Ders araç-gereçlerinin tespiti, ders kitapları ve yardımcı kaynakların belirlenmesi


o.ogren-sen.com > Ekonomi > Ders
2014–2015 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI   ....................................... LİSESİ 

BİYOLOJİ DERSİ SENEBAŞI

ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ TOPLANTISI TUTANAĞIDIR.

TOPLANTI NO : 

TOPLANTI TARİHİ : ..../09/2014

TOPLANTI SAATİ : 10.00

TOPLANTI YERİ : 

TOPLANTIYA KATILANLAR : 

2014–2015 Öğretim yılı I. Dönem Biyoloji Dersi Zümre toplantısı ..../09/2014 tarihinde saat 10.00’da ........................................ tarafından yapılmış, aşağıdaki gündem maddeleri görüşülmüştür.
GÜNDEM MADDELERİ:

 1. Açılış, yoklama ve Zümre başkanının seçimi

 2. Milli Eğitim Temel Kanunu’ndan Türk Milli Eğitimin Amaçları okunması.

 3. Değişen Ortaöğretim Biyoloji Dersi (9, 10, 11 ve 12. Sınıflar) Öğretim Programının okunması, üzerinde görüşmelerin yapılması

 4. Yeni Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nin incelenmesi, Öğrenci Başarısının Değerlendirilmesi başlığına ait maddelerinin okunması.

 5. Bir önceki yıl zümre kararlarının incelenmesi ve 2014-2015 eğitim-öğretim yılının değerlendirilmesi.

 6. Atatürk inkılâp ve ilkelerinin öğretim esasları üzerinde görüşmeler yapılması.

 7. Yıllık planların hazırlanışında göz önünde bulundurulması gereken hususlar. Yeni Biyoloji Eğitim Programı ve yürürlükteki programa ait belirtilen hedef ve davranışlar, kazanımlar dikkate alınarak dersin işlenişinde uygulanacak eğitim yöntem-tekniklerin belirlenmesi. Yıllık çalışma takviminin incelenmesi ve yıllık planların hazırlanması.

 8. Ders araç-gereçlerinin tespiti, ders kitapları ve yardımcı kaynakların belirlenmesi

 9. Yazılı sayısının, ortak sınavların türünün ve tarihinin belirlenmesi. Yazılı sınavlar ve yazılı sorularının hazırlanmasında dikkat edilecek hususlar üzerinde görüşmeler yapılması.

 10. Proje - Performans konularının belirlenmesi, öğrenciye verilmesinde dikkat edilecek hususlar üzerinde görüşmeler yapılması.

 11. Öğrenci başarısının artırılması için alınması gereken tedbirlerin tespit edilmesi. Okul öğrencilerinin YGS ve LYS (Biyoloji Dersleri) başarı durumunun görüşülmesi ve başarıyı artırıcı önlemlerin belirlenip kararlaştırılması.

 12. Laboratuar kullanımının ve deney araç gereçleri kullanımının görüşülmesi.

 13. Dilek, temenniler ve kapanış.


GÜNDEM MADDELERİ GÖRÜŞÜLMESİ:

 1. Açılış yapıldı, ........................... başkanlığında yukarıda verilen gündem maddeleri ile okulumuz öğretmenler odasında toplantıya başlandı

 2. Milli Eğitim Temel Kanunu’ndan Türk Milli Eğitimin Amaçları http://mevzuat.meb.gov.tr/html/88.html adresinde de yer alan şekliyle okunmuş, belirtilen amaçlara yönelik öğrenci yetiştirilmesi gerektiği üzerinde durulmuştur.

 3. Değişen Ortaöğretim Biyoloji Dersi (9, 10, 11 ve 12. Sınıflar) Öğretim Programı http://ttkb.meb.gov.tr/dosyalar/programlar/ortaogretim/12/biyoloji_9-12.rar Talim Terbiye Kurulu internet sitesinden indirildi, üzerinde ayrıntılı incelemeler yapıldı. Hali hazırda 2013-2014 Öğretim Yılından itibaren 9’uncu sınıflardan başlamak ve kademeli olarak uygulanmak üzere 3 ders saatine çıkarılmış olması sevindirici bir gelişme olarak kabul edildi. 

 

 1. 7 Eylül 2013 tarihinde hazırlanan 28758 sayılı Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği ile bir çok yönetmelik kaldırıldı ve liseye ait yönetmelik sayısı azaltıldı. Olumlu bir adım olan bu çalışmanın desteklendiği belirtildi. İlgili yönetmeliğin Öğrenci Başarısının Değerlendirilmesi başlıklı 4. Kısmına ait maddeler okundu. Bir çok değişikliği içeren yönetmeliğe uygun çalışmaların yapılması gerektiği belirtildi. Aynı yönetmeliğin 111. maddesinde belirtilen "Zümre öğretmenler kurulu" başlığı altındaki alt başlıklar okundu ve yapılması gerekenler bu toplantı için yol haritası olarak belirlendi.

