İstanbul İmes İşletme Geliştirme Merkez Müdürlüğü


sayfa30/30
o.ogren-sen.com > Ekonomi > Evraklar
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   30


VIII – Tamamlayıcı Bilgiler, Adresler, InternetAlmanya’daki yatırım imkanları hakkındaki bilgiler Almanya’nın yurtdışı temsilciliklerinin yanında bilhassa dış ticaret odaları (www.ahk.de), Almanya’daki sanayi ve ticaret odaları (www.ihk.de) ile Alman Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği’nden sağlanabilir (www.dihk.de). Avukatlara ulaşmak için ise bölge baroları veya federal baroya (www.brak.de) ya da ‚ Anwaltsuchservice’ (www.anwaltsuchservice.de) gibi avukat arama hizmetlerinden yararlanılabilir. Almanca ve İngilizce olarak Almanya ekonomisi hakkında bilgi edinmek için www.business-in-germany.com veya Federal Yabancı Yatırımlar Komisyonu’nun web sayfası olan www.invest-in-germany.com’dan yararlanılabilir.

K
EK - G
fW Mittelstandsbank'a hoş geldiniz!
KfW Bankengruppe yeteneklerini beş güçlü marka altında topladı: KfW Förderbank, KfW Mittelstandsbank, KfW IPEX-Bank, KfW Entwicklungsbank ve DEG.
KfW Mittelstandsbank çalışmalarını girişimcileri ve orta ölçekli şirketleri teşvike ayırmıştır. Bu teşvikler, bir taraftan klasik, uzun vadeli krediler ve diğer taraftan da, amaçları şirketin özsermaye temelini güçlendirmeye yönelik yenilikçi programlardır. Her iki programı da müşterilerimize, kendi bankaları üzerinden sunuyoruz. Hedefe yönelik bir danışmanlık servisi sunduğumuzu ayrıca belirmek gerekmez diye düşünüyoruz.
Orta ölçekli işletmeler Alman ekonomisinin bel kemiği sayılır. Orta ölçekli 3,3 milyon şirkete her gün yeni bir meydan okuma ile karşı karşıya kalmaktadır – bunların çoğu ise, doğru finansman hangisidir, sorusu ile bağlantılıdır. KfW Mittelstandsbank, orta ölçekli işletmelere, girişimcilere, serbest meslek sahiplerine ve yeni şirket kuruluşlarına destek sunmaktadır: Kredi vererek, teminatsız finans kaynağı (mezzanine), özsermaye sağlayarak ve danışma hizmeti vererek.
Eşlik ettiğimiz tüm yatırımlar amaca bağlıdır ve uygun koşullarda finanse edilmektedir. Klasik finansman kaynağını oluşturan uzun vadeli krediler burada merkezi bir rol oynamaktadır. Teminatsız kredilerimizle, finansman güçlüklerini ortadan kaldırmak için yardımcı olup, orta ölçekli şirketlerin ve girişimcilerin finansman yapılarını güçlendirmekteyiz. Bilanço açısından bakıldığında, “mezzanine„ sermaye, özsermaye ile yabancı sermaye arasında bir konumdadır. Genel olarak, ortakların kendi katılımlarına göre öncelikli, fakat yabancı sermayeye gore ikincil konumda olan finans kaynakları “mezzanine finansman„ olarak tanımlanır.
Sahip olduğumuz “know-how„, küçük ve orta ölçekli işletmelerin öz sermaye temellerini güçlendirme konusunda da oldukça yararlı olmaktadır. Örneğin, orta ölçekli şirketleri, risk sermayesi alma konusunda, özel programlarla desteklemekteyiz. İtici bir güç olarak, daha bugünden yarının teknolojisi için çalışan şirketleri, riziko sermayesi arama konusunda desteklemeyi bir görev kabul ediyoruz.
Bizimle şahsen görüşmek istediğiniz konular varsa, size memnuniyetle bir danışma görüşmesi için randevu verebiliriz. Bunların dışında, yuvarlak masa toplantılarına katılarak ve danışma merkezlerimizle, orta ölçekli şirketlerin çıkarlarını korumaya çalışıyoruz.
Müşterilerimizin müracaatlarını bize ulaştıran bankalarla ortak çalışıyoruz. Kredi verilecek kişilerin ekonomik ve mali durumlarını bizim için kontrol edip teminatları hazırlıyor ve KfW Mittelstandsbank'a karşı kredinin geri ödenme sorumluluğunu üstleniyorlar.
Ev bankası prensibinin„ açıklaması

