Meb okul öncesi EĞİTİm programi şubat ayi aylik eğİTİm plani


sayfa1/7
o.ogren-sen.com > Sanat > Evraklar
  1   2   3   4   5   6   7
MEB OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI ŞUBAT AYI AYLIK EĞİTİM PLANI

OKUL ADI:

TARİH: ŞUBAT

YAŞ GRUBU: 48-60 Ay

ÖĞRETMEN ADI:

AYLAR

ŞUBAT

KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ
BİLİŞSEL GELİŞİM

Kazanım 1. Nesne/durum/olaya dikkatini verir.
(Göstergeleri: Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya odaklanır. Dikkatini çeken nesne/durum/olaya yönelik sorular sorar. Dikkatini çeken nesne/durum/olayı ayrıntılarıyla açıklar.)

Kazanım 2. Nesne/durum/olayla ilgili tahminde bulunur.
(Göstergeleri: Nesne/durum/olayla ilgili tahminini söyler. Tahmini ile ilgili ipuçlarını açıklar. Gerçek durumu inceler. Tahmini ile gerçek durumu karşılaştırır.)
Kazanım 3. Algıladıklarını hatırlar.
(Göstergeleri: Nesne/durum/olayı bir süre sonra yeniden söyler. Eksilen ya da eklenen nesneyi söyler. Hatırladıklarını yeni durumlarda kullanır.)

Kazanım 4. Nesneleri sayar.
(Göstergeleri: İleriye/geriye doğru birer birer ritmik sayar. Belirtilen sayı kadar nesneyi gösterir. Saydığı nesnelerin kaç tane olduğunu söyler.)

Kazanım 5. Nesne ya da varlıkları gözlemler.
(Göstergeleri: Nesne/varlığın adını söyler. Nesne/varlığın rengini söyler. Nesne/varlığın şeklini söyler. Nesne/varlığın büyüklüğünü söyler. Nesne/varlığın uzunluğunu söyler. Nesne/varlığın miktarını söyler.)
Kazanım 6. Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre eşleştirir.
(Göstergeleri: Nesne/varlıkları birebir eşleştirir. Nesne/varlıkları rengine göre ayırt eder, eşleştirir. Nesne/varlıkları şekline göre ayırt eder, eşleştirir. Nesne/varlıkları uzunluğuna göre ayırt eder, eşleştirir. Nesne/varlıkları gölgeleri ya da resimleri ile eşleştirir.)
Kazanım 7. Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre gruplar.
(Göstergeleri: Nesne/varlıkları rengine göre gruplar. Nesne/varlıkları şekline göre gruplar. Nesne/varlıkları büyüklüğüne göre gruplar. Nesne/varlıkları uzunluğuna göre gruplar. Nesne/varlıkları miktarına göre gruplar.)

Kazanım 8. Nesne ya da varlıkların özelliklerini karşılaştırır.
(Göstergeleri: Nesne/varlıkların rengini ayırt eder, karşılaştırır. Nesne/varlıkların şeklini ayırt eder, karşılaştırır. Nesne/varlıkların büyüklüğünü ayırt eder, karşılaştırır. Nesne/varlıkların uzunluğunu ayırt eder, karşılaştırır. Nesne/varlıkların miktarını ayırt eder, karşılaştırır .)

Kazanım 9. Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre sıralar.

(Göstergeleri: Nesne /varlıkları uzunluklarına göre sıralar.)

Kazanım 10. Mekânda konumla ilgili yönergeleri uygular.

(Göstergeleri: Nesnenin mekândaki konumunu söyler. Yönergeye uygun olarak nesneyi doğru yere yerleştirir.

Mekânda konum alır. Harita ve krokiyi kullanır.)

Kazanım 12. Geometrik şekilleri tanır.

(Göstergeleri: Gösterilen geometrik şeklin ismini söyler. Geometrik şekillerin özelliklerini söyler. Geometrik şekillere benzeyen nesneleri gösterir.)
Kazanım 13. Günlük yaşamda kullanılan sembolleri tanır.
(Göstergeleri: Verilen açıklamaya uygun sembolü gösterir. Gösterilen sembolün anlamını söyler.)

Kazanım 14. Nesnelerle örüntü oluşturur.
(Göstergeleri: Modele bakarak nesnelerle örüntü oluşturur. Bir örüntüde eksik bırakılan öğeyi söyler. Nesnelerle özgün bir örüntü oluşturur.)

Kazanım 15. Parça-bütün ilişkisini kavrar.
(Göstergeleri: Bir bütünün parçalarını söyler. Parçaları birleştirerek bütün elde eder.)

