1- kemal ve 4 Şehir Konusunda şehirlerin özellikleri ve Kemal’in Kişiliğini etkiledikleri yönler verilip anlatılanların 4Şehirden hangisine ait olduğu sorulabilir


o.ogren-sen.com > öykü > Evraklar
Veysel DİKME

Sosyal Bilgiler Öğretmeni

TAHMİNİ OLARAK

1- Kemal ve 4 Şehir Konusunda şehirlerin özellikleri ve Kemal’in Kişiliğini etkiledikleri yönler verilip anlatılanların 4Şehirden hangisine ait olduğu sorulabilir.

2- Kemal’in tarihi süreç içinde herhangi bir durum karşısında kullandığı ifadeler verilip;

A- Bu ifade ile ne anlatmak istediği

B-Bu ifadenin Kemal’in hangi kişisel özelliği ile ilgili olduğu

3-Genelge ve Kongrelerinin Madde ve Kararlarının yorumları önemli. Her madde ve kararın yorumu potansiyel bir sorudur.

4-Amasya Genelgesi ve Erzurum Kongrelerinin ileride yönetimin değişebileceğine dair maddeleriyle ilgili soru gelebilir.

5-Erzurum Kongresine ulusal bir kongre yapısı kazandıran maddelerin hangileri olduğu ile ilgili soru gelebilir.

6- Milli Mücadele döneminde Türkler tarafından kurulan Zararlı (Milli Varlığa Düşman Cemiyetlerin) niçin zararlı kabul edildiği ile ilgili soru gelebilir. Mesela Cemiyetlerin savunduğu düşüncelerden hangisi bağımsızlığa aykırıdır gibi

7- Milli Mücadele Dönemi Gelişmeleri ile ilgili kronoloji sorusu çıkabilir

Milli Mücadele Dönemi Kronolojisi

 1.  M. Kemal in Samsun a çıkışı (19 Mayıs 1919)

 2.  Amasya Genelgesi (22 Haziran 1919)

 3.  Erzurum Kongresi (23 Temmuz 1919)

 4.  Sivas Kongresi (4 Eylül 1919)

 5.  Büyük Millet meclisinin Açılışı (23 Nisan 1920)

 6.  Sevr Antlaşması (10 Ağustos 1920)

 7.  Sarıkamış ın Kurtarılışı (29 Eylül 1920)

 8.  Kars ın Kurtarılışı (30 Ekim 1920)

 9.  Gümrü nün Kurtarılışı (7 Kasım 1920)

 10.  Çukurova Gaziantep (1919-1921)

 11.  Kahramanmaraş Şanlıurfa savunmaları

 12.  I. İnönü Zaferi (6-10 Ocak 1921)

 13.  II. İnönü Zaferi (23 Mart 1 Nisan 1921)

 14.  Sakarya Zaferi (23 Ağustos 13 Eylül 1921)

 15.  Büyük Saldırı Başkomutanlık (26 Ağustos 9 Eylül 1922)

 16. Saltanatın kaldırılması, 1 Kasım 1922

 17.  İzmir in Kurtarılışı (9 Eylül 1922)

 18.  Mudanya Mütarekesi (11 Ekim 1922)

 19.  Lozan Barış Antlaşması (23 Temmuz 1923)

 20. Cumhuriyetin İlanı, 29 Ekim 1923

**** 8- Wilson İlker’i ile ilgili soru gelebilir*****

1. Barış antlaşmaları ve diplomasilerde açıklık, şeffaflık esas olacak, devletler kendi aralarında gizli antlaşmalar yapmaya son verecektir.

2. Ülkelerin gelişmelerini kısıtlayan uluslararası ekonomik engellemeler mümkün olduğunca kaldırılacak, 3. Ülkelerde silahsızlanma çalışmaları

4. Galip devletler, kaybeden devletlerden toprak ve savaş tazminatı almayacaktır.

5.Denizlerde tam bir serbestlik hâkim olacaktır.

6. Devletlerarasındaki anlaşmazlıkları barış yolu ile çözecek uluslararası bir örgüt olarak Milletler Cemiyeti kurulacak, bütün devletlerin egemenlik ve toprak bütünlükleri karşılıklı olarak garanti altına alınacaktır.

YORUM-

BU MADDELER YENİLEN DEVLETLERİN BARIŞ ANTLAŞMALRI İMZALAMASINDA ETKİLİ OLMUŞTUR…

**** Wilson İlkelerinde Bizi Olumlu Etkileyen Maddeler:

1-Her millet kendi geleceğini belirleme hakkına sahip olacak.

2-Türklerin çoğunlukta olduğu yerlerde kesin Türk egemenliği sağlanacak.

*** Wilson İlkelerinin Azınlıklarla ilgili maddesi ve Anadolu’daki etkisi

1Türk egemenliğindeki azınlıkların çoğunlukta olduğu yerlere egemenlik hakkı verilecek.