KfW kredileri müşterilerin kendi hesaplarının bulunduğu bankalar üzerinden verilmektedir. KfW Mittelstandsbank tarafından sunulan kredilerden biri için karar verdiğinizde, tahmini maliyet hesabı ile müşterisi olduğunuz bir bankaya veya tasarruf kasasına başvurun. Normal olarak banklarda mevcut olan bir KfW kredisi müracaat formunu doldurduktan sonra, banka verdiğiniz bilgileri kontrol edip belgeleri KfW Mittelstandsbank'a gönderir ve müracaat kısa bir sürede işleme konur.
Vaktinde müracaat edin

Kredi müracaatı daima projeye daha henüz başlamadan önce (örn. ilk bağlayıcı sipariş, satın alma sözleşmesininimzalanması vb.) yapılmalıdır. Borç/kredi yenileme ve başlanmış bir işin sonradan

finansmanı mümkün değildir. Bu sebepten, KfW kredisi konusunu bankanızla mümkün olduğu kadar erken konuşun. Müracaat formlarını bankanızdan alabilirsiniz.
Müracaatın banka tarafından kontrol edilmesi

Banka projenizi “tek elden„ finanse eder. Çoğu durumlarda sadece KfW kredisi tek başına yeterli değildir. Böyle durumlarda bankanızdan da kredi alabilirsiniz. Bu kredi, içerisindeki KfW kredisi de dahil olmak üzere, için bir teminat verilmelidir. Bu teminatın cinsini ve miktarını bankanızla görüşebilirsiniz. Kredi verme konusunda kararı, projeyi ve kredi itibarınızı kontrol ettikten sonra, bankanız verir. Normal olarak bankanız KfW kredisinin sorumluluğunu tamamen üstlenir. Bu kontrolün sonucu olumlu ise, banka kredi müracaatını onaylar ve KfW Mittelstandsbank'a gönderir.
Müracaatın KfW Mittelstandsbank tarafından kontrolü

KfW Mittelstandsbank, tüm koşulların yerine getirilip getirilmediğini kontrol eder, bu kontrol sonrası kredi müracaatını bir iki iş günü içerisinde onaylar.
Kredi sözleşmesi

Kredi sözleşmesi sizin ve bankanız arasında yapılır. Kredi size bankanız tarafından ödenir ve sizin ödeyeceğiniz taksitler de KfW Mittelstandsbank'a yine bankanız tarafından gönderilir. Bu kredi için faiz dışında başka bir ücret (örn. işlem masrafı vb.) ödemenize gerek yoktur.
Girişimci ve Serbest Meslek Sahipleri için Teşvik Programları


  • Mikro Kredi


Almanya'da çoğu şirket işe ufaktan başlar. Bu şirketlerin çoğu önce, yan gelir kazanmak için veya işsiz

