Geliştirildiğini Belirler.

6. Farklı Düşünceyi Geliştirme Yollarından Yararlanarak Kısa Metinler Yazar.
9

4. PARAGRAFTA DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI

1. Paragrafta Ana Düşüncenin Bağlam İçerisinde Hangi Ögelerle Geliştirildiğini Belirler.

2. Tanımlamanın İşlevlerini Belirler.

3. Karşılaştırmanın İşlevlerini Belirler.

4. Tanık Göstermenin İşlevlerini Belirler.

5. Örneklendirmenin İşlevlerini Belirler.

6. Farklı Düşünceyi Geliştirme Yollarından Yararlanarak Kısa Metinler Yazar.
9

2. PARAGRAFTA YAPI

1. Paragrafın Yapısını Belirleyen Unsurları Açıklar.

2. İyi Bir Paragrafta Bulunması Gereken Özellikleri Belirler.

3. Paragraflar Arasında Bağlantıyı Sağlayan Söz Veya Söz Gruplarını Belirler.9

2. PARAGRAFTA YAPI

1. Paragrafın Yapısını Belirleyen Unsurları Açıklar.

2. İyi Bir Paragrafta Bulunması Gereken Özellikleri Belirler.

3. Paragraflar Arasında Bağlantıyı Sağlayan Söz Veya Söz Gruplarını Belirler.9

3. PARAGRAFTA ANLAM VE ANA DÜŞÜNCE

1. Paragrafta Anlamın Oluşumunu Açıklar.

2. Paragrafın Ana Düşüncesini Belirler.
9

3. PARAGRAFTA ANLAM VE ANA DÜŞÜNCE

2. Paragrafın Ana Düşüncesini Belirler.
9

3. PARAGRAFTA ANLAM VE ANA DÜŞÜNCE

2. Paragrafın Ana Düşüncesini Belirler.
9

3. PARAGRAFTA ANLAM VE ANA DÜŞÜNCE

1. Paragrafta Anlamın Oluşumunu Açıklar.

2. Paragrafın Ana Düşüncesini Belirler.
9

3. PARAGRAFTA ANLAM VE ANA DÜŞÜNCE

3. Paragraftaki Yardımcı Düşüncelerin Ana Düşünceyle İlişkisini Açıklar.9

3. PARAGRAFTA ANLAM VE ANA DÜŞÜNCE

3. Paragraftaki Yardımcı Düşüncelerin Ana Düşünceyle İlişkisini Açıklar.9

3. PARAGRAFTA ANLAM VE ANA DÜŞÜNCE

3. Paragraftaki Yardımcı Düşüncelerin Ana Düşünceyle İlişkisini Açıklar.9

3. PARAGRAFTA ANLAM VE ANA DÜŞÜNCE

3. Paragraftaki Yardımcı Düşüncelerin Ana Düşünceyle İlişkisini Açıklar.9

2. PARAGRAFTA YAPI

1. Paragrafın Yapısını Belirleyen Unsurları Açıklar.

2. İyi Bir Paragrafta Bulunması Gereken Özellikleri Belirler.

3. Paragraflar Arasında Bağlantıyı Sağlayan Söz Veya Söz Gruplarını Belirler.9

1. KELİMEDE ANLAM VE KAVRAM

3. Kelimelerin Anlam Oluşturmada Birbirleriyle İlişkilerini Belirler.
9

3. PARAGRAFTA ANLAM VE ANA DÜŞÜNCE

1. Paragrafta Anlamın Oluşumunu Açıklar.

3. Paragraftaki Yardımcı Düşüncelerin Ana Düşünceyle İlişkisini Açıklar.
9

3. PARAGRAFTA ANLAM VE ANA DÜŞÜNCE

1. Paragrafta Anlamın Oluşumunu Açıklar.

3. Paragraftaki Yardımcı Düşüncelerin Ana Düşünceyle İlişkisini Açıklar.
9

3. PARAGRAFTA ANLAM VE ANA DÜŞÜNCE

2. Paragrafın Ana Düşüncesini Belirler.
9

3. PARAGRAFTA ANLAM VE ANA DÜŞÜNCE

3. Paragraftaki Yardımcı Düşüncelerin Ana Düşünceyle İlişkisini Açıklar.
9

1. KELİMEDE ANLAM VE KAVRAM

3. Kelimelerin Anlam Oluşturmada Birbirleriyle İlişkilerini Belirler.

  1   2   3   4

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Sorularin sinif düzeyi, ÜNİte ve kazanim tablosu icon5. sinif sosyal biLGİler üNİte başliklari sinif hazir bulunuşluk sinavi

Sorularin sinif düzeyi, ÜNİte ve kazanim tablosu iconSaat üNİTE: 1881’den 1919’a mustafa kemal kazanım Sayısı: 4 Ders Saati: 6 Oranı:% 7

Sorularin sinif düzeyi, ÜNİte ve kazanim tablosu icon6: sinif üNİTE: 1Sosyal Bilgiler Öğreniyorum

Sorularin sinif düzeyi, ÜNİte ve kazanim tablosu iconSosyal biLGİler sinif üNİte konu çalişma kâĞidi

Sorularin sinif düzeyi, ÜNİte ve kazanim tablosu icon7. sinif sosyal biLGİler (ÜNİte 3: TÜrk tariHİnde yolculuk)

Sorularin sinif düzeyi, ÜNİte ve kazanim tablosu icon7. sinif yeni MÜfredata uygun konu özeti ÜNİte (TÜrk tariHİnde yolculuk böLÜM)

Sorularin sinif düzeyi, ÜNİte ve kazanim tablosu iconBeyanname verme ve ödeme süreler I tablosu

Sorularin sinif düzeyi, ÜNİte ve kazanim tablosu iconSÜre süRE: 6 ders saati ÜNİte üNİte adi: Bİr kahraman doğuyor ay hafta saat konu

Sorularin sinif düzeyi, ÜNİte ve kazanim tablosu iconKazanım Nesne/durum/olaya dikkatini verir

Sorularin sinif düzeyi, ÜNİte ve kazanim tablosu iconNesne/varlıkları sesine göre gruplar. Kazanım Nesne ya da varlıkların...


öykü
© 2000-2018
kişileri
o.ogren-sen.com