Afet, Arapça kökenli olup, “büyük felaket, bela, yıkım” olarak sözlükte yer almaktadır. Afetin İngilizce karşılığı olan “disaster” kelimesi ise


sayfa1/4
o.ogren-sen.com > Kimya > Evraklar
  1   2   3   4

 1. ÜNİTE

Afet: Afet, Arapça kökenli olup, “büyük felaket, bela, yıkım” olarak sözlükte yer almaktadır. Afetin İngilizce karşılığı olan “disaster” kelimesi ise; “dis”(istenmeyen) ve “astro” (yıldızlar) kelimelerinden oluşmaktadır. O dönemlerde insanların, belalara ve musibetlere kötü yıldızların neden olduğunu düşünmeleri sebebiyle böyle bir kelime kullanılmıştı.

AFET NEDİR?

İnsanlar için var olan sistemin normal şekilde işleyemediği, fiziksel normal yaşamı ve insan faaliyetlerini durdurarak veya kesintiye uğratarak toplulukları etkileyen, ekonomik ve sosyal kayıplar meydana getiren, hizmet sistemlerinin kilitlendiği, kaynakların yetersiz kaldığı, doğal, teknolojik ve insan kökenli olaylara afet denir.

Afet durumunda maddi ve manevi kayıplar yaşanır. İlk 72 saat, müdahalenin en önemli olduğu zamanlardır.

Tehlike: Can ve mal kayıplarına neden olmak ile birlikte sosyo ekonomik düzen ve etkinliklere zarar verme potansiyeli olan her şeydir.

Tehlike yaşam kaybını ya da mallara veya çevreye gelecek zararı tetikleyici fiziksel bir olaydır. Tehlikenin şiddeti, süre, mevsim ve hız gibi etkenlere bağlıdır. Tehlikeler, kırılgan toplumlarda afete dönüşür.

ACİL DURUM NEDİR?

Normal zamanlarda sorunsuz işleyen bir müdahale sistemimiz vardır. Olumsuz etkilerini en aza indirmek için acil önlemler alınmasını gerektiren beklenmedik ve ani gelişen olaylara acil durum denir.

AFET VE ACİL DURUMLAR ARASINDAKİ FARKLAR

Trafik kazası ya da ev yangını gibi olaylar, acil durumlara örnektir. Bu gibi durumlarda polis, itfaiye, ambulans gibi halk için çalışan personel yardıma gelir. Şehrin büyük bir kısmını etkileyen ve mevcut kaynakların müdahaleye yetersiz kaldığı durumlar ise afet olarak nitelendirilir.

Afetler: Doğal Afetler, İnsan Kaynaklı Afetler ve Teknolojik Afetler olmak üzere üç çeşittir.


 1. Doğal afetler: Belirli bir süreç içerisinde ve aniden meydana gelen tabiat olaylarıdır. Doğal afetler bölgesel olarak farklılık göstermektedir. Örneğin Amerika’da doğal afetler genellikle hortumlar ve kasırgalarken Japonya’da deprem, Maldiv Adaları’nda tsunami olarak karşımıza çıkar.


NOT : Depremin büyüklük ve şiddet değerlerinin sayısal ifadesi farklıdır. Büyüklük küsuratlı olarak ve Latin rakamları ile ifade edilirken, Şiddet Romen rakamı ile ifade edilir. Büyüklük sayısal değerdir. Richter ölçeği olarak adlandırılır. SİSMOGRAF denilen bir aletle ölçülür

Şiddet: Depremin yapılar ve inşalar üzerindeki etkilerine Şiddet adı verilir. Mercalli Skalası denilen bir ölçeklendirme sistemi vardır. En büyük hasar “XII”
NOT : İnsan kaynaklı afetlere dünyanın her yerinde rastlanabileceği gibi etkileri de beklenmedik büyüklükte olabilir. Önlem alınmışlık düzeyine göre afetin de büyüklüğü değişir.


 1. İnsan Kaynaklı Afetler: İnsan eliyle oluşan ve hayatın akışını bozacak ölçüde sonuçlar doğuran afetlerdir. Örneğin hava kirliliği ozon tabakasının delinmesi, asit yağmurları, nükleer, biyolojik ve kimyasal kazalar, terör saldırıları, göçler vb.
 1. Teknolojik Afetler: Doğal afetler veya teknik arızalar sonucu oluşan ve hayatın akışını bozacak ölçüde sonuçlar doğuran olaylara insan kaynaklı afet denir. Örneğin maden kazaları, sanayi kazaları, ulaşım kazaları, biyolojik, nükleer, kimyasal silahlar ve kazalar vb.


