Uluslararası Bakalorya Diploma Programı (ibdp), 1968 yılında kurulup uluslararası eğitim alanında öncülük yapan, Uluslararası Bakalorya Organizasyonu (ibo)


sayfa2/4
o.ogren-sen.com > Kimya > Programı
1   2   3   4

Uluslararası BakaloryaÖte yandan, lisede gerçek eğitiminin önemine inanan bazı köklü eğitim kurumları eskiden olduğu gibi müfredatlarını bir taviz vermeden devam ettirmişlerdir. Ancak, bu liselerin öğrencileri ÖSS’de yüksek başarı elde edememişlerdir. Bu durumu velilere ve liselerini seçmeyi düşünen yeni öğrencilere açıklamakta zorlanmışlardır. Çok sınırlı sayıda lise ise eğitim standartlarını daha da yükseltebilmek ve uluslararası standartlara uyum sağlamak için Uluslararası Bakalorya sistemine dahil olmuşlardır. Bu şekilde diplomanın yurt dışında eğitim görmek isteyen öğrenciler için bir avantaj olduğu açıktır. Ancak, bu dereceyi veren liseler bunun sadece yurt dışına gitmek isteyenler için değil iyi bir eğitim almak isteyenler için de bir gereklilik olduğunu düşünmekte ve başarılı öğrencilerini bu yöne yöneltmektedirler.

Uluslarası Bakalorya mezunu öğrencilerin Üniversitemizde göstermiş oldukları başarı incelenerek istatistiki bilgiler çıkarılmıştır. Bilkent Üniversitesini ÖSS sınavı ile veya özel yetenek sınavı ile kazanan öğrenciler bulunarak bu öğrencilerin akademik başarıları diğer öğrencilerle karşılaştırılmıştır. Bu öğrencilerin aşağıda özetlendiği gibi yüksek bir başarı gösterdikleri tesbit edilmiştir.
TED Mezunu ve UB diplomasına sahip 2002 yılı girişli 11 öğrencinin üniversitemizdeki başarı durumu incelenmiştir. Bu öğrencilerin üçü Elektrik-Elektronik Mühendisliği, ikisi Endüstri Mühendisliği, diğerleri de İktisat, İşletme, Uluslararası İlişkiler, Hukuk, İletişim ve Tasarım ve Fizik Bölümlerinde eğitim görmektedirler. Öğrencilerin genel GPA'leri 4.00 üzerinden 2.95 ile 3.96 arasında değişmekte olup hepsinin ortalaması 3.63'tür. Aynı bölümlerde okuyan bütün öğrencilerin ortalaması ise 2.38'dir. Yani, UB diplomasına sahip TED mezunları Üniversitemizde çok yüksek bir başarı göstermektedirler. ÖSS'de kendilerinden daha yüksek puan alan birçok öğrencinin önüne geçmişlerdir. Bu öğrencilerin büyük bir kısmı burssuz olarak girdikleri programlarda Başarı Bursu almayı hak etmiş durumdadırlar.
UB diplomasına sahip ve başka liselerin mezunu öğrencilerin durumu da aynı paraleldedir.