2-Her millet kendi geleceğini belirleme hakkına sahip olacak.
• Bu durum azınlık isyanlarına neden oldu. Aynı zamanda azınlıklar bulundukları bölgede çoğunluğu sağlamak için Türk Halkına işkence yaparak bulundukları bölgeden göçe zorladı. AMAÇ: Bölgede Wilson İlkelerine göre çoğunluğu sağlamak ve bağımsızlığını ilan etmek…

1- KEMAL’İN ESERLERİ VE KONULARI

SİYASİ ALANDA YAZDIĞI ESERLER:

*Nutuk (Söylev)

*Atatürk'ten Mektuplar

*Atatürk'ün Söylev Ve Demeçleri


SOSYAL VE KÜLTÜREL ALANDA:

*Atatürk'ün Hatıra Defteri

*Vatandaş İçin Medeni Bilgiler

*Geometri Kitabı

*Arıburnu Muharebeleri Raporu

*Karlsbad Hatıraları


ASKERİ ALANDA:
*Bölüğün Muharebe Eğitimi

*Takımın Muharebe Eğitimi

*Zabit Ve Kumandan İle Hasbihal

*Cumalı Ordugâhı

*Taktik Tatbikat Gezisi
*Taktik Meselelerinin Çözümü Ve Emirlerin Yazılmasına İlişkin Öğütler


NOT: Mustafa Kemal Atatürk'ün En Büyük EseriTÜRKİYE Cumhuriyeti’dir.
2. 1.DÜNYA SAVAŞI VE KURTULUŞ SAVAŞINI KONU ALAN ESERLER İLE İLGİLİ ESERLER

Türk edebiyatında Kurtuluş Savaşı konulu romanlar, 1919-1922 yılları arasında gerçekleşen Türk Kurtuluş Savaşının sosyal, ekonomik, kültürel, ve edebi etkileri olmuştur. Bu savaşlar, Türk edebiyatında özellikle Milli edebiyat dönemine denk gelen eseler için bir konu seçimi olmuştur. Kurtuluş savaşını konu edinen bazı romanlar o dönemde geçmektedir fakat doğrudan Kurtuluş Savaşını anlatmamaktadır. Bazı eserlerde ise ateşkes dönemi ile işgal altındaki İstanbul yüzeysel olarak ele alınmıştır.[1

İlgili eserlerin listesi

 • 1922: Ateşten Gömlek - Halide Edib Adıvar

 • 1926: Vurun Kahpeye - Halide Edib Adıvar

 • 1927: Dikmen Yıldızı - Aka Gündüz

 • 1929: Halas - Mehmet Rauf

 • 1932: Yaban - Yakup Kadri Karaosmanoğlu

 • 1934: Ankara - Yakup Kadri Karaosmanoğlu

 • 1938: Üç İstanbul - Mithat Cemal Kuntay

 • 1939: Biz İnsanlar - Peyami Safa

 • 1956: Esir Şehrin İnsanları - Kemal Tahir

 • 1957: Var Olmak - İlhan Tarus

 • 1961: Esir Şehrin Mahpusu - Kemal Tahir

 • 1962: Kalpaklılar - Samim Kocagöz

 • 1962: Hükmet Meydanı - İlhan Tarus

 • 1963: Doludizgin - Samim Kocagöz

 • 1963: Küçük Ağa - Tarık Buğra

 • 1963: Kurtlar Sofrası - Attilâ İlhan

 • 1965: Yorgun Savaşçı - Kemal Tahir

 • 1966: Küçük Ağa Ankara'da - Tarık Buğra

 • 1966: Kutsal İsyan - Hasan İzzettin Dinamo

 • 1967: Vatan Tutkusu - İlhan Tarus

 • 1973: Sahnenin Dışındakiler - Ahmet Hamdi Tanpınar

 • 1974: Toz Duman İçinde - Talip Apaydın

 • 1975: Sırtlan Payı - Attilâ İlhan

 • 1975: Yüzbaşı Selahattin'in Romanı - İlhan Selçuk

 • 1976: Vatan Dediler: Talip Apaydın

 • İstanbul’un İçyüzü: Refik Halit Karay 1.Dünya Savaşı

 • ***1932: Yaban - Yakup Kadri Karaosmanoğlu

Birinci Dünya Savaşı’nda kolu kopan bir yedek subayın, emir erinin Eskişehir civarlarındaki köyüne gitmesini ve orada yaşadıklarını konu edinen eserde, köylülerin Milli Mücadele’ye bakış açıları çarpıcı bir şekilde anlatılmaktadır.

