Ders araç-gereçlerinin tespiti, ders kitapları ve yardımcı kaynakların belirlenmesi


o.ogren-sen.com > Tıp > Ders
T.C.

TAVŞANLI KAYMAKAMLIĞI

ÖZEL YAVUZ SELİM ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ

2014-2015 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI BİYOLOJİ VE SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ SENEBAŞI ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ TOPLANTI GÜNDEM MADDELERİ

TOPLANTI NO : 1

TOPLANTI TARİHİ : 13.09.2014

TOPLANTI SAATİ : 10.00

TOPLANTI YERİ : Biyoloji Dersliği

TOPLANTIYA KATILANLAR: Zeki Çetin. Rabia Aydoğdu.

GÜNDEM MADDELERİ:

 1. Açılış ve yoklama alınması.

 2. Milli Eğitim Temel Kanunu’ndan Türk Milli Eğitimin Amaçlarının okunması.

 3. Değişen Ortaöğretim Biyoloji Dersi (9, 10,sınıflar) ve 11-12. Sınıflar Öğretim Programının okunması, üzerinde görüşmelerin yapılması

 4. Yeni Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nin İncelenmesi, Öğrenci Başarısının değerlendirilmesi.

 5. Bir önceki yıl zümre kararlarının incelenmesi ve 2013-2014 eğitim-öğretim yılının değerlendirilmesi.

 6. Atatürk inkılâp ve ilkelerinin öğretim esasları üzerinde görüşmeler yapılması.

 7. Yıllık planların hazırlanışında göz önünde bulundurulması gereken hususlar. Yeni Biyoloji Eğitim Programı ve yürürlükteki programa ait belirtilen hedef ve davranışlar, kazanımlar dikkate alınarak dersin işlenişinde uygulanacak eğitim yöntem-tekniklerin belirlenmesi. Yıllık çalışma takviminin incelenmesi ve yıllık planların hazırlanması.

 8. Ders araç-gereçlerinin tespiti, ders kitapları ve yardımcı kaynakların belirlenmesi.

 9. Yazılı sayısının, ortak sınavların türünün ve tarihinin belirlenmesi. Yazılı sınavlar ve yazılı sorularının hazırlanmasında dikkat edilecek hususlar üzerinde görüşmeler yapılması.

 10. Proje - Performans konularının belirlenmesi, öğrenciye verilmesinde dikkat edilecek hususlar üzerinde görüşmeler yapılması.

 11. Öğrenci başarısının artırılması için alınması gereken tedbirlerin tespit edilmesi. Okul öğrencilerinin YGS ve LYS (Biyoloji Dersleri) başarı durumunun görüşülmesi ve başarıyı artırıcı önlemlerin belirlenip kararlaştırılması.

 12. Haftalık Ders programında zümreler arasında Biyoloji derslerinin paylaşımı ve derslerin programda dağılımının görüşülmesi.

 13. Laboratuvar kullanımının ve deney araç gereçleri kullanımının görüşülmesi.

 14. Dilek, temenniler ve kapanış.

Zeki Çetin

Biyoloji Zümre Başkanı

10.09.2014

T.C.

TAVŞANLI KAYMAKAMLIĞI

ÖZEL YAVUZ SELİM ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ

2014-2015 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI BİYOLOJİ VE SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ SENEBAŞI ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ TOPLANTISI TUTANAĞIDIR.

TOPLANTI NO : 1

TOPLANTI TARİHİ : 13.09.2014

TOPLANTI SAATİ : 10.00

TOPLANTI YERİ : Biyoloji Sınıfı

TOPLANTIYA KATILANLAR:Zeki Çetin. Rabia Aydoğdu.
2014-2015 Öğretim yılı I. Dönem Sene başı Biyoloji Dersi Zümre toplantısı 13.09.2014 tarihinde saat 10.00’da Zümre Başkanı Zeki Çetin başkanlığında yapılmak üzere toplanılıp, aşağıdaki gündem maddeleri görüşülmüştür.
GÜNDEM MADDELERİ:

 1. Açılış, yoklama ve Zümre başkanının seçimi

 2. Milli Eğitim Temel Kanunu’ndan Türk Milli Eğitimin Amaçları okunması.

 3. Değişen Ortaöğretim Biyoloji Dersi (9, 10, 11 ve 12. Sınıflar) Öğretim Programının okunması, üzerinde görüşmelerin yapılması

 4. Yeni Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nin incelenmesi, Öğrenci Başarısının Değerlendirilmesi başlığına ait maddelerinin okunması.

