3-Mustafa Kemal'in 1913'te Sofya'da bulunduğu dönemdeki görevi nedir? 4


o.ogren-sen.com > öykü > Evraklar

Adı-Soyadı

…………………………


meb

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

İNÖNÜ TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ

T.C.İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ

I.DÖNEM I.YAZILI DEĞERLENDİRME SORULARIDIR.

TOPLAM PUAN

Numarası

................SARIKAMIŞ GRUBU

BÖLÜM-A) Sevgili Öğrenciler!Sizlere bu bölümde 10 tane soru sorulmuş olup,bu soruların cevaplarını bulmacadaki yerlerine uygun şekilde yazınız(10X3=30)

a.jpg


BULMACANIN SORULARI

Soldan Sağa; 3-Mustafa Kemal'in 1913'te Sofya'da bulunduğu dönemdeki görevi nedir? 4-Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra ilk işgal edilen Türk toprağı neresidir? 5-Hükümdarla yönetilen bir ülkede hükümdarın başkanlığı altında parlamento yönetimine dayanan hükümet biçimine ne denir? 8-Günümüzdeki ortaokul seviyesindeki eğitim kurumunun Osmanlı Devleti'ndeki karşılığı nedir? 10-Mustafa Kemal'in askerlerine "Ben size taarruz emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum.'' dediği savaş hangisidir?
Yukarıdan Aşağıya; 1-Mustafa Kemal'in,''Gençlik hayatımın en heyecanlı günlerini yaşadım.Yaşımın küçük olmasına rağmen bu savaşa katılmayı çok istemiştim.'' dediği meydan savaşı hangisidir?

2-Mustafa Kemal'in, ''kendisine minnet borcum var,bana yeni bir ufuk açtı.'' dediği Tarih Öğretmeni’nin adı nedir? 6-İzmir ve civarının Türk olduğunu ispat etmek, İzmir’in Yunanlılara verilmesini önlemek amacıyla kurulan, Balıkesir ve Alaşehir Kongreleri'nin toplanmasında aktif rol oynayan milli cemiyetin adı nedir? 7-Almanya’nın Uzakdoğu sömürgelerini ele geçirerek Birinci Dünya Savaşı yıllarında en kısa zamanda amacına ulaşan Uzak doğu ülkesi hangisidir? 9-Yapısı ve içeriği itibariyle uygulanamaz ve yaşayamaz olması nedeniyle Mustafa Kemal tarafından ''ölü doğmuş bebek'' olarak isimlendirilen antlaşma hangisidir?
BÖLÜM-B) Bu bölümde Mustafa Kemal’in hayatı ile ilgili 2 adet soru yer almaktadır.Bunları uygun şekilde cevaplandırınız(5+10=15 puan)

ata353.jpg


Soru-2) Aşağıda yer alan diyagramda boş bırakılan yerleri uygun bir şekilde doldurunuz?

En son gittiği okul olan İstanbul Harp Akademisi’ni

…………………
…………………
Rütbesi ile bitiren Mustafa Kemal, İlk Görev Yeri olan
………………’a atanmıştır.
Atatürk’ün
Görev Yaptığı Yerler


Suriye’de ilk görevini yaparken arkadaşları ile birlikte

……………… ve

…………………..
Cemiyeti ’ni kurmuştur.

Suriye’den sonra Selanik’te görev yapmaya başlayan Mustafa Kemal
Kurmay Yüzbaşı olarak

……………………


Ordusu
ile
İstanbul’a gelmiş ve

................... Olayı ’nı bastırmıştır.

Daha sonra Gönüllü olarak gizlice gittiği

………………………’ta

Derne ve Tobruk’ta teşkilâtçılığını ortaya koydu;sonra
Balkan Savaşları, Sofya derken;

1915 ‘te
…………………….

Zaferi’nde

elde ettiği başarılar ile Türk Milleti’nin kalbinde yer etmiştir.

İnsanları mesut edecek tek vasıta, onları birbirlerine yaklaştırarak, onlara birbirlerini sevdirerek, karşılıklı maddî ve manevî ihtiyaçlarını karşılamaya yarayan hareket ve enerjidir.Soru-1) Yukarıda verilen metin,Atatürk’ün kişisel özelliklerinden hangisiyle ilgilidir?

Cevap : .....................................................

...................................................................BÖLÜM-C) Aşağıda I.Dünya Savaşı sonrası İttifak devletleri ve imzaladıkları antlaşmaların yer aldığı bir tablo görüyorsunuz.Bu tablonun yanında verilen 4 adet açıklama tablodaki hangi devlet veya antlaşmaya uyuyorsa altı çizili olarak verilen yerlere o devlet veya antlaşmanın adını yazınız.(15 puan)


I.Dünya Savaşı’ndan

Sırasıyla Ayrılan

İttifak Devletleri

İmzaladıkları

Ateşkes

Antlaşmaları

İmzaladıkları


1-Kapitülasyonlar ve Dış borçlardan kurtulmak amacıyla savaşa katılan devlettir.

________________________________

2-İtilaf Devletleri’nin Anadolu’daki işgallerine hukuki bir dayanak kazandıran antlaşmadır.

________________________________

3-İçeriği itibariyle II.Dünya Savaşı’nın çıkmasında etkili olan antlaşmadır.

________________________________

4-Taslakları Paris Barış Konferansı’nda hazırlanan antlaşmalardır.

_____________________________________________________________________________________________________________________________
Barış

Antlaşmaları

1

Bulgaristan

Selanik

Ateşkes Ant.

Nöyyi Barış Ant.

2

Osmanlı

Devleti

Mondros

Ateşkes Ant.

Sevr Barış Ant.

