Ders saati: 12 orani (%): 17


sayfa1/4
o.ogren-sen.com > öykü > Ders
  1   2   3   4


T.C.
ANKARA VALİLİĞİ
ÖZEL BEŞTEPE ANADOLU LİSESİ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
TARİH DERSİ 10. SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

SÜRE


KAZANIMLAR


KONULAR


ETKİNLİKLER


AÇIKLAMALAR

Öğrenme Yöntem ve Teknikleri

Kullanılan Eğitim Teknolojileri, Araç ve Gereçler

Aylar


Hafta


Saat


1. ÜNİTE: BEYLİKTEN DEVLETE (1300 – 1453) KAZANIM SAYISI: 9 SÜRE/DERS SAATİ: 12 ORANI (%): 17
EYLÜL-EKİM

V-I. HAFTALAR

( 28/09-02/10 2015)
1


Bu ünite ile öğrenciler;
1. XIV. yüzyıl başlarında Anadolu, Avrupa ve Yakın Doğu’nun siyasi durumunu kavrar.


1.KONU: OSMANLI DEVLETİ’NİN KURULUŞU (1300 – 1453)
1.XIV. Yüzyıl Başlarında Yakın Doğu ve Avrupa
Dünyaya Bakış: XIV. yüzyıl başlarında Anadolu, Avrupa ve Yakın Doğudaki devletleri gösteren harita çalışması yapılır. Dönemle ilgili tarih şeridi hazırlanır.

[!] XIII. yüzyıl sonunda Anadolu’nun durumu; XIV.yüzyıl başında İlhanlılar, Memluklar, Altın Orda, Doğu Roma İmparatorluğu (Bizans) ile Anadolu’daki Türk beylikleri; Balkanlar ve Avrupa’daki diğer

devletlerin siyasi durumu hakkında bilgi verilecektir.

1.Anlatım

2.Soru-cevap

3. İnceleme

4.Grup Tartışması

5.Bireysel Çalışmalar

6.Tekrarlama

7.Grup Çalışması

8.Yapılan işi Yorumlama


Ders Kitabı

Hüseyin Dağtekin; Genel Tarih Atlası

İsmail Hakkı Uzunçarşılı Osmanlı Tarihi 1.cilt

Prof. Halil İnalcık

Devlet-i Aliyye

Faruk Sümer,

Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu

Erhan Afyoncu, sorularla Osmanlı İmparatorluğu Tarihi1
EKİM

II. HAFTA

(5-9/10/2015)
12. Osmanlı Devleti’nin gelişimini etkileyen faktörleri değerlendirir.


2.Kayıların Anadolu’ya Gelişi ve Yerleşmesi

a. Kayılar Anadolu’da
b. Beylikten Devlete


Beylikten Devlete: Osmanlı Devleti’nin gelişimini etkileyen faktörlerle ilgili araştırma yapılarak sınıfta tartışılır.


[!] Kayı Boyu; Kayıların Anadolu'ya gelişi ve Yerleşmesine değinilecektir.

[!] XIV. yüzyılda Anadolu’nun siyasi, kültürel ve demografik yapısına değinilecektir.

[!] Koyunhisar Savaşı, Bilecik ve Bursa'nın fethi, Maltepe Savaşı, İznik ve İzmit'in fethi de ele alınacaktır.

1.Anlatım

2.Soru-cevap

3. İnceleme

4.Grup Tartışması

5.Bireysel Çalışmalar

6.Tekrarlama

7.Grup Çalışması

8.Yapılan işi Yorumlama


Ders Kitabı

Hüseyin Dağtekin; Genel Tarih Atlası

İsmail Hakkı Uzunçarşılı Osmanlı Tarihi 1.cilt

Prof. Halil İnalcık

Devlet-i Aliyye

Faruk Sümer,

Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu

Erhan Afyoncu, sorularla Osmanlı İmparatorluğu Tarihi


1


c. İlk Osmanlı Fetihleri
EKİM

III.HAFTA

( 12-16. 10. 2015)
1


3. Osmanlı Devleti’nin Balkanlardaki

fetihleriyle iskân siyaseti arasındaki

ilişkiyi açıklar.