 5. Bir önceki yıl zümre kararlarının incelenmesi ve 2013-2014 eğitim-öğretim yılının değerlendirilmesi.

 6. Atatürk inkılâp ve ilkelerinin öğretim esasları üzerinde görüşmeler yapılması.

 7. Yıllık planların hazırlanışında göz önünde bulundurulması gereken hususlar. Yeni Biyoloji Eğitim Programı ve yürürlükteki programa ait belirtilen hedef ve davranışlar, kazanımlar dikkate alınarak dersin işlenişinde uygulanacak eğitim yöntem-tekniklerin belirlenmesi. Yıllık çalışma takviminin incelenmesi ve yıllık planların hazırlanması.

 8. Ders araç-gereçlerinin tespiti, ders kitapları ve yardımcı kaynakların belirlenmesi

 9. Yazılı sayısının, ortak sınavların türünün ve tarihinin belirlenmesi. Yazılı sınavlar ve yazılı sorularının hazırlanmasında dikkat edilecek hususlar üzerinde görüşmeler yapılması.

 10. Proje - Performans konularının belirlenmesi, öğrenciye verilmesinde dikkat edilecek hususlar üzerinde görüşmeler yapılması.

 11. Öğrenci başarısının artırılması için alınması gereken tedbirlerin tespit edilmesi. Okul öğrencilerinin YGS ve LYS (Biyoloji Dersleri) başarı durumunun görüşülmesi ve başarıyı artırıcı önlemlerin belirlenip kararlaştırılması.

 12. Haftalık Ders programında zümreler arasında Biyoloji derslerinin paylaşımı ve derslerin programda dağılımının görüşülmesi.

 13. Laboratuvar kullanımının ve deney araç gereçleri kullanımının görüşülmesi.

 14. Dilek, temenniler ve kapanış.

GÜNDEM MADDELERİ GÖRÜŞÜLMESİ:

 1. Açılış yapıldı, okulumuz biyoloji zümre başkanı Zeki Çetin başkanlığında yukarıda verilen gündem maddeleri ile okulumuzun Biyoloji dersliğinde toplantıya başlanıldı.

 2. Milli Eğitim Temel Kanunu’ndan Türk Milli Eğitimin Amaçları http://mevzuat.meb.gov.tr/html/88.html adresinde de yer alan şekliyle okunmuş, belirtilen amaçlara yönelik öğrenci yetiştirilmesi gerektiği üzerinde durulmuştur.
 1. Değişen Ortaöğretim Biyoloji Dersi (9, 10.Sınıflar ) ve 11 - 12. Sınıflar Öğretim Programı http://ttkb.meb.gov.tr/dosyalar/programlar/ortaogretim/12/biyoloji_9-12.rar Talim Terbiye Kurulu internet sitesinden indirildi, üzerinde ayrıntılı incelemeler yapıldı. Hali hazırda 2013-2014 Öğretim Yılından itibaren biyoloji dersi 9’uncu sınıflardan başlamak ve kademeli olarak uygulanmak üzere 3 ders saatine çıkarılmış olması sevindirici bir gelişme olarak kabul edildi.
 1. 7 Eylül 2013 tarihinde hazırlanan 28758 sayılı Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği ile birçok yönetmelik kaldırıldı ve liseye ait yönetmelik sayısı azaltıldı. Olumlu bir adım olan bu çalışmanın desteklendiği belirtildi. İlgili yönetmeliğin Öğrenci Başarısının Değerlendirilmesi başlıklı 4. Kısmına ait maddeler okundu. Birçok değişikliği içeren yönetmeliğe uygun çalışmaların yapılması gerektiği belirtildi. Aynı yönetmeliğin 111. maddesinde belirtilen "Zümre öğretmenler kurulu" başlığı altındaki alt başlıklar okundu ve yapılması gerekenler bu toplantı için yol haritası olarak belirlendi.
 1. Bir önceki yıl zümre kararları okundu, okul başarısı incelendi, yapılması gerekenlere dair öneriler gözden geçirildi.
  2013-2014 eğitim-öğretim yılının değerlendirilmesinde görüldü ki: Öğrencilerin sınav başarıları doğru bilinen yanlışlardan, yani eksik bilmekten dolayı düşük gelmektedir. Bu sebeple 2013-2014 yılında öğrencilerin ders kazanımlarını üst seviyede tutabilmek amacıyla her sınıf düzeyinde her tema-ünite sonunda küçük sınavlar düzenlenmiştir. Ünite sonu soruların cevaplanması ev ödevi olarak verilmesi. Böylelikle öğrencinin derse olan ilgisi artırılmış ve öğrenme seviyesinin yükseltilmesi sağlanmıştır.