kalanlar tarafından kurulur. Finansman gereksinimi fazla olmayan hizmet sektöründeki şirketlerinin sayısı da gün geçtikçe artmaktadır. KfW Mittelstandasbank bu nedenle, özellikle bu “en küçük girişimciler„ için, müracaat ve karar verme yöntemi fazla bürokratik olmayan bir ürün geliştirdi.
Bu programda ticari ve serbest meslek sahibi (terapistler de dahil) girişimciler, bir şirket satın alınması veya kiralanması ile işleyen bir katılımın satın alınması finanse edilebilir. Başlangıçta sadece yan gelir elde etmek için uğraşılan ve ileride esas iş olarak yapılması istenen projeler de teşvik edilir. Bu teşvik iş yeri kuruluşunun ilk üç yılına yayılır. Girişimciler, KfW Mittelstandsbank tarafından verilen mikro kredi çerçevesinde 25.000 AVRO kredi alabilir ve projelerini gerçekleştirmek için özkaynak da kullanabilirler. Maksimum on işçi çalıştıran şirketler de, kuruluşlarının ilk üç yılında yapacakları yatırımlarda buprogramdan yararlanabilirler.
Bu teşvik programında yeniden bir şans deneyip, ikinci defa şirket kurmak (“İkinci Şans„) isteyenler de

teşvik alabilir. Burada, ilk kuruluşta yapılan borçların, yeni projeye yük getirmemesi şarttır.
Mikro 10

Finansmanı için en fazla 10.000 avro gereken küçük kuruluşlar için “Mikro 10„ tipi teşvik sunulmaktadır. Finansmanın ve danışmanın birbirlerine kenetlenmesini desteklemek için, bankalar girişimci danışmanları ile birlikte çalışarak, yöntemi daha da kolaylaştırmak mümkündür.
MIKRO KREDİYE BAŞVURU ŞEKLİ:

Teşvik kredisi için, doğrudan KfW Mittelstandsbank'a değil, bir tasarruf kasasına, Volks- und Raiffeisenbank'a veya özel bir bankaya müracaat edilmelidir. Müracaat formu, yatırıma başlamadan önce, bankanızda olmalıdır. KfW Mittelstandsbank bu mikro kredi için, prensipte kredi rizikosunun %80'ini taşır. Sizin ev bankanızı bu yükseklikte, rizikodan kurtarır. Başka türlü ifade etmek istenirse: Sizin bankanız kredi rizikosunun sadece %20'sini taşır ve bu da şirket yatırımlarının finansmanı tamamen kolaylaşır.

StartGeld
Serbest meslek sahibi veya firma kurucusu olmak, mutlaka altı basamaklı bir yatırım yapılması anlamına gelmez. Pratikte, gerçek mali gereksinim daha düşüktür. Bunu düşünen KfW Mittelstandsbank özellikle “küçük„ iş yeri projeleri için bir ürün geliştirdi - StartGeld.
StartGeld girişimciliğin her türlüsünü destekler. Ticari veya serbest meslek sahibi olarak bir şirket kurulması, mevcut bir şirketin kiralanması ve üstlenmesi ile işleyen bir katılımın satın alınması. Önce “ikinci bir destek„ olarak düşünülen (örn. mesleğe veya tahsile paralel olarak) ve orta vadede tüm geçiminizin sağlandığı şirket kurulumları da desteklenir. Bu proje ile teşvik edilecek girişimcinin serbest

meleğe henüz başlamamış olması ve öngördüğü proje için yeterli mesleki ve ticari yeteneklere sahip olması şarttır. StartGeld programında, 50.000 AVRO'ya kadar maddi varlıklara sermaye yatırımı ve işletme fonları “tek elden„ finanse edilir. İşletme fonlarına personel giderleri, kira, pazarlama için harcanan paralar ve siparişlerin ön finansmanı için yapılan giderler dahildir.
StartGeld için, bankalarına hiçbir teminat sunamayacak veya çok az sunabilecek durumda olan girişimciler de müracaat edebilir. Çünkü bu fonunun %80'i sorumluluktan muaf tutulur. KfW Mittelstandsbank bu kredinin rizikosunun prensipte %80'ini üstüne alır. Kalan %20 ise ev bankası tarafından taşınır. Böylece girişimcinin müracaatının kabul edilmesi kolaylaşır ve yatırımları da daha kolay finanse edilebilir. Sorumluluktan muafiyet, rizikonun paylaşılması ile ilgili olarak KfW Mittelstandsbank ile sizin bankanız arasında yapılan bir anlaşmadır. Bu, kredi alan kişileri, borçları

tamamen geri ödeme sorumluluğundan kurtarmaz.
STARTGELG İÇİN BAŞVURU ŞEKLİ:

