Amaç, Kapsam, Temel İlkeler, Koruyucu ve Destekleyici Tedbirler


sayfa9/34
o.ogren-sen.com > Ekonomi > Evraklar
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   34

Fotoğraf ölçekleri


Madde 54 - Düşey fotoğraf ölçekleri yapılacak harita ve ortofoto ölçeğine bağlı olarak belirlenir. Bu ölçeklerin 1/5000 olması durumunda fotoğraf ölçeği 1/16000’den, 1/2000 olması durumunda 1/10000’den, 1/1000 olması durumunda da 1/5000’den küçük olamaz. 1/500 ölçekli haritaların yapımı için de fotoğraf ölçeği 1/3500’den küçük olamaz.

 

Uçuş plânı


Madde 55 - Uçuş plânları 1/25000 ölçekli haritalar üzerinde ve/veya sayısal ortamda düzenlenir.

Uçuş çizgileri doğu-batı ya da kuzey-güney doğrultusunda ve olabildiğince paftaların orta çizgileri ile çakışacak şekilde düzenlenir. Zorunlu durumlarda uçuş çizgileri çapraz doğrultuda da olabilir. Sahillerde ve kinematik GPS uygulamalarında destek görevi yapacak, çapraz yönde ve normal kolonlara dik yönde ek kolonlar oluşturulur.

Uçuş plânlarında, yapılacak haritaların pafta sınırları, uçuş çizgileri, uçuş yükseklikleri gösterilir. Sayısal uçuş plânlarında ise fotoğraf çekimi noktalarının yaklaşık X,Y,Z koordinatları bulunur.

Topoğrafik durum nedeni ile ortaya çıkabilecek bindirme sorunları, uçuş plânının hazırlandığı altlık üzerinde denetlenerek gerekli önlemler alınır ve uçuş plânlarında düzeltmeler yapılır.

 

Hava kamerası


Madde 56 - Hava fotoğraflarının çekiminde; 1/5000 ölçekli harita yapımında odak uzaklığı yaklaşık 15 cm ve fotoğraf boyutları 23 cm x 23 cm olan geniş açılı kameralar, diğer büyük ölçekli fotoğraf çekiminde ise odak uzaklığı yaklaşık 30 cm ve fotoğraf boyutları 23 cm x 23 cm olan normal açılı kameralar kullanılır. 1/5000 ölçekli ortofoto harita üretiminde normal açılı kameralar da kullanılabilir.

Normal açılı kameralar ile fotoğraf çekiminde bu kameraların görüntü yürümesini düzeltici bir sisteminin bulunması gerekir.

Kamera mercek sisteminin ışınsal distorsiyonu fotoğrafın hiçbir yerinde 10 mikrometreyi geçmemeli, mercek ayırma gücünün ağırlıklı ortalaması da 50 çizgi çifti/mm veya daha fazla olmalıdır.

Hava kameraları, her uçuş mevsiminden önce kurum olanakları ile kontrol edilir. Ayrıca her üç yılda bir, ya da 25000 adet fotoğraf çekiminden sonra fabrika düzeyinde bakımı ve kalibrasyon ölçüleri yaptırılır.

 

Film


Madde 57 - Fotoğraf çekiminde siyah/beyaz, ya da üç katmanlı doğal renkli negatif veya pozitif filmler kullanılır. Bu filmler estar, polyester ve benzeri bazlı, kaliteli, 0.10 mm kalınlığında olmalıdır. Ayırma güçleri, yüksek kontrastlı nesnelerde 80, düşük kontrastta ise 40 çizgi çifti/mm’dir.

Fotoğraf çekiminde kullanılacak filmler son kullanma tarihini geçmemelidir.

 

Fotoğraf çekimi


Madde 58 - Uçuş görevi, nisan ilâ eylül döneminde uçuş plânına uygun olarak bulutsuz bir havada, yerel öğle zamanından yaklaşık iki saat önceki ve sonraki zaman aralığında gerçekleştirilir. Bu dönemin dışında zorunlu hâllerde, ilgili idarenin onayı alınarak fotoğraf çekimi yapılabilir. Fotoğraf çekimi arasında güneşin yükseklik açısı 30º den daha büyük olmalıdır.

Uçuşların plânlanan biçimde gerçekleştirilmesi için GPS denetimli, uçuş sisteminden de yararlanılır. Fotoğraf çekim noktalarının plânlanan durumdan olan farkları fotoğraf ölçeğinde 2 cm’yi geçmemelidir. Kamera ekseninin düşey doğrultudan sapmaları da 5 gradı geçmemelidir.

 

Fotoğrafik banyo ve baskı işleri


Madde 59 - Pozlanmış negatif filmlerin banyosu yüksek kontrast sağlayıcı uygun fotoğrafik banyo sıvıları ile yapılır. Bu banyo malzemelerinin taze olmaları gerekir. Kurutma sıcaklığı 60º C’yi geçmeyecek şekilde, nem oranına uygun olarak belirlenir.

Negatiflerden kontakt baskı yöntemi ile elde edilecek diyapozitifler için, kalınlığı 0.15-0.20 mm olan ayırma gücü yüksek, polyester veya daha iyi malzemeden yapılmış filmler kullanılır. Bunların düzgünlük hatası 12 mikrometreyi geçmemelidir. Yüksek kontrastlı olan bu malzemeler pozlama sırasında kontrast dengelemesine de olanak sağlamalıdır.

 
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   34

Benzer:

Amaç, Kapsam, Temel İlkeler, Koruyucu ve Destekleyici Tedbirler iconAmaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar ile Genel İlkeler

Amaç, Kapsam, Temel İlkeler, Koruyucu ve Destekleyici Tedbirler iconBaşlangıç Hükümleri BİRİNCİ BÖLÜm amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç

Amaç, Kapsam, Temel İlkeler, Koruyucu ve Destekleyici Tedbirler iconBİRİNCİ BÖLÜm amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Amaç, Kapsam, Temel İlkeler, Koruyucu ve Destekleyici Tedbirler iconBİRİNCİ BÖLÜm amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç

Amaç, Kapsam, Temel İlkeler, Koruyucu ve Destekleyici Tedbirler iconAmaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç, Kapsam, Temel İlkeler, Koruyucu ve Destekleyici Tedbirler iconAmaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç, Kapsam, Temel İlkeler, Koruyucu ve Destekleyici Tedbirler iconAmaç Kapsam Dayanak ve Tanımlar

Amaç, Kapsam, Temel İlkeler, Koruyucu ve Destekleyici Tedbirler iconAmaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Amaç, Kapsam, Temel İlkeler, Koruyucu ve Destekleyici Tedbirler iconBİRİNCİ BÖLÜM : amaç, kapsam ve tanimlar

Amaç, Kapsam, Temel İlkeler, Koruyucu ve Destekleyici Tedbirler iconBİRİNCİ BÖLÜm amaç, kapsam ve tanimlar


öykü
© 2000-2018
kişileri
o.ogren-sen.com