3. Balkanlarda Fetihler

a. Çimpe Kalesi’nin Alınması (1353)

b. Edirne’nin Fethi (1363)

c. Sırpsındığı Savaşı (1364)

d. Çirmen Savaşı (1371)
İskân (Şenlendirme) Politikası: Osmanlı Devleti’nin iskân politikasını içeren metinler

(araştırma, makale, hikâye, tarihi vesikalar vb.) incelenir.
[!] Edirne'nin fethi; İstanbul kuşatılması; Sırp Sındığı, Çirmen, I.Kosova ve Niğbolu savaşları da ele

alınacaktır.
[!] İskân politikasının amacı, gerekçesi ve nasıl gerçekleştirildiğine değinilecektir.

1.Anlatım

2.Soru-cevap

3. İnceleme

4.Grup Tartışması

5.Bireysel Çalışmalar

6.Tekrarlama

7.Grup Çalışması

8.Yapılan işi Yorumlama


Ders Kitabı

Hüseyin Dağtekin; Genel Tarih Atlası

İsmail Hakkı Uzunçarşılı Osmanlı Tarihi 1.cilt

Prof. Halil İnalcık

Devlet-i Aliyye

Faruk Sümer,

Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu

Erhan Afyoncu, sorularla Osmanlı İmparatorluğu Tarihi


1e. I.Kosova Savaşı (1389)

f. İstanbul’un Kuşatılması

g. Niğbolu Savaşı (1396)SÜRE


KAZANIMLAR


KONULAR


ETKİNLİKLER


AÇIKLAMALAR

Öğrenme Yöntem ve Teknikleri

Kullanılan Eğitim Teknolojileri, Araç ve Gereçler

Aylar


Hafta


Saat
EKİM

IV. HAFTA

( 19-23. 10. 2015)14. Osmanlı Devleti’nin Anadolu’daki

faaliyetlerini Türk siyasi birliğinin

sağlanması açısından değerlendirir.

5. Ankara Savaşı’nın Türk dünyasına

etkilerini kavrar.

6. Balkanlarda Türk hâkimiyetinin

güçlenmesinde etkili olan siyasi olayları değerlendirir.

4. Anadolu’da Siyasi Birliği Sağlama Faaliyetleri

5.Ankara Savaşı ve Fetret Devri (1402-1413)

a. Ankara Savaşı (1402)

b. Fetret Devri (1402-1413)

6. Anadolu’da Siyasi Birliğin Yeniden SağlanmasıAnadolu’da Türk Birliği: Anadolu’da Türk siyasi birliğinin sağlanması ile ilgili sunu hazırlanır.


[!] Akkoyunlu ve Karakoyunlu devletlerine ve kültürel etkilerine de değinilecektir.

[!] Timur’un uyguladığı politikaların Türk dünyasına etkileri verilecektir.

[!] Altın Orda Devleti’nin yıkılması ile Karadeniz’in

kuzeyindeki siyasi gelişmelere (Kırım, Ejderhan, Kazan, Kasım, Küçüm, Nogay hanlıklarına) kısaca değinilecektir.

[!] Ankara Savaşı sonrası Anadolu’nun siyasi durumu vurgulanacaktır.

[!] Edirne-Segedin Antlaşması, Varna Savaşı, İkinci Kosova Savaşı ele alınacaktır.

[!] Balkanlarda uygulanan siyasi, sosyal ve ekonomik (vergi adaleti, hoşgörü vb.)

1.Anlatım

2.Soru-cevap

3. İnceleme

4.Grup Tartışması

5.Bireysel Çalışmalar

6.Tekrarlama

7.Grup Çalışması

8.Yapılan işi Yorumlama
Ders Kitabı

Hüseyin Dağtekin; Genel Tarih Atlası

İsmail Hakkı Uzunçarşılı Osmanlı Tarihi 1.cilt

Prof. Halil İnalcık

Devlet-i Aliyye

Faruk Sümer,

Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu

Erhan Afyoncu, sorularla Osmanlı İmparatorluğu Tarihi1


7. Balkanlarda Osmanlı Hakimiyetinin Güçlenmesi

a. Edirne-Segedin Antlaşması (1444)

b. Varna Savaşı (1444)

c. II.Kosova Savaşı (1448)EKİM

V. HAFTA

( 26-30. 10. 2015)
17. Osmanlı devlet anlayışı ve yönetiminin temel özelliklerini kavrar.