Bilkent Üniversitesinin UB mezunlarına yaklaşımıBaşarıları bu şekilde belgelenen öğrencilerin üniversite sınavına hiç girmeden üniversitelere girmeleri pekala düşünülebilir. Ancak bugünkü mevzuatla böyle sınavsız giriş mümkün değildir. Öte yandan, UB sınavlarına hazırlanan öğrenciler ÖSS sınavına hazırlanmak için diğer öğrencilere kıyasla daha az zaman bulabilmekte ve ÖSS sınavında en yüksek puanları alamamakta ve belki de istedikleri bölümlere girememektedirler.
ÖSS sınavındaki bu göreceli başarısızlıklarını telafi etmek üzere Bilkent Üniversitesi UB öğrencilerine 2003 yılından itibaren yatay geçiş kolaylığı sağlamış bulunmaktadır. UB mezunu öğrenciler Bilkent Üniversitesinin bir bölümünü ÖSS yoluyla kazanıp girdikten sonra geçmek istedikleri bölüme 1. Sınıfın sonunda yatay geçiş yapabilmektedirler. Örneğin, Mühendislik Fakültesinin bir bölümüne girmek isteyen öğrenciler ÖSS tercih listesinde önce girmek istedikleri bölümü daha sonra da sayısal puanla öğrenci alan daha düşük taban puanlı bir bölümü yazmaktadırlar. Puanları girmek istedikleri bölüme yetiyorsa bir sorun yoktur. Ancak, girmek istedikleri bölüm yerine başka bir bölümü kazanan UB mezunu ögrencilere 1. yılın sonunda üstün başarı gösterdikleri takdirde istedikleri bölüme yatay geçiş hakkı tanınmaktadır. 2003 yılında Üniversiteden bu şekilde bir güvence alan çok sayıda UB mezunu toplam 29 öğrenci Bilkent Üniversitesini tercih etmiştir.
2004 yılında da benzer bir program uygulanacaktır. Bu uygulamadan UB sınavlarında en az 30 puan alan öğrenciler yararlanabilecektir.

EK 3. Ek.3 ÖSYM IB Diplomasını Kabul Koşulları


Üniversitelerin Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabulünde Kullanması Uygun Görülen YÖS e Eşdeğer Sınav ve Taban Puanlar
1   2   3   4

Benzer:

Uluslararası Bakalorya Diploma Programı (ibdp), 1968 yılında kurulup uluslararası eğitim alanında öncülük yapan, Uluslararası Bakalorya Organizasyonu (ibo) iconIso (Uluslararası Standardizasyon Organizasyonu), ulusal standart...

Uluslararası Bakalorya Diploma Programı (ibdp), 1968 yılında kurulup uluslararası eğitim alanında öncülük yapan, Uluslararası Bakalorya Organizasyonu (ibo) iconE- uluslararasi adli BİLİŞİm sempozyumu uluslararası Adli Bilişim...

Uluslararası Bakalorya Diploma Programı (ibdp), 1968 yılında kurulup uluslararası eğitim alanında öncülük yapan, Uluslararası Bakalorya Organizasyonu (ibo) icon5. Uluslararası stk'lar Kongresi, "Küresel Barış” konferansı dâhilinde...

Uluslararası Bakalorya Diploma Programı (ibdp), 1968 yılında kurulup uluslararası eğitim alanında öncülük yapan, Uluslararası Bakalorya Organizasyonu (ibo) iconİstanbul Film Festivali’nin Uluslararası Yarışma bölümünde festivalin...

Uluslararası Bakalorya Diploma Programı (ibdp), 1968 yılında kurulup uluslararası eğitim alanında öncülük yapan, Uluslararası Bakalorya Organizasyonu (ibo) iconUluslararasi genç Mİmarlar

Uluslararası Bakalorya Diploma Programı (ibdp), 1968 yılında kurulup uluslararası eğitim alanında öncülük yapan, Uluslararası Bakalorya Organizasyonu (ibo) icon4. uluslararasi istanbul opera festivali

Uluslararası Bakalorya Diploma Programı (ibdp), 1968 yılında kurulup uluslararası eğitim alanında öncülük yapan, Uluslararası Bakalorya Organizasyonu (ibo) iconFenerbahçe'nin Uluslararası Başarıları

Uluslararası Bakalorya Diploma Programı (ibdp), 1968 yılında kurulup uluslararası eğitim alanında öncülük yapan, Uluslararası Bakalorya Organizasyonu (ibo) iconYakin doğU ÜNİversitesi uluslararasi

Uluslararası Bakalorya Diploma Programı (ibdp), 1968 yılında kurulup uluslararası eğitim alanında öncülük yapan, Uluslararası Bakalorya Organizasyonu (ibo) icon12. Uluslararası Bodrum Bale Festivali

Uluslararası Bakalorya Diploma Programı (ibdp), 1968 yılında kurulup uluslararası eğitim alanında öncülük yapan, Uluslararası Bakalorya Organizasyonu (ibo) icon19. Uluslararası Kenya Medikal Ticaret Fuarı


öykü
© 2000-2018
kişileri
o.ogren-sen.com