  Özellikle YGS sonrası 12. sınıf konuları LYS ağırlıklı olması fırsat bilinerek çıkmış sorular ağırlıklı çıkabilecek soru tiplerine benzer çalışmalar yapılmıştır. Açıkçası öğrencilerin kimisinin YGS barajını aşamaması kimisinin sözel ve TM ağırlıklı alandan sınava girmek istemeleri sebebiyle ikinci dönemde -girilen 2 adet 12. sınıf içerisinde- her sınıfta 2-3 kişilik bir grup derse ilgi göstermekte zorlanmışlardır.

  Buna rağmengeçen yılın verileri ışığında 9. 10. 11.12. Sınıflarda ikinci dönem sınıflar bazında ise başarıda artış olduğu gözlenmiştir.


Geçen yıl ayrıca Biyoloji dersinde öğrenci başarısının artmasına yönelik rehberlik faaliyetleri ve olumlu örneklemenin fayda vermesi bizi sevindirdi. Ayrıca yapılan küçük sınavlarla 2. dönem içerisinde 3'den az olmamak şartıyla bazı sınıflarda 4 adettir, derse ait kazanımların edinilmesi kolay olmuştur. Bu çalışmanın devamı uygun olacaktır.

Laboratuvar çalışmaları mikroskop incelemeleri, bitki yetiştirme tek ve çift çenekli gösterimi, organve yapı modellerinin etkin kullanımı ile dersin zenginleştirilmiş olması ve öğrenci için eğlenceli bir ders ortamı sağlanması geçen yılın kazanımlarındandır. Bu yılda aynı çalışmalar devamedecektir.


 1. Atatürk ilke ve inkılâpları ile tarihimizde dönüm noktası olan öğrencinin milli benlik duygusunu artıran ve milletimizin ortak duygularını ifade eden günler sadece yıllık planlarda belirtildiği gün ve zamanlarla kısıtlı kalmayacak şekilde dersler içine yayılarak işlenmesi gerektiği belirtildi.

Konular ders kitabında ünite sonunda verilen isimle yıllık plana işlenecek.
7. Yıllık planların hazırlanırken okul bölgesi, okul türü ve öğrenci dağılımı göz önüne alınması gerektiği belirtildi. Yeni Program (9. 10.Sınıf) ve yürürlükteki programlar11-12. Sınıflara ait belirtilen hedef ve davranışlar, kazanımlara ulaşmak için, ölçme vedeğerlendirme yaparken aşağıda verilen ilkelerin benimsenmesi gerektiği belirtildi.

 • Ölçme sürecini planlamak,

 • Geçerli ve güvenilir ölçme yöntemleri hazırlamak,

 • Ölçme yöntemlerini çeşitlendirmek,

 • Hatırlama yerine bilginin kullanılmasını gerektiren ölçümler kullanmak,

 • Öğrenciyi sık sık ölçmek,

 • Yalnızca sonucu değil, süreci de ölçmek,

 • Öğretimden önce, öğretim sırasında ve öğretim sonunda değerlendirme yapmak.


Biyoloji dersinin işlenişinde uygulanacak Eğitim Yöntem-Teknikleri ise:

 • Kavram Haritası,

 • Anlatım,

 • Soru cevap,

 • Tartışma,

 • Gözlem,

 • Gösteri,

 • Anahtar kavram,

 • Tanımlayıcı dallanmış ağaç tekniği,

 • Yapılandırılmış Grid Tekniği


Yıllık çalışma takvimi incelenmiştir. İlgili haftalara gelecek olan ders, kazanım, konu

ve belirli gün haftalar yıllık plan dahilinde belirlenmiştir. Yıllık Planların okul idaresine teslimi Eylül ayının ilk ders haftasıdır.

 1. Ders araç-gereçlerinin tespiti; okulun vermiş olduğu ders kitaplarının dışında bir kitaptan konuların işlenmemesi fakat öğrencilerin değişik kitap, test ve süreli yayınları edinmesinin farklı kaynaklardan konunun irdelenmesine fayda sağlayacağı belirtildi.

 2. 28758 sayılı Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 45. maddesi gereğince işlemlerin yapılması gerektiği belirtildi.


Yazılı Sayısı ve Tarihleri:
9.10.11.12.Sınıflar her dönem için üç sınav yapılması,

 • Birinci sınav 1. ve 2. dönemin 7. Haftası,

 • İkinci sınav 1. ve 2. dönemin 11. Haftası,

 • Üçüncü sınav 1. ve 2. dönemin 16. Haftasında yapılması uygundur.