 2. Bir önceki yıl zümre kararları okundu, okul başarısı incelendi, yapılması gerekenlere dair öneriler gözden geçirildi. 
  2014-2015 eğitim-öğretim yılının değerlendirilmesinde görüldü ki:


Öğrencilerin sınav başarıları doğru bilinen yanlışlardan, yani eksik bilmekten dolayı düşük gelmektedir. Bu sebeple 2014-2015 yılında öğrencilerin ders kazanımlarını üst seviyede tutabilmek amacıyla her sınıf düzeyinde her tema-ünite sonunda küçük sınavlar düzenlenmiştir. Böylelikle bir nebze olsun derse olan ilgi artırılmış ve öğrenme seviyesinin yükseltilmesi sağlanmıştır.

Özellikle YGS sonrası 12. sınıf konuları LYS ağırlıklı olması fırsat bilinerek çıkmış sorular ağırlıklı çıkabilecek soru tiplerine benzer çalışmalar yapılmıştır. Açıkçası öğrencilerin kimisinin YGS barajını aşamaması kimisinin sözel ve TM ağırlıklı alandan sınava girmek istemeleri sebebiyle ikinci dönemde -girilen 2 adet 12. sınıf içerisinde- her sınıfta 5-6 kişilik bir grup derse ilgi göstermekte zorlanmışlardır.

Geçen yılın verileri ışığında 12. Sınıflarda ikinci dönem başarısında düşüş, 9. Sınıflar bazında ise başarıda ikinci dönemde artış olduğu gözlenmiştir.


Geçen yıl ayrıca Biyoloji dersinde öğrenci başarısının artmasına yönelik rehberlik faaliyetleri ve olumlu örneklemenin fayda vermesi bizi sevindirdi. Ayrıca yapılan küçük sınavlarla -2. dönem içerisinde 3'den az olmamak şartıyla bazı sınıflarda 4 adettir- derse ait kazanımların edinilmesi kolay olmuştur. Bu çalışmanın devamı uygun olacaktır.
Laboratuar çalışmaları mikroskop incelemeleri, bitki yetiştirme tek ve çift çenekli gösterimi, organ ve yapı modellerinin etkin kullanımı ile dersin zenginleştirilmiş olması ve öğrenci için eğlenceli bir ders ortamı sağlanması geçen yılın kazanımlarındandır.

 1. Atatürk ilke ve inkılâpları ile tarihimizde dönüm noktası olan öğrencinin milli benlik duygusunu artıran ve milletimizin ortak duygularını ifade eden günler sadece yıllık planlarda belirtildiği gün ve zamanlarla kısıtlı kalmayacak şekilde dersler içine yayılarak işlenmesi gerektiği belirtildi.

 2. Yıllık planların hazırlanırken okul bölgesi, okul türü ve öğrenci dağılımı göz önüne alınması gerektiği belirtildi. Yeni Program (9. Sınıf) ve yürürlükteki programa (10-11-12. Sınıflara) ait belirtilen hedef ve davranışlar, kazanımlara ulaşmak için, ölçme ve değerlendirme yaparken aşağıda verilen ilkelerin benimsenmesi gerektiği belirtildi.

 • Ölçme sürecini planlamak,

 • Geçerli ve güvenilir ölçme yöntemleri hazırlamak,

 • Ölçme yöntemlerini çeşitlendirmek,

 • Hatırlama yerine bilginin kullanılmasını gerektiren ölçümler kullanmak,

 • Öğrenciyi sık sık ölçmek,

 • Yalnızca sonucu değil, süreci de ölçmek,

 • Öğretimden önce, öğretim sırasında ve öğretim sonunda değerlendirme yapmak.

Biyoloji dersinin işlenişinde uygulanacak Eğitim Yöntem-Teknikler ise:

 • Kavram Haritası,

 • Anlatım,

 • Soru cevap,

 • Tartışma,

 • Gözlem,

 • Gösteri,

 • Anahtar kavram,

 • Tanılayıcı dallanmış ağaç tekniği,

 • Yapılandırılmış Grid Tekniği


Yıllık çalışma takvimi incelenmiştir. İlgili haftalara gelecek olan ders, kazanım, konu ve belirli gün haftalar yıllık plan dahilinde belirlenmiştir. Yıllık Planların okul idaresine teslimi Eylül ayının ilk ders haftasıdır.

 1. Ders araç-gereçlerinin tespiti; okulun vermiş olduğu ders kitaplarının dışında bir kitaptan konuların işlenmemesi fakat öğrencilerin değişik kitap, test ve süreli yayınları edinmesinin farklı kaynaklardan konunun irdelenmesine fayda sağlayacağı belirtildi.