Kazanım 17. Neden-sonuç ilişkisi kurar. 
(Göstergeleri: Bir olayın olası nedenlerini söyler. Bir olayın olası sonuçlarını söyler.)

Kazanım 18. Zamanla ilgili kavramları açıklar.
(Göstergeleri: Olayları oluş zamanına göre sıralar. Zaman ile ilgili kavramları anlamına uygun şekilde açıklar. Zaman bildiren araçların işlevlerini açıklar.)

Kazanım 19. Problem durumlarına çözüm üretir.
(Göstergeleri: Probleme çeşitli çözüm yolları önerir. Çözüm yollarından birini seçer. Probleme yaratıcı çözüm yolları önerir.)

DİL GELİŞİMİ

Kazanım 2. Sesini uygun kullanır. 
(Göstergeleri: Konuşurken/şarkı söylerken nefesini doğru kullanır. Konuşurken/şarkı söylerken sesinin tonunu ayarlar. Konuşurken/şarkı söylerken sesinin hızını ayarlar. Konuşurken/şarkı söylerken sesinin şiddetini ayarlar.)

Kazanım 3. Söz dizimi kurallarına göre cümle kurar.
(Göstergeleri: Düz cümle kurar. Olumsuz cümle kurar. Soru cümlesi kurar. Bileşik cümle kurar. Cümlelerinde öğeleri doğru kullanır.)

Kazanım 5. Dili iletişim amacıyla kullanır.
(Göstergeleri: Konuşma sırasında göz teması kurar. Jest ve mimikleri anlar. Konuşurken jest ve mimiklerini kullanır. Konuşmayı başlatır. Konuşmayı sürdürür. Konuşmayı sonlandırır. Konuşmalarında nezaket sözcükleri kullanır. Sohbete katılır. Konuşmak için sırasını bekler. Duygu, düşünce ve hayallerini söyler.)

Kazanım 6. Sözcük dağarcığını geliştirir.
(Göstergeleri: Dinlediklerinde yeni olan sözcükleri fark eder ve sözcüklerin anlamlarını sorar. Sözcükleri hatırlar ve sözcüklerin anlamını söyler. Yeni öğrendiği sözcükleri anlamlarına uygun olarak kullanır. Zıt anlamlı sözcükleri kullanır.)

Kazanım 7. Dinledikleri/izlediklerinin anlamını kavrar.
(Göstergeleri: Sözel yönergeleri yerine getirir. Dinledikleri/izlediklerini açıklar. Dinledikleri/izledikleri hakkında yorum yapar.)

Kazanım 8. Dinledikleri/izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder.
(Göstergeleri: Dinledikleri/izlediklerini resim yoluyla sergiler. Dinledikleri/izlediklerini drama yoluyla sergiler.)

Kazanım 10. Görsel materyalleri okur.
(Göstergeleri: Görsel materyalleri inceler. Görsel materyalleri açıklar. Görsel materyallerle ilgili sorular sorar.
Görsel materyallerle ilgili sorulara cevap verir. Görsel materyalleri kullanarak olay, öykü gibi kompozisyonlar oluşturur.)

SOSYAL VE DUYGUSAL GELİŞİM

Kazanım 3. Kendini yaratıcı yollarla ifade eder.
(Göstergeleri: Duygu, düşünce ve hayallerini özgün yollarla ifade eder. Nesneleri alışılmışın dışında kullanır. Özgün özellikler taşıyan ürünler oluşturur.)

Kazanım 7. Bir işi ya da görevi başarmak için kendini güdüler.
(Göstergeleri: Başladığı işi zamanında bitirmek için çaba gösterir.)

Kazanım 12. Değişik ortamlardaki kurallara uyar. 
(Göstergeleri: Değişik ortamlardaki kuralların belirlenmesinde düşüncesini söyler. Kuralların gerekli olduğunu söyler. Nezaket kurallarına uyar.)

Kazanım 16. Toplumsal yaşamda bireylerin farklı rol ve görevleri olduğunu açıklar.
(Göstergeleri: Toplumda farklı rol ve görevlere sahip kişiler olduğunu söyler.)

MOTOR GELİŞİM

Kazanım 1. Yer değiştirme hareketleri yapar.
(Göstergeleri: Yönergeler doğrultusunda koşar. Belli bir yükseklikten atlar. Belli bir yüksekliğe zıplar. Koşarak bir engel üzerinden atlar. Belirlenen noktadan çift ayakla ileriye doğru atlar. Çift ayak sıçrayarak belirli mesafe ilerler. Tek ayak sıçrayarak belirli mesafe ilerler.)