29 EKİM (1923) CUMHURİYET BAYRAMI: Cumhuriyetin İlanı, Cumhuriyetçilik İlkesi ve Önemi
2.KONU: OSMANLI KÜLTÜR VE MEDENİYETİ (1300 – 1453)
1.Osmanlı’da Devlet Anlayışı
2.Osmanlı Devlet Teşkilatı

Osmanlı Çınarı: Osmanlı Devleti’nin devlet yönetimiyle ilgili araştırma yapılarak sunu hazırlanır.


[!] Osmanlı devlet anlayışının dayanakları vurgulanacaktır.
[!] Devlet anlayışı ve yönetimin temel özellikleri kurumsallaşma sürecini kapsayacak şekilde ele

alınacaktır.
[!] Şehzade sancağı uygulamasına değinilecektir.


1.Anlatım

2.Soru-cevap

3. İnceleme

4.Grup Tartışması

5.Bireysel Çalışmalar

6.Tekrarlama

7.Grup Çalışması

8.Yapılan işi Yorumlama

Ders Kitabı

Hüseyin Dağtekin; Genel Tarih Atlası

İsmail Hakkı Uzunçarşılı Osmanlı Tarihi 1.cilt

Prof. Halil İnalcık

Devlet-i Aliyye

Faruk Sümer,

Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu

Erhan Afyoncu, sorularla Osmanlı İmparatorluğu Tarihi

Konu ile ilgili CD-ROM

Osmanlı Ansiklopedisi, Yeni Türkiye Yay., C.1-12, Ankara 1999.


1KASIM

II. HAFTA

( 02-06/11. 2015)

1


8. XIV-XV. yüzyıllarda Osmanlı askerî teşkilat yapısının temel özelliklerini kavrar.3.Osmanlı Ordusu

a. Kara Ordusu

b. Deniz Kuvvetleri (Donanma)Devşirme Sistemi: Devşirmelerin nasıl alındığı ve yetiştirildiğine dair bilgileri içeren metinler incelenir.[!]Yeniçeri Ocağının kurulması ve işleyişi ele alınacaktır.

[!] Devşirme sisteminin işleyişi vurgulanacaktır.

[!] Kapıkulu sistemi ele alınacaktır.

[!] Tımar sisteminin işleyişine; tımar sisteminde toprak kullanımı, toprak yönetimi, vergi sistemi ve askerî sistem arasındaki ilişkiye değinilecektir.

[!] Kuruluş dönemi Osmanlı donanmasına da değinilecektir.

1.Anlatım

2.Soru-cevap

3. İnceleme

4.Grup Tartışması

5.Bireysel Çalışmalar

6.Tekrarlama

7.Grup Çalışması

8.Yapılan işi Yorumlama

Ders Kitabı

Hüseyin Dağtekin; Genel Tarih Atlası

İsmail Hakkı Uzunçarşılı Osmanlı Tarihi 1.cilt

Prof. Halil İnalcık

Devlet-i Aliyye

Faruk Sümer,

Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu

Erhan Afyoncu, sorularla Osmanlı İmparatorluğu Tarihi

Konu ile ilgili CD-ROM

Osmanlı Ansiklopedisi, Yeni Türkiye Yay., C.1-12, Ankara 1999.


1
  1   2   3   4

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Ders saati: 12 orani (%): 17 iconDers saati: 14 orani (%): 20

Ders saati: 12 orani (%): 17 iconDers saati: 10 orani (%): 14

Ders saati: 12 orani (%): 17 iconDers saati: 34 orani (%): 25

Ders saati: 12 orani (%): 17 iconSaat üNİTE: 1881’den 1919’a mustafa kemal kazanım Sayısı: 4 Ders Saati: 6 Oranı:% 7

Ders saati: 12 orani (%): 17 iconDers saati

Ders saati: 12 orani (%): 17 iconDers saati

Ders saati: 12 orani (%): 17 iconDers Saati

Ders saati: 12 orani (%): 17 iconDers saati

Ders saati: 12 orani (%): 17 iconDers saati

Ders saati: 12 orani (%): 17 iconDers saati


öykü
© 2000-2018
kişileri
o.ogren-sen.com