KfW Mittelstandsbank tarafından verilen sübvansiyonlar için, yatırıma başlamadan önce, ilgili Tasarruf

Kasası, Volksbank, Raiffeisenbank veya bir özel bankaya müracaat edilmelidir. Hangi bankanın seçilmesi gerektiği, kredi için müracaat eden kişinin isteğine bağlıdır. Müracaat edilmeden önce alınan başka krediler ve borçlara teşvik verilmez.
* StartGeld kredisi, Avrupa Yatırım Fonu tarafından, bir yıldan fazla süren küçük ve orta ölçekli işletme programı çerçevesinde,desteklenir.


  • Şirket sermayesi


KfW Mittelstandsbank sizlere, girişimci, serbest meslek sahibi veya orta ölçekli şirket olarak uzun vadeli ikincil krediler sunmaktadır. İkincil durumdaki kredilerde, kredi veren kişi veya kuruluş, diğer tüm sermaye ödünç verenlerin alacaklarından sonra gelir ve bu kredi hemen hemen bir özsermaye işlevi kazanır. Bu ürün için genelde teminat istenmez. Burada sadece bir noktaya dikkat edilmelidir. Kredinin geri ödenmesi sorumluluğu, bireysel olarak, krediyi alan özel kişilere aittir. Bu krediler yabancı sermaye ile özsermayenin avantajlarını birleştirmekte ve böylece şirketin kredi itibarını yükselterek, diğer finansman olanaklarına daha kolay erişilmesini sağlar.
Her şirketin gelişme evreleri farklıdır. Şirket sermayesi de, buna bağlı olarak üç kısımdan oluşur.

1. ERP kuruluş sermayesi, iş yerini üzerine almasından en az iki yıl geçen girişimciler ve genç iş adamları için düşünüldü.

2. ERP büyüme sermayesi, kurulma tarihleri iki yıldan fazla (fakat en fazla 5 yıl) olan şirketler için verilir.

3. İş ve yatırım sermayesine ise, beş yıldan fazla bir süre pazarda bulunan şirketler müracaat edebilir.
Sorumluluktan muafiyet, rizikonun paylaşılması ile ilgili olarak KfW Mittelstandsbank ile sizin bankanız

arasında yapılan bir anlaşmadır. Çünkü şirket sermayesinin %100'ü sorumluluktan muaf tutulur*. Bu da, sizin bankanızın ikinci derecedeki bu krediden sorumlu tutulmaz ve kredi rizikosu %100 KfW Mittelstandsbank tarafından üstlenir. Verilen teminatları daha önce yetersiz bulan bankalar, çoğu zaman sadece bu koşullar altında projeye katılmayı kabul ederler. Sorumluluktan muafiyet, kredi alan kişileri, borçları tamamen geri ödeme sorumluluğundan kurtarmaz.
ŞİRKET SERMAYESİ İÇİN BAŞVURU ŞEKLİ:

KfW Mittelstandsbank tarafından verilen sübvansiyonlar için, yatırıma başlamadan önce, ilgili Tasarruf