9. Sınıflar sağlık bilgisi dersi her dönem için iki kez;

 • Birinci sınav 1. ve 2. dönemin 8. Haftası,

 • İkinci sınav 1.ve 2. dönemin 16. Haftasında yapılması uygundur.

Bu tarihler okulun diğer zümreleri ile koordine edilerek, ortak sınavlarda göz

önünde bulundurularak bir veya iki haftaya kadar sarkabilir, erkenede alınabilir.
9.10.11.ve 12. Sınıflarda üç sınavdan üçüncüsünün test usulünde hazırlanması,

kalan yazılıların diğer usullerin kullanıldığı klasik metotla uygulanması gerektiği

belirtildi.


 1. Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 50. maddesi "Performans çalışması, proje ve diğer çalışmalar" okunarak bu ölçme teknikleri uygulanırken dikkat edilecek hususlar belirlendi. Proje ve performans değerlendirmeleri tablo halinde aşağıya çıkarılmıştır.


.

Proje Değerlendirme çizelgesi

Konuyu inceleme ve faydalanma.

15 Puan

Tertip düzen ve yazı.

5 Puan

Zamanında teslim.

10 Puan

Dayandığı literatürün ciddiyeti, zenginliği, önemi.

10 Puan

Elde edilmiş bilgilerin nasıl değerlendirildiği.

15 Puan

Konuyu kavrama.

20 Puan

Projenin doğruluk ve kullanılabilirlik derecesi, bilgi, anlatım ve örneklemelerin yeterliliği.

15 Puan

Öğretmeniyle diyalog kurması verilen zaman periyodunda kontrol ettirilmesi ve takibi.

10 Puan

Toplam

100 PuanPerformans değerlendirme ölçeği

Sınıfı

Dönemi

Öğrencinin Adı SoyadıKonu ile ilgili araç gereçlerin kuralına uygun kullanımı(15P)

Konu ile ilgili araştırma yapılması(10.P)

Ödev konusu ile ilgili temel kavramları anlama.(15P)

Çalışmayı kendi başına hazırlama (15P)

Çalışmanın düzeni,

temizliği ve görünümü(15P)

Toplanan bilgilerin analiz edilmesi(10P)

Çalışmanın konuyu yansıtması(10P)

Çalışmanın zamanında teslimi(10P)

Toplam Puan(100P)
Yeni orta öğretim kurumları yönetmeliğine göre performans notunun birisi öğrenciye

verilen performans ödevinden verilecek. Deney yapma ve deney

raporundan, üniversiteye hazırlık çalışmaları çözdüğü testler, veya ara sınıflarda ders

kitabı konularına yönelik testler çözme ve ödevler bu kapsamda ele alınacaktır.

Diğer performans notlarının verilmesinde:

 • Defter tutma ve defter ders etkinlikleri

 • Öğrencilerin hazırlık çalışmalarındaki özen ve aktivitesi.

 • Konularda ders araç ve gereçlerini kullanması.

 • Konular arasında sebep – sonuç ilişkilerini kurabilmesi.

 • Ders içlenmesi sırasında öğrencilere yöneltilen soruların cevaplanmasındaki başarıları dikkate alınarak değerlendirme yapılacak.

 • Önemli gün ve haftalarda yapılan faliyetin fotoğraf video ile yazılı bir şekilde belgelenmesi.


2014-2015 Eğitim öğretim yılı için öğrencilere düzeylerine ve ilgileri dikkate alınarak

verilebilecek Proje ve Performans çalışmalarının sınıf bazında dağılımı aşağıda

çıkarılmıştır.
9. Sınıflar:

Proje;

 • Biyoloji ile ilgili elde edilen bilgilerin, tarihsel süreç içerisinde diğer bilim dallarındaki ve özellikle teknolojideki gelişmelere bağlı olarak değişimi araştırılması.

 • Hayatı tehdit eden sorunların (gıda sıkıntısı, küresel iklim değişikliği, sağlık sorunları vb.) çözümünde biyolojinin katkıları nelerdir?

 • Nükleik asitlerin yapı ve fonksiyonları temel düzeyde animasyon-simülasyonlar veya modellerle açıklanır.

 • Kök hücre kavramı ve kök hücre teknolojisinin sağlık alanında kullanımı araştırılır.

 • Hücre kültürü, doku kültürü, yapay organ ve yapay doku ile hücre teknolojileri arasında ilişkiyi araştırılması.

 • Farklı hücre örnekleri mikroskop yardımıyla ve/veya görsel örnekler (resim, video, animasyon vb.) kullanılarak incelenir ve karşılaştırması yapılır.

 • Canlı âlemleri, biyolojik ve ekonomik önemleri temelinde ele alınarak sunumun yapılması.

