Vodafone taahhüTLÜ M2m data paketleri kampanyasi taahhütnamesi


o.ogren-sen.com > Tıp > Evraklar


VODAFONE TAAHHÜTLÜ M2M DATA PAKETLERİ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ
Vodafone Telekomünikasyon A.Ş.’ye

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. (kısaca “Vodafone”) tarafından yürütülen Vodafone İş Ortağım Taahhütlü M2M Data Paketleri Kampanyası”ndan (Kampanya) yararlanmak istememiz sebebiyle Ek 2’de yer alan listede belirtilen hatlarımız (“Hatlar”) için ...................... tarihli Vodafone Tip Abonelik Sözleşmelerini ve işbu .... (...) sayfadan ibaret olan Taahhütnamenin ön ve arka yüzünde yer alan hükümleri ve bilgileri inceleyerek kendi koşullarımıza uygun bularak imzaladık.

İşbu Taahhütname ile;

 1. İşbu Taahhütname’nin imza tarihinden itibaren 24 (yirmidört) ay süreyle geçerli olacağını,

 2. İmzaladığım Vodafone Tip GSM Abonelik Sözleşmesi’nin tüm hükümlerinin aynen geçerli olduğunu ve işbu Taahhütname ile düzenlenmeyen tüm hususlarda Vodafone Tip GSM Abonelik Sözleşmesi hükümlerinin uygulanacağını,

 3. İşbu Taahhütname süresi boyunca; kendi seçimim doğrultusunda Vodafone tarafından çeşitli mecralarda duyurusu yapılan, ........... MB/GB data kullanımlı ve aylık indirimli ............. TL bedelli data paketini seçtiğimi, işbu Taahhütname süresince bu data paketine tabi olacağımı ve bu paket dışında başka bir abonelik paketine geçmeyeceğimi, data paketi ücretlerinin Vodafone tarafından aylık faturalarıma yansıtılacağını ve bu tutarları Taahhütname süresi boyunca her ay düzenli olarak ödeyeceğimi,

 4. Kampanya kapsamında yeni data kullanıcısı bir abone olmam durumunda Taahhütname’yi imzaladığım tarih itibari ile işbu kampanyaya dahil olacağımı ve data kullanımımın hesaplanmasında ilk dönem için Taahhütname’yi imzaladığım tarihi takiben ilk fatura dönemime kadar olan sürenin göz önünde bulundurulacağını ve seçmiş olduğum aylık paket ücretinin bu süreye oranlanarak ilk dönem ödemem gereken tutarın Vodafone tarafından hesaplanacağını; halihazırda data paketi kullanıcısı olmam durumunda ise kampanyaya girişimin ancak Taahhütname’yi imzaladığım tarihte içinde bulunduğum aylık fatura dönem sonu itibariyle gerçekleşeceğini ve bu dönemler içinde seçtiğim data tarifesinde yer alan data miktarının tamamını kullanabileceğimi ve faturama aylık sabit ücretin tam olarak yansıtılacağını;
 5. İşbu Taahhütname geçerlilik süresi bitiminden önce; Vodafone Tip GSM Abonelik Sözleşmesi ile tesis edilen aboneliğimin tarafımdan tek taraflı olarak veya işbu Taahhütname’deki yükümlülüklerimi yerine getirmemem nedeniyle Vodafone tarafından feshedilmesi ve/veya hattımın dondurulması, iptal edilmesi ve/veya hattımı iptal etmem, dondurmam, devretmem, ön ödemeli hatta çevirmem, işbu Taahhütname konusu seçmiş olduğum data kullanım paketine ilişkin faturalarımı ödememem ve/veya numara taşınabilirliği kapsamında başka bir operatöre geçmem durumunda; Taahhütname’ye aykırılık tarihine kadar birikmiş tüm fatura borçlarımın yanı sıra, hiçbir zaman, fesih ya da sona erme tarihinden Taahhütname süresi sonuna kadar olan dönem için tarafımca işbu Taahhütname’nin 1. Maddesi uyarınca taahhüt edilmiş olmasıFirma Adı :

Firma Tebligat Adresi:

IMEI No : KSK Unvanı : KSK Kod No :