Kasası, Volksbank, Raiffeisenbank veya bir özel bankaya müracaat edilmelidir. Hangi bankanın seçilmesi gerektiği, kredi için müracaat eden kişinin isteğine bağlıdır. Müracaat edilmeden önce alınan başka krediler ve borçlar için teşvik verilmez.
* İstisna: Madde 3 – İş ve yatırım sermayesi. Yukarıda belirtilen üçüncü maddede belirtilen, bankanızın sorululuktan muaf tutulduğu, ikincil kredilerin yanı sıra, aynı miktarda klasik bir kredi (yabancı sermaye payı) daha verilir. Bu yabancı kapital payı için normal bir banka teminatı verilmelidir. Kredinin bu kısmı için sorumluluktan muafiyet istenemez.
Şirket kredisi
Küçük ve orta ölçekli şirketler Alman ekonomisinin bel kemiği sayılırlar. Ve her gün yeni bir meydan okuma ile karşı karşıya kalırlar – bunların çoğu ise, doğru finansman hangisidir, sorusu ile bağlantılıdır. Bu sebepten KfW Mittelstandsbank şirketleri ve girişimcileri şirket kredisi ile destekler. Bu sayede şirketlere Almanya'da, sabit oranda uygun faizli ve uzun vadeli yatırım yapma olanağı sağlanır.
Şirket kredisi hem mevcut olan şirketlere hem de girişimcilere verilir. Bu teşvikten, Almanya'da bulunan yerli ve yabancı ticari işletmeler yararlanabilir. Bu şirketlerin mal sahipleri çoğunlukla özel kişiler olmalı ve grup olarak ciroları 500 milyon AVRO'yu geçmemelidir. Şirket kredisi için serbest meslek sahipleri ile serbest meslek veya ticari girişimciler de müracaat edebilir. Mevcut bir şirketin satın alınması veya işleyen bir ortaklıkta pay alması (geçimini tamamen bu yönde kazanmak için) de desteklenir. Ayrıca, kiraya vermek için ticari taşınmaz satın almak isteyen özel kişiler de bu teşvikten yararlanabilir.
KfW Mittelstandsbank tarafından şirketlere veya girişimcilere verilecek şirket kredisi 5 milyon AVRO'ya

kadar ulaşabilir. Sorumluluktan muafiyet, rizikonun paylaşılması ile ilgili olarak KfW Mittelstandsbank ile sizin bankanız arasında yapılan bir anlaşmadır. 31.03.05 tarihine kadar, ücreti ödenerek, iki milyon avro değerine kadar olan şirket kredilerinde sorumluluktan muafiyet hakkı alınabilir. Yeni eyaletlerde ve Doğu Berlin'de bu miktar %50'dir. Birleşme öncesi Batı Almanya'da buluna eyaletlerde genç şirketler ve şirket kurucuları için bu miktar %40'tır. Bu durumda kredinin rizikosu, sizin bankanız ve KfW Mittelstandsbank arasında yarı yarıya paylaşılır (yeni eyaletler ve Doğu Berlin için). Diğer eyaletlerde ise, rizikonun %40'ı KfW Mittelstandsbank'a ve %60'ı ise sizin bankanıza aittir. Sorumluluktan muafiyet, kredi alan kişileri, borçları tamamen geri ödeme sorumluluğundan kurtarmaz. Teşvik kredileri için normal banka teminatları şarttır.
Şirket kredisi ile, uzun vadeli kaynak gereksinimi olan ve sürdürülebilir bir ekonomik başarı göstermesi beklenen Almanya'daki tüm yatırımlar finanse edilebilir. örneğin:

o Arsalar ve binalar

o İnşaat projeleri

o Makine, tesis ve donanım satın alınması

o Malzeme, mal ve yedek parça depoları ve bu depoların doldurulması

o Mevcut bir şirketin devir alınması veya işleyen bir ortaklıkta pay alınması
ŞİRKET KREDİSİ İÇİN BAŞVURU ŞEKLİ:

KfW Mittelstandsbank tarafından verilen sübvansiyonlar için, yatırıma başlamadan önce, ilgili Tasarruf Kasası, Volksbank, Raiffeisenbank veya bir özel bankaya müracaat edilmelidir. Hangi bankanın seçilmesi gerektiği, kredi için müracaat eden kişinin isteğine bağlıdır. Müracaat edilmeden önce alınan başka krediler ve borçlar için teşvik verilmez.