 • Çevre sorunları nedeniyle ortaya çıkan hastalıklar araştırılması.

 • Türkiye’nin biyolojik çeşitlilik açısından zengin olmasını sağlayan faktörleri - endemik türlerini açıklanması ve yorum getirilmesi.

 • Türkiye’de yok olma tehlikesi altında bulunan canlı türleri ile endemik türlerin korunmasına yönelik yapılan çalışmaların araştırılması.

 • Bölge ve ülke ekonomisi için önemli olan canlı çeşitlerini ve ülkemize özgü türlere ait gen bankalarının kurulma nedenlerini araştırılması.

 • Gıda katkı maddeleri amacı, faydave zararlarının araştırılması ve sunumu

 • Dengeli Beslenme ile ilgili 3 diyetisyenle görüşüp röportaj yapılması ve konunun raporlanması

 • Protozoa kültürü, bakteri kültürü ve antibiyotik etkisi (Antibiyogram Testi) çalışması.

 • Yenen ve yenmeyen mantarların resim ve özellikleri

 • Hücre maketi

 • Bakteri Maketi

 • Şapkalı Mantar Maketi

 • Okulumuzdaki ağaçların sistematiğinin yapılıp özelliklerinin belirlenmesi, levha haline getirilmesi.

 • Öğretmen tarafından belirlene güncel konularla ilgili proje hazırlama(Yazılım, tablo, maketvb.)


Performans;

 • Hücre Konusunun Sunumunun Yapılması (Power-Point)

 • Hücre Zarından Madde Geçişleri Konusunun Sunumunun Yapılması (Power-Point)

 • Böcek koleksiyonu hazırlama.

 • Bitki koleksiyonu herbaryum hazırlama.

 • Sistematik renkli büyük poster hazırlanması.

 • Sistematik Konusunun Sunumunun Yapılması (Power-Point).

 • Yaşamın Temel Bileşenleri Konusunun Sunumunun Yapılması (Power-Point).

 • Besin, hücre ve doku ayıraçlarının panosunun hazırlanması.

 • R. Hook ve A. Von Leeuwenhoek’un mikroskop ve hücre ile ilgili yaptığı çalışmalar araştırılması.

 • M. Schleiden, T. Schwann ve R. Virchow’un, hücre teorisinin oluşumuna yaptığı katkılar araştırılması.

 • Tarihsel süreç içerisinde mikroskop ve ileri görüntüleme teknolojisinde meydana gelen gelişmelerle hücreye ilişkin bilgilerin gelişimi, bilim-teknoloji ilişkisi araştırılması.

 • Ökaryot bir hücrenin yapısı ve yapıyı oluşturan elemanların incelenmesi.

 • Bir hücreli, koloni oluşturan ve çok hücreli organizmalarda hücresel organizasyon ve özelleşme örnekleri incelenmesi.

 • Antik çağlardan modern bilime (günümüzdeki yaklaşıma) düşünürlerin ve bilim insanlarının canlıların sınıflandırılmasında farklı ölçüt ve yaklaşımlar nelerdir?

 • Bitkiler âlemi ve hayvanlar âlemindeki başlıca alt gruplar nelerdir ve belirgin özellikleri.

 • Virüslerin özellikleri, virüs kaynaklı hastalıkların insan hayatına etkileri incelenecek.

 • Güncel çevre sorunları; hava kirliliği, su kirliliği, toprak kirliliği, besin kirliliği, radyoaktif kirlilik, gürültü kirliliği, asit yağmurları, küresel iklim değişikliği, erozyon, doğal hayat alanlarının tahribi, orman yangınları vb. açıklanması.

 • Sürdürülebilirlik kavramı, ülkelerin sahip olduğu doğal zenginliğini kaybetmeden gelişimine devam etmesinin önemi hakkında bilgi toplanılması.

 • Öğretmen tarafından belirlene güncel konularla ilgili proje hazırlama(Yazılım, tablo, maketvb.)


10. Sınıflar:

Proje;

 • Hücre bölünmeleri safhalarını anlaşılacak şekilde gösteren renkli tablo hazırlama

 • Renkli kâğıtlarla DNA modelinin hazırlanması

 • İnsanlarda kalıtsal hastalıklar

 • Gen teknolojisinin insanlığa faydaları.

 • Kromozomların ayrıntılı yapısı ve çalışma sistemi.