*** Yakup Kadri Karaosmanoğlu Sodomve Gomore


Milli Mücadele romanı Sodom ve Gomore ’de olaylar, işgal altındaki İstanbul’da geçmektedir. Eser ismini, kutsal kitaplarda hikâyeleri anlatılan, azgınlıkları sebebiyle helak edilen Sodom ve Gomore şehirlerinden almaktadır.

*** Halide Edip Adıvar Vurun Kahpeye Eserde Afyon ilinin bir kasabasında öğretmenlik yapan Aliye öğretmenin yaşadıkları konu alınmaktadır. Yerel halktan Yunan işgaline çanak tutan Türklerin yoğun bir şekilde eleştirildiği Vurun Kahpeye, dönemin Anadolu insanının fakirliğini de çapıcı bir şekilde gözler önüne sermektedir.

*** Ateşten Gömlek - Halide Edib Adıvar

Ateşten Gömlek, insanın savaş koşullarında dahi insan olduğunu gözler önüne seren bir eserdir. Eserde İzmir işgali sırasında kocası ve çocuğu öldürülen Ayşe’nin İstanbul’a, akrabası Peyami’nin yanına gidişi ve birlikte Anadolu’ya geçip Milli Mücadele’ye katılışları anlatılmaktadır.

***  Kemal Tahir Esir Şehrin İnsanları Kemal Tahir olmaksızın gerçekleştirilebilecek bir eylem değildir. Milli Mücadele’nin en engin eserlerinden biri olan Esir Şehrin İnsanları, işgal altındaki İstanbul’un portresini çizen en başarılı romanlar arasında yer almaktadır. 

*** İstanbul’un İçyüzü: Refik Halit Karay’ın romanıdır. İttihat ve Terakki Fırkası adamlarını ve I. Dünya Savaşı sırasında bunların zengin ettikleri savaş zenginlerini eleştiren bir romandır.

*** Küçük Ağa: Tarık Buğra’nın kurtuluş savaşını konu alan eseridir. Padişah’a bağlılığı güçlendirmek için Akşehir’e gönderilen İstanbullu Hoca, Kuva-yi Milliyecilerin kendisini öldürmek istemesi üzerine çetecilere karışı ve Küçük Ağa adıyla anılır. Çolak Salih’le tanıştıktan sonra padişah yanlısı tutumunu bırakarak Kuva-yi Milliye hareketini destekler.

SELANİK 
Yunanistan'ın önemli bir şehri olan Selanik siyasi, ekonomik ve kültürel açıdan çevre ülkelerden çok fazla etkilenen bir bölge idi. Büyük devletlerin yayılma ve nüfuz alanlarının en çok etkilediği Selanik şehri aynı zamanda Balkan milletlerinin Osmanlı'ya karşı ayaklanmalarına da merkezlik yapmıştır.


Ayrıca Selanik; genç ve aydın neslin bulunduğu, vatanseverlik duygularının yoğrulduğu ve daha fazla özgürlük ortamının bulunduğu bir yerdi. 

MANASTIR 
Bugün Bitola adıyla bilinen Manastır Mustafa Kemal'in fikir hayatının oluşmasında büyük etkiye sahiptir. Bu şehrin Avrupa kültüründen çok çabuk etkilenmesi ve Osmanlı yönetiminin bu şehri çok sıkı kontrol altında tutamaması, yönetime karşı olanların faaliyetlerini arttırmalarına neden olmuştur. Mustafa Kemal de bu ortamda birçok çevreyle diyalog kurarak her yönden kendini geliştirmiştir. 

SOFYA 
Mustafa Kemal, 27 Ekim 1913'te Sofya Askeri Ataşeliğine atanmıştır. Bir yıldan fazla süren bu görevi sırasında Atatürk, Balkanların ekonomik, politik ve sosyal ortamında bütün azınlıkları, dış güçleri, bunların emellerini ve çeşitli dinleri tanımış; dinlerin milliyetçilik akımlarının hizmetine verilmesinin tanığı olmuştur. Bu büyük karışıklık ortamında kendini yetiştirmiştir. 

İSTANBUL 
Osmanlı Devletinin XIX. yüzyıl sonlarındaki mevcut durumu Atatürk'te İnkılap fikirlerinin gelişmesine sebep olmuştur. Mondros Ateşkesinin imzalanmasının ardından İstanbul'a gelen Mustafa Kemal buradan ülkenin içine düştüğü durumdan kurtarılamayacağını anlamış ve Anadolu'ya geçerek kurtuluş hareketini başlatmaya karar vermiştir. 

Selanik’in coğrafi özellikleri
Fiziki Özellikleri: Konum, ticaret, ulaşım
Sosyal Özellikler: Çok uluslu yapı, Fransız ihtilalinden sonra bozulan huzur.