 2. 28758 sayılı Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 45. maddesi gereğince işlemlerin yapılması gerektiği belirtildi.


Yazılı Sayısı ve Tarihleri:
9. Sınıflar her dönem için üç kez;

 • Birinci sınav 1. ve 2. dönemin 7. Haftası,

 • İkinci sınav 1. ve 2. dönemin 11. Haftası,

 • Ücüncü sınav 1. ve 2. dönemin 16. Haftasında yapılması uygundur.

10-11-12. Sınıflar her dönem için iki kez;

 • Birinci sınav 1. ve 2. dönemin 8. Haftası,

 • İkinci sınav 1. ve 2. dönemin 16. Haftasında yapılması uygundur.

Bu tarihler okulun diğer zümreleri ile koordine edilerek bir yahut iki hafta kadar sarkabilir, erkene alınabilir.
Üç sınavın olduğu 9. sınıflarda yazılılardan üçüncüsü ve iki yazılının olduğu 10-11-12. sınıflarda yazılılardan ikincisinin test usulünde hazırlanması, kalan yazılıların diğer usullerin kullanıldığı karma metotla uygulanması gerektiği belirtildi. 1. Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 50. maddesi "Performans çalışması, proje ve diğer çalışmalar" okunarak bu ölçme teknikleri uygulanırken dikkat edilecek hususlar belirlendi.


2014-2015 Eğitim öğretim yılı için öğrencilere düzeylerine ve ilgileri dikkate alınarak verilebilecek Proje çalışmalarının sınıf bazında dağılımı:
9. Sınıflar:

Proje;

 • Biyoloji ile ilgili elde edilen bilgilerin, tarihsel süreç içerisinde diğer bilim dallarındaki ve özellikle teknolojideki gelişmelere bağlı olarak değişimi araştırılması.

 • Hayatı tehdit eden sorunların (gıda sıkıntısı, küresel iklim değişikliği, sağlık sorunları vb.) çözümünde biyolojinin katkıları nelerdir?

 • Nükleik asitlerin yapı ve fonksiyonları temel düzeyde animasyon-simülasyonlar veya modellerle açıklanır.

 • Kök hücre kavramı ve kök hücre teknolojisinin sağlık alanında kullanımı araştırılır.

 • Hücre kültürü, doku kültürü, yapay organ ve yapay doku ile hücre teknolojileri arasında ilişkiyi araştırılması.

 • Farklı hücre örnekleri mikroskop yardımıyla ve/veya görsel örnekler (resim, vi - deo, animasyon vb.) kullanılarak incelenir ve karşılaştırması yapılır.

 • Canlı âlemleri, biyolojik ve ekonomik önemleri temelinde ele alınarak sunumun yapılması.

 • Çevre sorunları nedeniyle ortaya çıkan hastalıklar araştırılır.

 • Türkiye’nin biyolojik çeşitlilik açısından zengin olmasını sağlayan faktörleri - endemik türlerini açıklar, yorum getirir.

 • Türkiye’de yok olma tehlikesi altında bulunan canlı türleri ile endemik türlerin korunmasına yönelik yapılan çalışmaları araştırır.

 • Bölge ve ülke ekonomisi için önemli olan canlı çeşitlerini ve ülkemize özgü türlere ait gen bankalarının kurulma nedenlerini araştırır.10. Sınıflar:

Proje;

 • ATP molekülünün yapısındaki enerji hangi yollarla kullanılabilir hale gelmektedir?

 • Glikoz molekülünün oksijenli ortamda son ürüne kadar parçalanması ile ilgili araştırma ve sunum hazırlanması.

 • Glikoz molekülünün oksijensiz ortamda parçalanması ile ilgili araştırma ve sunum hazırlanması.

 • Artık malzemeler kullanarak yaprak modeli oluşturmak.

 • Fotosentez üzerine etki eden faktörlerin canlı üzerinde gösterilmesi ve sunumu

 • Kromozom ve gen klonaması

 • Yaşadığı ekosistemi tanır, örnekler toplar tanıtıcı bir sunum hazırlar. D.K. syf-171


11. Sınıflar:

Proje;

 • Tüketim ile doğal denge arasındaki ilişkinin korunması nasıl olabilir var olan durum nedir?

 • Bitki üretiminde kullanılan hormonlar ve görevleri.

 • Bitkilerde su ve mineral taşınma mekanizması, bu mekanizmayı gösteren basit bir deney.

 • Çimlenme deneyi yapılarak, çimlenmiş bir tohum üzerinde başlıca kısımlar gösterir.