3

Avusturya-Mac.

İmp.

Willa Guiste

Ateşkes Ant.

Avusturya

Sen-Cermen Barış Ant.

Macaristan

Triyanon Barış Ant.

4

Almanya

Rethendes

Ateşkes Ant.

Versay Barış

Antlaşması


BÖLÜM-D) Sevgili Öğrenciler!Aşağıda verilmiş olan cümlelerdeki boşlukları uygun şekilde tamamlayınız(5x4=20 puan)
 1. Mustafa Kemal’in baba tarafından dedesi Hafız Ahmet Efendi, XIV-XV. yüzyıllarda Konya ve Aydın'dan Makedonya'ya yerleştirilmiş .................... Yörüklerindendir.

 2. Mustafa Kemal Trablusgarp’a,.............................kimliği ve ........................ takma adıyla İngiliz sömürgesi olan ......................üzerinden geçmiştir.

 3. Türk Tarihi’nin ilk anayasası .............................................................’dir.

 4. Çanakkale Savaşı,çok sayıda aydınımız ve eğitimli insanımızı kaybettiğimiz için Türk tarihinde ‘‘................................................................’’ olarak geçmektedir.

 5. 13 Eylül 1919’da Sivas’ta çıkarılmaya başlanan ve Milli Mücadele’nin yayın organı olan gazetenin adı ............................................................’dir.


BÖLÜM-E) Sevgili Öğrenciler!Aşağıda verilmiş olan cümlelerin doğru veya yanlış olduklarını baş taraflarına –D– veya –Y– şeklinde yazarak belirtiniz (5X2=10 puan)
 1. (.....) Osmanlı Devleti’nin I.Dünya Savaşı’na katılmasıyla savaş alanı genişlemiş oldu.

 2. (.....) Erzurum Kongresi,hem toplanış amacı hem de alınan kararlar itibariyle bölgesel bir nitelik taşır.

 3. (.....) Birinci Dünya Savaşı’nı bitiren barış antlaşmalarının tamamının taslağı San Remo Konferansı’nda hazırlanmıştır.

 4. (.....) Misak-ı Milli kararları ilk kez Son Osmanlı Mebusan Meclisi’nde kabul edilmiştir.

 5. (.....) ‘‘18 Mart Kahramanı’’ olarak bilinen Türk komutan Tuğgeneral Cevat Paşa’dır.

BÖLÜM-F) Sevgili Öğrenciler!Aşağıda verilmiş olan ‘‘Milli Cemiyetler ve Amacı’’ tablosundaki bilgileri uygun şekilde eşleştiriniz(5X2=10 puan)Milli Cemiyetler
Amacı

A

Milli Kongre Cemiyeti
İzmir ve civarının Türk olduğunu ispat etmek,

İzmir’in Yunanlılara verilmesini önlemek

B

Reddi İlhak Cemiyeti
Doğu Anadolu’nun Ermenilere verilmesini önlemek, Doğu Anadolu’da Türk nüfusunun azalmasını engellemek

C

Kilikyalılar Cemiyeti
Türkler hakkında dünyada yapılmış ve yapılmakta olan haksız propagandalara basın-yayın yoluyla karşı koymak

D

Trakya-Paşaeli Müdafaa-i Hukuk-u Milliye Cemiyeti
Çukurova bölgesini Fransız ve Ermenilere karşı savunmak

E

Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk-u Milliye Cemiyeti
Trakya’nın Yunanistan’a verilmesini önlemekSORULAR BİTTİ.LÜTFEN CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
YÖNERGE :


BAŞARI ÇALIŞANINDIR.

Ayhan SÖNMEZ

Tarih Öğretmeni
BÖLÜM-A) 10X3=30,


TOPLAM

100

PUAN
BÖLÜM-B) 5+10=15,

 1. BÖLÜM-C) 4+4+4+3=15,

 2. BÖLÜM-D) 5X4=20,

 3. BÖLÜM-E) 5X2=10,

 4. BÖLÜM-F) 5X2=10,

 5. Sınav süreniz 1 ders saatidir.Biz Türkler,

bütün tarihimiz boyunca hürriyet ve istiklâle

timsal olmuş bir milletiz.
164.jpg


sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

3-Mustafa Kemal\Цnder Mustafa Kemal Atatьrk’ьn rehberli?inde tarih sahnesinde bir...
Ьtьn umutlar?n tьkenmeye ba?lad??? bir dцnemde Mustafa Kemal Atatьrk’ьn, ‘Tьrk Milleti iзin ba??ml? ya?amaktansa цlmek daha iyidir’...

3-Mustafa Kemal\Başöğretmenimiz Mustafa Kemal atatüRK

3-Mustafa Kemal\1. Mustafa Kemal ne zaman, nerede doğdu?

3-Mustafa Kemal\Bunlar, Mustafa Kemal Atatürk'ün kişiliğinin hangi yönünü örneklendirmektedir?

3-Mustafa Kemal\Saat üNİTE: 1881’den 1919’a mustafa kemal kazanım Sayısı: 4 Ders Saati: 6 Oranı:% 7

3-Mustafa Kemal\1- kemal ve 4 Şehir Konusunda şehirlerin özellikleri ve Kemal’in...

3-Mustafa Kemal\GÖrevi : ÖĞretmen

3-Mustafa Kemal\Taşınmaz mal veya kaynağın bulunduğu yer

3-Mustafa Kemal\Devlet alacaklarının tahsilini sağlamak ve bu konuda gerekli tedbirleri...

3-Mustafa Kemal\Forziga nedir ve ne için kullanılır?


öykü
© 2000-2018
kişileri
o.ogren-sen.com