Aynı dönemde Osmanlı aydınları da dörde ayrıldı: 
Batıcılık, Osmanlıcılık, İslamcılık, Türkçülük

Mustafa Kemal’in çocukluğu
Anadolu’dan getirilen Türk boylarına mensup ailenin çocuğudur.
Baba, Aydın Söke, anne, Konyalıdır.
Baba gümrük memuru (sonra ticaret), anne, ev hanımdır.

Mustafa Kemal’in okuduğu okullar
Mahalle mektebi, Şemsi Efendi Mektebi, Selanik Askeri Rüştiyesi, Manastır Askeri İdadisi, İstanbul Harp Okulu, İstanbul Harp Akademisi.

Mustafa Kemalin ilk görev yeri ve tarihi
1905 Şam

Mustafa Kemalin Osmanlı Devleti’nde üstlendiği önemli görevler
1909-31 Mart olayı
1911- Trablusgarp
1913-Sofya Askeri Ataşeliği
1915-Çanakkale
1916-Kafkas
1917-Suriye


Burası Önemli-Burası Önemli-Burası Önemli
Dört Şehir:
Selanik: İttihat ve Terakki
Manastır: İdadi ’de tarih bilinci oluştu
İstanbul: Yabancı basını ve kültürünü daha yakından takip etti
Sofya: Avrupalılarla yakın ilişki içinde oldu. Bulgaristan da ki Türklerle tanıştı.
*** Wilson İlkelerinin yenilen devletleri ateşkes imzalamaya ikna eden maddeleri…

1-Savaş sonunda yenen devletler, yenilen devletlerden toprak ve savaş

Tazminatı almamalı

2- Barış görüşmeleri açık olmalı, gizli olmamalı

3- Türklerin çoğunlukta oldukları yerlere kesin egemenlik verilmeli

4- Yenilen devletler, yenen devletler tarafından sömürge haline getirilme-

Meli

*** Wilson İlkelerinin Türk egemenliğinde yaşayan ve çoğunlukta olan diğer milletlere de kendi kendini yönetme hakkı verilmeli maddesi azınlıkların Anadolu’da Çoğunluğu sağlamak istedikleri bölgelerde (Batı-Yunanistan/Rum… Doğu-Ermeniler) halka işkence yapmalarına ve göçe zorlamalarına sebep olmuştur…
**** Mondros Ateşkes Anlaşması Maddeleri ve Yorumları

1- Çanakkale ve İstanbul Boğazları açılacak ve bu yerlerdeki istihkâmlar, İtilaf

Devletleri tarafından işgal edilecektir.

2- Sınırların korunması ve iç güvenliğin temini dışında, Osmanlı ordusu derhal terhis edilecektir.

YORUM: Osmanlı Devleti'ni savunmasız

Bırakmayı amaçlamışlardır.

3-7.MADDE İtilaf Devletleri, güvenliklerini

Tehdit edecek bir durumun ortaya çıkması halinde herhangi bir stratejik yeri işgal etme hakkına sahip olacaktır.

YORUM: Stratejik yerleri işgal etmeyi ve yapacakları işgalleri haklı göstermeyi, uluslararası alanda oluşacak tepkiler için bahane üretmeyi amaçlamışlardır.

(En tehlikeli madde)
4- 1-Osmanlı demir yollarından İtilaf Devletleri istifade edecek ve Osmanlı ticaret gemileri İtilaf Devletlerinin hizmetinde

Bulundurulacaktır.

2- Toros tünelleri, İtilaf Devletleri tarafından işgal olunacaktır.

3- Hükümet haberleşmesi dışında telsiz, telgraf ve kabloların denetimi,

İtilaf Devletlerine geçecektir

YORUM:

1- halkın örgütlenmesini

Engelleme

2- Türk halkının işgallere karşı organize olmasını engelleme

3- Osmanlı ekonomisini kontrol

Etmeyi ve doğal kaynaklarını

Kullanmayı amaçlamışlardır
4- Altı ilde ( Erzurum, Bitlis, Elazığ, Van,

Diyarbakır, Sivas) karışıklık çıkarsa

İtilaf Devletleri bu illerin herhangi bir

Kısmını işgal hakkına sahip olacaktır.

YORUM: Doğuda Bağımsız bir ermeni devleti kurmak
*** Mondros’tan Sonra İlk işgal ateşkesten 3 gün sonra İngilizlerin Musul’u almasıyla başladı.
*** Çok Önemli *** Çok Önemli *** Çok Önemli ***

Mondros Ateşkesi sonrası Suriye’den İstanbul’a dönerken Mustafa Kemal, Boğazlardan geçerken, işgal güçlerinin donanmalarına bakıp

Yaverine, “Geldikleri gibi giderler!” demiştir.

