Lİsesi 2008-2009 ÖĞretim yili dönem beden eğİTİMİ dersi ZÜmre öĞretmenler kurulu


o.ogren-sen.com > Tıp > Ders

……………. LİSESİ 2008-2009 ÖĞRETİM YILI 1.DÖNEM BEDEN EĞİTİMİ DERSİ ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU

TOPLANTI TUTANAĞI
TOPLANTI TARİHİ = 17/09/2008

TOPLANTI YERİ = SPOR ODASI

TOPLANTI NO = 1

TOPLANTIYA KATILANLAR= ……………. –Müdür yardımcısı

……………. - Beden Eğitimi Öğretmeni

TOPLANTI GÜNDEMİ =


 1. Açılış

 2. Beden Eğitimi dersinin amaçlarının okunması

 3. Bir önceki öğretim yılının zümre toplantı tutanaklarının okunması

 4. Müfredat kitabından açıklamalar bölümünün okunması,yıllık planlara alınacak konuların tespiti.

 5. Yıllık ders planlarının Atatürk İlke ve İnkılapları doğrultusunda hazırlanması

 6. Bu öğretim yılına ait yıllık planların hazırlanması

 7. Ölçme ve değerlendirmede birlikteliğin sağlanması

 8. Okul ders araç ve gereçlerinin özenle kullanımının sağlanması.

 9. Öğrencilerde kıyafet birliğinin sağlanması.

 10. Spor kıyafetlerinin giyilme yerlerinin tespiti

 11. Beden Eğitimi zümresinin Okul genel disiplinine katkısı

 12. Ders dışı çalışmalar ve raporların onaya gönderilmesi

 13. Raporlu öğrencilerin durumu

 14. Dönem ödevi konularının tespiti

 15. Okul Spor(kulüpleri) Kolları Yönetmeliğinin incelenmesi

 16. Öğrencilere hazırlık için gerekli zamanın verilmesi

 17. Öğrenci velileriyle ilişkiler. Okul içi ve dışında velilerle görüşmelerde prensip kararı alınması

 18. Dilek ve temenniler

ALINAN KARARLAR =


1 – Müdür yardımcısı …………….’nun yeni öğretim yılının başarılı bir yıl olması temennileri ve her zaman bizlerin yol göstericisi olan Cumhuriyetimizin kurucusu olan ATATÜRK’ün gençlere ‘ Spor Bir Medeniyet Unsurudur” direktiflerinden Cumhuriyetimizin geleceği olan gençlerimizi bilinçlendirmek ve eğitmek dileğiyle toplantımıza başlıyoruz.

2- Beden Eğitimi dersinin amaçları ……………. tarafından ‘ İlk ve Orta öğretim Kurumları Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Ders içi ve Ders dışı çalışmaları rehberi’nden okundu.

3- 2007 – 2008 Eğitim – Öğretim Yılı içerisinde düzenlenen tüm zümre toplantı tutanakları ……………. tarafından okundu ve gözden geçirilerek gerekli değerlendirmeler yapıldı.

4- Müfredat kitabından açıklamalar ve Genel açıklamalar ……………. tarafından okundu. 2008–2009 Eğitim – Öğretim yılı Beden Eğitimi Derslerinin ünitelendirilmiş yıllık planları hazırlanırken öncelikle bir önceki öğretim yılında yıllık plandaki Ünite ve Konularda aksaklıklar göz önünde tutularak hazırlanması yoluna gidilecektir. Önemli gün ve haftalarda günün anlam ve önemine uygun gerekli çalışmalara derslerde devamlı olarak yer verilecektir. Ayrıca Ulu Önder Atatürk ve diğer Türk Büyüklerinin spor ve sporcuya vermiş oldukları önem sürekli olarak vurgulanacaktır. Yıllık Planlara alınacak konular aşağıdaki şekilde belirlendi:

Beden Eğitimi derslerinde ; ‘İlköğretim Okulları ,Lise ve dengi okullar Beden Eğitimi Dersi Öğretim Programları’ kitabından

- 9. sınıflar için haftada 2 saat olmak üzere 9.sınıf konularından hazırlanacaktır.
5- Yıllık ders Planları Atatürk İlke ve İnkılapları doğrultusunda hazırlanacaktır.05.1998 tarih ve 2488 sayılı Tebliğler Dergisindeki ‘Temel Eğitim ve Ortaöğretim esasları Yönergesinde ‘ belirtildiği üzere derslerde yeri geldikçe işlenmesi gereken konular yıllık planlara alınacaktır. Eylül ayının son haftasında Atatürk’ün spor ve sporcular hakkındaki sözlerinden yararlanılarak milli eğitim programlarında amaçlanan davranışları kazandırıcı telkinlerde bulunulacaktır.