NOT : Ülkemizde sel, çığ gibi doğal afet çeşitleri de görülse de en çok akla gelen afet çeşidi depremdir. Depremler büyüklük ve şiddet olmak üzere iki başlık altında ölçeklendirilir.
Hızlı Müdahale Sistemleri : Kuvvetli yer hareketi ölçen cihazların belirli bölgelere yerleştirilerek, parametreleri çok çeşitli olan zarar görebilirlik oranlarına göre hesaplanarak risk haritalarından da faydalanarak deprem sonrasında en kısa sürede en çok hasar gören alanları saptamayı sağlayan sistemler “Hızlı Müdahale Sistemleri”dir.

Erken Uyarı Sistemleri : Ancak deprem başladığı andan birincil deprem dalgalarını hissederek ve daha tehlikeli olan ikincil deprem dalgalarının sarsacağı uzak bir noktanın birkaç saniye önceden uyarılmasını sağlayan sistemler “Erken Uyarı Sistemleri”dir.
ÖZET
İnsanlar için var olan sistemin normal şekilde işleyemediği, fiziksel normal yaşamı ve insan faaliyetlerini durdurarak veya kesintiye uğratarak toplulukları etkileyen, ekonomik ve sosyal kayıplar meydana getiren, hizmet sistemlerinin kilitlendiği, kaynakların yetersiz kaldığı, doğal, teknolojik ve insan kökenli olaylara afet denir. Afetler çeşitlerine göre ayrılır ve isimlendirilir.Nüfusu 10 milyondan yüksek olan metropoller arasında deprem riski olan şehir sayısı çok fazla değildir. Bunların arasından en önemlileri Tokyo, San Francisco ve İstanbul sayılabilir.
DEĞERLENDİRME SORULARI

1. İnsanlar için var olan sistemin normal şekilde işleyemediği, fiziksel normal yaşamı ve insan faaliyetlerini durdurarak veya kesintiye uğratarak toplulukları etkileyen, ekonomik ve sosyal kayıplar meydana getiren, hizmet sistemlerinin kilitlendiği, kaynakların yetersiz kaldığı, doğal, teknolojik ve insan kökenli olaylara ne denmektedir?

a) Tehlike

b) Acil Durum

c) Afet

d) Risk

e) Kaza
2. Erozyon, tabiatın normal süreci içinde meydana geliyorsa nasıl adlandırılmaktadır?

a) Hızlandırılmış Erozyon

b) Deprem

c) Doğal Afet

d) Normal Erozyon

e) Sel
3. Büyüklük kavramı denildiği zaman aletsel büyüklük anlaşılmalıdır. Yani depremin derinliği frekans şiddeti gibi kavramlar sayesinde oluşturan sayısal değerdir. Bu sayısal değerler ölçek olarak nasıl adlandırılır?

a) Richter

b) İnç

c) Metre

d) Candela

e) Kilometre
4. Aşağıdakilerden hangisi Doğal Afet değildir?

a) Deprem

b) Sel

c) Yoğun Kar Yağışı

d) Paranın değer kaybetmesi

e) Heyalan
5. Kuvvetli yer hareketi ölçen cihazların belirli bölgelere yerleştirilerek, parametreleri çok çeşitli olan zarar görebilirlik oranlarına göre hesaplanarak risk haritalarından da faydalanarak deprem sonrasında en kısa sürede en çok hasar gören alanları saptamayı sağlayan sistemler ne tür sistemlerdir?

a) Acil Müdale Sistemi

b) Acil Durum Planı

c) Hızlı Mücadele Sistemleri

d) Yavaş Müdahele Sistemleri

e) Müdahale Sistemleri
6. Büyüklük kavramı denildiği zaman aletsel büyüklük anlaşılmalıdır. Yani depremin derinliği frekans şiddeti gibi kavramlar sayesinde oluşturan sayısal değerdir. Richter ölçeği olarak adlandırılır. Ülkemizde en yetkin kurum neresidir?

a) Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi

b) Atom Enerji Kurumu

c) Türk Standartlar Enstitüsü

d) Çalışma Bakanlığı

e) Valilikler
7. Can ve mal kayıplarına neden olmak ile birlikte sosyo-ekonomik düzen ve etkinliklere zarar verme potansiyele ne denmektedir?