Kazanım 2. Denge hareketleri yapar.
(Göstergeleri: Atlama ile ilgili denge hareketlerini yapar.)

Kazanım 3. Nesne kontrolü gerektiren hareketleri yapar. 
(Göstergeleri: Bireysel ve eşli olarak nesneleri kontrol eder. Atılan topu elleri ile tutar.)
Kazanım 4. Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar. 
(Göstergeleri: Nesneleri üst üste dizer. Nesneleri yan yana dizer. Nesneleri iç içe dizer. Nesneleri ipe vb. dizer. Nesneleri yeni şekiller oluşturacak biçimde bir araya getirir. Malzemeleri keser. Malzemeleri yapıştırır. Kalemi doğru tutar. Kalem kontrolünü sağlar. Çizgileri istenilen nitelikte çizer.)

Kazanım 5. Müzik ve ritim eşliğinde hareket eder.
(Göstergeleri: Basit dans adımlarını yapar. Müzik ve ritim eşliğinde dans eder. Müzik ve ritim eşliğinde çeşitli hareketleri ardı ardına yapar.)
ÖZ BAKIM BECERİLERİ

Kazanım 4. Yeterli ve dengeli beslenir. 
(Göstergeleri: Yiyecek ve içecekleri yeterli miktarda yer/içer. Öğün zamanlarında yemek yemeye çaba gösterir. Sağlığı olumsuz etkileyen yiyecekleri ve içecekleri yemekten/içmekten kaçınır. Yiyecekleri yerken sağlık ve görgü kurallarına özen gösterir.)

Kazanım 6. Günlük yaşam becerileri için gerekli araç ve gereçleri kullanır.
(Göstergeleri: Beslenme sırasında uygun araç ve gereçleri kullanır. Beden temizliğiyle ilgili malzemeleri kullanır. Çevre temizliğiyle ilgili araç ve gereçleri kullanır.)

Kazanım 7. Kendini tehlikelerden ve kazalardan korur.
(Göstergeleri: Tehlikeli olan durumları söyler. Kendini tehlikelerden ve kazalardan korumak için yapılması gerekenleri söyler.)

Kazanım 8. Sağlığı ile ilgili önlemler alır. 
(Göstergeleri: Sağlığını korumak için yapması gerekenleri söyler. Sağlığına dikkat etmediğinde ortaya çıkabilecek sonuçları açıklar. Sağlığını korumak için gerekenleri yapar.)

KAVRAMLAR

RENK: Mor

GEOMETRİK ŞEKİL: Kare, Kenar, Köşe

BOYUT: İnce-Kalın, Uzun-Kısa

MİKTAR: Ağır-Hafif

ZIT: Karanlık-Aydınlık

ZAMAN: Sabah-Öğle-Akşam

SAYI/SAYMA: 6 (Altı) İlk-Son

YÖN/MEKÂNDA KONUM: Altında-Üstünde


BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR

ALAN GEZİLERİ

AİLE KATILIMI


DEĞERLENDİRME:TAM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI
Okul Adı:

Tarih: 06.02.2017

Yaş Grubu (Ay): 48-60

Öğretmen Adı: • Güne Başlama Zamanı
 • Oyun Zamanı • Kahvaltı, Temizlik
 • Etkinlik Zamanı

Taşıtlar ve Kurallar” isimli fen büyük grup etkinliği


 • Öğle Yemeği, Temizlik
 • Dinlenme
 • Etkinlik Zamanı

Trafik İşareti” isimli sanat büyük grup etkinliği


 • Oyun Zamanı • Günü Değerlendirme Zamanı • Eve Gidiş


 • Genel Değerlendirme:


TAŞITLAR VE KURALLAR

ETKİNLİK ÇEŞİDİ: FEN (Büyük Grup Etkinliği) 06.02.2017

YAŞ GRUBU: 48-60 Ay

KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ
BİLİŞSEL GELİŞİM

Kazanım 13. Günlük yaşamda kullanılan sembolleri tanır.
(Göstergeleri: Verilen açıklamaya uygun sembolü gösterir. Gösterilen sembolün anlamını söyler.)

ÖĞRENME SÜRECİ

Deniz altı ve sal ile ilgili görseller öğretmen tarafından hazırlanır ve öğrenciler ile birlikte izlenir. Görsel izlenirken bu taşıtlar ile ilgili sohbet edilir, özellikleri konuşulur. Bu taşıtların da uyması gereken kurallar olduğu, bu kurallara uygun kullanılmazsa tehlikeli durumlar olabileceği açıklanır.

