Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Genel Sekreterliği ve Yüksek Eğitim Kurulu Etik Komisyonuna


o.ogren-sen.com > Tıp > Evraklar
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 

06539 Bilkent
Ankara-Türkiye

9/20/2012
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Genel Sekreterliği ve Yüksek Eğitim Kurulu Etik Komisyonuna,
Kuzey Kıbrıs üniversitelerinde akademik işe alım ve paye verme süreçlerinin şeffaf ve usulüne uygun yapılmaması, verilen eğitimin ve akademik bilgi üretiminin kalitesini düşürmektedir. Bunun en önemli göstergelerinden bir tanesi de intihalin yaygınlığıdır. Daha önce ortaya çıkarmış olduğumuz intihal, sahte diploma ve sahte payelerin tanınmasına YÖDAK sessiz kalmış, gereken önlemleri almamıştır. Bu nedenle YÖK denkliği de arayan KKTC üniversitelerinde ortaya çıkan, bugüne kadar belgeleyebildiğimiz tüm vakaları YÖK’e bildirmeyi bir sorumluluk olarak görüyoruz.
LAÜ-Lefke Avrupa Üniversitesi:


 1. Sahibi (LAÜ adına) Rektör Prof. Dr.Ahmed Bülend Göksel olan, Baş Editörlüğünü İİBF Dekanı Prof. Dr. Şinasi Aksoy’un yapmakta olduğu Lefke Avrupa Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi tarafından basımı ve dağıtımı yapılmakta olan, “LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ-EUROPEAN UNIVERSITY OF LEFKE JOURNAL” adlı yayında LAÜ Öğretim Üyeleri;

  1. Yrd.Doç.Dr. Umut Arık,

  2. Doç.Dr. Özlem Salman Günalp ile

  3. Doç. Dr. Okan Veli Şafaklı ve Dr. Mustafa Ertanın’ın intihal yaptıkları tespit edilmiştir.
 1. Adı geçen akademisyenlerin intihal örnekleri içeren yayınları ile kaynak gösterilmeden kullanılan yayınların detayları şöyledir:

  1. LAÜ İİBF Uluslar arası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr. Umut Arık’ın

   1. “Should Marxism be Forgotten?” EUL Journal of Social Sciences, Vol. II, Issue II, (December 2011) p. 39-49 başlıklı makalesinde Benno Tescke tarafından Oxford Hanbook of Political Science adlı kitapta yayınlanan “Marxism” başlıklı bölümden;

   2. “Kıbrıs Krizi” başlıklı ?” EUL Journal of Social Sciences, Vol. II, Issue I,makalesinde Cüneyt Öztürk isimli bir yazarın internet çalışmasından ve Prof. Dr. Fahir Armaoğlu’nun Siyasi tarih kitabından,

  2. LAÜ İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç.Dr. Özlem Salman Günalp’in, “Kıbrıs Sorunu Paradoksunda Görsel Kültür Ortaklığı ve İki Toplum,” EUL Journal of Social Sciences, Vol. II, Issue II, (December 2011) pp. 50-69 başlıklı makalesinde, Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Gülsüm Depeli’nin “Görsellik ve Kültürel Bellek İlişkisi” adlı çalışmasından (Kültür ve İletişim, Cilt 13, Sayı 2, (Yaz 2010), s. 9-30);

  3. LAÜ İİBF İşletme Bölümü Öğretim Üyeleri Doç. Dr.Okan Veli Şafaklı ve Dr. Mustafa Ertanın tarafından yayınlanan “Özelleştirmede Ezberbozan Ab’deki Deregasyon Örneği” EUL Journal of Social Sciences, Vol. II, Issue I, (Haziran 2011) pp. 93-106 adlı makalede, aşağıdaki çalışmalardan:

   1. Işıl Fulya Orkunoğlu’nun “Özelleştirme ve Alternatifleri” makalesinden (Akademik Bakış Dergisi, Sayı 22, Ekim-Kasım-Aralık 2010),

   2. M. Emir ve D. Toksoy’dan “Özelleştirmenin Amaçları ve Türkiye’deki Uygulama Sonuçları Üzerine Bir Değerlendirme” (TMMOB Sanayi Kongresi Bildiriler Kitabı 3. Cilt No.162, 1993),