Bu Söz Mustafa Kemal’in şu Kişilik Özelliklerini Gösterir…

1- Onca imkânsızlık ve zorluklara rağmen halkına inanması ve Türk milletinin başaracağını bilmesi

2- kendisine ve milletine olan güven

3- Kararlılık

4- ileri görüşlülük
*** Paris Barış Konferansı (18 Ocak 1919)****
1- Toplanma Amacı: Birinci Dünya Savaşı sonrası yenilen devletlerle imzalanacak

Antlaşmaların şartlarını belirlemek

2- İngiltere ve Fransa sömürge düzenini devam ettirmek istiyorlardı. Bu amaçla

“manda ve himayecilik” adı verilen yönetim sistemi ortaya koydular. Bu iddialar

Doğrultusunda Ortadoğu’yu paylaştılar.
*** MUSTAFA KEMAL’İN TARİHİ SÖZLERİ VE YORUMLARI***
1- Kırk asırlık Türk yurdu yabancı elinde kalamaz!" "Hatay benim namusumdur."

YORUM:

-Hatay da Türk Nüfusu Çoğunlukta olduğu

-Hatay’ın Tarihi ve Kültürel olarak Türk vatanı Sayıldığı

-Kemal’in vatanseverliği

2- "Ankara’ya geldiğimden sonraki mücadele yaşamımızda, özgürlük ve bağımsızlık âşığı kahraman Ankaralıların gösterdikleri sevgi bağlılığını ve yardımları, her zaman gönül borcuyla anarım."


YORUM: Halkın İşgaller karşısında direndiğini ve kova-i Milliye Ruhunu gösterir…

3- "İstanbul, bizim tarihimizin ve uygarlığımızın bir özetidir."


YORUM: Osmanlı’dan itibaren ülkeye başkentlik yapmış olan İstanbullun sosyal, kültürel ve tarihi yönden tüm Anadolu’yu temsil eden bir merkez olduğunu gösterir.

4- "Eskişehir'i ve Eskişehirlileri çok iyi tanırım. Milli Mücadele yıllarında büyük vatanseverlik ve üstün bir cesaretle mücadelemizin daima 4 yanında olmuş, bu mücadeleye çok geniş yardımlarda bulunmuşlardır. Askeri hareket icabı olarak ordumuz Eskişehir ve Eskişehir Halkı'na bir fedakârlık yüklemek mecburiyetinde idi. Bu bütün millet için fedakarane bir hareket idi ve bu şehir halkı ona göğüs gerdi. Tebrik ederim. Gördüğüme göre halk aydın ve faaldir. Toprak verimlidir. Az zamanda zayiatı telafi ve fedakârlıklarıyla iftihar edecektir."

YORUM:

1-Halkın Milli Mücadeleye verdiği desteği

2-Kurtuluş mücadelesinde halkın yani kuva-i milliyenin önemini

5- "Varlığımızın ruhunda saklı olan bağımsızlık aşkını anlamayanlarca bütün kurtuluş çarelerinin geçersiz sayıldığı bir sırada kutsal mücadeleye önder olan ve özellikle davamızın en güç bir döneminde beni sevgi ve dostluk dolu gönlünde kucaklamış bulunan Erzurumlu kardeşlerime karşı daima, samimi bir saygı bağıyla bağlı bulunmaktayım."


YORUM:

1-Anadolu Halkının Bağımsızlığa olan düşkünlüğü

2-Zor zamanlarda bile bağımsızlığa ve kurtuluş mücadelesine olan inançlarını kaybetmedikleri

6- "Ben Samsun'u ve Samsun halkını gördüğüm zaman, memlekete ve millete ait bütün düşünce ve kararlarımın yerine getirilebileceğine dair bir defa daha kuvvetle inanmıştım. Samsunluların hal ve durumlarında gördüğüm gözlerinden okuduğum vatanseverlik ve fedakârlık; ümit ve tasavvurlarımı olumlu bir inanca götürmeye yetmişti."


YORUM:

1- Halkın İşgaller karşısındaki duruşunun Kemal’in kararlılığını artırdığı

2-Halkın Kurtuluş Savaşına olan güveni ve fedakârlığı, vatanseverliği

7- "Ben Gazianteplilerin gözlerinden nasıl öpmem ki? Onlar yalnız Gaziantep'i değil, bütün Türkiye'yi kurtardılar."


YORUM:

1-Gaziantep halkının savunmasının

Tüm Anadolu’ya örnek olduğu

2-Gaziantep’in işgalden kurtulmasının ülkenin işgalden kurtulması ile eş değer olduğu…

I. Zararlı Cemiyetler :


A) Azınlıkların Kurduğu Cemiyetler:


Mavri Mira Cemiyeti: Rumlar Kurmuştur. Batı Anadolu Ve Trakya’yı Yunanistan’a Dâhil Etmek İstemişlerdir. Yunan Kızıl Haçı, Fener Rum Patrikhanesi, Okullardaki İzci Teşkilatları Ve Diğer Rum Cemiyetleriyle İşbirliği İçindedirler.