Trafik kuralları arasından araçların park etmesi ile ilgili olan tabelalar işaretler gösterilir. Pandomimlerden “Bisiklet Giremez” bölümü izlenir. Trafik işaretlerinde “Girer” ve “Girmez” ayrımını gösteren çizgiye dikkat çekilir.

Faaliyet Kitabı sayfa 99’daki trafik işaretleri kesilir ve dil çubuklarına yapıştırılır. Son olarak Neşeli Okul 5, sayfa 9 ve 10 çalışılır.

MATERYALLER: Taşıtlar ve trafik ile ilgili görseller.

SÖZCÜK: Park kuralları

KAVRAMLAR:

AİLE KATILIMI: Trafik işaretlerine dikkat edelim. 11. ve 12. sayfalar evlere gönderilir.

UYARLAMA:

DEĞERLENDİRME:

 • Trafik kuralı ne demek?

 • Hangi kurallar bizi tehlikelerden korur?

 • Siz trafik kurallarına uyuyor musunuz?TRAFİK İŞARETİ

ETKİNLİK ÇEŞİDİ: SANAT (Büyük Grup Etkinliği) 06.02.2017

YAŞ GRUBU: 48-60 Ay

KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ
BİLİŞSEL GELİŞİM

Kazanım 13. Günlük yaşamda kullanılan sembolleri tanır.
(Göstergeleri: Verilen açıklamaya uygun sembolü gösterir. Gösterilen sembolün anlamını söyler.)

Kazanım 14. Nesnelerle örüntü oluşturur.
(Göstergeleri: Modele bakarak nesnelerle örüntü oluşturur.)


ÖĞRENME SÜRECİ

Temel trafik işaretleri ile ilgili görsel izlenir. Park eder etmez ile ilgili olanlara dikkat çekilir. Park etme ile ilgili boyama sayfaları hazırlanarak etkinlik yapılır. Biten etkinlikler ile Park Etme Kuralları afişi oluşturulur.


MATERYALLER: Trafik işareti ile ilgili görseller.


SÖZCÜK: Park etme

KAVRAMLAR:


AİLE KATILIMI: Yapılan etkinlikler eve gönderilir.


UYARLAMA:

DEĞERLENDİRME:

 • Etkinliğimizde neler öğrendik?

 • Yollarda hangi işaretleri görüyoruz?

 • Sen hangi işareti yaptın?
TAM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI
Okul Adı:

Tarih: 07.02.2017

Yaş Grubu (Ay): 48-60

Öğretmen Adı: • Güne Başlama Zamanı
 • Oyun Zamanı • Kahvaltı, Temizlik
 • Etkinlik Zamanı

Mor Çiçek” isimli sanat, oyun bütünleştirilmiş bireysel ve büyük grup etkinliği


 • Öğle Yemeği, Temizlik
 • Dinlenme  1   2   3   4   5   6   7

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Meb okul öncesi EĞİTİm programi şubat ayi aylik eğİTİm plani iconMeb okul öncesi EĞİTİm programi kasim ayi aylik eğİTİm plani

Meb okul öncesi EĞİTİm programi şubat ayi aylik eğİTİm plani iconMeb okul öncesi EĞİTİm programi kasim ayi aylik eğİTİm plani

Meb okul öncesi EĞİTİm programi şubat ayi aylik eğİTİm plani iconMeb okul öncesi EĞİTİm programi nisan ayi aylik eğİTİm plani

Meb okul öncesi EĞİTİm programi şubat ayi aylik eğİTİm plani iconNİsan 2015 aylik eğİTİm proğrami

Meb okul öncesi EĞİTİm programi şubat ayi aylik eğİTİm plani iconNİsan 2015 aylik eğİTİm programi

Meb okul öncesi EĞİTİm programi şubat ayi aylik eğİTİm plani iconBu Kanun, Mesleki Eğitim Kurulunun belirleyeceği mesleklerde, kamu...

Meb okul öncesi EĞİTİm programi şubat ayi aylik eğİTİm plani iconOkul öncesi satranç ÖĞretim programi 1

Meb okul öncesi EĞİTİm programi şubat ayi aylik eğİTİm plani iconEğitim programı: Uzaktan, yüz yüze ve uygulamalı eğitimlerin tarih...

Meb okul öncesi EĞİTİm programi şubat ayi aylik eğİTİm plani iconEğitim programı: Uzaktan, yüz yüze ve uygulamalı eğitimlerin tarih...

Meb okul öncesi EĞİTİm programi şubat ayi aylik eğİTİm plani icon2016-2017 EĞİTİM ÖĞretim yili okul spor faaliyetleri voleybol branş talimati


öykü
© 2000-2018
kişileri
o.ogren-sen.com