 • Besin zincirlerini anlatan maket hayvanlardan oluşan tablo hazırlama

 • Madde Döngüleri Konusunun Sunumunun Yapılması (Power-Point)

 • Beslenme Şekilleri Konusunun Sunumunun Yapılması (Power-Point)

 • Besin piramidi maketi

 • Kromozom ve gen klonlaması

 • Yaşadığı ekosistemi tanır, örnekler toplar tanıtıcı bir sunum hazırlar. D.K. syf-171

 • Öğretmen tarafından belirlene güncel konularla ilgili proje hazırlama(Yazılım, tablo, maketvb.)Performans;

 • Bir sporcunun yorulması ve kramp geçirmesinin nedeni nedir?

 • Mitoz, evreleri ve gerekliliği

 • Mayoz, evreleri ve nedeni

 • Eşeysiz üreme çeşitleri ile ilgili sunum yapılması, ilgili canlılarla ilgili kısa video-görsel vb. temini

 • Partenogenez ve Konjugasyon -farklı öğrencilere verilebilir, karşılıklı sunum istenebilir-

 • Cinsiyetin belirlenmesinde çevrenin rolü olabilir mi?

 • "Kapalı bir ekosistem kurulabilir mi?" yorumlar. Benzer çalışmalara ilişkin kaynak toplar ve sunum yapar.

 • Besin zinciri, ağı ve piramidi kavramlarını açıklayıcı belgeler ile sunum yapar.

 • Ekosistemdeki madde döngüleri ile ilgili belge, bilgi ve görsellerle sunum yapar.

 • Protein sentezi konusunun animasyonlu sunumu

 • Gen teknolojisinin insanlığa faydaları

 • Renkli kâğıtlarla DNA modelinin hazırlanması

 • İnsanlarda kalıtsal hastalıklar

 • Kalıtım Terimlerinin Sunumunun Yapılması (Power-Point)

 • Eşeye Bağlı Kalıtım Konusunun Sunumunun Yapılması (Power-Point)

 • Çaprazlamalar Konusunun Sunumunun Yapılması (Power-Point)

 • Öğretmen tarafından belirlene güncel konularla ilgili proje hazırlama(Yazılım, tablo, maketvb.)


11. Sınıflar:

Proje;

 • Tüketim ile doğal denge arasındaki ilişkinin korunması nasıl olabilir var olan durum nedir?

 • Bitki üretiminde kullanılan hormonlar ve görevleri.

 • Bitkilerde su ve mineral taşınma mekanizması, bu mekanizmayı gösteren basit bir deney.

 • Çimlenme deneyi yapılarak, çimlenmiş bir tohum üzerinde başlıca kısımlar gösterir.

 • Dormansi olayının araştırılması

 • Mendel ilkeleri örneklerle açıklanır.

 • Genetik varyasyonlar ve biyolojik çeşitlilik arasındaki ilişkiyi çaprazlama ile ispat ederek açıklar.

 • Gen teknolojileri, DNA parmak izi analizi, kök hücre gibi teknolojilerin kullanım alanları araştırır.

 • İnsan türünün dünya üzerindeki dağılımı, dağılımın tarihi geçmişi, biyolojik sebepleri.

 • Doku resimleri ile dokuları anlatan bilgisayar sunusu.

 • Stomanın açılıp kapanmasını anlatan animasyon ve bilgi sunumu.

 • Doku resimleri ile dokuları anlatan pano hazırlamak.

 • Bitki kök gövde ve yaprak kesiklerinde dokuları anlatan pano hazırlama.

 • Bitkisel hareketlerin laboratuvardabitki örnekleri ile deneysel olarak gösterilmesi.

 • Öğretmen tarafından belirlene güncel konularla ilgili proje hazırlama(Yazılım, tablo, maketvb.)


Performans;

 • Kök, gövde, yaprak kesitleri alır, başlıca dokular incelenir ve bunların görevleri açıklanır

 • “Basınç akış teorisi” nedir, görsellerle sunum.

 • Çiçeğin kısımlarını gösterir, bu kısımların görevlerini açıklar.

 • Bilim tarihinde kalıtımla ilgili kavram, model ve teorilerin gelişimi hakkında sunum yapar.

 • Eksik baskınlık, eş baskınlık, çok alellik (kan gruplarıyla ilişkilendirilir) ve pleiotropizm örnekleri ile açıklanır.

 • Akraba evliliğinin olası riskleri açıklanır.

 • GDO açıklayıcı bilgi verir.

 • Dünyada ve ülkemizde bitki ve hayvan ıslahı araştırılır.

 • Türkiye’den karasal ve sucul biyomlara örnek verip tanıtır, görselle destekler.

 • Enerji piramidi üzerinde ekosistemdeki enerji akışı ve madde birikimi etkilerini araştırır.