 

Pontus Cemiyeti: Fatih Sultan Mehmet'in 1461'de Ortadan Kaldırdığı Trabzon Rum İmparatorluğunu Yeniden Kurmak İçin Çalışmalar Yapmıştır.


Hınçak Ve Taşnak Cemiyeti: Çukurova’dan Trabzon’a Çizilen Bir Hattın Doğusunda Kalan Bütün Topraklarda Bir Ermeni Devleti Kurmak İçin Çalışmalar Yapmışlardır.

B) Türkler Tarafından Kurulan Milli Varlığa Düşman Cemiyetler :
İngiliz Muhipleri Cemiyetiİngilizlerle İyi Geçinerek Ülkeyi En Az Zararla Kurtarmak İsteyen Ve İngiliz Mandasını Savunan Bu Cemiyete Padişah Vahdettin, Sadrazam Damat Ferit Gibi Kimseler De Üyedir. 

İslam Teali Cemiyeti: Halifeye Ve İslamiyet’e Kesin Bağlılıkla Kurtuluşun Gerçekleşeceğine İnanmışlardır.

Wilson Prensipleri Cemiyeti: Amerikan Mandasını Savunmuşlardır. 

Kürt Teali Cemiyeti: Doğu Anadolu’da Bağımsız Bir Kürt Devleti Kurmak İçin Kurulmuşsa Da Halkın Fazla Desteğini Alamamıştır.

Hürriyet Ve İtilaf Fırkası: 20. Y.Y. Başlarında İttihat Terakkiye Muhalif Olarak Kurulmuş Mondros’tan Sonra Da Milli Mücadeleye Karşı Faaliyet Sürdürmüştür.

 

2. Milli Cemiyetler :Trakya-Paşaeli Müdafaa-İ Hukuk Cemiyeti: Trakya Ve Çevresini Özellikle Mavri Miranın Faaliyetlerine Karşı Korumak Amacıyla Kurulmuştur. İlk Kurulan Cemiyettir.

 İzmir Müdafaa-İ Hukuk –I Osmaniye Cemiyeti: Batı Anadolu’yu Rumlara Karşı Korumak Amacıyla Kurulmuştur. İzmir’in İşgali Sonrası Anadolu’ya Milli Mücadele İçin Cephane Taşımışlardır. 

 Trabzon Muhafaza-İ Hukuk-I Milliye Cemiyeti: Rum Pontus Cemiyetine Karşı Faaliyet Gösteren, Trabzon Ve Çevresini Korumaya Çalışan Cemiyettir. 

 Kilikyalılar Cemiyeti: Çukurova Bölgesini Ermenilere Ve Fransızlara Karşı Savunmak Amacıyla Kurulmuştur. 

 Redd-İ İlhak Cemiyeti: İzmir’in Yunanlılarca İşgaliyle Beraber İlhakı Önlemek Amacıyla Kurulmuştur. İşgallere Karşı Fiilen Karşı Koymuşlardır.

 Anadolu Kadınları Müdafaa-İ Vatan Cemiyeti: Merkezi Sivas Olmak Üzere Kurulmuş Ve Kısa Sürede Bütün Vatana Yayılmıştır. İşgalleri Protesto Ettikleri Gibi Milli Mücadele’ye Para Ve Mal Yardımı Sağlamışlardır.

 Milli Kongre Cemiyeti: Türk Halkının Haklılığını Basın Yoluyla Dünya Kamuoyuna Duyurmayı Amaçlayan Bir Cemiyettir. Silahlı Direnişi Düşünmemiştir.

Vilayet-I Şarkiye Müdafaa-İ Hukuk Cemiyeti: Doğu Anadolu’da Ermeni Devletinin Kurulmasına Engel Olmak Amacıyla Ortak Savunma Kararı Almış Bir Cemiyettir.

Not-1: Cemiyetlerin Hemen Hepsinin Kuruluşunda Dayandıkları Nokta Wilson İlkeleridir.

Not-2: Milli Cemiyetler Kendi Bölgelerini Kurtarmak İçin Kurulmuş, Sivas Kongresinde Anadolu Ve Rumeli Müdafaa-İ Hukuk Cemiyeti Adı Altında Birleşmişlerdir.

Not-3: Milliyetçilik Ve Bağımsızlık Amacıyla Mondros Mütarekesi’nden Sonra Kurulmuşlardır.

Not-4: Başlangıçta Basın-Yayın Yoluyla Mücadeleyi, Gerekirse Silahlı Direnişe Geçmeyi Amaçlamışlardır.

 

Kuvayı-İ Milliye

1-İlk Önce Yunan İşgaline Karşı Batı Anadolu'da Türk Halkı Tarafından Kuruldu.

2-Ulusal Bilinci Uyandırdılar. 