Firma Yetkili İmza :
VODAFONE TAAHHÜTLÜ M2M DATA PAKETLERİ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ


nedeniyle ödenmesi gereken toplam tutarı aşmaması koşuluyla cezai şartın, işbu Taahhütname kapsamında Kampanyada kaldığım süre boyunca aylık paket ücreti üzerinden Vodafone tarafından yapılan indirimlerin toplanması suretiyle hesaplanacağını ve bu cezai bedeli hiçbir ihbara ve ihtara gerek kalmaksızın, derhal, nakden ve defaten Vodafone’a ödeyeceğimi,


 1. İşbu Kampanya taahhüt süresinin son ayında, en geç hesap kesim döneminde, taahhüt süremin bitmesinin ardından hattıma tanımlı paketimi değiştirmeyi talep etmemem durumunda, Kampanya kapsamında hattıma tanımlı data paketinin güncel fiyatı olan üzerinden ücretlendirileceğimi bildiğimi,

 2. Aşağıdaki adresimin tebligat adresi olduğunu ve adres değişikliğini bildirmediğim takdirde bu adrese yapılacak tebligatların bizzat tarafıma yapılmış sayılacağını, aşağıda verdiğim abone tebligat adresi ile Vodafone Tip GSM Abonelik Sözleşmesi üzerinde yer alan fatura adresimin aynı olduğunu, gayri kabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt ederim.


Faturalarımın aşağıda belirttiğim e-posta adresime gönderilmesini talep ediyorum.

..........................................@.................................................
Faturalarımın posta yolu ile değil, SMS yolu ile mobil cep telefonuma gönderilmesini talep ediyorum.

Abone Adı Soyadı:

Abone İmza:

Vodafone grup şirketleri ile iş ortakları tarafından; tüm kullanım(ses,sms,data), yer ve cihaz bilgilerim

kullanılarak bana özel olarak tasarlanacak kampanya ve her nevi katma değerli hizmetlerden aboneliğim süresince faydalanmayı kabul ediyor ve bu Onayımı her zaman 1000’e İPTAL yazarak gönderip iptal edebileceğimi ve ONAY yazarak tekrar aktif hale getirebileceğimi biliyorum.

Abone Adı Soyadı:

Abone İmza:

Firma Adı :

Firma Tebligat Adresi:

IMEI No : KSK Unvanı : KSK Kod No :

Firma Yetkili İmza :


VODAFONE TAAHHÜTLÜ M2M DATA PAKETLERİ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ


EK-1 Kampanya Esasları


Vodafone İş Ortağım Taahhütlü M2M Data Paketleri Kampanyası’ndan kurumsal faturalı aboneler faydalanabilir. Bu kampanya kapsamında 24 ay boyunca M2M data paketlerini kullanmayı taahhüt eden abonelerimiz tabloda bulunan fiyatlardan üzerinden ücretlendirileceklerdir.


IoT/M2M Data Paketi

Aylık Data Paketi Ücreti

24 Ay Tahhütlü Aylık Data Paketi Ücreti

10 MB Data - IoT

6,00 TL

5,00 TL

50 MB Data - IoT

8,00 TL

6,00 TL

100 MB Data - IoT

9,00 TL

7,00 TL

250 MB Data - IoT

17,00 TL

12,00 TL

500 MB Data - IoT

19,00 TL

15,00 TL

1 GB Data - IoT

29,00 TL

19,00 TL

4 GB Data - IoT

39,00 TL

29,00 TL

4 GB Data - IoT (Duran)

40,00 TL

30,00 TL

8 GB Data - IoT

69,00 TL

39,00 TL

15 GB Data - IoT

89,00 TL

49,00 TL

Aylik 15 GB M2M

90,00 TL

-

30 GB M2M Data

169,00 TL

89,00 TL

30 GB M2M Data (Duran)

179,00 TL

99,00 TL

60 GB M2M Data

259,00 TL

159,00 TL

60 GB M2M Data (Duran)

269,00 TL

169,00 TL

100 GB M2M Data

329,00 TL

249,00 TL

Aylık 100 GB M2M (Duran)

329,00 TL

249,00 TL

Aylık 300 GB M2M (Duran)

449,00 TL

349,00 TL


Vodafone İş Ortağım Taahhütlü M2M Data Paketleri Kampanyası esasları aşağıdaki şekildedir:


 • Kampanya kurumsal faturalı abonelere sunulmaktadır.