  • ERP-Startfonds


KfW Mittelstandsbank'ın yeni ERP-Startfons programı, Ekonomi ve Çalışma Bakanlığı desteği ile, küçük teknoloji firmalarına katılım sermayesi sunmaktadır. Bu destek ile yeni ürün, işlem veya servis hizmetleri geliştirilmesine katkıda bulunuyoruz. Bu KfW yatırımının verilmesi için, başka bir katılımcının

(“leadinvestor„) bu yatırıma en az KfW Mittelstandsbank tarafından verilen miktarda katılması ve KfW payına da birlikte bakmak koşulu aranmaktadır. ERP-Start fonunun “erken dönem„ program modülünde, KfW Mittelstandsbank tarafından, teknolojik alanda çalışmak için kurulacak şirketlere 150.000 AVRO'ya kadar kaynak sağlanabilir. Bu kaynak bir şirket kurmak için gerekli tüm harcamalar için kullanılabilir. Bu işlem sırasında, müracaat sahibine, KfW Mittelstandsbank tarafından kabul edilen bir denetici yatırımcı tarafından eşlik edilmelidir. Bu yol gösterici, müracaat sahibine sektör ve yönetimle ilgili destek sağlamalıdır. KfW Mittelstandsbank bu şirkete özsermayeye benzer bir şekilde, yararlanma hakkı sermayesi ile katılmalıdır. Bunun için mal teminatı veya kişisel teminat istenmez.
ERP-Startonds ile mal varlıkları Almanya'da bulunan, 50'den az çalışanı olan ve yıllık ciroları veya bilanço toplamları en fazla on milyon avro olan, endüstri sektöründen küçük teknoloji şirketi (sermaye şirketleri) katılımları teşvik edilir. Teşvik edilecek teknoloji şirketi, müracaat tarihinden en fazla beş yıl önce kurulmuş olmalıdır. Tek bir istisna: Şirket bu programdan önce sunulan BTU, BTU erken safha veya FUTOUR programlarından destek aldıysa ve bu müracaatı da aldığı teşvikin bir devamı ise ve verilen ilk onay üzerinden beş yıl geçmediyse de, müracaat etme hakkına sahiptir.
ERP-Startfonds “Erken safha„

Bu fon için, işletmeleri Almanya'da bulunan, kuruluşunun üzerinden en fazla altı ay geçen, ve GmbH şirketi olarak kurulan, endüstri sektöründe çalışan küçük teknoloji şirketleri müracaat edebilir. Bu ortaklığın %50'den fazlası “know-how„ sahiplerinin elinde olmalı ve bu kişiler ayrıca yönetimde de bulunmalıdır. Henüz kurulmamış olan teknoloji şirketleri de müracaat edebilirler. Müracaat eden şirket,

her iki durumda da, sektörde ve yönetimde deneyimli bir denetici yatırımcı tarafından desteklenmelidir.
KATILIM MÜRACAATI NASIL YAPILIR:

Teknoloji şirketi, girişimci veya girişimci grubu, denetleyici yatırımcının görüşünü de içeren müracaatlarını, KfW Mittelstandsbank'ın basılı müracaat formlarını doldurarak, KfW Mittelstandsbank'a

vermelidir. KfW Mittelstandsbank'ın katılıma iştiraki için burada da yasal hak iddia edilemez.
KfW Mittelstandsbank teşvik programları ile ilgili ayrıntılı bilgileri (Almanca/İngilizce) aşağıdaki

adresten alabilirsiniz:
http://www.kfw-mittelstandsbank.de/DE_Home/Kredite/Die_Foerderprogramme_im_Einzelnen/index.jsp
KfW Bankengruppe

Palmengartenstraße 5–9

60325 Frankfurt am Main

Telefon 069 7431-0

Telefaks 069 7431-2944

Bilgi merkezi KfW Mittelstandsbank

Telefon 0180 1 241124 (Almanya çapında şehiriçi tarife)

Telefaks 069 7431-9500
infocenter@kfw-mittelstandsbank.de
http://www.kfw-mittelstandsbank.de


1 Almanya’nın Taraf Olduğu Uluslararası Çevresel Anlaşmalar için bakınız Ek-B


2 Bu durumun tek istisnası ise, 1996 yılında başlayan ve 2000 yılı sonuna kadar süren beş yıllık geçiş döneminde, otomobiller, ayakkabılar, deriden mamuller ve mobilyalar gibi kısıtlı sayıdaki hassas ürün için üçüncü ülkelere karşı Ortak Gümrük Tarifesi hadlerinden daha yüksek gümrük vergileri tatbik edilmesi olmuştur. 2000 yılı başında bu istisnai durum da sona ermiş ve tüm sanayi ürünleri bakımından OGT’nin uygulanmasına başlanmıştır.

