ÖNSÖz ve teşekküR


sayfa2/8
o.ogren-sen.com > Tıp > Evraklar
1   2   3   4   5   6   7   8

ŞEKİLLER DİZİNİ

ÖZET 6

ABSTRACT 7

1.GİRİŞ 8

1.1.Tarihçe 8

Şekil 1.1. 1854 Londra - Kolera salgını verileri 8

1.2.Mekansal Veritabanları Nedir? 9

Şekil 1.2.Raster veri 9

Şekil 1.3. Vektörel veri 10

1.3. Oracle Spatial Niçin Vardır? 10

2.mekansal veritabanlArı 11

2.1.Veritabanı Yönetim Sistemleri 11

3.2.1.1 Hiyerarşik Veritabanları 11

4.2.1.2 Ağ Veritabanları 11

5.2.1.3 İlişkisel Veritabanları 11

5.1.Mekansal Veritabanı Yönetim Sistemleri 13

6.ORACLE SPATIAL KURULUMU 15

6.1.Oracle Spatial Teknolojisi Nedir? 15

6.2.OracleSpatial Kurulumu 15

7.3.2.1 Oracle 11g R2 Kurulumu 15

Şekil 3.1.Oracle download 15

Şekil3.2.Oracle dosyalar 16

Şekil 3.3.Oracle kurulum e-mail 16

Şekil 3.4.Oracle kurulum e-mail sorgulama 17

Şekil 3.5.Oracle kurulum create database 17

Şekil 3.6.Oracle kurulum desktop class 18

Şekil 3.7.Oracle kurulum şifre belirleme 18

Şekil 3.8.Oracle kurulum gereksinimi kontrolü 19

Şekil 3.9.Oracle kurulum bilgiler 19

Şekil 3.10.Oracle kurulum yükleme 20

Şekil 3.11.Oracle kurulum güvenlik duvarı izni 21

Şekil 3.12.Oracle kurulum orcl veritabanı 21

Şekil 3.13.Oracle kurulum orcl kurulumunun tamamlanması 22

Şekil 3.14.Oracle kurulumunun tamamlanması 23

8.3.2.2 Spatial Bir Veritabanı Oluşturma 23

Şekil 3.15. Başlat görünümü 23

Şekil 3.16.database configuration assistance 24

Şekil 3.17.DCA veritabanı oluşturma 24

Şekil 3.18.DCA custom database 25

Şekil 3.19.DCA veritabanı adı 26

Şekil 3.20.DCA enterprise manager 26

Şekil 3.21.DCA otomatik bakım 27

Şekil 3.22.DCA şifre belirleme 27

Şekil 3.23.DCA şifre uygunluğu 28

Şekil 3.24.DCA file location 28

Şekil 3.25.DCA yedekleme 29

Şekil 3.26.DCA bileşenler 30

Şekil 3.27.DCA script 30

Şekil 3.28.DCA hafıza miktarını belirleme 31

Şekil 3.29.DCA sizing 31

Şekil 3.30.DCA character sets 32

Şekil 3.31.DCA connection mode 32

Şekil 3.32.DCA database storage 33

Şekil 3.33.DCA create database 33

33

34

Şekil 3.34.DCA create database – özet 34

Şekil 3.35.DCA kurulum başlangıç 35

Şekil 3.36.DCA kurulum bitiş 36

Şekil 3.37.DCA hata 37

Şekil 3.38.Listener durumları 37

Şekil 3.39.Enterprise manager 38

Şekil 3.40.Enterprise manager giriş 39

Şekil 3.41.Enterprise manager ekranı 39

9.ORACLE SPATIAL ÜZERİNDE MEKANSALSORGULAMA ÖRNEKLERİ 41

9.1.Oracle Spatial Fonksiyonları 41

9.2.Gerçekleştirilen Mekansal Sorgular 43

Şekil 4.1.Yeni bağlantı oluşturma 43

Şekil 4.2.Yeni bağlantı bilgileri 43

Şekil 4.3.Sqldeveloper tablo oluşturma 44

Şekil 4.4.Sqldeveloper veri ekleme 44

Şekil 4.5.MapView menüsü 49

Şekil 4.6.MapView’de görüntüleme 50

Şekil 4.7.GeoRaptor yükleme 51

Şekil 4.8.Referans veriyi GeoRaptor’a ekleme 52

Şekil 4.9.Tüm tabloyu GeoRaptor’a ekleme 52

Şekil 4.10.GeoRaptor’da görüntüleme 53

Şekil 4.11.Bölgelerin alanını veren sorgu 53

Şekil 4.12.Nehirlerin alanını veren sorgu 54

54

Şekil 4.13.Nehirlerin uzunluklarını veren sorgu 54

Şekil 4.14.Bölgelerin uzunluklarını veren sorgu 55

Şekil 4.15.Şehir7 ile diğer şehirler arasındaki mesafeyi hesaplayan sorgu 56

Şekil 4.16. Bölgeler ile şehirlerin birbirini içerme durumlarını ve şehirlerin ortalama sıcaklıkları ile nüfuslarını veren sorgu 57

10.SONUÇLAR VE ÖNERİLER 58
1   2   3   4   5   6   7   8


öykü
© 2000-2018
kişileri
o.ogren-sen.com