   3. Recep Çakal’dan “Doğal Tekellerde Özelleştirme ve Regulasyon” (İktisadi Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü, Sektör Programları Dairesi Umanlık Tezi, DPT:2455, 1996),

   4. Yeşim Akçollu, “Elektrik Sektöründe Rekabet ve Regulasyon” (Rekabet Kurumu Uzmanlık Tezi, No 0117, Temmuz 2003),

   5. Coşkun Can Aktan ve Dilek Dileyici, “Genel Olarak Alt Yapı Hizmetleri” (Altyapı Ekonomisi: Altyap Hizmetlerinde Serbestleşme ve Özelleştirme, 2005, Seçkin Yayıncılık),

   6. Mustafa Özel, “Özerkleştirme Özelleştirmeden İyidir” (Yeni Şafak Gazetesi, 6 Şubat 2005),

   7. Mesut Erol, “Doğal Tekellerin Düzenlenmesi ve Telekominikasyon Sektöründe Düzenleyici Kurum” (İktisadi Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü Hukuki Tedbirler ve Kurumsal Düzenlemeler Dairesi Başkanlığı Uzmanlık Tezi, DPT: 2680, Ekim 2003),

   8. Sinan Sarısoy “Düzenleyici Devlet ve Regulasyon Uygulamalarının Rtkinliği Üzerine Tartışmalar” (Maliye Dergisi Sayı 159 Temmuz-Aralık 2010),

gibi çok sayıda yazarın muhtelif çalışmalarından kaynak göstermeden paragraf halinde çaldıkları ve dolayısıyla intihal yaptıkları açıkça görülmektedir.
UKÜ-Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi


 1. 2011-2012 öğretim yılında, “Yardımcı Doçent” payesi ile Psikoloji Bölüm Başkanlığı’na atanan Ayşe Başel’in Amerika Birleşik Devletleri’nin “University of Nebraska-Lincoln” eğitim kurumundan aldığını iddia ettiği Doktora payesinin sahte olduğu ve aşağıdaki intihal vakaları tespit edilmiştir:

  1. 8 Mart 2012 tarihinde Adres Kıbrıs Dergisi’nde yayınlanan ‘Seks Ticareti’ (http://www.yeniduzen.com/detay.asp?a=41249) yazısı, http://www.duyguguncesi.net/?p=324 adresinden,

  2. 9 Şubat 2012 tarihinde Adres Kıbrıs Dergisi’nde yayınlanan ‘Kuzuların Sessizliği’ (http://yeniduzen.com/detay.asp?a=40082) yazısı, http://www.duyguguncesi.net/?p=5851 adresinden,

  3. 10 Mayıs 2012 tarihinde Adres Kıbrıs Dergisi’nde yayınlanan ‘Bizim Büyük Çaresizliğimiz. Hem de Öğrenilmiş’ (http://www.yeniduzen.com/detay.asp?a=44020) yazısı, http://www.ruhunyolculugu.com/ogrenilmis_caresizlik-t10737.0.html;wap2= adresinden,

  4. 17 Mayıs 2012 tarihinde Adres Kıbrıs Dergisi’nde yayınlanan ‘İnsanlar Çevreyi Korumuyorsa, Çevreyi İnsanlardan Koruyalım’ (http://www.yeniduzen.com/detay.asp?a=44298) yazısı, http://akademik.mu.edu.tr/data/06020000/resim/file/08-12%20yusuf%20s%C3%83%C2%BCl%C3%83%C2%BCn.pdf adresinden,

  5. 27 Nisan 2012 tarihinde Adres Kıbrıs Dergisi’nde yayınlanan ‘Düşünüyoruz Öyleyse Yokuz’ (http://www.yeniduzen.com/detay.asp?a=43477) yazısının, ilk paragraf tamamen wikipedia'dan (http://tr.wikipedia.org/wiki/D%C3%BC%C5%9F%C3%BCn%C3%BCyorum_%C3%B6yleyse_var%C4%B1m) ve Üçüncü paragraf ve devamı ise http://www.edebiyatdefteri.com/uyesayfasi.asp?edebiyat=6262&antoloji=yazi&yazi=5208 adresinden çalınmıştır.
 1. 2012-2013 öğretim yılında UKÜ’de ‘Profesör Doktor’ ünvanı ile lisans ve yüksek lisans dersleri veren, aynı zamanda Lefke Avrupa Üniversitesi Mütevelli Heyeti’ne Akademik Danışmanlık yapan Semra Galip Paşazade’nin:

  1. Ulaşabildiğimiz tek akademik yayını olan ve Turkish Policy Quarterly dergisinin 2002 yılında Cilt 3 Sayı 1 özel bölümünde (special section) yer alan “Globalization: The Multiple Modernity Consequence” isimli makalesinde, aşağıdaki kaynaklardan hiçbir atıf yapılmaksızın çalıntı yapıldığı tespit edilmiştir:

   1. Paşazade’nin makalesinin ‘Fundamentalism’ bölümünde Sosyolojinin duayenlerinden, sosyal inşaacılığın teorisyenlerinden Anthony Giddens’ın  Sociology ders kitabından (textbook) atıfsız çalıntı yapılmıştır.  

   2. Paşazade’nin makalesinin ‘Conclusion: The Need for Global Understanding’ bölümünde Scott Lash ve Mike Featherstone’un Spaces of Culture: City, Nation World isimli kitabından atıfsız çalıntı yapılmıştır.

   3. Paşazade’nin makalesinin ‘Multiple Modernities: A Consequence of Colonization’ bölümünde , ISA’de başkanlık yapmış olan Tharaileth Koshy Oommen’ın “Recognizing Multiple Modernities: A Prelude to Understanding Globalization” makalesinden atıfsız çalıntı yapılmıştır.

   4. Paşazade’nin makalesinin ‘Multiple Modernities: A Consequence of Colonization’ bölümünde , Charles Taylor ve Benjamin Lee’nin “Multiple Modernities Project: Modernity and Difference” makalesinden atıfsız çalıntı yapılmıştır.

  2. 12 Haziran 2011’de Kıbrıs Gazetesi’nde yayınlanan “Demokrasi Bir Retorik Mi” yazısında 1 Kasım 2010 tarihinde HaberTurk’de yayınlanan Fransız Sosyolog Alain Touraine ile yapılan “Avrupa’yı Türkiye Kurtaracak” başlıklı röportajdan atıfsız çalıntı yaparak intihal yaptığı tespit edilmiştir.


YDÜ-Yakın Doğu Üniversitesi


 1. Profesör Ünvanını Yakın Doğu Üniversitesinden alan ve halen aynı kurumun akademik kadrosunda görünene Ata Atun’un intihal yaptığı tespit edilmiştir. Örnek intihaller:

  1. Atun’un 2004 yılında bir kaç güne bölerek ve atıfları çıkartarak yayınladığı aşağıdaki makaleleri Salim Gökçen'in Aralık 2003’te yayınlanan "Fener Rum Partikhanesi" yazısından
   (http://www.mudafaai-hukuk.com.tr/arsiv/aralik03_07.htm) çalınmıştır:
   http://www.ataatun.org/ekumenik-patrikhane-ne-demektir-1.html
   http://www.ataatun.org/ekumenik-patrikhane-ne-demektir-2.html
   http://www.ataatun.org/ekumenik-patrikhane-ne-demektir-3.html

  2. Atun’un 2007 yılında bir kaç güne bölerek ve atıfları çıkartarak yayınladığı aşağıdaki makaleleri Keith Kyle'ın 1983’te yayınlanan "The Cyprus Conflict" makalesinden
   (http://www.cyprus-conflict.net/narrative-main.html) çalınmıştır:
   http://www.ataatun.org/cyprus-the-complete-history-from-1960-to-1974-1.html
   http://www.ataatun.org/cyprus-the-complete-history-from-1960-to-1974-2.html
 1. Atun'un "özgeçmişi" içinde (http://www.ataatun.org/hakkinda) Master ve Doktorasını yapmış olduğu Century University'nin bir "diploma mill" olup olmadığı tartışılmaktadır: http://online.degree.net/accredited-unaccredited-state-approved-diploma-mill/t-century-university-is-it-a-diploma-mill-825/page2.html


GAÜ-Girne Amerikan Üniversitesi


 1. Yardımcı Doçentlik payesini Uluslararası Kıbrıs Üniversistesi’nden alan ve şu anda Girne Amerikan Üniversitesi’nde Dekan olarak görev yapan İsmet Esenyel’in doktora derecesini aldığı Fairfax Üniversitesi’nin ABD’de dahil akredite olmadığı ve YÖK denkliği olmadığı ile ilgili iddialar mevcuttur.