 • Kampanyadan M2M Tarifeleri ile birlikte yararlanılabilmektedir.

 • Kampanyadan yararlanabilmek için Vodafone Tip Abonelik Sözleşmesi ve 24 aylık özel kampanya taahhütnamesinin abonelerimiz tarafından ıslak imza ile imzalanması gerekmektedir.Firma Adı :

Firma Tebligat Adresi:

IMEI No : KSK Unvanı : KSK Kod No :

Firma Yetkili İmza :


 • Abonelerimiz taahhüt süresinin son ayının en geç hesap kesim döneminde hattına tanımlı MB M2M data paketini değiştirmeyi talep etmediği durumda, taahhüt süresini takip eden dönemde kampanya kapsamında hattına tanımlanmış olan aylık M2M data paketinin güncel fiyatı üzerinden ücretlendirilmeye devam edilecektir.

 • Abonelerimizin Kampanya kapsamında kazandığı aylık veri kullanımı üçüncü şahıslara transfer edilemez.

 • İlgili fatura dönemi içerisinde data paketinden kullanılmayan data miktarı bir sonraki aya devretmez.

 • Kampanya kapsamındaki aylık MB M2M data paketleri sadece yurt içinde geçerlidir. Yurtdışı kullanımlarda standart roaming tarifesi geçerli olur.

 • M2M yurtdışı data paketleri yurtdışında yapılan internet kullanımları için geçerlidir, Türkiye'de ve KKTC'de geçerli değildir.

 • M2M yurtdışı data paketleri alındıkları süreden itibaren 30 gün boyunca geçerlidir.

 • Aylık M2M data kullanım miktarının aşılması durumunda 10 MB, 50 MB, 100 MB ,250 MB, 500 MB, 1 GB, 4 GB, 8 GB, 15 GB, 30 GB, 60 GB ve 100 GB'lık paketlerde her 1 MB'lık kullanım 8 Kuruş olarak ücretlendirilir.

 • M2M data paketlerindeki adil kullanım hakkı 10 MB, 50 MB, 100 MB paketleri için 250 MB; 250 MB ve 500 MB paketi için 1 GB; 1 GB paketi için 4 GB; 4GB paketi için 8 GB; 8GB paketi için 15 GB; 15 GB paketi için 30 GB; 30 GB paketi için 60 GB; 60 GB paketi için 100 GB; 100 GB paketi için 150 GB'tır. Adil kullanım miktarına ulaşılması durumunda fatura dönemi sonuna kadar aboneler 5 kbps’ye kadar olan hız ile faydalanabilirler.

 • Duran M2M data paketlerindeki adil kullanım hakkı 4 GB Duran paket için 4 GB, 15 GB Duran paket için 15 GB, 30 GB Duran paket için 30 GB, 60 GB Duran paket için 60 GB'dır. Bu paketlerde adil kullanım miktarına ulaşılması durumunda fatura dönemi sonuna kadar abonelerin veri iletişim hızı 0 kbps’ye düşmektedir. Bu paketlerde limit aşımı ücreti yansımaz.

 • 10 MB, 50 MB, 100 MB ,250 MB, 500 MB, 1 GB, 4 GB paketlerini kullanan aboneler ilgili fatura dönemi içinde yapacakları data kullanımlardan dolayı en fazla 99 TL Ek Ücret ödeyeceklerdir.

 • 8 GB, 15 GB, 30 GB, 60 GB ve 100 GB paketlerini kullanan aboneler ilgili fatura dönemi içinde yapacakları data kullanımlardan dolayı en fazla 199 TL Ek Ücret ödeyeceklerdir.

 • Kampanya kapsamındaki aylık M2M data kullanım miktarının aşılması durumunda 100 GB ve 300 GB pakette her 1kB'lık kullanım 0,01 Kuruş olarak ücretlendirilir. Bu paketleri kullanan aboneler ilgili fatura dönemi içinde yapacakları data kullanımlardan dolayı en fazla 100 TL ek ücret ödeyeceklerdir.