 • Öğretmen tarafından belirlene güncel konularla ilgili proje hazırlama(Yazılım, tablo, maketvb.)


12. Sınıflar:

Proje;

 • Vücutta besinlerin sindirimi ve emilim.

 • Soluk alıp verme ile ilgili deney (akciğer) yapılır ve soluk alıp verme mekanizması açıklanır, solunumun çeşitleri açıklanır.

 • En az iki 9. sınıf şubesine solunum sistemi üzerine sigaranın zararları başlıklı 30 dk.sunum yapar.

 • Kan dolaşımı üzerine sinir sisteminin etkisini araştırır, araştırmasını sınıfında sunar.

 • Kan Gruplarının Belirlenmesi etkinliği. D.K. 73.syf

 • İvan Pavlof kim? "Şartlanma" üzerine olan çalışmalarının sunar.

 • İnsan hayatına etkisi doğrudan olan, insan eliyle insana fayda sağlaması amaçlanarak yapılan, fakat zararı yararından fazla olan doğal yıkımlar hakkında sunum yapar.

 • Öğretmen tarafından belirlene güncel konularla ilgili proje hazırlama(Yazılım, tablo, maketvb.)

Performans;

 • Sindirim Sistemi rahatsızlıkları ve genel sebepleri, ülser, ishal vb.

 • Solunumun çeşitleri açıklanır, sunum yapılır.

 • Solunum sisteminin sağlığını tehdit eden hastalık, zararlı alışkanlıklar ve çevresel etkenler (hava kirliliği, polenler vb.) tanıtılır,(Yeşilay vb. kurum sunumları kullanılabilir.)

 • Sınıfın tansiyonunu ölçer, tansiyon ile ilgili terimleri açıklayıcı sunum yapar.

 • Virüslerin çoğalması, virüsler tamamen neden yok edilemezler?

 • Böbreğin yapısı.

 • Destek sağlayan yapılar, örneklerle açıklanır.

 • Gözde kör noktanın tespiti deneyinin yapılması.

 • Endokrin sistem, bezler ve salgılanan hormonlar hakkında bilgi toplanması.

 • Hayatın başlangıcı ile ilgili görüşleri tanıtır. Evrim konusuyla ilgili Power point hazırlar

 • Doğal yıkımlardan birini seçerek bilgi sunumu yapar.

 • Öğretmen tarafından belirlene güncel konularla ilgili proje hazırlama(Yazılım, tablo, maketvb.)
 1. Biyoloji zümre öğretmenleri geçen yıl içinde kaynak ve yardımcı ders kitapları

Önerilmemiş olsa da özellikle yıllık planın YGS sonrası konuları 12. Sınıflarda çakışmasını fırsat bilerek LYS yönelik geçmiş yıllarda LYS'de çıkan sorular ve soru tipleri birebir çözülmüş öğrenci sınava test yönüyle de hazırlanmıştır.

Bu aşamada öğrencilere maddi külfet olmaması açısından sorular tarafımızca

edinilmiş ve sınıfta çözülmüştü.

Benzer etkinliklerin yapılması, ders içi kuiz sınavlar, test çözümleri ile başarıyı

artıracak derse yönelik rehberlik çalışmalarına gidilecektir.


 1. Hali hazırdaki 9. 10 sınıflar idare ile görüş alışverişinde bulunularak Zeki Çetine'e verilmesi uygun görülmüştür.Rabia Aydoğdu’ya ise 11. Ve 12. Sınıfların biyoloji dersleri verilmiştir.
 1. Laboratuvar kullanıldıktan sonra temiz bırakılmasına, araç-gereçleri öğrencilerin izinsiz kullanmamalarına, laboratuvar ders kullanımının özen gösterilecektir.
 1. 2013-2014 Eğitim Öğretim yılının huzurlu bir ortamda, başarılarla geçirilmesi dileğiyle toplantı 13.09.2014 saat:12.17 de bitirilmiştir


ALINAN KARARLAR:

 1. Öğrencilere sınavlar haricinde ara quizlerle sınava ve üniversite sınavına yönelik çalışmalar yapılmasına ve bunları ders öğretmenin desteklemesine,

 2. Atatürk ilke ve inkılâpları ile tarihimizde dönüm noktası olan öğrencinin milli benlik duygusunu artıran ve milletimizin ortak duygularını ifade eden günlerin sadece yıllık planlarda belirtildiği gün ve zamanlarla kısıtlı kalmayacak şekilde derslere yayılarak işlenmesi gerektiğine,