3-Düzenli Ordu Kurulana Kadar Düşmanı Oyaladılar.

4-Bölgesel Olan Bu Birlikler Sivas Kongresinde Birleştirildi.

**** MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİ***

1- Kemal’in Samsun'a Gitme Nedeni;

- Kurtuluşun ancak Anadolu'dan gerçekleşebileceğine inanması

- Türk halkını örgütleyerek Milli Mücadele'yi gerçekleştirmek istemesi
*** SAMSUN RAPORU ve ÖNEMİ ***

-Kemal’in Gerçek Niyetini ortaya koyan ilk belge

-İzmir’in İşgaline ilk karşı çıkış

***HAVZA GENELGESİ***

1- Amaç Halkta Milli direniş bilinci uyandırmaktı ve Havza Genelgesi le ilk defa uyandırıldı.

**** Genelge ve Kongrelerde İleriki Dönemlerde Yönetimin Değişeceği Sinyali Veren Maddeler…

1-Amasya Genelgesi

Milletin bağımsızlığını yine  milletin azmi ve kararı kurtaracaktır. (Yöntem-Milli Egemenlik)

2- Erzurum Kongresi Milli iradeyi hâkim, Kuva-i Milliye yi etkin kılmak esastır.( Milli iradeyi hâkim kılmak esastır ifadesi İleriki Dönemlerde Yönetimin Değişeceği Sinyali Verir.)

*** Erzurum Kongresi toplanış amacı bakımından bölgesel olmasına rağmen ona ulusal bir kongre özelliği kazandıran maddeleri

1-   Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür, bölünemez.

2- Manda ve Himaye kabul edilemez. (İlk kez tam bağımsızlık hedeflendi)

3- Milli iradeyi hâkim, Kuvva-i Milliye yi etkin kılmak esastır.

4- Azınlıklara ayrıcalık verilemez. Mebusan Meclisinin toplanmasına çalışılacaktır.

5-İşgallere karşı topyekün savunmaya geçilecektir.

* Erzurum Kongresine bölgesel özellik kazandıran maddeler:

1-  Doğu Anadolu’daki cemiyetler,  Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adı altında birleştirilmiştir.

2- İlk kez başkanlığını Mustafa Kemal'in yaptığı dokuz kişilik bir Temsil Heyeti oluşturuldu. Bu Temsil Heyeti bir hükümet gibi görev yapacaktır. Temsil Heyetinin sadece doğu illerini temsil edecek olması bölgesel olduğunu gösterir.

*** SİVAS KONGRESİ***

1-  Elazığ Valisi Ali Galip, kongreyi basmak ve M.Kemal’i tutuklamak için görevlendirildi.

YORUM: Kemal’in tehlike olarak görüldüğünü gösterir.
2-  Manda ve Himaye kesinlikle reddedildi.

YORUM:

Manda ve Himaye fikri ilk kez ERZURUM KONGRESİNDE reddedildi fakat SİVAS Kongresinde Tekrar dile getirilmesi Halkın Bağımsızlık fikrinden yoksun olduğunu ve bağımsızlık düşüncesinin tam anlamıyla yerleşmediğini gösterir.
3- Bütün yararlı cemiyetler “Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti” adı ile birleştirildi. (Yürütme yetkisi Temsil Heyetine verilmiştir)

YORUM:

A- Kurtuluş Mücadelesini tek elden yönetmek

B-Topyekûn Savunmayı gerçekleştirmek

C-Milli Birlik ve Beraberliği sağlamak
4-  Batı Cephesi oluşturuldu. (Komutan Ali Fuat Paşa oldu – Temsil Heyetinin ilk defa yürütme yetkisini kullanmasıdır)

YORUM:

A-Bir Hükümet gibi hareket ettiğini gösterir.
*** AMASYA GÖRÜŞMELERİ***

1- * Temsil Heyeti’nin görüşleri alınmadan barış yapılmayacak.

Not: Böylece İstanbul Hükümeti, milli mücadeleyi ve Anadolu ve Rumeli Müdafai Hukuk Cemiyetinin varlığını  hukuken kabul etti.
2- Misak-ı Milli kararları kabul edildi.

YORUM:

A-İtilaf devletlerinin tepkisine sebep olacak ve İstanbul işgal edilecektir.

ÖNEMİ

A-İstanbul, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'ni ve Temsil kurulunu tanıdı

B- Anadolu hareketi İstanbul hükümetine karşı siyasal bir başarı kazandı.

C- İstanbul, Atatürk'ün deyimiyle Anadolu'ya tabi olmak zorunda kaldı.