Kuzey Kıbrıs’taki üniversitelere önemli sayıda öğrenci gönderen YÖK’ün, aşağıda da belirtilen ilgili mevzuat gereği, yukarıda ismi geçen akademisyenler ve sorumlu yöneyiciler hakkında gerekli soruşturma ve işlemlerin başlatılmasında ve Kuzey Kıbrıs’taki üniversitelerin ve YÖDAK’ın yeniden yapılandırılmasında etkin bir rol alacağını umuyoruz.

Saygılarımızla,
Umut Özkaleli, PhD Ömür Yılmaz, PhD


uozkalel@gmail.com omury.cy@gmail.com

0548 848 6665 0542 883 9400
İLGİLİ MEVZUAT:
TC Yüksek Öğretim Kurumu “YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETİCİ, ÖĞRETİM ELEMANI VE MEMURLARI DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ”

  1. 11. Madde, (a) Bendi, 3’üncü paragrafı, “Bir başkasının bilimsel eserinin veya çalışmasının tümünü veya bir kısmını kaynak belirtmeden kendi eseri gibi göstermek” olarak tanımladığı [intihal] disiplin suçu işleyenlerin “Üniversite Öğretim Mesleği’nden” çıkarılmaları gerektiğini ifade etmekte;

  2. Madde 7, (g) Bendi; “Yönetimi ile sorumlu olduğu birimin idaresinde ihmalde bulunmak" halini “Yönetim görevinden ayırmayı gerektiren bir fiil olduğu;

   1. Madde 4, (c) Bendi “Yönetim Görevinden Ayırma” halini; “Rektörlük, dekanlık, enstitü müdürlüğü, yüksekokul müdürlüğü, bölüm başkanlığı, anabilim dalı başkanlığı, anasanat dalı başkanlığı, bilim dalı başkanlığı veya sanat dalı başkanlığı görevinden ayırmak” olarak saptamaktadır.
sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Genel Sekreterliği ve Yüksek Eğitim Kurulu Etik Komisyonuna iconAnkara Elektrik Havagazı ve Otobüs İşletme Müessesesi (ego) Genel...

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Genel Sekreterliği ve Yüksek Eğitim Kurulu Etik Komisyonuna iconHâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kararı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanlığından

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Genel Sekreterliği ve Yüksek Eğitim Kurulu Etik Komisyonuna iconKamu görevlileri etik kurulu kurulmasi ve bazi

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Genel Sekreterliği ve Yüksek Eğitim Kurulu Etik Komisyonuna iconBu mevzuat sayfaları Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı...

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Genel Sekreterliği ve Yüksek Eğitim Kurulu Etik Komisyonuna iconİçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Genel Sekreterliği ve Yüksek Eğitim Kurulu Etik Komisyonuna iconMillî Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığının …/…/2006 tarihli...

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Genel Sekreterliği ve Yüksek Eğitim Kurulu Etik Komisyonuna iconEĞİTİm teknolojileri genel müDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim...

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Genel Sekreterliği ve Yüksek Eğitim Kurulu Etik Komisyonuna icon514. maddesi uyarınca, yönetim kurulu geçmiş hesap dönemine ait yıllık...

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Genel Sekreterliği ve Yüksek Eğitim Kurulu Etik Komisyonuna iconDOĞu karadeniZ İhracatçilar biRLİĞİ genel sekreterliĞİ

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Genel Sekreterliği ve Yüksek Eğitim Kurulu Etik Komisyonuna iconYÜkseköĞretiM Üst kuruluşlari ile yükseköĞretim kurumlari personeli...


öykü
© 2000-2018
kişileri
o.ogren-sen.com