 • Aylık M2M data paketlerindeki hız için adil kullanım hakkı 100GB için 100 GB, 300 GB için 300 GB’tır. Adil kullanım miktarına ulaşılması durumunda fatura dönemi sonuna kadar aboneler 5 kbps’ye kadar olan hız ile faydalanabilirler.

 • Kurumsal müşteri numarasına bağlı 100 abonelik (GSM numaraları) aynı anda kampanyadan yararlanabilir.

 • Kampanyaya kapsamındaki aylık M2M data paketleri için dönem içerisinde yapılan iptal işlemleri fatura kesim tarihinde gerçekleşir, abone iptal işlemi yaptığında fatura kesim tarihine kadar hizmetten yararlanmaya devam edip servis ücretini öder.

 • Kampanya kapsamındaki aylık M2M data paketlerinin bedellerine satın alınan içerik ücretleri dahil değildir. İçerik hizmetleri ayrıca ücretlendirilir.

 • Abonelerimizin sms ve/veya bu paket haricinde eş zamanlı olarak kullanabilecekleri diğer data paket kullanımları faturada ayrıca ücretlendirilecektir.


Firma Adı :

Firma Tebligat Adresi:

IMEI No : KSK Unvanı : KSK Kod No :

Firma Yetkili İmza :


VODAFONE TAAHHÜTLÜ M2M DATA PAKETLERİ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ


 • Abonelerimizin Kampanyaya girişi anlık olup, ilk girişlerde ücret ve kullanım kapasitesi ilk fatura döneminin kalan gününe göre hesaplanıp"eşit olarak bölünmüş" şekilde kullanıma sunulur.

 • Data kullanımında alınan ve gönderilen (download+upload edilen) veri paket limitinizden düşer. Paket aşımında da yine alınan ve gönderilen veri paket aşım ücreti üzerinden ücretlendirilir.

 • Abonelerimiz, taahhüt süresi boyunca hatlarını iptal etme, dondurma, kısıtlama, devretme, numara taşınabilirliği dahilinde başka operatöre taşıma, faturasız hatta geçme, M2M harici başka bir tarifeye geçiş talebinde bulunmaları halinde kampanyadan çıkmış sayılır.

 • Taahhüt süresi dahilinde Kampanyadan çıkılır ise kalan aylar için taahhüt edilmiş olan toplam tutar (Kampanyada kalınan süre boyunca aylık M2M data paketi için Vodafone tarafından yapılan kampanyaya özel indirim) abonelerimizin ilk faturasına ceza bedeli olarak yansıtılacak ancak belirtilen cezai şart tutarı kurumun cezai şartlarla ilgili kararına uygun olarak hiçbir zaman, taahhütnamenin fesih ya da sona erme tarihinden ilgili taahhütnamenin süresi sonuna kadar olan dönem için aboneler tarafından ilgili taahhütname uyarınca taahhüt edilmiş olması nedeniyle ödenmesi gereken toplam tutarı aşmayacaktır.

 • Fiyatlara KDV ve ÖİV dahildir. Vodafone'un Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun belirlediği usul ve esaslara uygun olarak, Kampanya’da değişiklik yapma hakkı saklıdır.


Firma Adı :

Firma Tebligat Adresi:

IMEI No : KSK Unvanı : KSK Kod No :

Firma Yetkili İmza :


VODAFONE TAAHHÜTLÜ M2M DATA PAKETLERİ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ


Firma Adı :

Firma Tebligat Adresi: IMEI No :

EK-2 Mobil Hat ListesiFirma Adı :

Firma Tebligat Adresi:

IMEI No : KSK Unvanı : KSK Kod No :

Firma Yetkili İmza :İmza Tarihi


:........../............/.............


KSK İmza ve Kaşe:


Vodafone Telekomünikasyon A.Ş.
sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Vodafone taahhüTLÜ M2m data paketleri kampanyasi taahhütnamesi iconBugun 03 aralik dunya engelliler gunu imza kampanyasi

Vodafone taahhüTLÜ M2m data paketleri kampanyasi taahhütnamesi iconFutbolcu taahhütnamesi

Vodafone taahhüTLÜ M2m data paketleri kampanyasi taahhütnamesi iconGEÇİCİ kabul taahhütnamesi


öykü
© 2000-2018
kişileri
o.ogren-sen.com