Ekim ayının 4. haftasında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın anlam ve öneminden bahsedilerek öğrencilerin bayramlara gönüllü ve istekli olarak katılması gerektiği üzerinde durulacaktır.

Nisan ve Mayıs aylarında da milli bayramlarımız olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı ve 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramının anlam ve önemini vurgulayan konuşmalar yapılacaktır.

6– Yıllık Planlar 22.09.2008 Tarihine kadar hazırlanarak Okul İdaresine teslim edilecektir.

7- Öğrencilerin sadece fiziki yapılarının göz önünde bulundurularak değerlendirme yapılmayacak aynı zamanda öğrencinin zihinsel, ruhsal ve sosyal yapıları da göz önünde bulundurulması ayrıca başka bir öğrencinin yeteneğine göre değil kendi yeteneklerine göre değerlendirilmesi yapılmalıdır. Öğrencilere her yarı yıl için 3 uygulamalı sınav notu verilecektir. Ödev alacak öğrencilerin notları sınav notu gibi değerlendirmeye alınacaktır.. Ayrıca okulumuz sportif faaliyetlerinde görev alan ve başarı ile temsil eden öğrencilerimizin bu durumları ölçme ve değerlendirmede göz önünde bulundurulmalıdır .

8- Ders içi ve ders dışı kullanılan malzemelerin spor odasındaki yerlerine temiz ve düzenli bir şekilde konması sağlanacaktır. Boş zamanlarında spor yapmak isteyen öğrencilere imkanlar dahilinde malzeme temin edilecektir. Verilen bu malzemelerin geri dönüşümü mutlaka temin edilecektir.

9- Öğrenciler derslere eşofman-spor ayakkabı ile katılacaklardır. Belirlenen kıyafetle derse katılmak zorunluluk arz edecektir. Uymayanlara karşı gerekli tedbirler mutlaka alınacaktır.

10– Öğrenciler kıyafetlerini; Erkek ve Kız Öğrenciler Soyunma odasında değişeceklerdir. Bu yerlerin, spor odasının ve spor alanlarının tertip - düzeninden ve temizliğinden öğrenciler sorumlu olacaklardır.

11-Okulun genel disiplinine katkıda bulunur iken Okul idaresi ile işbirliği içerisinde olunacaktır. Ayrıca derslerde öğrencileri disipline edici davranışlar kazandırma yoluna gidilecektir.

12-Beden Eğitimi Öğretmeni ……………. tarafından ‘ Futbol Ders dışı 6 saatlik Egzersiz yıllık çalışma’ planı hazırlanarak okul idaresine teslim edilmiştir.Çalışmalar bu proğram çerçevesinde devam edecektir.

Okul içi faaliyetlerde sınıflararası voleybol-basketbol ve bölümlerarası futbol müsabakaları yapılmasına karar verilmiştir. Okullararasında yapılır ise ilçe içi müsabakalar ve Ankara okullararası Futbol müsabakalarına katılınacaktır.

13-Raporlu öğrenciler; Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme Yönetmeliğinin 28/d maddesine göre özrüne bağlı olmak kaydıyla ,rapor konusu özrü dışındaki uygulamalara ve uygulamalı sınavlara katılacaktır. Raporu komple bir özrü kapsıyor ise her yarı yılda 3 teorik yazılı yoklama yapılacaktır.

14- Verilecek Ödev Konuları:

-Voleybol-Futbol-Basketbolün tarihi gelişimi hakkında bilgi veriniz.Türkiye’de bu sporların gelişmesini kısaca açıklayarak uluslar arası kurallarını yazınız.

- Beden eğitimi ve sporun insan sağlığı üzerindeki etkisi

- Spor sakatlıkları, korunma yolları, tedavisi ve ilkyardım.

-Türkiye’deki spor federasyonları hangileridir.