*** MİSAK-I MİLLİ***

NOT: Misak-ı Millînin ulusal kaynakları Erzurum ve Sivas Kongreleri, evrensel gerekçeleri Fransız İhtilali ve Wilson İlkeleri’dir.
NOT: İtilaf Devletleri kararın geri alınması için milletvekillerine baskı yapmıştır. Ali Rıza Paşa görevinden alınarak yerine Salih Paşa getirilmiştir. Meclis kararında ısrar edince İstanbul resmen işgal edilmiştir.

NOT: Mondros Ateşkes Antlaşması imzalandığı sırada düşman ordularının elinde bulunan ve Halkın Çoğunluğu Arap Olan Yerlerin geleceğinin tayini için halk oylamasına başvurulmalıdır.
Doğu Anadolu’da üç sancakta (Kars, Ardahan, Batum) yaşayan halkın geleceği halkın oylarıyla belirlenecektir.
Batı Trakya’nın durumunu belirlemek için bölgede halk oylaması yapılmalıdır. (Arap Toprakları, Doğu Anadolu(Kars, Ardahan, Batum),Batı Trakya)

YORUM: . (Arap Toprakları, Doğu Anadolu(Kars, Ardahan, Batum),Batı Trakya’da Türk Nüfusunun çoğunluğu olduğunu gösterir…

Not: Kapitülasyonlar (ayrıcalıklar) hiçbir şekilde kabul edilemez.

YORUM:

Ekonomik Bağımsızlığı amaçlar…

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

1- kemal ve 4 Şehir Konusunda şehirlerin özellikleri ve Kemal’in Kişiliğini etkiledikleri yönler verilip anlatılanların 4Şehirden hangisine ait olduğu sorulabilir iconYÖnetim kurulu üyelerine aiT ÖzgeçMİŞler seyit Kemal kaya

1- kemal ve 4 Şehir Konusunda şehirlerin özellikleri ve Kemal’in Kişiliğini etkiledikleri yönler verilip anlatılanların 4Şehirden hangisine ait olduğu sorulabilir iconЦnder Mustafa Kemal Atatьrk’ьn rehberli?inde tarih sahnesinde bir...
Ьtьn umutlar?n tьkenmeye ba?lad??? bir dцnemde Mustafa Kemal Atatьrk’ьn, ‘Tьrk Milleti iзin ba??ml? ya?amaktansa цlmek daha iyidir’...

1- kemal ve 4 Şehir Konusunda şehirlerin özellikleri ve Kemal’in Kişiliğini etkiledikleri yönler verilip anlatılanların 4Şehirden hangisine ait olduğu sorulabilir iconBaşöğretmenimiz Mustafa Kemal atatüRK

1- kemal ve 4 Şehir Konusunda şehirlerin özellikleri ve Kemal’in Kişiliğini etkiledikleri yönler verilip anlatılanların 4Şehirden hangisine ait olduğu sorulabilir icon1. Mustafa Kemal ne zaman, nerede doğdu?

1- kemal ve 4 Şehir Konusunda şehirlerin özellikleri ve Kemal’in Kişiliğini etkiledikleri yönler verilip anlatılanların 4Şehirden hangisine ait olduğu sorulabilir iconAtatmustafa Kemal Atatürk Vikipedi, özgür ansiklopedi

1- kemal ve 4 Şehir Konusunda şehirlerin özellikleri ve Kemal’in Kişiliğini etkiledikleri yönler verilip anlatılanların 4Şehirden hangisine ait olduğu sorulabilir icon* Edebiyatımızda ilk edebi roman: Namık Kemal / İntibah

1- kemal ve 4 Şehir Konusunda şehirlerin özellikleri ve Kemal’in Kişiliğini etkiledikleri yönler verilip anlatılanların 4Şehirden hangisine ait olduğu sorulabilir iconBunlar, Mustafa Kemal Atatürk'ün kişiliğinin hangi yönünü örneklendirmektedir?

1- kemal ve 4 Şehir Konusunda şehirlerin özellikleri ve Kemal’in Kişiliğini etkiledikleri yönler verilip anlatılanların 4Şehirden hangisine ait olduğu sorulabilir icon3-Mustafa Kemal'in 1913'te Sofya'da bulunduğu dönemdeki görevi nedir? 4

1- kemal ve 4 Şehir Konusunda şehirlerin özellikleri ve Kemal’in Kişiliğini etkiledikleri yönler verilip anlatılanların 4Şehirden hangisine ait olduğu sorulabilir iconSaat üNİTE: 1881’den 1919’a mustafa kemal kazanım Sayısı: 4 Ders Saati: 6 Oranı:% 7

1- kemal ve 4 Şehir Konusunda şehirlerin özellikleri ve Kemal’in Kişiliğini etkiledikleri yönler verilip anlatılanların 4Şehirden hangisine ait olduğu sorulabilir iconTürkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu M. Kemal ile Göktürk Devleti’nin...


öykü
© 2000-2018
kişileri
o.ogren-sen.com