a) Tehlike

b) Risk

c) Olay

d) Doğal Afet

e) Olay
8. Erozyon, tabiatın normal süreci içinde meydana geliyorsa normal erozyon; insanın tabiattaki toprak, su ve bitki arasındaki dengeyi bozucu nitelikteki müdahaleleri sonucu meydana geliyorsa nasıl bir erozyondur?

a) Normal Erozyon

b) Hızlandırılmış erozyon

c) Olası Sonuç

d) Deprem

e) Heyalan

9. Doğal afetler veya teknik arızalar sonucu oluşan ve hayatın akışını bozacak ölçüde sonuçlar doğuran olaylara ne denir.

a) İnsan kaynaklı afet

b) Doğal Afet

c) Büyük Erzoyon

d) Deprem

e) Zarar
10. Büyüklük kavramı denildiği zaman aletsel büyüklük anlaşılmalıdır. Yani depremin derinliği frekans şiddeti gibi kavramlar sayesinde oluşturan sayısal değerdir. Richter ölçeği olarak adlandırılır. Büyüklük değerleri denilen bir aletle ölçülür. Bu aletin adı nedir?

a) Barometre

b) Dozimetre

c) Sismograf

d) Richtermetre

e) Monografi

Cevap Anahtarı

1.C, 2.D, 3.A, 4.D, 5.C, 6.A, 7.A, 8.B, 9.A, 10.C 1. ÜNİTE

NOT : Saha koordinasyonu kavramıyla modern afet yönetiminin her evresinde karşılaşmak doğal bir sonuçtur çünkü afetlerde saha, afetin olduğu ve veya olması muhtemel yerdir ve zarar azaltma, hazırlık, müdahale son olarak da iyileştirme aşamalarında afete ilişkin tüm çalışmalarda karşımıza çıkar. Afetlere yardım ile ilgili Bu alanda ilk deneyimin 1988 Ermenistan depreminde yaşandığı bilinmektedir.

NOT : Afet olduktan sonra Kargaşaya mahal vermemek için uluslararası iletişimde ilk kullanılanlardan biri VOSOCC’dur. (Sanal Saha Operasyonları Koordinasyon Merkezi)

 • ilk gelen ekip RDC’yi ( Varış Ayrılış merkezi) oluşturur

 • afet ülkesi afet yönetim koordinasyon merkezi ile (LEMA)

 • UNDAC Birleşmiş Milletler Afet Değerlendirme Ve Koordinasyonu görevi afeti koordine etmektir.

 • INSARAG( Uluslararası Arama Kurtarma Danışma Grubu) teknikleri geliştirme 128 kriter

TÜRKİYE’DEKİ SAHA KOORDİNASYON SİSTEMİ

 • Günümüzde 29.05.2009 tarihinde çıkarılan 5902 sayılı yasa ile afetlerde ayrı ayrı görevleri bulunan üç genel müdürlük kapatılarak Başbakanlık Afet Ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) kurulmuştur. Böylelikle afet ve acil durumların tek elden yürütülmesi ve kargaşanın ortadan kaldırılması hedeflenmiştir.

 • Ekipler olay yerinde standart insan ve malzeme kaynağı, eğitim düzeyleri göz önünde bulundurularak niteliklerine göre hafif orta ağır kategorilerine ayrıştırılarak akredite edilir.

 • Müdahale ve saha koordinasyonunun ideal bir şekilde yapılabilmesi için yapılan Bu planlamayla; Afet ve acil durum hizmetlerinin düzenlenmesinden, koordinasyonundan, denetlenmesinden ve eğitiminden AFAD sorumludur.

AFET SEVİYE ETKİ DERECELENDİRMESİ

 • 1. Seviyede; Yerel imkânlar yeterlidir.

 • 2. Seviyede; Destek illerin takviyesine ihtiyaç vardır.

 • 3. Seviyede; Ulusal desteğe ihtiyaç vardır.

 • 4. Seviyede; Uluslararası desteğe ihtiyaç vardır.
 • Bakanlık, kurum ve kuruluşlarda planın hazırlanmasından ve uygulanmasından; üst yönetici, özel sektörde ise sahibi veya yetkili temsil organları görevli ve sorumludur.
 • UAMP (ulusal afet müdahale planı) kapsamında hizmet grupları ile il afet ve acil durum yönetim merkezleri hazırlıklarını ve olay bölgesi çalışmalarını denetler.