Değerlendirilecek Hususlar

Puan

Tertip, düzen, şekil, temizlik, el becerisi

30

Konuların amaca ulaşması

30

Kaynaklardan yararlanma

30

Ödevi zamanında verme

10

TOPLAM

10015- Sosyal etkinlikler yönetmeliğine(Şubat 2005 tarih ve 2569 sayılı Tebliğler dergisi) göre oluşturulacak olan spor kulübü çalışmaları bu yönetmeliğe göre ve kendi yönetmeliğine göre( Spor Kolları) yürütülecektir.
16-Öğrencilerin Beden Eğitimi ve Spor derslerine hazırlık ve sonraki derse geç kalmaması için uygun zamanda giyinmelerinin sağlanması amacıyla derslerin başında ve sonunda 5’er dakika öğrencilere zaman verilecektir.
17- Öğrencilerin okul içi ve dışı davranışları konusunda velilere bilgi verilerek öğrencilerin dış tehlikelere karşı korunacak ve iyi eğitimli insanlar olarak yetişmelerine yardımcı olunacaktır. Öğrenci velisi ile işbirliği yapılarak öğrenci problemlerinin en aza indirilmesine çalışılacaktır. Yetenekli öğrencilerin sportif faaliyetlere katılımları ve ilgili oldukları spor dalında en üst seviyeye ulaşmaları için öğrenci velileriyle birlikte işbirliği içinde olunması gerektiği kararına varılmıştır. Öğrenci velileri ile görüşmelerin ders esnasında değil öğretmenlerin boş saatleri belirlenip öğrencilere bildirilerek, bildirilen saatlerde öğrenci velileri ile görüşülecektir.
18-Dersi boş olan sınıfların dersleri engellemeyecek şekilde ve imkanlar ölçüsünde spor alanlarından ve malzemelerinden faydalanmaları sağlanacak ve teşvik edilecektir. Mümkün olduğunca çok öğrencinin spor yapmasına çalışılacaktır.

2008-2009 Öğretim yılının başarılı bir yıl olması dileğiyle toplantı sona ermiştir.


……………. …………….

Beden Eğitimi Öğretmeni Müdür Yardımcısı

U Y G U N D U R

......../..09./2008


…………….

Okul Müdürü

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Lİsesi 2008-2009 ÖĞretim yili dönem beden eğİTİMİ dersi ZÜmre öĞretmenler kurulu icon2016-2017 öğretim yılı Dönem Sınıflar zümre öğretmenler kurulu toplantısını...

Lİsesi 2008-2009 ÖĞretim yili dönem beden eğİTİMİ dersi ZÜmre öĞretmenler kurulu icon2009-2010 EĞİTİM ÖĞretim yili I. DÖnem türkoğlu anadolu imam hatip...

Lİsesi 2008-2009 ÖĞretim yili dönem beden eğİTİMİ dersi ZÜmre öĞretmenler kurulu iconDersi ZÜmre öĞretmenler kurulu toplanti tutanağidir

Lİsesi 2008-2009 ÖĞretim yili dönem beden eğİTİMİ dersi ZÜmre öĞretmenler kurulu icon2011–2012 EĞİTİM ÖĞretim yili gazi osman paşa lisesi edebiyat grubu...

Lİsesi 2008-2009 ÖĞretim yili dönem beden eğİTİMİ dersi ZÜmre öĞretmenler kurulu icon2016-2017 EĞİTİM-ÖĞretim yili anadolu lisesi 12. Sinif türk edebiyati...

Lİsesi 2008-2009 ÖĞretim yili dönem beden eğİTİMİ dersi ZÜmre öĞretmenler kurulu icon2013-2014 EĞİTİM ÖĞretim yili bahçELİevler lisesi 11. Sinif inkilâp...

Lİsesi 2008-2009 ÖĞretim yili dönem beden eğİTİMİ dersi ZÜmre öĞretmenler kurulu icon2015-2016 EĞİTİM ÖĞretim yili pozanti anadolu imam hatip lisesi 11....

Lİsesi 2008-2009 ÖĞretim yili dönem beden eğİTİMİ dersi ZÜmre öĞretmenler kurulu iconBanaz şEHİt tuncay durmuş Çok programli lisesi 2015 -2016 ÖĞretim...

Lİsesi 2008-2009 ÖĞretim yili dönem beden eğİTİMİ dersi ZÜmre öĞretmenler kurulu icon5-a sinifi 2008-2009 EĞİTİM ÖĞretim yili proje ödev konulari

Lİsesi 2008-2009 ÖĞretim yili dönem beden eğİTİMİ dersi ZÜmre öĞretmenler kurulu iconÇukurova salbaş Lİsesi 2011-2012 EĞİTİM ÖĞretim yili dönem


öykü
© 2000-2018
kişileri
o.ogren-sen.com