 • Dormansi olayının araştırılması

 • Mendel ilkeleri örneklerle açıklanır.

 • Genetik varyasyonlar ve biyolojik çeşitlilik arasındaki ilişkiyi çaprazlama ile ispat ederek açıklar.

 • Gen teknolojileri, DNA parmak izi analizi, kök hücre gibi teknolojilerin kullanım alanları araştırır.

 • İnsan türünün dünya üzerindeki dağılımı, dağılımın tarihi geçmişi, biyolojik sebepleri.


12. Sınıflar:

Proje;

 • Vücutta besinlerin sindirimi ve emilim

 • Soluk alıp verme ile ilgili deney (akciğer) yapılır ve soluk alıp verme mekanizması açıklanır, solunumun çeşitleri açıklanır.

 • En az iki 9. sınıf şubesine solunum sistemi üzerine sigaranın zararları başlıklı 30 dk sunum yapar.

 • Kan dolaşımı üzerine sinir sisteminin etkisini araştırır, araştırmasını sınıfında sunar.

 • Kan Gruplarının Belirlenmesi etkinliği. D.K. 73.syf

 • İvan Pavlof kim? "Şartlanma" üzerine olan çalışmalarının sunar.

 • İnsan hayatına etkisi doğrudan olan, insan eliyle insana fayda sağlaması amaçlanarak yapılan, fakat zararı yararından fazla olan doğal yıkımlar hakkında sunum yapar.
 1. Biyoloji zümre öğretmenleri geçen yıl içinde kaynak ve yardımcı ders kitapları önerilmemiş olsa da özellikle yıllık planın YGS sonrası konuları 12. Sınıflarda çakışmasını fırsat bilerek LYS yönelik geçmiş yıllarda LYS'de çıkan sorular ve soru tipleri birebir çözülmüş öğrenci sınava test yönüyle de hazırlanmıştır.

Bu aşamada öğrencilere maddi külfet olmaması açısından sorular tarafımızca edinilmiş ve sınıfta çözülmüştü.

Benzer etkinliklerin yapılması, ders içi küçük sınavlar, test çözümleri ile başarıyı artıracak derse yönelik rehberlik çalışmalarına gidilecektir. 1. Laboratuar kullanıldıktan sonra temiz bırakılmasına, araç-gereçleri öğrencilerin izinsiz kullanmamalarına, laboratuar ders kullanımının özen gösterilecektir.

 2. 2014-2015 Eğitim Öğretim yılı ve nicelerinin huzurlu bir ortamda, başarılarla geçirilmesi dileğiyle toplantıya son verilmiştir.

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Ders araç-gereçlerinin tespiti, ders kitapları ve yardımcı kaynakların belirlenmesi iconDers araç-gereçlerinin tespiti, ders kitapları ve yardımcı kaynakların belirlenmesi

Ders araç-gereçlerinin tespiti, ders kitapları ve yardımcı kaynakların belirlenmesi iconDers araç-gereçlerinin tespiti, ders kitapları ve yardımcı kaynakların belirlenmesi

Ders araç-gereçlerinin tespiti, ders kitapları ve yardımcı kaynakların belirlenmesi iconDers araç-gereçlerinin tespiti, ders kitapları ve yardımcı kaynakların belirlenmesi

Ders araç-gereçlerinin tespiti, ders kitapları ve yardımcı kaynakların belirlenmesi iconDers araç-gereçlerinin tespiti, ders kitapları ve yardımcı kaynakların belirlenmesi

Ders araç-gereçlerinin tespiti, ders kitapları ve yardımcı kaynakların belirlenmesi iconDers araç ve gereçlerinin tespiti ve kullanımı

Ders araç-gereçlerinin tespiti, ders kitapları ve yardımcı kaynakların belirlenmesi iconDers Araç ve Gereçlerinin Belirlenmesi

Ders araç-gereçlerinin tespiti, ders kitapları ve yardımcı kaynakların belirlenmesi iconDers kitapları, yardımcı kaynaklar ve ders araçları konusunda görüşme ve karar alma

Ders araç-gereçlerinin tespiti, ders kitapları ve yardımcı kaynakların belirlenmesi icon6. Ders kitapları ve eğitim araçlarının yeterliliği ve ihtiyaçlarının belirlenmesi

Ders araç-gereçlerinin tespiti, ders kitapları ve yardımcı kaynakların belirlenmesi icon6. Ders kitapları ve eğitim araçlarının yeterliliği ve ihtiyaçlarının belirlenmesi

Ders araç-gereçlerinin tespiti, ders kitapları ve yardımcı kaynakların belirlenmesi iconDers kitapları ve eğitim araçlarının yeterliliği ve ihtiyaçlarının belirlenmesi


öykü
© 2000-2018
kişileri
o.ogren-sen.com