ÖZET
•Saha çalışmalarının en yoğun ve fazla sayıda personelle karşımıza çıktığı evre müdahale evresidir. Müdahale evresinde yapılan çalışmalar yaşam alanlarının yanı sıra canlı yaşamını direkt ilgilendirdiğinden ayrıca hassasiyet taşır.

•Afeti yaşayan veya yaşama riski fazla olan ülkeler de kendilerine göre müdahale sistemleri ve koordinasyon unsurları geliştirmişlerdir. Bu afetleri yaşayan ve onlara yardıma gelen ekiplerin her seferinde elde ettikleri deneyimler sonucunda bu ekip temsilcileri bir araya gelerek deneyimlerini paylaşmışlar olayları ve yaklaşım biçimlerini, teknikleri malzemeleri tartışmışlar ve standart sayılabilecek sonuçlara ulaşmışlardır.

•Eğer afeti yaşayan ülke yardım çağrısı bildiriminde bulunursa, yardıma hazır olduğunu söyleyen ülkeler harekete geçerek afet ülkesine intikale geçerler. Kargaşaya mahal vermemek için yukarıda bahsedilen yapılardan ilk kullanılanlardan biri VOSOCC’dur.

•Günümüzde 29.05.2009 tarihinde çıkarılan 5902 sayılı yasa ile afetlerde ayrı ayrı görevleri bulunan üç genel müdürlük ki bunlar İçişleri Bakanlığı Bünyesindeki Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, Başbakanlığa bağlı Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü ve Bayındırlık Bakanlığına Bağlı Afet İşleri Genel Müdürlüğüdür ki; bunlar kapatılarak Başbakanlık Afet Ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı kurulmuştur.

•Sonuç olarak bir an önce sistemin tüm unsurlarıyla uluslararası koordinasyon prosedürlerine paralel olarak kurgulanması ve temel ilkelerinin benimsetilmesi için eğitim çalışmalarına hız verilmesi gerekmektedir.

DEĞERLENDİRME SORULARI

1. AFAD Başkanlığı nereye bağlı olarak yapılanmıştır?

a) Başbakanlık

b) Dışişleri Bakanlığı

c) İçişleri Bakanlığı

d) Maliye Bakanlığı

e) Hiçbiri
2. Hangisi AFAD Teşkilat şeması içinde Yer Alan Daire Başkanlıkları arasında değildir?

a) Planlama ve Zarar Azaltma Dairesi Başkanlığı

b) Deprem Dairesi Başkanlığı

c) İyileştirme Dairesi Başkanlığı

d) Müdahale Dairesi Başkanlığı

e) Birleşmiş Milletlerle İlişkiler Dairesi Başkanlığı
3. Afetlerde kaç seviye ve etki derecesi belirlenmiştir?

a) 2

b) 3

c) 4

d) 5

e) Hiçbiri

4. Afetlerde hangi seviye ve etki derecesinde uluslararası desteğe ihtiyaç duyulduğu öngörülmektedir?

a) 1

b) 2

c) 3

d) 4

e) Hepsi
5. Ülkemizde meydana gelen afetin seviye ve derecelendirmesini hangi kurum yapar?

a) AFAD

b) İçişleri Bakanlığı

c) Duruma göre hepsi

d) Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulu

e) Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu
6. Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulunun Başkanlığını kim yürütür?

a) AFAD Başkanı

b) Başbakan veya görevlendireceği Başbakan Yardımcısı

c) İçişleri Bakanı

d) Başbakanlık Müsteşarı

e) Hiçbiri
7. Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu başkanlığını kim yürütür?

a) AFAD Başkanı

b) Başbakan veya görevlendireceği Başbakan Yardımcısı

c) İçişleri Bakanı

d) Başbakanlık Müsteşarı

e) Hiçbiri
8. Afet Acil Durum Başkanlığı hangi sayılı kanunla kurulmuştur?

a) 5209

b) 7126

c) 586 sayılı kanun hükmünde kararname

d) 657

e) Hiçbiri
9. Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulu yılda en az kaç kez toplanır?

a) 1

b) 4

c) Gerek olmadıkça toplanması öngörülmez.

d) Ayda en az 1 kez

e) Hiçbiri
10. Birleşmiş Milletler saha organizasyonu içinde “Varış Ayrılış Merkezi” kavramının karşılığı kısaltma olarak aşağıdakilerden hangisidir?

