ÖzgeçMİŞ Adı Soyadı: Mustafa Şener


o.ogren-sen.com > Tıp > Evraklar
ÖZGEÇMİŞ  
1.      Adı Soyadı: Mustafa Şener

2.      Doğum Tarihi: 20.02.1968

3.      Unvanı: Yrd. Doç. Dr.

4.      Öğrenim Durumu:

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

İşletme

Ankara Ün. SBF

1985-89

Y. Lisans

İşletme

Çukurova Ün.

1990-96

Doktora

Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi

Ankara Ün. SBE

1998-2006


5.      Akademik Unvanlar:

Yardımcı Doçentlik Tarihi : Ocak 2010

Doçentlik Tarihi :

Profesörlük Tarihi :

6.     Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1.  Yüksek Lisans Tezleri

(2010) Aslan, Sabahattin. “KÖYDES Projesi ve Türkiye’de Kırsal Gelişme Politikalarının Değişimi: Mersin Örneği”, Mersin Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

6.2.  Doktora Tezleri

7.     Yayınlar

7.1.  Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

7.4.  Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

7.5.  Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 1. (2008) “Marksizmde Siyasal Strateji Sorunu”, Praksis, 18.

 2. (1997) “Türkiye’de Belediyelerin Finansman Sorunları ve Çözüm Önerileri”, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi.

7.6.  Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 1. (2008) “Su Politiktir: Küresel Su Politikalarının Ulusal ve Yerel Ölçekte Yansımaları”, TMMOB tarafından düzenlenen Mersin Kent Sempozyumu.

 2. (2013) “Hikmet Kıvılcımlı ve Milli Demokratik Devrim” Mimar Sinan Üniversitesi’nde düzenlenen Hikmet Kıvılcımlı Sempozyumu.

 3. (2013) “İl İnsan Hakları Kurullarında Sosyal Haklar: Mersin Örneği”, Sosyal Adalet için İnsan Hakları (Sosyal Haklar) Konferansı, TODAİE-Ankara.7.7.  Diğer yayınlar

Ortak Kitap:

 1. (2001) Yerel Seçimler Panoraması (1963-1999), Oya Çitçi (ed.), TODAİE Yayını, Ankara.

Kitap içinde makale:

 1. ( (2012), “Baskı Grupları”, Siyaset Bilimi, G. Atılgan ve A Aytekin (eds.), Yordam Kitap, İstanbul

 2. (2012), “Kemalizm Karşısında Yön ve MDD Hareketleri”, Mete K. Kaynar (eds.), Resmi Tarih Tartışmaları-12: Sol, Özgür Üniversite Yayınları, Ankara.

 3. (2010), “Gramsci ve Hegemonya Kuramı”, Çetin Veysal ve Zehragül Aşkın (haz.), Afşar Timuçin’e Armağan, Etik Yayınları, 235-251.

 4. (2010) “Dr. Hikmet Kıvılcımlı’da Siyasal Strateji Sorunu”, Besime Şen ve Ali Ekber Doğan (eds.), Tarih, Sınıflar ve Kent, Dipnot yayınları, Ankara, 167-196.

 5. (2007) “Türkiye İşçi Partisi”, Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce: Sol, Murat Gültekingil (ed.), İletişim Yayınları, İstanbul.


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve özeti basılan bildiriler:

1. (2001) “Sermaye Birikim Süreçleri ve Sınıf Mücadeleleri Bağlamında 27 Mayıs”, Türkiye Sosyal Bilimler Derneği Sosyal Bilimler Kongresi, Ankara.
8.    Projeler

(2012 - …) “İl ve İlçe İnsan Hakları Kurullarının Yapısı ve İşleyişi: Mersin Örneği”, Mersin Üniversitesi BAP Projesi. (Esra Ergüzeloğlu Kilim ve Funda Hülagu ile birlikte).

9.    İdari Görevler

10.  Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

11.  Ödüller

12.  Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulamama

2011-2012

Güz

Türk Siyasal Yaşamı-I

3

0

80

Siyasal Kuramlar

3

0

70

Türkiye’de Siyasal Yaşam (YL)
aşamYaşam

3

0

10

Türkiye’de Siyasal Akımlar-I (YL)

3

0

10

İlkbahar

 Türk Siyasal Yaşamı-II

3

0

50

 Siyasal Tarih

3

0

55

Türkiye’nin Siyasal Yapısı

3

0

90

Türkiye’de Siyasal Akımlar-II (YL)

3

0

10

2008-2009

Güz

Türk Siyasal Yaşamı-I

3

0

65

Siyasal Kuramlar

3

0

70

Türkiye’de Siyasal Yaşam (YL)
aşamYaşam

3

0

10

Türkiye’de Siyasal Akımlar-I (YL)

3

0

10

İlkbahar

 Türk Siyasal Yaşamı-II

3

0

50

 Siyasal Tarih

3

0

55

Türkiye’nin Siyasal Yapısı

3

0

90

Türkiye’de Siyasal Akımlar-II (YL)

3

0

10

Not: Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir.

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

ÖzgeçMİŞ Adı Soyadı: Mustafa Şener iconÖzgeçMİŞ Adı Soyadı

ÖzgeçMİŞ Adı Soyadı: Mustafa Şener iconÖzgeçMİŞ Adı – Soyadı

ÖzgeçMİŞ Adı Soyadı: Mustafa Şener iconÖzgeçMİŞ Adı Soyadı

ÖzgeçMİŞ Adı Soyadı: Mustafa Şener iconÖzgeçMİŞ Adı Soyadı

ÖzgeçMİŞ Adı Soyadı: Mustafa Şener iconAdi: soyadi

ÖzgeçMİŞ Adı Soyadı: Mustafa Şener iconAdi: soyadi

ÖzgeçMİŞ Adı Soyadı: Mustafa Şener iconAdi: soyadi

ÖzgeçMİŞ Adı Soyadı: Mustafa Şener iconAdı Soyadı

ÖzgeçMİŞ Adı Soyadı: Mustafa Şener iconAdı Soyadı

ÖzgeçMİŞ Adı Soyadı: Mustafa Şener iconAdi,soyadi: sinif: no: tariH


öykü
© 2000-2018
kişileri
o.ogren-sen.com