3 CE işareti taşıması zorunlu ürün grupları, alçak gerilim cihazları, basit basınçlı kaplar, oyuncaklar, inşaat malzemeleri, elektromanyetik uyumluluk, makineler, kişisel koruyucu donanımlar, otomatik olmayan tartı aletleri, vücuda yerleştirilebilir aktif tıbbi cihazlar, tıbbi cihazlar, in vitro diagnostik tıbbi cihazlar, gaz yakan aletler, sıcak su kazanlarının verimlilik gerekleri, sivil kullanım için patlayıcılar, potansiyel olarak patlayıcı ortamlarda kullanılan ekipmanlar, asansörler, ev tipi elektrikli buzdolapları, dondurucular ve bunların kombinasyonları için enerji verimlilik gerekleri direktifi, basınçlı ekipmanlar, telekomünikasyon terminal cihazları ve uydu yer istasyonları, gezi amaçlı tekneler, radyo ve telekomünikasyon terminal ekipmanları olarak belirlenmiş olup, ilgili Direktifler hakkında http://www.newapproach.org/Directives/Default.asp internet adresinin ziyaret edilmesi yararlı olabilecektir.

4 Çalışma ve sosyal güvenliğe ilişkin hususlarda, T.C. Berlin Büyükelçiliği Çalışma ve Sosyal Güvenlik Müşavirliği’ne de başvurulması mümkün bulunmaktadır.

5 KfW Mittelstandsbank’a ait bir broşür EK-G’de sunulmaktadır.

6 T.C. Berlin Büyükelçiliği çalışma saatleri (yerel saat): 08:45 – 12:45, 14:30 – 18:30

1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   30

Benzer:

İstanbul İmes İşletme Geliştirme Merkez Müdürlüğü iconAnkara Elektrik Havagazı ve Otobüs İşletme Müessesesi (ego) Genel...

İstanbul İmes İşletme Geliştirme Merkez Müdürlüğü iconT. C. Merkez Bankası Banknot Matbaası Şubesince Banknot ve Kıymetli...

İstanbul İmes İşletme Geliştirme Merkez Müdürlüğü iconKocasinan Merkez Mah. Gonca Sok. No: 13 D: 8 Bahçelievler/İstanbul

İstanbul İmes İşletme Geliştirme Merkez Müdürlüğü iconAraştırma ve Geliştirme (ar-ge): Araştırma ve geliştirme, kültür,...

İstanbul İmes İşletme Geliştirme Merkez Müdürlüğü icon1 İdarenin; a Adı: T. C. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Raylı Sistem...

İstanbul İmes İşletme Geliştirme Merkez Müdürlüğü icon2016 su üSTÜ deniz turiZMİ araci iŞletme belgesi

İstanbul İmes İşletme Geliştirme Merkez Müdürlüğü iconYurt Dışında Ofis-Mağaza Açma, İşletme ve Marka Tanıtım

İstanbul İmes İşletme Geliştirme Merkez Müdürlüğü iconAraştırma Geliştirme

İstanbul İmes İşletme Geliştirme Merkez Müdürlüğü iconAraştırma ve Geliştirme (Ar-Ge)

İstanbul İmes İşletme Geliştirme Merkez Müdürlüğü iconVakif küLTÜr varliği taşinmazin restorasyon karşiliği ve iŞletme...


öykü
© 2000-2018
kişileri
o.ogren-sen.com