SAĞlik kurumlari iŞletmeciLİĞİ


sayfa1/21
o.ogren-sen.com > Ekonomi > Evraklar
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

T.C.

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

İŞLETME ANABİLİM DALI

SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ
SAĞLIK TEKNİKERLERİNDE PSİKOLOJİK YILDIRMA (MOBBİNG) VE TÜKENMİŞLİK SENDROMU MARUZİYETLERİNİN BİR SAĞLIK KURUMUNDAKİ DURUM ANALİZİ

AHMET ARSLAN

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJESİ

DANIŞMAN

DOÇ.DR. RİFAT İRAZ

KONYA 2010

ÖZETSağlık Teknikerlerinde Psikolojik Yıldırma (Mobbing) Ve Tükenmişlik Sendromu Maruziyetlerinin Bir Sağlık Kurumundaki Durum Analizi
Ahmet ARSLAN

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

İşletme Anabilim Dalı Sağlık Kurumları İşletmeciliği

Bu çalışma ile Sağlık teknikerlerinin bir sağlık kurumunda psikolojik yıldırma (mobbing) davranışlarına ve tükenmişlik sendromuna maruz kalmalarının varlığı, düzeyi ve etkilerinin demografik değişkenler karşısında değişim gösterip göstermediğini saptamak ve mevcut durumlarının incelenmesi amaçlanmıştır. Ayrıca bu araştırmanın bulguları ile bir sağlık kurumunda çalışan sağlık teknikerlerinin yıldırma davranışlarına maruz kalma ve tükenme düzeyleri saptanarak bu konuda yapılabilecek çalışma ve gelişmelere veri sağlayabilmek ve örgütsel iklimin geliştirilmesine olanak sağlayabilmek ve yıldırma davranışları ile tükenmişlik arasında bir bağ kurulmaya çalışılmıştır. Buna göre bir sağlık kurumunda gerçekleştirilen bu çalışmada 122 sağlık teknikeri sosyodemografik veri formu ile beraber Psikolojik yıldırma ve tükenmişlik ölçeklerini cevaplamıştır. Elde edilen veriler SPSS 17.0 İstatistik paket programına aktarılmış analiz ve değerlendirmeler yapılmıştır.

İş stresi ve çalışan ruh sağlığının bozulmasında etiyolojik yeri olduğu bilinen psikolojik tacizi ve tükenme varlığını araştırdığımız 76 kadın 46 erkek sağlık teknikerinde; psikolojik yıldırmaya maruz kalanlar %21 oranında olduğu saptanmıştır. Kadın veya erkek olmanın yıldırmaya uğramak bakımından bir farkı olmadığı gözlenmiştir. Kadınların erkeklere oranla daha fazla tükenmişlik yaşadıkları saptanmıştır. Yıldırma Davranışları ile Tükenmişliğin Duygusal Tükenme, Duyarsızlaşma, Kişisel Başarı ve Toplam Tükenme puanları arasında pozitif ilişki olduğu gözlenmiş ve bu bağlamda Yıldırma Davranışları ile Tükenme arasında ilişki kurulmasının doğru olduğu saptanmıştır.

Araştırmamızda Duygusal Tükenme varlığı, Kişisel Başarı azlığı, Toplamda tükenme varlığı ve psikolojik yıldırma davranışlarından dolayı %42,6 lık kesim tekrar aynı mesleği seçmek istemedikleri gözlenmiştir. Kişilerin duygusal yönden tükenmeleri, toplamda tükenme hissetmeleri ve psikolojik yıldırma davranışlarından dolayı %18,9 luk kesim çalıştığı kurumundan ayrılmayı düşünmektedir. Kişilerin duygusal yönden tükenmeleri, toplamda tükenme hissetmeleri ve kişisel başarı azlığı sebebiyle %13,1 lik kesim çalıştığı birimi değiştirmeyi düşünmektedir.

Her örgütte ve her sektörde yaşanabilen sınırı olmayan yıldırma davranışları ve tükenme bireysel, örgütsel ve toplumsal sonuçlar doğurmaktadır. Önem verilmesi gereken konu, örgütsel ve bireysel düzeyde farkındalık oluşturulması ve örgütsel önlemler alınarak uygulanmalıdır. Çalışanın yıldırma davranışları sonucu hissettiği yalnızlık, tükenmişlik, işten soğumaya, üzüntü duyulmasına, iş tatminsizliğine, görev değişikliği istemesine ve yargıya başvurmasına neden olmakta bireyin iş verimliliği azalmaktadır.

Anahtar kelimeler: Mobbing, psikolojik yıldırma, tükenmişlik, burnout syndrome, sağlık teknikeri.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

SAĞlik kurumlari iŞletmeciLİĞİ iconSağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : 23642684 Konu : Sağlık Raporlarının Düzenlenmesi Hk

SAĞlik kurumlari iŞletmeciLİĞİ iconSosyal güvenlik kurumu özel sağlik hizmeti sunucularindan sağlik hizmeti satin alim sözleşmesi

SAĞlik kurumlari iŞletmeciLİĞİ icon*Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu, Şırnak Üniversitesi, Şırnak

SAĞlik kurumlari iŞletmeciLİĞİ iconMİLLÎ EĞİTİm bakanliği ortaöĞretim kurumlari yönetmeliĞİ

SAĞlik kurumlari iŞletmeciLİĞİ iconMİLLİ EĞİTİm bakanliğI İLKÖĞretim kurumlari yönetmeliĞİ

SAĞlik kurumlari iŞletmeciLİĞİ iconMİLLÎ EĞİTİm bakanliği ortaöĞretim kurumlari yönetmeliĞİ

SAĞlik kurumlari iŞletmeciLİĞİ iconMİLLÎ EĞİTİm bakanliğI İLKÖĞretim ve orta öĞretim kurumlari sosyal etkiNLİkler yönetmeliĞİ

SAĞlik kurumlari iŞletmeciLİĞİ iconEĞİTİm teknolojileri genel müDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim...

SAĞlik kurumlari iŞletmeciLİĞİ iconYÜkseköĞretiM Üst kuruluşlari ile yükseköĞretim kurumlari personeli...

SAĞlik kurumlari iŞletmeciLİĞİ iconKuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi’nin 26 Mart, 2007...


öykü
© 2000-2018
kişileri
o.ogren-sen.com