 3. Yeni Program (9. ve 10.Sınıf) ve yürürlükteki programa (11. ve 12. Sınıflara) göre ölçme ve değerlendirme ve Biyoloji dersinin işlenişinde uygulanacak Eğitim Yöntem-Tekniklerine,

 4. Öğrencilere kaynak kitap aldırılmadığı ve aldırılmayacağı fakat 12. sınıflar düzeyinde çıkmış bütün soruların ilgili derslerde soru tipleri irdelenerek çözülmesine,

 5. Yazılı Sayısı ve Tarihleri:

9. 10.11. ve 12. Sınıflar her dönem için üç kez;

 • Birinci sınav 1. ve 2. dönemin 7. Haftası,

 • İkinci sınav 1. ve 2. dönemin 11. Haftası,

 • Üçüncü sınav 1. ve 2. dönemin 16. Haftasında yapılması.

9. Sınıflarda sağlık bilgisi dersindeher dönem için iki kez;

 • Birinci sınav 1. ve 2. dönemin 8. Haftası,

 • İkinci sınav 1. ve 2. dönemin 16. Haftasında yapılması uygulanmasına,

(Bu tarihler okulun diğer zümreleri ile koordine edilerek bir veya iki

hafta kadar sarkabilir,erkene alınabilir olması.)


 • 9.10.11.ve 12. Sınıflarda üç sınavdan üçüncüsünün test usulünde hazırlanması, kalan yazılıların diğer usullerin kullanıldığı karma metotla uygulanması. 1. 2014-2015 Eğitim öğretim yılı için öğrencilere düzeylerine ve ilgileri dikkate alınarak verilebilecek Proje ve Performans çalışmalarının sınıf bazında dağılımına,

 2. Benzer etkinliklerin yapılması, ders içi quiz sınavlar, test çözümleri ile başarıyı artıracak derse yönelik rehberlik çalışmalarına gidilmesine.

 1. Hali hazırdaki 9. 10 sınıflar idare ile görüş alışverişinde bulunularak Zeki Çetin'e verilmesine, Rabia Aydoğdu’ ya ise 11. ve 12. Sınıfların biyoloji derslerinin verilmesine,

 2. Öğrencilere laboratuvarı kullanma alışkanlığı kazandırmaya yönelik çalışmaların artırılmasına oybirliği ile karar verildi.


13.09.2014

Zeki Çetin Rabia Aydoğdu Adem Kütükçü Zümre Başkanı Biyoloji Öğretmeni Okul Müdürü

Uygundur

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Ders araç-gereçlerinin tespiti, ders kitapları ve yardımcı kaynakların belirlenmesi iconDers araç-gereçlerinin tespiti, ders kitapları ve yardımcı kaynakların belirlenmesi

Ders araç-gereçlerinin tespiti, ders kitapları ve yardımcı kaynakların belirlenmesi iconDers araç-gereçlerinin tespiti, ders kitapları ve yardımcı kaynakların belirlenmesi

Ders araç-gereçlerinin tespiti, ders kitapları ve yardımcı kaynakların belirlenmesi iconDers araç-gereçlerinin tespiti, ders kitapları ve yardımcı kaynakların belirlenmesi

Ders araç-gereçlerinin tespiti, ders kitapları ve yardımcı kaynakların belirlenmesi iconDers araç-gereçlerinin tespiti, ders kitapları ve yardımcı kaynakların belirlenmesi

Ders araç-gereçlerinin tespiti, ders kitapları ve yardımcı kaynakların belirlenmesi iconDers araç ve gereçlerinin tespiti ve kullanımı

Ders araç-gereçlerinin tespiti, ders kitapları ve yardımcı kaynakların belirlenmesi iconDers Araç ve Gereçlerinin Belirlenmesi

Ders araç-gereçlerinin tespiti, ders kitapları ve yardımcı kaynakların belirlenmesi iconDers kitapları, yardımcı kaynaklar ve ders araçları konusunda görüşme ve karar alma

Ders araç-gereçlerinin tespiti, ders kitapları ve yardımcı kaynakların belirlenmesi icon6. Ders kitapları ve eğitim araçlarının yeterliliği ve ihtiyaçlarının belirlenmesi

Ders araç-gereçlerinin tespiti, ders kitapları ve yardımcı kaynakların belirlenmesi icon6. Ders kitapları ve eğitim araçlarının yeterliliği ve ihtiyaçlarının belirlenmesi

Ders araç-gereçlerinin tespiti, ders kitapları ve yardımcı kaynakların belirlenmesi iconDers kitapları ve eğitim araçlarının yeterliliği ve ihtiyaçlarının belirlenmesi


öykü
© 2000-2018
kişileri
o.ogren-sen.com