a) OSOCC

b) OCHA

c) UNDAC

d) RDC

e) LEMA

Cevap Anahtarı

1.A, 2.E, 3.C, 4.D, 5.A, 6.B, 7.D, 8.E, 9.E, 10.D


 1. ÜNİTE

 • Sivil savunma: düşman saldırılarına, tabii afetlere, sabotajlar ve büyük yangınlara karşı halkın can ve mal kaybının en az seviyeye indirilmesi, hayati öneme sahip her türlü resmî ve özel tesis ve teşekküllerin korunması ve faaliyetlerinin devamı için acil tamir ve ıslahı, korunma gayretlerinin sivil halk tarafından azami surette desteklenmesi ve afet sonrası maneviyatının muhafazası maksadıyla alınacak her türlü silahsız koruyucu ve kurtarıcı önlem ve faaliyetleri içermektedir

 • Sivil Savunma-Sivil Korunma Fark :Sivil savunma ve sivil korunma terimlerinin arasındaki fark sivil savunmanın genellikle otoriter bir yapıda olmasına karşın sivil korunmanın iş birliği ve bilgi paylaşımını içermesiyle açıklanmaktadır.

 • Sivil korunma terimine alternatif olarak Amerika Birleşik Devletleri’nde “Acil Duruma Hazır Bulunma” ifadesi de kullanılmaktadır.
  1   2   3   4

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Afet, Arapça kökenli olup, “büyük felaket, bela, yıkım” olarak sözlükte yer almaktadır. Afetin İngilizce karşılığı olan “disaster” kelimesi ise iconOkulumuzda Arapça, Almanca ve İngilizce’nin daha verimli ve etkin...

Afet, Arapça kökenli olup, “büyük felaket, bela, yıkım” olarak sözlükte yer almaktadır. Afetin İngilizce karşılığı olan “disaster” kelimesi ise iconGuidelines for Grant Applicants” başlıklı İngilizce belgenin gayri...

Afet, Arapça kökenli olup, “büyük felaket, bela, yıkım” olarak sözlükte yer almaktadır. Afetin İngilizce karşılığı olan “disaster” kelimesi ise icon25. 04. 2013 tarihinde kabul edilen 6462 Sayılı Kanun ile ‘’özürlülük...

Afet, Arapça kökenli olup, “büyük felaket, bela, yıkım” olarak sözlükte yer almaktadır. Afetin İngilizce karşılığı olan “disaster” kelimesi ise iconZor soru. Karakter olarak, birey olarak evet yer altındayım

Afet, Arapça kökenli olup, “büyük felaket, bela, yıkım” olarak sözlükte yer almaktadır. Afetin İngilizce karşılığı olan “disaster” kelimesi ise iconTo be fiili Ingilizce de istisna bir fiildir. Cümle içerisinde kullanılırken...

Afet, Arapça kökenli olup, “büyük felaket, bela, yıkım” olarak sözlükte yer almaktadır. Afetin İngilizce karşılığı olan “disaster” kelimesi ise iconBir süreç olarak, farklı ulusal devletlere ait ekonomik birimler...

Afet, Arapça kökenli olup, “büyük felaket, bela, yıkım” olarak sözlükte yer almaktadır. Afetin İngilizce karşılığı olan “disaster” kelimesi ise iconİstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) açıkladığı “Türkiye’nin 500 Büyük...

Afet, Arapça kökenli olup, “büyük felaket, bela, yıkım” olarak sözlükte yer almaktadır. Afetin İngilizce karşılığı olan “disaster” kelimesi ise iconYeryüzünün büyük bir bölümünü çayır ve mera alanları oluşturmaktadır....

Afet, Arapça kökenli olup, “büyük felaket, bela, yıkım” olarak sözlükte yer almaktadır. Afetin İngilizce karşılığı olan “disaster” kelimesi ise iconTarih; geçmişteki insan topluluklarının yaşayışlarını, birbirleriyle...

Afet, Arapça kökenli olup, “büyük felaket, bela, yıkım” olarak sözlükte yer almaktadır. Afetin İngilizce karşılığı olan “disaster” kelimesi ise iconBir sistemin başlangıç verilerindeki ufak değişikliklerinin, büyük...


öykü
© 2000-2018
kişileri
o.ogren-sen.com